Dofinansowanie dla klastrów energii. Rusza nabór wniosków

Dofinansowanie dla klastrów energii. Rusza nabór wniosków
Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

Dzisiaj rozpoczyna się nabór wniosków na unijne dofinansowanie dla klastrów energii. Bezpośrednimi beneficjentami dofinansowania mogą być koordynatorzy i członkowie klastrów. Budżet konkursu to 300 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna nabór wniosków w konkursie z działania 1.1.”Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, poddziałanie 1.1.1. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Dofinansowanie może zostać udzielone przedsiębiorcy będącemu wytwórcą energii z OZE i działąjącemu w ramach klastra energii.

Dofinansowanie może dotyczyć budowy nowych lub przebudowy jednostek wytwarzania wykorzystujących energię wiatru (o mocy powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWt/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWt), a także energię geotermalną (powyżej 2 MWt).

Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, dla których ma zostać przeprowadzony osobny konkurs. Elementem projektu może być natomiast przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta dofinansowania.

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej.

Budżet konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17 to 300 mln zł, w tym dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej przewidziano 100 mln zł, a dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie – w tym w instalacjach hybrydowych, udostępnione zostanie 200 mln zł.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji – w przypadku projektów związanych tylko z produkcją energii cieplnej, a także w formie pomocy zwrotnej – w przypadków projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie – w tym w instalacjach hybrydowych.

Dofinansowanie na pojedynczy projekt nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych lub 15 mln euro.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 29 września br. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na kwiecień 2018 r.

Jak sygnalizowali wcześniej przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, możliwy jest kolejny nabór wniosków na unijne dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020, z którego będą mogli skorzystać inwestorzy działający w ramach klastra i planujący przedsięwzięcia z zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Chodzi o konkurs w ramach działania 1.6.1. z budżetem 200 mln zł, a możliwy termin uruchomienia naboru to III kwartał br.

Resort rozwoju chce też, aby konkursy na unijne dotacje, dedykowane certyfikowanym klastrom, pojawiły się na poziomie poszczególnych województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W RPO na lata 2014-2020 dla wszystkich województw przewidziano na inwestycje z zakresu OZE unijne fundusze w łącznej wysokości 897 mln euro.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (3)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Jan |
Jak oni mogą jużrozdawać pieniądze skoro ustawy o energetyce rozproszonej jeszcze nie ma ???
mas |
A kiedy będą normalne dotacje dla chcących zostać prosumentami? Bo to co jest to są pożyczki. Pierwsze niech zorganizują normalny program dla mikroinstalacji .
IXI |
Znowu dotacje nie dla zwykłego Kowalskiego. Bo przecież Kowalski by się przez taką dotację wzbogacił i sąsiad by mu zazdrościł.

Giełda OZE

Enercon E40 500 kw Certyfikaty

Na sprzedaz Enercon E40 500 kw woj wielkopolskie ziemia dziierżawa osoby zainteresowane proszę czytaj dalej...

pracujący Vestas V47, zachodniopomorskie

sprzedam pracującą turbinę Vestas V47, zlokalizowana na terenie woj.zachodniopomorskiego, wszelkie i czytaj dalej...

Sprzedam warunki przyłączenia dla 4 elektrowni fotowoltaicznych (4 x 0,96 MW)

Sprzedam warunki przyłączenia dla 4 elektrowni fotowoltaicznych (4 x 0,96 MW). Warunki wydane są od czytaj dalej...

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0.998 MW. Pozwolenie na budowę z warunkami przyłączenia do sieci. Mazowsze.

Projekt położony w powiecie pułtuskim. Przyłącze do linii 15 kV na działce. Projekt , PnB i Warunki czytaj dalej...