Dofinansowanie dla klastrów energii. Wkrótce nabór wniosków

Dofinansowanie dla klastrów energii. Wkrótce nabór wniosków
Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

Na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 300 mln zł w ramach ogłoszonego naboru unijnego z poddziałania 1.1.1. Dofinansowanie przewidziano dla koordynatorów lub członków klastra energii.

Dzisiaj podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Energii konferencji pt. "Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020” przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ogłosili nabór wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie, które wesprze inwestycje realizowane w ramach klastrów energii. Konkurs przeprowadzi NFOŚiGW.

Nabór wniosków w obecnym naborze z poddziałania 1.1.1 „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej” rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 28 września br. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na luty 2018 r.

300 mln zł w startującym za miesiąc naborze z poddziałania 1.1.1 Narodowy Fundusz podzielił na dwa rodzaje projektów. 100 mln zł trafi w formie dotacji na projekty związane wyłącznie z produkcją energii cieplnej, a 200 mln zł w formie pomocy zwrotnej na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej lub produkcji energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych).

NFOŚiGW zaznacza, że do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej i nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna: kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124), będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Narodowy Fundusz informuje, że to już drugi nabór z unijnego poddziałania 1.1.1. W pierwszym, który zakończył się 1 marca 2017 r., do NFOŚiGW wpłynęło 15 wniosków, które są obecnie na etapie oceny merytorycznej. Tym, którzy otrzymają największą punktację konkursową, Fundusz rozda 210 mln zł.

Jak sygnalizowali dzisiaj przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, możliwy jest kolejny nabór wniosków na unijne dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020, z którego będą mogli skorzystać inwestorzy działający w ramach klastra i planujący przedsięwzięcia z zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Chodzi o konkurs w ramach działania 1.6.1. z budżetem 200 mln zł, a możliwy termin uruchomienia naboru to III kwartał br.

Resort rozwoju chce też, aby konkursy na unijne dotacje, dedykowane certyfikowanym klastrom, pojawiły się na poziomie poszczególnych województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W RPO na lata 2014-2020 dla wszystkich województw przewidziano na inwestycje z zakresu OZE unijne fundusze w łącznej wysokości 897 mln euro.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (4)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
TT |
Patologia systemowa. Nie może być prosto tylko łańcuszki powiązań. Piramida energetyczna do wyciągania kasy.
Mis |
Po co brać dofinansowanie, jak wyprodukowaną entergię trzeba będzie sprzedać w aukcja a od zaoferowanej i wygranej ceny zostanie odjęte całe dofinansowanie??? Dużo roboty a pożytek 0
TomB |
@TT, @Miś - 100% racji. Czytałem o klastrach i ciągle mogę zrozumieć sensu. Może ktoś mu wytłumaczy gdzie tu jest biznes. Nawet jak to jest wałek - to jak na tym zarobić
. |
Klastry nie biorą i nie będą brać udziału w aukcjach.

Giełda OZE

Spółka celowa z projektem 2.6 MW PV

Sprzedam spółkę celową posiadającą własność działki o pow. 5.66 ha z mpzp pod elektrownię słoneczną czytaj dalej...

Wydzierżawię działkę pod farmę fotowoltaiczną

Wydzierżawimy działki niezacienione pod farmy fotowoltaiczne. Brak miejscowego planu zagospodarowani czytaj dalej...

Wydzierżawimy działki pod Farmy Fotowoltaiczne PV w całej Polsce

Wydzierżawimy działki pod farmy fotowoltaiczne PV w całej Polsce. Wymagana powierzchnia działki min czytaj dalej...

Projekt decentralnej elektrociepłowni

Gotowy projekt. Koncepcja wraz z pełnym łańcuchem wartości. Wsparcie wdrożenia. Przychody ok. 550 zł czytaj dalej...