Dotacje na OZE i efektywność energetyczną w Wielkopolsce

Dotacje na OZE i efektywność energetyczną w Wielkopolsce
Fot. Images of Money, flickr cc
REKLAMA

W woj. wielkopolskim startują trzy konkursy na dotacje unijne, które będzie można przeznaczyć na inwestycje w odnawialne źródła energii, a także na poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Dofinansowanie uzyskane w rozpoczynającym się 30 czerwca naborze w konkursie RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17, w ramach Poddziałania 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”, będzie można przeznaczyć na budowę, rozbudowę i przebudowę instalacji wiatrowych i wodnych o mocy do 5 MWe, biomasowych do 5 MWt, elektrowni słonecznych oraz geotermalnych o łącznej mocy do 2 MWe, a także elektrowni biogazowych o mocy do 1 MWe. Dofinansowaniem można objąć koszty związane z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.

O unijne dotacje mogą ubiegać się jst i ich związki, jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), szkoły wyższe, spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, a także podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Maksymalna wartość dofinansowania może sięgnąć 85 proc. kosztów inwestycji. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł.

Nabór wniosków na dotacje na odnawialne źródła energii w ramach RPO dla woj. wielkopolskiego potrwa do 31 sierpnia br. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2018 r.

Dotacje na efektywność energetyczną

W woj. wielkopolskim startują również dwa konkursy, z których finansowane będą działania związane z poprawą efektywności energetycznej, w tym poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Pierwszy konkurs (RPWP.01.05.03-IZ-00-30-001/17) jest realizowany w ramach Poddziałania 1.5.3. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”, a o unijne dofinansowanie mogą aplikować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie może objąć modyfikację procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej (np. przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego oraz systemów zarządzania energią), kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe), a także inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Poziom dofinansowania może sięgnąć 65 proc. kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw lub 55 proc. kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Budżet konkursu to 60 mln zł, przy czym maksymalne dofinansowanie na poziomie pojedynczego projektu może wynieść 2 mln zł, w tym do 700 tys. zł w ramach pomocy de minimis dla typu projektów związanych z inwestycjami w instalacje OZE.

Nabór wniosków potrwa do 27 lipca. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień br.

Natomiast już dzisiaj w woj. wielkopolskim rozpoczyna się nabór w konkursie RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W tym przypadku  o dofinansowanie mogą ubiegać się jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.

Dofinansowanie może objąć termomodernizację budynków publicznych, audyty energetyczne oraz kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, a także instalacją systemów chłodzących, w tym również z wykorzystaniem OZE.

Maksymalne dofinansowanie może sięgnąć 85 proc. kosztów projektu, a budżet konkursu wynosi 24 mln zł.

Nabór wniosków potrwa do 4 sierpnia. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2018 r. 

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
FanSpeedwaya |
Fundusze unijne idą na propagandę w mediach i na dotacje dla firm , kościołów , samorządów itp , a gdzie w tym wszystkim 'Kowalski' ? Tam gdzie trzeba tylko płacić nowe daniny(podatek od lokat bankowych opłata paliwowa czy za wodę , śmieci) i tam gdzie zabierane są wszelkie ulgi remontowo budowlana , firmy odliczają sobie nawet kaczkę z Lidla . Jeśli państwo będzie tak trzymać dalej, wykończy nie tylko szarą strefę ale i tych biedniejszych

Giełda OZE

Projekty PV - 1MW pod aukcje i dotacje

Sprzedam projekty PV o mocy do 1MW w warmińsko-mazurskim pod dotacje - nabór do końca listopada 2017 czytaj dalej...

Szukamy partnerów do projektów PV

Posiadamy pakiet 50 projektów na różnych etapach zaawansowania, od decyzji administracyjnych do proj czytaj dalej...

Sprzedam Farmę Wiatrową

Witam, Sprzedam farmę wiatrową składającą się z 2 wiatraków typu Enercon E-53 (moc 800kW każdy), pos czytaj dalej...

SZUKAM DZIAŁKI POD DZIERŻAWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

Podlaskie, Warminsko-Mazurskie, Mazovieckie, Lodzkie czytaj dalej...