Tauron poprawia wyniki, ale zmniejsza produkcję zielonej energii

Tauron poprawia wyniki, ale zmniejsza produkcję zielonej energii
Fot. Tauron
REKLAMA

W I półroczu 2017 r. Tauron zanotował niższą produkcję energii odnawialnej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, o czym miało zdecydować ograniczenie wytwarzania z biomasy. Produkcja z OZE w ubiegłym roku była z kolei niższa niż w roku 2015 r. Największy wpływ na wynik finansowy Taurona w I półroczu br. miał segment dystrybucji.

Informując o wynikach za I półrocze 2017 r. Tauron pochwalił się wzrostem zysku EBITDA o 26 proc. rok do roku, do poziomu 2,09 mld zł. Marża EBITDA wyniosła 23,9 proc., a zysk netto sięgnął 1,005 mld.

Przychody grupy w I połowie br. wyniosły 8,755 mld zł wobec 8,841 mld zł. Wyższe przychody odnotowano w segmencie wydobycie (o 53 proc.) oraz dystrybucji (o 7 proc.). Niewielkie spadki przychodów odnotowano w segmentach wytwarzanie (o 2,6 proc.) oraz sprzedaż (o 3 proc.).

W całym 2016 r. Tauron odnotował przychody na poziomie 17,646 mld zł wobec 18,264 mld zł w roku 2015. Rok wcześniej przychody wyniosły 18,44 mld zł, a w roku 2013 – 19,131 mld zł.

Wynik EBITDA w ubiegłym roku wyniósł 3,337 mld zł wobec 3,523 mld zł w 2015 r., a zysk netto ukształtował się na poziomie 370 mln zł wobec straty 1,804 mld zł za rok 2015 – co spółka tłumaczyła wykonanymi wówczas odpisami aktualizacyjnymi.

Największy wpływ na wynik EBITDA w I półroczu 2017 r. miał segment dystrybucji (EBITDA 1 203 mln zł). W I półroczu Tauron odnotował wzrost wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej o 4 proc. – z 24,77 TWh przed rokiem do 25,7 TWh. – Wzrost wolumenu dostaw do odbiorców końcowych jest przede wszystkim efektem dobrej koniunktury gospodarczej oraz zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych – wyjaśnia Tauron.

W segmencie sprzedaży odnotowano zysk EBITDA na poziomie 545 mln zł, czemu towarzyszył 10-procentowy wzrost sprzedaży detalicznej – z 15,58 TWh do 17,21 TWh. Liczba klientów wzrosła o 1 proc. do 5,501 mln. Jak tłumaczy spółka, to efekt wyższej sprzedaży energii do klientów biznesowych, a także rozwiązania w I kwartale br. rezerwy na projekt bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli.

EBITDA segmentu wytwarzania sięgnęła 306 mln zł. Odnotowano wzrost produkcji energii elektrycznej o 12 proc. – do poziomu 9,46 TWh wobec 8,45 TWh przed rokiem. Wyłącznie w II kwartale produkcja wyniosła 4,57 TWh wobec 4,14 TWh w I poł. 2016 r.

W całym ubiegłym roku Tauron wyprodukował w sumie 16,8 TWh energii elektrycznej wobec 18 TWh rok wcześniej.

W zakresie wytwarzania energii z elektrowni wiatrowych, wodnych i biomasy Tauron odnotował w I połowie 2017 r. niższy wolumen rzędu 0,66 TWh wobec 0,77 TWh przed rokiem. Wyłącznie w II kwartale produkcja z OZE wyniosła 0,33 TWh wobec 0,36 TWh w II kwartale 2016 r.

Zapowiada się, że ten rok będzie kolejnym z rzędu, w którym Tauron zmniejsza produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Generacja z OZE w Tauronie wyniosła w całym 2016 r. 1,32 TWh wobec 1,63 TWh w roku 2015.

Niższą produkcję energii ze źródeł odnawialnych za I półrocze 2017 r. Tauron tłumaczy ograniczeniem wytwarzania z biomasy. Spółka podaje, że to „efekt bardzo niskich rynkowych cen zielonych certyfikatów”.

Oprócz instalacji biomasowych w zakresie OZE Tauron eksploatuje 34 elektrownie wodne o łącznej mocy zainstalowanej 142,725 MW i cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 200,75 MW.

Produkcja ciepła w I półroczu br. w instalacjach Taurona osiągnęła poziom 7,1 PJ, tj. o 10 proc. wyższy w stosunku do I półrocza 2016 r., co wynikało z niższych temperatur zewnętrznych i wyższego zapotrzebowania odbiorców.

W I półroczu 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 1,495 mld zł i były porównywalne do poziomu osiągniętego w I półroczu 2016 r. Największa część nakładów inwestycyjnych (702 mln zł) została przeznaczona na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki wyniosą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

Niższe nakłady alokowano w segmentach dystrybucja i wydobycie. W segmencie dystrybucji capex przeznaczony był przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej (296 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców (244 mln zł).

Tauron nie informuje w komunikacie na temat wyników za I półrocze 2017 r. o ewentualnych, konkretnych inwestycjach w sektorze OZE, jednak zaznacza, że środki pozyskane z przeprowadzonych w ostatnich miesiącach emisji 10-letnich obligacji, wartej 500 mln euro, zostaną przeznaczone m.in. na zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych.

Wcześniej, w IV kwartale 2016 r., wyemitowano obligacje hybrydowe (podporządkowane) o wartości 190 mln euro, które objął Europejski Bank Inwestycyjny w ramach tzw. planu Junckera.

Na koniec czerwca 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy Tauron wyniosły 8,2 mld zł, natomiast wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,17x.

 W tym roku kontynuowaliśmy działania założone w naszej strategii finansowania – dzięki emisji 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro zdywersyfikowaliśmy strukturę zadłużenia, poszerzyliśmy bazę inwestorów i wydłużyliśmy okres zapadalności długu. Dodatkowo, dzięki emisji obligacji hybrydowych przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku, wskaźnik długu netto do EBITDA znajduje się na bezpiecznym poziomie 2,17x, czyli niższym niż w ubiegłym roku, mimo że wydatki na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno wkraczają w decydującą fazę – komentuje Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

– Na wyniki I półrocza pozytywnie wpłynęło rozwiązanie rezerwy na projekt gazowo-parowy w Stalowej Woli w wysokości 203 mln zł, natomiast negatywnie – zawarcie 3-letniego porozumienia płacowego z pracownikami, które obciążyło koszty półrocza w wysokości 55 mln zł oraz ujęcie odpisów aktualizujących wartość majątku w obszarze wytwarzania energii i ciepła w łącznej wysokości netto 32 mln zł – wyjaśnia wiceprezes Wadowski.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (3)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
ElektrowniaPV |
Tytuł powinien brzmieć "Tauron poprawia wyniki dzięki zmniejszeniu produkcji deficytowej energii"
SPS |
Aha... chyba na 'pasku' w TVP.
AST |
Te dane obrazują jakie przekręty maja miejsce w sprawie kupowania zielonych certyfikatów. Tauron ma produkcję energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 6%, a co wykazuje do URE? Gdzie zakup świadectw pochodzenia w ilości ponad 1,5 miliona MW? Jak doliczy się jeszcze zakup energii ze źródeł zewnętrznych bo im brakuje wlasnej energii, to gdzie są te świadectwa pochodzenia?

Giełda OZE

15 MW PV pod Aukcję dużych farm

15 MW PV pod Aukcję 2018 dla dużych farm. Spodziewana pula w Aukcji 1000-1300 MW. Lubelskie. Teren 3 czytaj dalej...

PROJEKTY FOTOWOLTAICZNE Wykonujemy, Skupujemy, Sprzedajemy.

Wykonujemy projekty budowy farm fotowoltaicznych, obliczenia uzysków, modele finansowe dla farm foto czytaj dalej...

wykonamy Projekty PV 30 tyś zł 1 MW

160 lokalizacji cały kraj czytaj dalej...