Dotacje na efektywność energetyczną na Dolnym Śląsku

Dotacje na efektywność energetyczną na Dolnym Śląsku
foto. Images of Money, flickr cc
REKLAMA

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs horyzontalny na dofinansowanie projektów związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej. Inwestorzy, którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia związane z modernizacją energetyczną budynków, mogą liczyć na ponad 23,6 mln zł dofinansowania.

– W budynkach użyteczności publicznej można osiągnąć bardzo poważne oszczędności przez właściwe sterowanie systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia, dostosowując intensywność działania tych systemów do aktualnych, chwilowych potrzeb. Dane statystyczne wskazują, że modernizacji energetycznej  wymaga w Polsce około 75 proc. budynków użyteczności publicznej. Szczególnie ważne i potrzebne są takie usprawnienia, które umożliwią prawidłowe użytkowanie budynków przy znacznym zmniejszeniu zużycia energii, wody i odpadów. Stąd też osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej w istniejących budynkach użyteczności publicznej jest konieczne ze względu na potrzebę prowadzenia właściwej polityki finansów placówki – komentuje Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Przewidziano dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i prac powiązanych między innymi z ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych, przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, wymianą oświetlenia jako elementu uzupełniającego projekt, systemami monitorowania i zarządzania energią. Zakres działań projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST, jednostki organizacyjne JST, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 85 proc. wydatków kwalifikowalnych, przy czym minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 50 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie w konkursie w ramach działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym", poddziałanie 3.3.1„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny” z RPO dla woj. dolnośląskiego można składać w dniach 1-11 września br. 

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

fotowoltaika

fotowoltaika, elektryka, od 250zł / kWp czytaj dalej...

panele PV amorficzne 50W za 30zł / sztuka

sprzedam panele amorficzne 50W za 30zł/sztuka z gwarancją, w komplecie uchwyty. czytaj dalej...

kupie elektrownie wodna

kupie mala elektrownie wodna produkcja roczna miedzy 2000 Mwh a 4000Mwh moc min 300kw-900 kw spad czytaj dalej...

Dofinansowanie 30% do kompletnego zestawu fotowoltaicznego

Oferujemy możliwość pozyskania dofinansowania do 30% wartości instalacji wraz z kredytem na preferen czytaj dalej...