Tauron poprawia wyniki, ale zmniejsza produkcję zielonej energii

Tauron poprawia wyniki, ale zmniejsza produkcję zielonej energii
Fot. Tauron
REKLAMA

W I półroczu 2017 r. Tauron zanotował niższą produkcję energii odnawialnej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, o czym miało zdecydować ograniczenie wytwarzania z biomasy. Produkcja z OZE w ubiegłym roku była z kolei niższa niż w roku 2015 r. Największy wpływ na wynik finansowy Taurona w I półroczu br. miał segment dystrybucji.

Informując o wynikach za I półrocze 2017 r. Tauron pochwalił się wzrostem zysku EBITDA o 26 proc. rok do roku, do poziomu 2,09 mld zł. Marża EBITDA wyniosła 23,9 proc., a zysk netto sięgnął 1,005 mld.

Przychody grupy w I połowie br. wyniosły 8,755 mld zł wobec 8,841 mld zł. Wyższe przychody odnotowano w segmencie wydobycie (o 53 proc.) oraz dystrybucji (o 7 proc.). Niewielkie spadki przychodów odnotowano w segmentach wytwarzanie (o 2,6 proc.) oraz sprzedaż (o 3 proc.).

W całym 2016 r. Tauron odnotował przychody na poziomie 17,646 mld zł wobec 18,264 mld zł w roku 2015. Rok wcześniej przychody wyniosły 18,44 mld zł, a w roku 2013 – 19,131 mld zł.

Wynik EBITDA w ubiegłym roku wyniósł 3,337 mld zł wobec 3,523 mld zł w 2015 r., a zysk netto ukształtował się na poziomie 370 mln zł wobec straty 1,804 mld zł za rok 2015 – co spółka tłumaczyła wykonanymi wówczas odpisami aktualizacyjnymi.

Największy wpływ na wynik EBITDA w I półroczu 2017 r. miał segment dystrybucji (EBITDA 1 203 mln zł). W I półroczu Tauron odnotował wzrost wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej o 4 proc. – z 24,77 TWh przed rokiem do 25,7 TWh. – Wzrost wolumenu dostaw do odbiorców końcowych jest przede wszystkim efektem dobrej koniunktury gospodarczej oraz zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych – wyjaśnia Tauron.

W segmencie sprzedaży odnotowano zysk EBITDA na poziomie 545 mln zł, czemu towarzyszył 10-procentowy wzrost sprzedaży detalicznej – z 15,58 TWh do 17,21 TWh. Liczba klientów wzrosła o 1 proc. do 5,501 mln. Jak tłumaczy spółka, to efekt wyższej sprzedaży energii do klientów biznesowych, a także rozwiązania w I kwartale br. rezerwy na projekt bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli.

EBITDA segmentu wytwarzania sięgnęła 306 mln zł. Odnotowano wzrost produkcji energii elektrycznej o 12 proc. – do poziomu 9,46 TWh wobec 8,45 TWh przed rokiem. Wyłącznie w II kwartale produkcja wyniosła 4,57 TWh wobec 4,14 TWh w I poł. 2016 r.

W całym ubiegłym roku Tauron wyprodukował w sumie 16,8 TWh energii elektrycznej wobec 18 TWh rok wcześniej.

W zakresie wytwarzania energii z elektrowni wiatrowych, wodnych i biomasy Tauron odnotował w I połowie 2017 r. niższy wolumen rzędu 0,66 TWh wobec 0,77 TWh przed rokiem. Wyłącznie w II kwartale produkcja z OZE wyniosła 0,33 TWh wobec 0,36 TWh w II kwartale 2016 r.

Zapowiada się, że ten rok będzie kolejnym z rzędu, w którym Tauron zmniejsza produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Generacja z OZE w Tauronie wyniosła w całym 2016 r. 1,32 TWh wobec 1,63 TWh w roku 2015.

Niższą produkcję energii ze źródeł odnawialnych za I półrocze 2017 r. Tauron tłumaczy ograniczeniem wytwarzania z biomasy. Spółka podaje, że to „efekt bardzo niskich rynkowych cen zielonych certyfikatów”.

Oprócz instalacji biomasowych w zakresie OZE Tauron eksploatuje 34 elektrownie wodne o łącznej mocy zainstalowanej 142,725 MW i cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 200,75 MW.

Produkcja ciepła w I półroczu br. w instalacjach Taurona osiągnęła poziom 7,1 PJ, tj. o 10 proc. wyższy w stosunku do I półrocza 2016 r., co wynikało z niższych temperatur zewnętrznych i wyższego zapotrzebowania odbiorców.

W I półroczu 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 1,495 mld zł i były porównywalne do poziomu osiągniętego w I półroczu 2016 r. Największa część nakładów inwestycyjnych (702 mln zł) została przeznaczona na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki wyniosą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

Niższe nakłady alokowano w segmentach dystrybucja i wydobycie. W segmencie dystrybucji capex przeznaczony był przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej (296 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców (244 mln zł).

Tauron nie informuje w komunikacie na temat wyników za I półrocze 2017 r. o ewentualnych, konkretnych inwestycjach w sektorze OZE, jednak zaznacza, że środki pozyskane z przeprowadzonych w ostatnich miesiącach emisji 10-letnich obligacji, wartej 500 mln euro, zostaną przeznaczone m.in. na zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych.

Wcześniej, w IV kwartale 2016 r., wyemitowano obligacje hybrydowe (podporządkowane) o wartości 190 mln euro, które objął Europejski Bank Inwestycyjny w ramach tzw. planu Junckera.

Na koniec czerwca 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy Tauron wyniosły 8,2 mld zł, natomiast wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,17x.

 W tym roku kontynuowaliśmy działania założone w naszej strategii finansowania – dzięki emisji 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro zdywersyfikowaliśmy strukturę zadłużenia, poszerzyliśmy bazę inwestorów i wydłużyliśmy okres zapadalności długu. Dodatkowo, dzięki emisji obligacji hybrydowych przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku, wskaźnik długu netto do EBITDA znajduje się na bezpiecznym poziomie 2,17x, czyli niższym niż w ubiegłym roku, mimo że wydatki na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno wkraczają w decydującą fazę – komentuje Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

– Na wyniki I półrocza pozytywnie wpłynęło rozwiązanie rezerwy na projekt gazowo-parowy w Stalowej Woli w wysokości 203 mln zł, natomiast negatywnie – zawarcie 3-letniego porozumienia płacowego z pracownikami, które obciążyło koszty półrocza w wysokości 55 mln zł oraz ujęcie odpisów aktualizujących wartość majątku w obszarze wytwarzania energii i ciepła w łącznej wysokości netto 32 mln zł – wyjaśnia wiceprezes Wadowski.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (3)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
ElektrowniaPV |
Tytuł powinien brzmieć "Tauron poprawia wyniki dzięki zmniejszeniu produkcji deficytowej energii"
SPS |
Aha... chyba na 'pasku' w TVP.
AST |
Te dane obrazują jakie przekręty maja miejsce w sprawie kupowania zielonych certyfikatów. Tauron ma produkcję energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 6%, a co wykazuje do URE? Gdzie zakup świadectw pochodzenia w ilości ponad 1,5 miliona MW? Jak doliczy się jeszcze zakup energii ze źródeł zewnętrznych bo im brakuje wlasnej energii, to gdzie są te świadectwa pochodzenia?

Giełda OZE

Wydzierżawię działkę ok 3 ha

Wydzierżawię działkę pod farmy fotowoltaiczne PV (ok 3 ha). Lokalizacja woj. Mazowieckie/Podlasie. czytaj dalej...

Pompa ciepła All in one 3-12,4 kW

Najciekawsza z naszej oferty pompa ciepła ,z racji na rozwiązanie techniczne Cena netto /sztuka 9 czytaj dalej...

Analiza opłacalności farm PV – 385 za 1 MWh w aukcji jesień 2018 – czy to się opłaca ?

Czy Wiesz jaki wpływ na opłacalność farmy fotowoltaicznej ma limit pomocy publicznej, czy cena 385 z czytaj dalej...

1 MW na gotowo od 650.000,00 € / 2.790.000,00 PLN

Z nasza firma budowa instalacji PV o mocy od 1MW kosztuje 650.000,00 €. Zapraszamy do wspolpracy : czytaj dalej...