Nieznaczny wzrost średniej ceny energii w II kwartale 2017 r.

Nieznaczny wzrost średniej ceny energii w II kwartale  2017 r.
C.P.Storm, flickr cc
REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę, po jakiej sprzedawano energię na rynku konkurencyjnym w II kwartale br. Jest ona nieznacznie wyższa niż w I kwartale tego roku, ale nadal poniżej średniej ceny energii za cały ubiegły rok.

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach wyznaczonych w art. 49a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne za II kwartał 2017 r. wyniosła 165,54 zł/MWh wobec ceny 164,78 zł/MWh odnotowanej w I kwartale br.

Obliczona zgodnie z art. 49a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne średnia cena energii na rynku hurtowym za cały 2016 r. wyniosła 169,57 zł/MWh.

W obliczeniu średnich cen energii na podstawie art. 49a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne URE uwzględnia dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych do sprzedaży części wytworzonej energii elektryczne. Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia.

Średnią cenę za II kwartał 2017 r. obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w tym okresie o łącznym wolumenie 20,98 TWh. Natomiast wolumen energii wzięty pod uwagę przy obliczaniu ceny za I kwartał 2017 r. wyniósł 22,89 TWh.

URE podaje też średnie kwartalne ceny energii obliczane na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy Prawo energetyczne. Obejmują one sprzedaż energii elektrycznej – tj. wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii – realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii.

Nieuwzględniana jest sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący „ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku”, a w przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny jest brany pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

Ostatnia, podana przez Urząd Regulacji Energetyki średnia cena energii, obliczona zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy Prawo energetyczne, dotyczyła I kwartału br., w którym wyniosła 160,60 zł/MWh i była niższa od średniej ceny za cały 2016 r. ustalonej przez URE na 169,70 zł/MWh. 

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Reklama

Baza firm

Znajdź instalatora w swojej okolicy + Dodaj firmę

Giełda OZE

Sprzedam projekty PV w województwie podlaskim

Sprzedam projekty pv do 1 MW w woj. podlaskim czytaj dalej...

Projekty 37MW - ponad 70h

37 MW PV w jednym kompleksie. Na sprzedaz projekty lub/i sprzedaż 100% udziałów w spólce celowej ob czytaj dalej...

GRUNTY POD PV - 35 ha

Sprzedam 35 ha pod elektrownie fotowoltaiczne. Kompleks działek położonych obok siebie. Warunki środ czytaj dalej...

Wykonamy Operaty KIP i ROŚ pod PV

Wykonamy profesjonalnie operaty KIP i ROŚ pod inwestycje PV. Krótkie terminy realizacji. czytaj dalej...