WFOŚiGW w Kielcach wznowi program "Zorza"

WFOŚiGW w Kielcach wznowi program "Zorza"
Fotolia
REKLAMA

Zarząd WFOŚiGW w Kielcach zdecydował o wznowieniu z dniem 15 września br. naboru wniosków w ramach programu "Zorza Czyste powietrze nad Świętokrzyskim”.

W ramach programu "Zorza" mieszkańcy woj. świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany kotłów na paliwa stałe oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Dofinansowanie do kotłów jest możliwe na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej. Urządzenia muszą spełniać normy przynajmniej 4. klasy i muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa, z wyjątkiem kotłów zgazowujących, i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

W przypadku podłączania do sieci gazowej lub ciepłowniczej dofinansowane może być nie więcej niż 100 metrów przyłącza.

Budżet programu "Zorza" wynosi 2,5 mln zł. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji do 25 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 3 tys. zł w przypadku kotłów na paliwa stałe oraz 4 tys. zł przy podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek beneficjenta w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach obecnie nie prowadzi naborów wniosków w programach, w których jest możliwe pozyskanie przez osoby fizyczne dofinansowania do montażu domowych instalacji odnawialnych źródeł energii. 

Natomiast dofinansowanie na OZE w woj. świętokrzyskim jest możliwe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla tego województwa. Obecnie prowadzone są nabory na unijne dotacje w konkursie z działania 3.1 "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych". W przypadku projektów parasolowych, z których mogą być dofinansowane inwestycje w domowe mikroinstalacje OZE, nabór wniosków jest prowadzony do 20 października br., a dla pozostałych projektów termin składania wniosków mija 29 grudnia br. 

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Kupię projekty PV na terenie całej Polski

Kupię projekty PV na terenie całej Polski na każdym etapie realizacji. Proszę o przesyłanie dokument czytaj dalej...

Wydzierżawię grunty pod fotowoltaikę

Poszukuję do wydzierżawienia gruntów pod instalację fotowoltaiczne na terenie całego kraju. Mile wid czytaj dalej...

kupię PV z aukcjami

Jestem zainteresowany kupnem projektów PV z wygranymi aukcjami. Radosław Włodarczyk czytaj dalej...

Oferuję zespół monterów pv

Oferuję zespół 8 doświadczonych monterów instalacji pv. Instalatorzy posiadają doświadczenie przy p czytaj dalej...