Enea odkłada ponad 150 mln zł na roszczenia firm z branży OZE

Enea odkłada ponad 150 mln zł na roszczenia firm z branży OZE
Fot. Enea
REKLAMA

W sprawozdaniu finansowym za I kwartał br. Enea informuje o utworzeniu rezerwy na potencjale roszczenia związane z wypowiedzeniem umów na zielone certyfikaty. Rezerwę Enea utrzymuje również w celu ewentualnego zaspokojenia roszczeń związanych z umową na zakup farmy wiatrowej Skoczykłody.

Na 31 marca 2017 r. Enea S.A. utworzyła rezerwę na poziomie 22,3 mln zł na potencjalne roszczenia związane z wypowiedzeniem przez Enea S.A. umów na zakup świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł.

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu toczy się postępowanie z powództwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., przeciwko Enei o zapłatę 42,35 mln zł tytułem wynagrodzenia za prawa majątkowe.

Enea S.A. informuje, że dokonała potrącenia płatności części wierzytelności przysługujących PGE GiEK S.A. wobec Enea S.A. z tytułu zapłaty ceny za sprzedane prawa majątkowe z wierzytelnością odszkodowawczą Enea S.A. wobec PGE GiEK S.A.

Szkoda wyrządzona Enea S.A. miała powstać wskutek „niewykonania przez PGE GiEK S.A. obowiązku kontraktowego przystąpienia w dobrej wierze do renegocjacji kontraktów długoterminowych na sprzedaż praw majątkowych zgodnie z obowiązującą strony klauzulą adaptacyjną”.

W odpowiedzi na skierowany przez PGE pozew, Enea S.A. wniosła o oddalenie pozwu w całości. Spółka informuje, że obecnie strony prowadzą rozmowy w ramach postępowania mediacyjnego, a przed Sądem Okręgowym w Poznaniu mają się toczyć jeszcze cztery inne sprawy o podobnym charakterze.

W sprawozdaniu finansowym za 2016 r. Enea potwierdziła wypowiedzenie lub odstąpienie również od innych umów na zakup zielonych certyfikatów, które zawarto w latach 2006-2014. Oprócz umowy z PGE GiEK wypowiedziano umowy ze spółkami Farma Wiatrowa Krzęcin Sp. z o.o., Megawind Polska Sp. z o.o., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o.,"PSW" Sp. z o.o., in.ventus Sp. z o.o., EW Śniatowo sp.k., a także Golice Wind Farm Sp. z o.o.

Enea podaje, że umowy uległy rozwiązaniu co do zasady do końca listopada 2016 r., a jako przyczynę wypowiedzenia/odstąpienia od poszczególnych umów wskazuje „wyczerpanie możliwości przywrócenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń stron wywołanych zmianami prawa”.

Enea wymienia przy tym, że zmiany prawa, będące według niej podstawą do renegocjacji umów, to w szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 1229), a także ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478) oraz wynikające z niej rozporządzenia.

Skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania umów jest uniknięcie przez spółkę straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi a ceną rynkową zielonych certyfikatów. Szacowana całkowita niezdyskontowana wartość zobowiązań umownych Enea S.A. na 31 grudnia 2016 r. wynosi około 1 187 mln zł netto. Spółka utworzyła rezerwę na potencjalne roszczenia wynikające z rozwiązanych Umów w odniesieniu do przedstawionych do 31 grudnia 2016 r. zgłoszeń transakcyjnych sprzedaży praw majątkowych przez kontrahentów – komentuje Enea.

Na koniec I kwartału 2017 r. Enea posiadała również rezerwę w wysokości 129 mln zł w związku z roszczeniami dewelopera wiatrowego, od którego miała odkupić farmę wiatrową Skoczydoły.

Spółki Fen Wind Farm B.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Wento Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu wytoczyły powództwo przeciwko Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. o zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Eco-Power Sp. z o. o. za cenę uwzględniającą kwotę bazową, którą ustalono na 286,5 mln zł. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. nie uznała zasadności powyższego roszczenia i w złożonej odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Warunkową umowę przedwstępną nabycia wszystkich udziałów spółki celowej Eco-Power sp. z o.o., która jest właścicielem projektu farmy wiatrowej Skoczykłody o mocy 36 MW, zawarto 7 sierpnia 2015 r. Enea podawała wówczas, że „zgodnie z postanowieniami umowy Enea Wytwarzanie stanie się stuprocentowym udziałowcem w spółce po formalnym oddaniu inwestycji do eksploatacji”.

Enea informuje, że wysokość ustalonej rezerwy w związku z tą sprawą wynika z różnicy ceny uwzględniającej kwotę bazową oraz wartości oszacowanej przez Enea SA.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (4)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
cvc |
Piszecie dalej bzdury. Umowy CPA zaklady zawieraly po to aby zabiezpieczyc sobie odpowiedni udzial "zielonej energii" w energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcom. Na chwile obecna powoluja sie na ewentualne straty i licza je do aktualnych cen rynkowych na TGE, a powinni liczyc do oszacowan uwzglednianych w taryfach teraz nadal to powyzej 120 zl. Ceny energii dla odbiorcow jakosc nie spadaja. W ten sposob mozna argumentowac kazda glupote, nalezy tylko wyselekcjonowac punkty odniesienia. Niestety zaklad procesy przegra.
Master |
A tych przegranych z całego serca życzę, niczego to dla nich nie zmieni, ale chociaż paru przedsiębiorców bedzie miało sie lepiej
. |
Bandyckie umowy
Szyszko |
.@ gdyby głupota umiała latać krążyłbyś jak sęp nad kaczymi odchodami.

Giełda OZE

PROJEKT PV 0,8MW wraz z pozwoleniem na budowę

Witam. Sprzedam projekt farmy PV o mocy 0,8MW, wraz z pozwoleniem na budowę. Przyłącze opłacone. moc czytaj dalej...

PV 1MW Powiat: Kwidzyński, Pozwolenie na budowę, Warunki Energetyczne

PV 1MW Powiat: Kwidzyński, Pozwolenie na budowę, Warunki Energetyczne, Umowa Dzierżawy gruntu. - pr czytaj dalej...

Biogazownia 1MW Powiat Kwidzyński

Sprzedam Projekt Biogazowi z wydanymi warunkami środowiska i decyzją środowiskową. czytaj dalej...

PV 1 i 2MW Powiat. Kwidzyński, Olsztyński, Ostródzki, Działdowski,Giżycki, Bartoszycki, Elbląski, Nowomiejski, Płocki,

Warunki Energetyczne w Powiatach: Kwidzyński, Olsztyński, Ostródzki, Działdowski, Giżycki, Bartoszyc czytaj dalej...