Szkolenia: dofinansowanie dla klastrów energii i zmiany w regulacjach dla OZE

Szkolenia: dofinansowanie dla klastrów energii i zmiany w regulacjach dla OZE
Fot. Siemens
REKLAMA

Zapraszamy na szkolenia dedykowane inwestorom działającym na rynku odnawialnych źródeł energii. Pierwsze szkolenie dotyczy aktualnych zmian w prawie dla OZE. Drugie obejmuje tematykę unijnych funduszy dla podmiotów działających w ramach klastrów energii.

Pierwsze szkolenie „Zmiany w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii – nowe kierunki zmian” odbędzie się w dniu 7 września br. w Centrum konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.

Program

9.00-9.15 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna

9.15-9.30 Podstawy prawne – wprowadzenie

9.30-10.00 Nowe definicje – m.in. instalacja oze, modernizacja instalacji, biomasa

10.00-10.30 Prosument – zakres uprawnień

10.30-11.00 Zmiany w zakresie mikro i małej instalacji

11.00-11.15 Przerwa na kawę

11.15-12.00 Zmiany obowiązku zakupu energii – uprawnienia wytwórców, obowiązki sprzedawców

12.00-12.30 Świadectwa pochodzenia – nowe uprawnienia, sposób rozliczania  

12.30-13.00 Nowe zasady obliczania pomocy publicznej

13.00-13.45 Lunch

Nowe regulacje w aukcji

13.45-14.45 Funkcjonowanie podmiotów w nowym otoczeniu prawnym

 • zasady składania deklaracji  udziału w aukcji
 • zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji
 • zakres wymaganej dokumentacji

14.45-15.15 Uczestnictwo i przebieg aukcji

15.15-15.30 Obowiązki i uprawnienia zwycięzcy aukcji

15.30-15.45 Nowe zasady kontroli

15.45-16.00 Opłata OZE – zakres zmian

16.00-16.10 Kompetencje Prezesa URE – narzędzia regulacyjne

16.10-16.20 Zasady koncesjonowania, wpisu do rejestru

16.20-16.30 Zasady publicznoprawnego obowiązku przyłączenia instalacji oze do sieci

16.30-16.45 Zmiany w zakresie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

16.45-17.00 Podsumowanie i rozdanie certyfikatów.

Koszt uczestnictwa

 • 1090 zł netto + 23% VAT – do 25 sierpnia
 • 1290 zł netto + 23% VAT – po 25 sierpnia

Dla czytelników portalu Gramwzielone.pl. przewidziano zniżkę od powyższych cen w wysokości 5 proc. W celu skorzystania ze zniżki prosimy o przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@gramwzielone.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (PDF)Drugie szkolenie „Projekty OZE w klastrach energii. Nowe zasady wsparcia z funduszy unijnych” odbędzie się w dniu 8 września br. w Centrum konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.

Program

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna
9.00 – 9.30 Wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

 • Zakres wsparcia i typy projektów, beneficjenci
 • Linia demarkacyjna pomiędzy POIiŚ a RPO
 • Nabory zakończone i planowane wniosków o dofinansowanie projektów OZE, doświadczenia na poziomie krajowym 
 • Konkurs - klastry energii - poddziałanie 1.1.1 POIiŚ – wymagania 

9.30 – 10.00 Koncepcja klastrów energii

 • Identyfikacja klastrów energii
 • Modele funkcjonowania klastrów energii 
 • Potencjał klastrów w Polsce 
 • Strategia klastra energii  

10.00 – 11.30 Prezentacja klastra energii (Przedstawiciel zakładanego klastra energii)

 • Porozumienie, struktura organizacyjna, członkowie klastra 
 • Strategia klastra 
 • Prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło na obszarze klastra
 • Zidentyfikowane potrzeby inwestycyjne w klastrze (projekty planowane) 
 • Zaangażowanie zasobów lokalnych (surowce, zasoby ludzkie)
 • Dystrybucja energii 

11.30 – 11.45  Przerwa na kawę

11.45 - 12.15 Kryteria oceny i wyboru projektów POIiŚ:

 • Kryteria dla projektów OZE realizowanych w ramach porozumień klastrowych
 • Kryteria dla instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE
 • Kryteria dla projektów w obszarze wytwarzania ciepła z OZE

12.15 – 12.45 Metodyka wyliczenia wysokości dofinansowania:

 • Forma i warunki dofinansowania
 • Metodyka dla projektów obejmujących instalacje produkujące wyłącznie energię cieplną
 • Metodyka dla projektów obejmujących instalacje produkujące energię elektryczną lub energię elektryczną i cieplną łącznie
 • Określenie wysokości kwoty pomocy publicznej poprzez porównanie do instalacji referencyjnej
 • Koszty kwalifikowane (wytyczne unijne) 

12.45 – 13.15 Warunki dopuszczalności pomocy publicznej:

 • Przesłanki występowania pomocy publicznej
 • Przedsiębiorca w trudnej sytuacji
 • Efekt zachęty a rozpoczęcie prac nad projektem

13.15 – 14.00 Lunch 

14.00 – 14.30 Wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych:

 • Zakres wsparcia i typy projektów, beneficjenci
 • Forma wsparcia (dotacje czy instrumenty zwrotne)
 • Planowane nabory wniosków w ramach POIiŚ, alokacja
 • Wyniki rozstrzygniętych naborów w ramach RPO, doświadczenia na poziomie regionalnym

14.30 – 16.30 Rozliczenie pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE:

 • Pojęcie maksymalnej wartości pomocy publicznej
 • Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej
 • Złożenie oferty w aukcji – oświadczenie dot. wartości pomocy publicznej na 1 MWh z art. 79 ust. 3 pkt 9 ustawy OZE
 • Maksymalna wartość pomocy publicznej –  oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku z art. 39 ust. 4 ustawy OZE
 • Rozliczenie skumulowanej pomocy publicznej – oświadczenie z art. 39 ust. 8 ustawy OZE
 • Sankcje dot. przekroczenia maksymalnej wartości pomocy publicznej
 • Przykłady rozliczania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym

Koszt uczestnictwa

 • 1190 zł netto +23% VAT – do 21 sierpnia
 • 1390 zł netto +23% VAT – po 21 sierpnia

Dla czytelników portalu Gramwzielone.pl. przewidziano zniżkę od powyższych cen w wysokości 5 proc. W celu skorzystania ze zniżki prosimy o przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@gramwzielone.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (PDF)

artykuł sponsorowany

Zobacz również

Giełda OZE

Wydzierżawie grunty pod PV

Wydzierżawie działkę pod farme PV powierzchnia do uzgodnienia 3-6 ha Wlkp gmina Śrem 40km od poz czytaj dalej...

Kompleks Farm PV 25-27MW Poszukuje Inwestora/wspólnika celu realizacji projektu

Kompleks Farm 25-27 PV (25-27x1MW) poszukuje wspólnika/inwestora w celu realizacji projektu Posiad czytaj dalej...

Sprzedam pracujaca turbine wiatrowa Frisia F56 850kw.

Sprzedam uruchomiona od 2015/16 roku niemiecka turbine wiatrowa o mocy 850kw. Srednia roczna produkc czytaj dalej...

Poszukujemy projektów PV do 2 MW z aktualnymi warunkami przyłączenia w woj. lubuskim.

Jesteśmy zainteresowani zakupem projektów PV zlokaiizowanych w województwie lubuskim, dla których wy czytaj dalej...