250 mln euro z Planu Junckera dla Energi

250 mln euro z Planu Junckera dla Energi
Energa press
REKLAMA

Podczas rozpoczętego wczoraj Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytów w wysokości prawie 1 mld euro na strategiczne inwestycje w sektorze energetyki i w sektorze naukowo-badawczym. 250 mln euro trafi do Energi, która przeznaczy je m.in. na podniesienie zdolności przyłączania do swojej sieci odnawialnych źródeł energii.

Koncern energetyczny Energa podpisał umowę na preferencyjne finansowanie o wartości 250 mln euro z unijnego Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera), którego celem jest napędzanie europejskich inwestycji w celu tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. 

Fundusze, które trafią do Energi, zostaną przeznaczone na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucji energii elektrycznej w północnej i środkowej Polsce.

Jak informuje Energa, emisja obligacji hybrydowych jest już trzecim projektem zrealizowanym we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Pozyskane środki przeznaczone będą na realizację inwestycji w segmencie dystrybucji, na rozbudowę, modernizację sieci elektroenergetycznej w północnej i środkowej Polsce.

W ramach projektu mają być także prowadzone inwestycje, które w przyszłości dadzą lepsze możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii niskiej mocy – głównie w sieci niskiego i średniego napięcia – oraz zwiększą przepustowość tej sieci. Poza realizacją tych zadań planowane są inwestycje w inteligentne sieci i budowa nowych powiązań w sieci dystrybucyjnej.

Energa wykorzysta środki pozyskane z emisji obligacji hybrydowych do realizacji priorytetowego programu inwestycyjnego w latach 2017-2019. Spółka szacuje łączne wydatki inwestycyjne w tym okresie na około 814 mln euro. 

Jak zapewnia Energa, innowacyjność obligacji hybrydowych wynika z połączenia w nich cech finansowania dłużnego i finansowania kapitałowego oraz częściowego uznania ich przez agencje ratingowe za element kapitału emitenta. 

Finansowanie w formie innowacyjnych obligacji hybrydowych jest gwarantowane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), czyli główny element Planu Junckera.

Dzięki kolejnym dwóm kredytom z EBI Polska otrzyma 730 mln euro na finansowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytuty badawcze, uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa.

Te operacje EBI są pierwszymi w ramach nowego instrumentu finansowego InnovFin Science, który powstał dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

– Dane EBI wskazują, że Polska jest na 6. miejscu w UE, jeśli chodzi o wykorzystanie środków z tego źródła. Podpisana dzisiaj umowa jest trzecią dotyczącą wsparcia rządowego projektu inwestycyjnego. Wartość wszystkich trzech inwestycji – Energi, Tauronu i Przewozów Regionalnych, to 5,6 mld zł. (…) Nowe umowy, razem z 16 poprzednimi kredytami udzielonymi od 2004 r. na wsparcie projektów z obszaru nauki, rozwoju i innowacji, osiągnęły pułap łącznie 7 mld euro, znacznie przyspieszając rozwój niemal każdej dyscypliny naukowej – powiedział wczoraj podczas Forum Ekonomicznego wicepremier Mateusz Morawiecki.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W ubiegłym roku na potrzeby polskich projektów EBI udzielił kredytów o wartości 4,44 mld euro.

Wspieranie konkurencyjnych i bezpiecznych dostaw energii jest jednym z priorytetów EBI, dlatego jesteśmy zadowoleni, że możemy finansować program modernizacji Energi, poprawi on bowiem niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej. Obligacje hybrydowe w ramach Planu Junckera po raz kolejny okazują się skutecznym sposobem innowacyjnego finansowania stymulującego inwestycje w sektorze energetycznym w Polsce – powiedział wczoraj w Krynicy wiceprezes EBI Vazil Hudák.

Jednym z instrumentów finansowych i usług doradczych uruchomionych przez Komisję Europejską i Grupę EBI jest mechanizm „InnovFin — Fundusze unijne dla innowatorów”, którego celem jest wspieranie inwestycji w badania naukowe i innowacje dokonywanych przez placówki publiczne i prywatne, takie jak instytuty naukowe, uniwersytety i organizacje badawcze, z uwzględnieniem finansowania budynków i innej infrastruktury bezpośrednio związanej z działalnością w zakresie badań naukowych i innowacji.

InnovFin Science będzie udostępniany bezpośrednio przez EBI w formie operacji dłużnych lub kapitałowych o wartości powyżej 25 mln euro.

W ramach nowego instrumentu InnovFin Science EBI udzielił kredytu w wysokości 425 mln euro na sfinansowanie statutowych działań badawczych realizowanych w większości dyscyplin naukowych przez pracowników naukowych i akademickich zatrudnionych przez uczelnie publiczne i jednostki naukowe w Polsce.

Bank Unii Europejskiej przyznał również kredyt, także w ramach InnovFin Science, w wysokości 305 mln euro na sfinansowanie grantów, które będą przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w drodze otwartych konkursów, skierowanych zarówno do uczestników studiów doktoranckich, pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora, jak i dojrzałych naukowców oraz konsorcjów naukowych.

Te granty mają umożliwić realizację projektów obejmujących badania podstawowe lub stosowane, prowadzonych w publicznych jednostkach naukowych, uczelniach i przedsiębiorstwach w całej Polsce. 

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Kupie projekty elektrowni wiatrowych

Kupię projekty elektrowni wiatrowych z pozwoleniem na budowę dla elektrowni nowych i używanych. czytaj dalej...

Kupie pracujące elektrownie wiatrowe

Kupię pracujące elektrownie wiatrowe nowe i używane czytaj dalej...

Opolskie – pożyczka unijna do 1 mln zł dla inwestorów i instalatorów OZE.

Katana Konsulting zaprasza firmy mikro, małe i średnie do skorzystania z unijnych, więc preferencyjn czytaj dalej...

2 x 1MW Małopolska

2 x 1MW z pozwoleniem na budowę, umowa warunkowa na sprzedaż po wygraniu aukcji. Kolejny 1MW na tej czytaj dalej...