Tauron wyemituje obligacje hybrydowe

Tauron wyemituje obligacje hybrydowe
Fot. Tauron
REKLAMA

Program emisji obligacji hybrydowych to kolejna inicjatywa koncernu energetycznego Tauron mająca na celu pozyskanie środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących. Umowa na finansowanie o wartości 400 mln zł została zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wczoraj podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Program emisji obligacji podporządkowanych przewiduje możliwość realizowania emisji w kilku seriach przez prawie 2 lata od momentu podpisania umów.

Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji, przy czym pierwsze 7 lat to tzw. non-call period. Również przez 7 lat BGK zobowiązał się do utrzymania obligacji na swoim bilansie.

Tauron zaznacza, że zadłużenie z tytułu obligacji hybrydowych z racji swojego podporządkowanego charakteru nie będzie wliczane do wskaźnika zadłużenia ustalonego na poziomie 3,5.

Jak podaje spółka, cechą finansowania hybrydowego jest możliwość ujęcia jego części – z reguły 50 proc. – jako kapitału w modelach finansowych agencji ratingowych. Takie ujęcie zmniejsza poziom zadłużenia i ma pozytywny wpływ na ocenę ratingową. W przypadku finansowania hybrydowego z BGK, rating będzie nadawany przed poszczególnymi emisjami.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest pierwszym polskim bankiem, który zorganizuje emisję obligacji hybrydowych. To skomplikowany i wymagający dużej wiedzy instrument, który jest stosowany do finansowania kosztochłonnych inwestycji o długim okresie zwrotu. Tauron to nasz ważny partner, z którym od kilku lat rozwijamy współpracę przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nasze łączne aktualne zaangażowanie w finansowanie sektora energetycznego wynosi ok. 8,5 mld zł – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

To pierwsze finansowanie hybrydowe udzielane przez BGK, a drugie tego typu pozyskane przez Tauron.

W ramach działań mających na celu pozyskanie nowych form finansowania dla planowanej działalności inwestycyjnej pod koniec 2016 r. Tauron przeprowadził emisję obligacji hybrydowych (podporządkowanych) o wartości 190 mln euro, objętych przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach planu Junckera.

Celem emisji było pozyskanie środków na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze dystrybucji, polegających na przyłączaniu nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia.

Innym instrumentem, który wymienia Tauron i który ma w przyszłości wspomóc realizację planu inwestycyjnego, jest potencjalne zaangażowanie kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju, którego ramy zostały określone w porozumieniu podpisanym w czerwcu br.

Określa ono wstępne warunki zaangażowania PFR w realizację budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Jak podaje Tauron, Fundusz wyraził wstępne zainteresowanie zainwestowaniem kwoty 880 mln zł.

Innym krokiem mającym na celu pozyskanie finansowania na inwestycje była decyzja Taurona o wyemitowaniu w lipcu br. euroobligacji o łącznej wartości nominalnej 500 milionów euro. Uzyskane środki zostaną przeznaczone – jak wyliczała spółka – na zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych oraz finansowanie inwestycji w segment dystrybucji i ogólne cele korporacyjne. Obligacje są notowane na London Stock Exchange.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Sprzedam projekt 200 kW z pozwoleniem na budowę

Sprzedam projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 200kW, zlokalizowanej w woj. małopolskim. Projekt czytaj dalej...

PROJEKTY PV i FW

Wykonujemy projekty instalacji PV i FW z pełną procedurą administracyjną łącznie z Pozwoleniem na Bu czytaj dalej...

Firma Montażowa

Firma zajmująca się montażem instalacji fotowoltaicznych, przyjmie zlecenia w kraju i zagranicą. Jes czytaj dalej...

Poszukuję Inwestora 2MW PV i 2MW Biogazownia

Inwestycja zlokalizowna w okolicach Zielonej Gory, posiadamy 3 lokalizacje pod biogazownie łącznie m czytaj dalej...