Dotacje na projekty niskoemisyjne na Podlasiu

Dotacje na projekty niskoemisyjne na Podlasiu
foto. Images of Money, flickr cc
REKLAMA

Wczoraj w woj. podlaskim rozpoczął się nabór wniosków o unijne dofinansowanie w konkursie przeznaczonym dla inwestycji mających przyczynić się do walki z niską emisją. Do podziału jest 50 mln zł. 

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie  5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania dla pojedynczego projektu może sięgnąć 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Unijne dofinansowanie można przeznaczyć na inwestycje w zakresie infrastruktury sieciowej ciepłownictwa i chłodnictwa, na modernizację indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem montażu pieców węglowych, na montaż efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej, a także na projekty demonstracyjne w zakresie budownictwa pasywnego lub zeroemisyjnego, którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechnienia gospodarki niskoemisyjnej. 

O dofinansowanie mogą aplikować jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, a także podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 29 września br., a rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na marzec 2018 r. 

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

15 MW PV pod Aukcję dużych farm

15 MW PV pod Aukcję 2018 dla dużych farm. Spodziewana pula w Aukcji 1000-1300 MW. Lubelskie. Teren 3 czytaj dalej...

PROJEKTY FOTOWOLTAICZNE Wykonujemy, Skupujemy, Sprzedajemy.

Wykonujemy projekty budowy farm fotowoltaicznych, obliczenia uzysków, modele finansowe dla farm foto czytaj dalej...

wykonamy Projekty PV 30 tyś zł 1 MW

160 lokalizacji cały kraj czytaj dalej...