Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE
Prezydent Andrzej Duda. Fot. Kancelaria Prezydenta RP
REKLAMA

Rynek producentów energii odnawialnej, którzy działają w systemie zielonych certyfikatów, czeka gruntowna zmiana. Ewentualny wzrost obecnie rekordowo niskich cen zielonych certyfikatów, który może wynikać m.in. ze zwiększenia tzw. obowiązku OZE, może zostać zablokowany przez wprowadzany przez tą nowelizację nowy sposób wyznaczania opłaty zastępczej. Obiekcji do przygotowanych przez PiS regulacji w przeciwieństwie do branży OZE czy banków, które sfinansowały jej inwestycje nie miał prezydent.

Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu przyjętej w ekspresowym tempie przez parlament nowelizacji ustawy o OZE. Od czasu opublikowania jej projektu do przyjęcia bez poprawek przez Senat minęło zaledwie kilkanaście dni.

Debata, która ograniczyła się do kilku krótkich posiedzeń sejmowych i senackich komisji, pokazała m.in. brak podstawowej wiedzy na temat przygotowanych regulacji wśród formalnych autorów tej nowelizacji, a więc grupy posłów PiS, a także toczyła się przy ograniczonej obecności ekspertów i przedstawicieli branży. Na etapie prac w parlamencie nie przyjęto do wniesionego projektu żadnych poprawek. 

Podpisaną dzisiaj przez prezydenta ustawę wcześniej mocno skrytykował m.in. prezes Urzędu Regulacji Energetyki, nazywając przyjmowane przepisy „pełnymi błędów i nieprawdziwych informacji”.

Opinie prezesa URE, branży, środowiska bankowego czy wnioski ekspertyzy, którą miała zamówić Kancelaria Prezydenta, nie przeszkodziły prezydentowi w podpisaniu kolejnej nowelizacji ustawy o OZE.

Przyjęta przez Sejm w dniu 20 lipca 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii zmienia sposób określania wysokości opłaty zastępczej, poprzez powiązanie jej wysokości z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Kancelaria Prezydenta RP przypomina, że obowiązująca obecnie opłata zastępcza wynosi 300,03 zł i obecnie znacząco odbiega od rynkowych cen zielonych certyfikatów.

Zgodnie z ustawą, jednostkowa opłata zastępcza, o której mowa w art. 56 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, będzie wyznaczana na podstawie średniej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym i będzie naliczana w oparciu o wskaźnik 125 proc. rocznej ceny średnioważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia innych niż wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego, z tym że nie będzie mogła być wyższa niż 300,03 złotych za 1 MWh.

Przyjmowana nowelizacja może pomóc państwowym koncernom energetycznym, które kilka lat temu wybierały możliwość zakupu zielonych certyfikatów na podstawie zawieranych z wytwórcami długoterminowych umów, po cenach odnoszących się do tzw. opłaty zastępczej – wówczas niższych nawet o 30 proc. od rynkowych cen zielonych certyfikatów w notowaniach na Towarowej Giełdzie Energii. Obecnie, na skutek odnotowanego w ostatnich latach drastycznego spadku rynkowych cen certyfikatów, ceny wynikające z długoterminowych umów są znacznie wyższe od cen uzyskiwanych na TGE. 

Podpisana przez prezydenta nowelizacja może natomiast uderzyć w producentów energii odnawialnej, którzy działają w systemie zielonych certyfikatów, pozbawiając ich nadziei na wzrost cen certyfikatów. Nowy, dużo niższy niż obecnie poziom opłaty zastępczej może bowiem wyznaczyć – dosyć niski – "sufit" dla generowanych przez nich przychodów.

Odrębna grupa ewentualnych poszkodowanych to inwestorzy, którzy zawierali ze spółkami obrotu państwowych koncernów energetycznych długoterminowe umowy na sprzedaż zielonych certyfikatów. O ile wcześniej mógł nie uderzać w nich obserwowany na giełdzie spadek rynkowych cen certyfikatów, o tyle nowe przepisy mogą oznaczać dla nich drastyczne pogorszenie warunków prowadzenia działalności. 

– Ci wszyscy, którzy zawarli umowy z producentami  (…) dzisiaj uważają, że należy doprowadzić do sytuacji, aby te umowy unieważnić. Myślę, że każdy zarząd spółki jest świadomy ponoszonego ryzyka, a nie w każdym kraju zarząd będzie się odwoływał do woli posłów i senatorów, by naprawić błędy związane z prowadzeniem normalnej działalności gospodarczej – mówił podczas senackiej debaty nad nowelizacją prezes URE Maciej Bando. 

Więcej o opinii prezesa URE o tej nowelizacji w artykule: Prezes URE mocno skrytykował nowelizację ustawy o OZE.

Podpisana dzisiaj przez prezydenta nowelizacja ustawy o OZE wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (44)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Rhb |
Witaj Adrian
Orn |
Zenada
Orn |
A i warto dodac, ze bedziemy kupowac wiecej wegla z Rosji
prej |
300 zł - za tyle sprzedawały nam swoje certyfikaty firmy niemieckie i francuskie. Polscy drobni wytwórcy zielonej energii sprzedawali polskim sieciom dystrybucyjnym energii swoje certyfikaty jedynie za 30 zł... 10 razy taniej niż firmy niemieckie! Dlaczego tak? Dlaczego niemieckie firmy OZE wyciągały z Polski takie ceny (szacuje się, że Polskę to kosztuje 300 mln zł rocznie!)? Otóż, za czasów rządów PO-Psl polskie sieci energetyczne, nie wiadomo dlaczego (?) podpisały długoterminowe kontrakty z wielkimi firmami niemieckimi i francuskimi na SZTYWNĄ CENĘ 300 zł za CERTYFIKAT! Po co?!? Sami sobie odpowiedzcie... Obecna cena rynkowa zielonego certyfikatu to zaledwie 30 zł - a nie 300 zł, które musimy płacić niemieckim firmom. Dlatego tak krzyczą... Kolejne polskie pieniądze przechodzi im koło nosa.
Seb |
Długopis stanął na wysokości zadania. Wiwat PZPiS i wszystkie stany.
Seb |
prej, i co teraz idioto- polskie firmy bedą sprzedawać po 39.50 ? bo ustawą ograniczyliście ich maksymalny wzrost? A rozszyfrujesz mi skrót TGE? bo chyba nigdy tam nie byłeś.
Fred Flinston |
Hurraaaa będziemy dopłacać do kolejnych nierentownych kopalni. Sponsorować górników, ich rodziny 13 14 a może i piętnaski jak prezes podpisze i może jakieś pomniki się wybuduje ... Tak XIX wiek za oknem, więc lepiej je zamknijcie drogie dzieci ... A i pamiętajcie używać tylko polskiego gazu i ropy również naszej, wydobywanych tylko i wyłącznie z naszych polskich ziem według co niektórych "specialistów" . I znów będziemy niezależną od wrogów z północy południa zachodu i wschodu potęgą ! Polska to podobnie jak Rosja, "stan umysłu" ... niestety.
UFO |
Wiatraki to przekret jak swiat nie widzial aby sprzedac polskie kopalnie wegla .
M. |
Taaa, a za tym stoją Rosjanie! Dofinansowują Niemcom wiatraki, tak aby ci je tanio sprzedali do polski, aby padł polski węgiel, aby on mogli przejąć zbankrutowane polskie kopalnie. Niemcy ogłosili dzisiaj wyniki drugiej aukcji. 147 do 177 PLN za MWh….Czy coś muszę dodać? Czy każdy sam na TGE sprawdzi po ile energia w Polsce na giełdzie jest sprzedawana.
olik74 |
Brawo Adrian. Pamięć mamy dobrą.... Szkoda, że odszkodowania będziemy płacić wszyscy. Lex Energa
SPS |
Ten cytat jest najlepszym komentarzem do tej ustawy: "Debata, która ograniczyła się do kilku krótkich posiedzeń sejmowych i senackich komisji, pokazała m.in. brak podstawowej wiedzy na temat przygotowanych regulacji wśród formalnych autorów tej nowelizacji, a więc grupy posłów PiS, a także toczyła się przy ograniczonej obecności ekspertów i przedstawicieli branży (...). Podpisaną dzisiaj przez prezydenta ustawę wcześniej mocno skrytykował m.in. prezes Urzędu Regulacji Energetyki, nazywając przyjmowane przepisy „pełnymi błędów i nieprawdziwych informacji”." No comments.
ggh |
wyleczy ich tyko off grid i nagły spadek sprzedaży w regionach świętej trójcy
Szyszko |
@ggh, a ja się założę o wszystkie sztuczne szczęki naszych ministrów, że jak będzie zbyt wiele instalacji off-grid, to dowalą podatek za samo posiadanie takiego "niszczącego polski węgiel" ustrojstwa.
mm |
Zwycięstwo ciemnoty i interesów wielkich !!!!!
Tadek |
Czyli certyfikat pokryje w przyszłości tylko koszt bilansowania a od stycznia tylko cena rynkowa 150 zł przy dobrych wiatrach zanosi sie fatalnie
K. |
Teraz się zaczną manipulacje cenami zielonych certyfikatów, aby ich cena nie wzrastała spokojnie bedą płacić opłatę zastępczą aby cena przyszły rok nie podskoczyła. Dodatkowo sprawy sądowe i brak zaufania inwestorów zachodnich. Stop inwestycją w tym chorym kraju
K. |
Teraz się zaczną manipulacje cenami zielonych certyfikatów, aby ich cena nie wzrastała spokojnie bedą płacić opłatę zastępczą aby cena przyszły rok nie podskoczyła. Dodatkowo sprawy sądowe i brak zaufania inwestorów zachodnich. Stop inwestycją w tym chorym kraju
Schetyna vel żulik |
Dywagacje o możliwym veto Prezydenta nie były zupełnie bezpodstawne. W kuluarach mówiło się o spotkaniu z czołowymi lobbystami OZE, którzy mieli przekonywać do wspierania źródeł odnawialnych, a jeden z portali napisał o tajemniczej ekspertyzie, której konkluzją było podobno wskazanie na veto do proponowanej nowelizacji. Być może to wszystko plotki medialne lub jak dziś modnie nazywa się „fake news”, to jednak stare przysłowie mówi, że „nie ma dymu bez ognia”. Moglibyśmy nie przejmować się plotkami medialnymi, ale rynki finansowe biorą to bardzo serio, czego przykład jest spadek akcji firmy Energa SA o 6 proc. w ciągu jednego dnia. Spadek ten nie ma uzasadnienia w działaniach firmy, która ma opinię jednej z najnowocześniejszych w sektorze, przechodzi restrukturyzację zmniejszając o połowę liczbę firm zależnych i z dużą ostrożnością podchodzi do politycznie motywowanych inwestycji. Gdy tracą firmy sektora energetycznego, traci każdy z nas, bo głównym udziałowcem jest państwo. Gra toczy się o wielkie pieniądze i nie będzie to ostatnia próba manipulacji medialnych. Aby uzmysłowić sobie o jakie pieniądze chodzi, można przeanalizować dane dotyczące instalacji źródeł odnawialnych. W pierwszym półroczu 2017r. powstało tylko 62MW nowych elektrowni OZE, w tym farm wiatrowych 17MW. Gdyby te dane ekstrapolować na cały rok 2017, to należy spodziewać się instalacji około 50MW nowych farm wiatrowych. Jest to spadek o 1200MW w porównaniu do roku 2016r., w którym powstało około 1300MW w takich farmach. Gdyby przyjąć koszt zakupu instalacji wiatrowej na poziomie 5 mln zł za 1 MW, to zmniejszenie rynku na wiatraki w Polsce w roku 2017 wyniesie około 6 mld zł. To jest olbrzymia strata dla producentów instalacji, na którą trudno nie zareagować. Energetyka wymaga głębokich reform, a w szczególności takich reform wymaga sektor źródeł odnawialnych. Nie jest to ostatnia nowelizacja ustawy o OZE, która będzie naruszać interesy wpływowych grup. Dlatego należy liczyć się z kolejnymi działaniami medialnymi.
Szyszko |
70% dotacji i 300 zł za zielone certyfikaty. Koniec balu dla kolesi POPSL i ich przydupasów.
Szyszko |
„ Debata, która ograniczyła się do kilku krótkich posiedzeń sejmowych i senackich komisji ” --- debata trwała od kilku lat !!! Wszędzie.
Daniel |
Adrian = Duda zaś Duda = Down!
Wiatrakowiec |
Szyszko... spadaj na drzewo !! do Schetyna vel żulik ... masz racje energetyka musi przejsc reforme ale nie z tym Rzadem oni pokazali OZE srodkowy palec. Okazuje sie ze jednak wegla w Polszy nie ma, sciagamy teraz z Rosji , gdzie tu myslenie to jest chore !!! tracimy kupe pieniazkow, a oze powinno nam isc i slyzyc zamiast placic za wegiel , lepiej by bylo doplacic do Oze bo oze sie splaci w ciagu kilku lat (podatki lokalne, pit , cit , firmy, serwisy, dzierzawy, obsluga urzadzen- te pieniazki i tak by zostaly w Kraju), Trzeba bylo dac rozliczenie do prosumentow 1:1 , wiatrakom pozwolic dokladac solary lub magazyny energii z jakas preferencyjna stala cena, dobudowac na Wisle jeszcze ze 2ie wodne elektrownie itd No ale u nas to jest Myslenie 100 lat za murzynami :(
ElektrowniaPV |
@wiatrakowiec i reszta Gdyby wprowadzić w życie Wasze pomysły (powodowane po części własnym interesem a po części nachalna propagandą) to rachunek jaki trzeba byłoby zapłacić za system energetyczny byłby większy niż w Niemczech - tyle w temacie. Ustawa podpisana i nie ma o czym mówić tylko ciąć niepotrzebne koszty.
Wiatrakowiec |
Sorki to jest myslenie tylko do nastepnych wyborow , PIS wspiera te nie rentowne gornictwo za 80 tys glosow !! a nas reszte polakow ma w du.....przy okazji niszczy OZE i truje reszte Polakow i Polske na potege !!! Mam nadzieje ze Tchorzewski i spolka stana przed sadem za swoje poczynania !!!
Wiatrakowiec |
ElektrowniaPV- widac ze jestes jednym z nich...
INSTALACJA PV |
Jestem za OZE sam mam PV założone ,ale w sumie większość Wiatrakowców to ZŁODZIEJE Z TAMTEGO RZĄDU ,chcieli ławej kasy teraz są w DUPIE CZARNEj i beczą He He...Jestem PROSUMENTEM I SIE CIESZE !!! , bo rachunek spadł o 85 % .Pzdr Wiatraki
Szyszko |
@Wiatrakowiec, to jakiś typ sie podszywa
Szyszko |
@ElektrowniaPV, skoro tak zaoszczędziliście na wiatrakowcach, to czekamy na wnioski Big Energy do URE w grudniu o zmniejszenie taryf dla odbiorcy końcowego. Jeżeli tak się nie stanie to jesteście czopki i kłamcy.
Wiatrakowiec |
Do Szyszko.... Dobrze napisane , zobaczymy wlasnie w Grudniu i sie przekonamy jak PIS kocha i troszczy sie o szarego Polaka ;) INSTALACJA PV- nawet mi sie nie chce tego komentowac co napisales, pewnie zal ci dupe sciskal ze sasiad/kolega/znajomy zainwestowal w wiatraki i na tym kiedys jakos zarabial ! Pamietaj jedno koleszko z PKS-u ze PIS za prosumentow tez sie weznie wczesniej czy puzniej... jakies oplaty przesylowe, jakis podatek od instalacji na dachu itd TYLKO CZEKAC ;)
zuzanna |
BRAWO PREZYDENT
prej |
cnotliwa zuzanna?
prej |
Brawo szyszko że się podszywasz pod moją nazwę .
Zenon |
Całkowicie się zgadzam z tym co pisze SZYSZKO jest to więcej niż pewne śledząc poczynania ME.
Pv |
Brawo prej, kto mieczem wojuje
DobrzeJest |
Brawo PIS macie za swoje wiatrakowe trolle! Pakujcie sie i na kase do Lidla won a nie projekty rozwijac! haha
Elon |
Duda czyni cuda :) Lobbyści nie dali rady.
PV man |
Dobrze sie stalo teraz cidniemy z fotowoltaiką! nic nie buczy nic nie huczy! I kazdy Nowak moze ją mieć! Magiczne słowo to prosument!
Tchórzewski |
Wiatraki precz z polski! Polska dla polaków nie wiatraków!
Szyszko |
Jeden troll, kilka nicków a tyle radości z bycia podłym. A kysz pisia wydmuszko.
Seb |
MojaPV= Srej= Elon = ElektrowniaPV= pv = JEDEN PISOWSKI TROLL na forum OZE :)
Burmistrz |
Mówiąc że branża OZE jest w kiepskim stanie to lekkie nadużycie! Fotowoltaika ma się dobrze z obecnym Net Meteringiem, bo każde dziecko wie że z Aukcji na PV i tak nic nie powstanie najwyżej może 2 farm, które wybudują sami chińczycy którzy robią panele... Zatem powiedzmy wprost tylko wiatr jest w głebokiej du....ie :) Developerzy i Ci którzy kupowali na potęge projekty wiatrowe za pieniądze zagranicznych inwestorów - mają przechlapane :)
Seb |
MojaPZPR, a co powiesz nt malych elektrowni wodnych i ich sytuacji finansowej w efekcie walkow ME?;) burmistrz... he he.
SPS |
Chowanie się za wieloma nickami to rejterada i tchórzostwo choć z drugiej strony ... czy można było spodziewać się czegoś innego?
Bob |
ruski się cieszy, będzie teraz oprócz gazu i ropy sprzedawał nam jeszcze więcej węgla. Brawo Adrian

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...