Twój przemysłowy magazyn energii

Twój przemysłowy magazyn energii
Wyświetl grafikę w większym rozmiarze: https://tinyurl.com/yc3224kk
REKLAMA

Rozwój światowego rynku magazynowania energii nabiera dużego przyspieszenia w związku z rosnącymi problemami systemów elektroenergetycznych. Głównym z nich jest zły stan sieci przesyłowych ograniczający możliwość przyłączenia do nich nowych mocy. Uniemożliwia to bezpośrednio wywiązanie się z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zobowiązuje ona do osiągnięcia 15 proc. udziału energii odnawialnej w całej konsumpcji energii w Polsce.

Kolejnym zauważalnym problemem jest wzrastająca podaż energii wytwarzanej w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych, niepokrywająca się czasowo z jej zapotrzebowaniem. Równocześnie system elektroenergetyczny będzie musiał zmierzyć się z konsekwentnie rosnącym popytem, w związku z rozwojem rynku samochodów elektrycznych, za którym nie nadąża proces rozbudowy infrastruktury wytwórczej. Postępujące problemy z zaspokojeniem potrzeb odbiorców na energię mogą prowadzić do przerw w dostawie prądu oraz stwarzają wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Odpowiedzią na problemy dzisiejszej energetyki są „elastyczne” magazyny energii. Zapewniają one bezpieczną dostawę energii elektrycznej dla wymagających  odbiorców. Stabilne i przemyślane rozwiązania gwarantują wysoką jakość i niezawodność działania przemysłowych instalacji zasilania z akumulacją energii zarówno na potrzeby redukcji tzw. pików energetycznych przy przekroczeniach mocy zamówionej jak i dostawy energii elektrycznej w przypadku zaniku zasilania w sieci.

Ważnym czynnikiem przemawiającym za zastosowaniem magazynów energii jest poprawa jakości zasilania zwłaszcza na końcach sieci energetycznych np. w obszarach wiejskich, gdzie wahania napięcia mogą być powodem do niewłaściwej pracy urządzeń w obiekcie. Wartością podstawową, wynikajacą z zastosowania magazynów energii, jest uzyskanie częściowej lub całkowitej sezonowej niezależności energetycznej i możliwość lepszego wykorzystania energii produkowanej w miejscu jej poboru.

Magazyny energii znajdujące się w ofercie EMU są kompleksowym rozwiązaniem technologicznym, które w kontrolowany sposób zarówno dostarcza, jak i odbiera energię z sieci elektroenergetycznej, poprawiając jej parametry wyjściowe i umożliwiając w ten sposób integrację źródeł odnawialnych. Dzięki czemu takie instalacje jak systemy fotowoltaiczne czy wiatrakowe pracują sprawnie i wydajnie.

Możliwa współpraca z wieloma źródłami energii sprawia, że rozwiązanie to jest uniwersalne i skalowalne, a szeroki zakres zastosowań oraz możliwość zdalnej kontroli i wizualizacji pracy systemu powoduje, że obsługa magazynu energii jest niezwykłe przyjazna użytkownikowi.

Korzyści z zastosowania magazynów energii w zakresie współpracy ze źródłami OZE:

1. Spełnienie przez źródła rozproszone (w tym odnawialne) wymagań nałożonych w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci w zakresie:

a. regulacji mocy – łagodzenie fluktuacji częstotliwości występujących wskutek niezbilansowania chwilowego zapotrzebowania oraz generacji w systemie wynikających z niestabilnej pracy źródeł OZE;

b. zarządzania mocą bierną oraz regulacji napięcia;

c. zachowania wskaźników jakości energii w sieci: stabilność napięć, tłumienie drgań, likwidacja harmonicznych, etc.

2. Wspomaganie pracy systemu elektroenergetycznego poprzez:

a. likwidację występujących przeciążeń w sieci;

b. możliwość przyłączenia większej ilości źródeł odnawialnych bez konieczności rozbudowy infrastruktury sieciowej;

c. pokrywanie szczytowego zapotrzebowania;

d. zwiększenie zdolności regulacyjnych systemu elektroenergetycznego;

3. Korzyści rynkowe:

a. możliwość przesuwania produkcji na okresy szczytowego zapotrzebowania celem zwiększenia przychodów ze sprzedaży energii;

b. kompensowanie błędów prognoz generacji odnawialnej, celem ograniczenia kosztów rozliczeń na Rynku Bilansującym;

4. Korzyści społeczne:

a. zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w bilansie energetycznym kraju;

b. zmniejszenie wskaźnika emisji CO2.

Magazyny Energii by EMU to idealne rozwiązanie m.in. dla zakładów produkcyjnych, hoteli, szpitali, stacji paliwowych, parkingów z możliwością ładowania EV, gospodarstw rolnych i chłodni. Nasze rozwiązania są skalowalnymi, a zarazem szytymi na miarę rozwiązaniami technicznymi, które wykorzystują dostępne technologie akumulacji energii.

Więcej informacji na temat magazynów energii EMU można znaleźć pod tym linkiem.

artykuł sponsorowany

Zobacz również

Giełda OZE

Przyłącze dla Pv 350 mw

Posiadamy do sprzedania wolne moce przyłączeniowe na Ukrainie wraz z działką pod PV . Wielkość przy czytaj dalej...

Szukamy działek do wydzierżawienia pod Farmy Fotowoltaiczne PV

Wydzierżawimy działki pod farmy fotowoltaiczne PV. Wymagana powierzchnia działki min 2 ha oraz brak czytaj dalej...

Firma monterska

Doświadczona ekipy monterskie nawiążą współpracę przy montażach systemów fotowoltaicznych. Zapraszam czytaj dalej...

ZLECĘ PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PV

Zlecę development projektów farm fotowoltaicznych do 1 MW od wyszukania lokalizacji do pozwolenia na czytaj dalej...