Dotacje na OZE i efektywność energetyczną w Wielkopolsce

Dotacje na OZE i efektywność energetyczną w Wielkopolsce
Fot. Images of Money, flickr cc
REKLAMA

W woj. wielkopolskim startują trzy konkursy na dotacje unijne, które będzie można przeznaczyć na inwestycje w odnawialne źródła energii, a także na poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Dofinansowanie uzyskane w rozpoczynającym się 30 czerwca naborze w konkursie RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17, w ramach Poddziałania 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”, będzie można przeznaczyć na budowę, rozbudowę i przebudowę instalacji wiatrowych i wodnych o mocy do 5 MWe, biomasowych do 5 MWt, elektrowni słonecznych oraz geotermalnych o łącznej mocy do 2 MWe, a także elektrowni biogazowych o mocy do 1 MWe. Dofinansowaniem można objąć koszty związane z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.

O unijne dotacje mogą ubiegać się jst i ich związki, jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), szkoły wyższe, spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, a także podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Maksymalna wartość dofinansowania może sięgnąć 85 proc. kosztów inwestycji. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł.

Nabór wniosków na dotacje na odnawialne źródła energii w ramach RPO dla woj. wielkopolskiego potrwa do 31 sierpnia br. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2018 r.

Dotacje na efektywność energetyczną

W woj. wielkopolskim startują również dwa konkursy, z których finansowane będą działania związane z poprawą efektywności energetycznej, w tym poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Pierwszy konkurs (RPWP.01.05.03-IZ-00-30-001/17) jest realizowany w ramach Poddziałania 1.5.3. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”, a o unijne dofinansowanie mogą aplikować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie może objąć modyfikację procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej (np. przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego oraz systemów zarządzania energią), kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe), a także inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Poziom dofinansowania może sięgnąć 65 proc. kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw lub 55 proc. kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Budżet konkursu to 60 mln zł, przy czym maksymalne dofinansowanie na poziomie pojedynczego projektu może wynieść 2 mln zł, w tym do 700 tys. zł w ramach pomocy de minimis dla typu projektów związanych z inwestycjami w instalacje OZE.

Nabór wniosków potrwa do 27 lipca. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień br.

Natomiast już dzisiaj w woj. wielkopolskim rozpoczyna się nabór w konkursie RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W tym przypadku  o dofinansowanie mogą ubiegać się jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.

Dofinansowanie może objąć termomodernizację budynków publicznych, audyty energetyczne oraz kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, a także instalacją systemów chłodzących, w tym również z wykorzystaniem OZE.

Maksymalne dofinansowanie może sięgnąć 85 proc. kosztów projektu, a budżet konkursu wynosi 24 mln zł.

Nabór wniosków potrwa do 4 sierpnia. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2018 r. 

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
FanSpeedwaya |
Fundusze unijne idą na propagandę w mediach i na dotacje dla firm , kościołów , samorządów itp , a gdzie w tym wszystkim 'Kowalski' ? Tam gdzie trzeba tylko płacić nowe daniny(podatek od lokat bankowych opłata paliwowa czy za wodę , śmieci) i tam gdzie zabierane są wszelkie ulgi remontowo budowlana , firmy odliczają sobie nawet kaczkę z Lidla . Jeśli państwo będzie tak trzymać dalej, wykończy nie tylko szarą strefę ale i tych biedniejszych

Giełda OZE

Poszukuję Inwestora 2MW PV i 2MW Biogazownia

Inwestycja zlokalizowna w okolicach Zielonej Gory, posiadamy 3 lokalizacje pod biogazownie łącznie m czytaj dalej...

Sprzedam 600 kW PV na dachu

Sprzedam spółkę celową. 600 kW PV na dachu z przyznaną dotacją i wygraną aukcją. czytaj dalej...

Biogazownię rolniczą

Sprzedam biogazownię rolniczą o mocy 0,8 MWh czytaj dalej...

Sprzedam projekt PV 0,99 MW

Chcielibyśmy zaproponować Państwu sprzedaż projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW. Proje czytaj dalej...