PGE dostanie dzięki ustawie KDT dodatkowe 276 mln zł

PGE dostanie dzięki ustawie KDT dodatkowe 276 mln zł
Fot. PGE
REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki ustalił korektę rocznych kosztów osieroconych w ramach tzw. rekompensaty KDT za 2016 rok, należnych wytwórcom z Polskiej Grupy Energetycznej. Przychody koncernów energetycznych, które wynikają z ustawy KDT, to już kilkanaście miliardów złotych. Środki na ten cel są zbierane z rachunków odbiorców energii. 

Zgodnie z decyzją prezesa URE, wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych powstałych w jednostkach wytwórczych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. za 2016 r. wynosi 276 mln zł.

W połowie ubiegłego roku Urząd Regulacji Energetyki postanowił, że wysokość korekty kosztów osieroconych powstałych w jednostkach wytwórczych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. za 2015 r. wyniesie ok. 326 mln PLN.

Podstawą dla decyzji URE jest w tym wypadku ustawa z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, nazywana ustawą KDT.

Koszty osierocone to koszty powstałe w związku z przedterminowym rozwiązaniem tzw. umów KDT, które mają wynikać co do zasady z braku możliwości odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach działalności wytwórców na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej.

Kilka dni temu URE informowało o wysokości zaktualizowanych na rok 2018 kwot kosztów osieroconych dla czterech innych wytwórców. W przypadku Elektrownia Pątnów II będzie to 94,8 mln zł, Polenergii Elektrociepłownia Nowa Sarzyna – 29,1 mln zł, CEZ Chodzów – 39,9 mln zł, a Elektrociepłowni Zielona Góra – niemal 5,7 mln zł.

Rok temu URE zaktualizował wysokość kosztów osieroconych dla tych spółek na rok 2017. Przyjęto wówczas, że dla Elektrowni Pątnów II będzie to 123 mln zł, dla Polenergii Elektrociepłownia Nowa Sarzyna przewidziano kwotę ok. 28 mln zł, dla CEZ Chorzów 38,5 mln zł, a dla Elektrociepłowni Zielona Góra 32 mln zł.

Na początku ubiegłego roku spółka Zarządca Rozliczeń, do której obowiązków należy rozliczanie opłat wynikających z ustawy KDT, poinformowała, że z tego tytułu wytwórcy energii elektrycznej otrzymali w latach 2008-2015 na pokrycie kosztów osieroconych w sumie 12,6 mld zł, a także 0,78 mld zł na pokrycie kosztów gazu.

Koszty wynikające z ustawy KDT są ponoszone przez końcowych odbiorców energii za pośrednictwem przenoszonej na ich rachunki tzw. opłaty przejściowej. Mechanizm opłaty przejściowej przeniesiono w ubiegłył roku do ustawy o odnawialnych źródłach energii, przy okazji podnosząc dwukrotnie jej wartość dla gospodarstw domowych, które teraz będą musiały się liczyć z dodatkowym wydatkiem wynoszącym w skali roku 96 zł.

Mechanizm opłaty przejściowej wpisano do ustawy o OZE mimo, że ta opłata nie jest w żaden sposób związana z mechanizmami wsparcia odnawialnych źródeł energii, a pokrywane są z niej koszty wytwórców energii wyłącznie w konwencjonalnych elektrowniach. 

Podniesienie opłaty przejściowej Ministerstwo Energii tłumaczyło koniecznością spłaty szacowanego na około miliard złotych zadłużenia spółki Zarządca Rozliczeń SA. 

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Guest |
Biedne sierotki, nie mają ojca, matki

Giełda OZE

kupię spółkę z koncesją URE na obrót energią

Kupię spółkę z ważną koncesją na obrót energią. Najchętniej bez działalności operacyjnej. Oferty z d czytaj dalej...

Przyjmiemy zlecenia montażu instalacji PV

Doświadczona ekipa monterska poszukuje zleceń budowy PV na terenie i bliskiej odległości od woj. łód czytaj dalej...

Wydzierżawimy działki pod Farmy Fotowoltaiczne PV w całej Polsce

Wydzierżawimy działki pod farmy fotowoltaiczne PV w całej Polsce. Wymagana powierzchnia działki min czytaj dalej...

Poszukiwane tereny pod fotowoltaikę

Wydzierżawię niezacieniony teren ok. 2 ha gorszej klasy ziemi (IV, V, VI klasa) pod instalację foto czytaj dalej...