Enea odkłada ponad 150 mln zł na roszczenia firm z branży OZE

Enea odkłada ponad 150 mln zł na roszczenia firm z branży OZE
Fot. Enea
REKLAMA

W sprawozdaniu finansowym za I kwartał br. Enea informuje o utworzeniu rezerwy na potencjale roszczenia związane z wypowiedzeniem umów na zielone certyfikaty. Rezerwę Enea utrzymuje również w celu ewentualnego zaspokojenia roszczeń związanych z umową na zakup farmy wiatrowej Skoczykłody.

Na 31 marca 2017 r. Enea S.A. utworzyła rezerwę na poziomie 22,3 mln zł na potencjalne roszczenia związane z wypowiedzeniem przez Enea S.A. umów na zakup świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł.

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu toczy się postępowanie z powództwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., przeciwko Enei o zapłatę 42,35 mln zł tytułem wynagrodzenia za prawa majątkowe.

Enea S.A. informuje, że dokonała potrącenia płatności części wierzytelności przysługujących PGE GiEK S.A. wobec Enea S.A. z tytułu zapłaty ceny za sprzedane prawa majątkowe z wierzytelnością odszkodowawczą Enea S.A. wobec PGE GiEK S.A.

Szkoda wyrządzona Enea S.A. miała powstać wskutek „niewykonania przez PGE GiEK S.A. obowiązku kontraktowego przystąpienia w dobrej wierze do renegocjacji kontraktów długoterminowych na sprzedaż praw majątkowych zgodnie z obowiązującą strony klauzulą adaptacyjną”.

W odpowiedzi na skierowany przez PGE pozew, Enea S.A. wniosła o oddalenie pozwu w całości. Spółka informuje, że obecnie strony prowadzą rozmowy w ramach postępowania mediacyjnego, a przed Sądem Okręgowym w Poznaniu mają się toczyć jeszcze cztery inne sprawy o podobnym charakterze.

W sprawozdaniu finansowym za 2016 r. Enea potwierdziła wypowiedzenie lub odstąpienie również od innych umów na zakup zielonych certyfikatów, które zawarto w latach 2006-2014. Oprócz umowy z PGE GiEK wypowiedziano umowy ze spółkami Farma Wiatrowa Krzęcin Sp. z o.o., Megawind Polska Sp. z o.o., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o.,"PSW" Sp. z o.o., in.ventus Sp. z o.o., EW Śniatowo sp.k., a także Golice Wind Farm Sp. z o.o.

Enea podaje, że umowy uległy rozwiązaniu co do zasady do końca listopada 2016 r., a jako przyczynę wypowiedzenia/odstąpienia od poszczególnych umów wskazuje „wyczerpanie możliwości przywrócenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń stron wywołanych zmianami prawa”.

Enea wymienia przy tym, że zmiany prawa, będące według niej podstawą do renegocjacji umów, to w szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 1229), a także ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478) oraz wynikające z niej rozporządzenia.

Skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania umów jest uniknięcie przez spółkę straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi a ceną rynkową zielonych certyfikatów. Szacowana całkowita niezdyskontowana wartość zobowiązań umownych Enea S.A. na 31 grudnia 2016 r. wynosi około 1 187 mln zł netto. Spółka utworzyła rezerwę na potencjalne roszczenia wynikające z rozwiązanych Umów w odniesieniu do przedstawionych do 31 grudnia 2016 r. zgłoszeń transakcyjnych sprzedaży praw majątkowych przez kontrahentów – komentuje Enea.

Na koniec I kwartału 2017 r. Enea posiadała również rezerwę w wysokości 129 mln zł w związku z roszczeniami dewelopera wiatrowego, od którego miała odkupić farmę wiatrową Skoczydoły.

Spółki Fen Wind Farm B.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Wento Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu wytoczyły powództwo przeciwko Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. o zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Eco-Power Sp. z o. o. za cenę uwzględniającą kwotę bazową, którą ustalono na 286,5 mln zł. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. nie uznała zasadności powyższego roszczenia i w złożonej odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Warunkową umowę przedwstępną nabycia wszystkich udziałów spółki celowej Eco-Power sp. z o.o., która jest właścicielem projektu farmy wiatrowej Skoczykłody o mocy 36 MW, zawarto 7 sierpnia 2015 r. Enea podawała wówczas, że „zgodnie z postanowieniami umowy Enea Wytwarzanie stanie się stuprocentowym udziałowcem w spółce po formalnym oddaniu inwestycji do eksploatacji”.

Enea informuje, że wysokość ustalonej rezerwy w związku z tą sprawą wynika z różnicy ceny uwzględniającej kwotę bazową oraz wartości oszacowanej przez Enea SA.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (4)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
cvc |
Piszecie dalej bzdury. Umowy CPA zaklady zawieraly po to aby zabiezpieczyc sobie odpowiedni udzial "zielonej energii" w energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcom. Na chwile obecna powoluja sie na ewentualne straty i licza je do aktualnych cen rynkowych na TGE, a powinni liczyc do oszacowan uwzglednianych w taryfach teraz nadal to powyzej 120 zl. Ceny energii dla odbiorcow jakosc nie spadaja. W ten sposob mozna argumentowac kazda glupote, nalezy tylko wyselekcjonowac punkty odniesienia. Niestety zaklad procesy przegra.
Master |
A tych przegranych z całego serca życzę, niczego to dla nich nie zmieni, ale chociaż paru przedsiębiorców bedzie miało sie lepiej
. |
Bandyckie umowy
Szyszko |
.@ gdyby głupota umiała latać krążyłbyś jak sęp nad kaczymi odchodami.

Giełda OZE

Projekty PV - 1MW pod aukcje i dotacje

Sprzedam projekty PV o mocy do 1MW w warmińsko-mazurskim pod dotacje - nabór do końca listopada 2017 czytaj dalej...

Szukamy partnerów do projektów PV

Posiadamy pakiet 50 projektów na różnych etapach zaawansowania, od decyzji administracyjnych do proj czytaj dalej...

Sprzedam Farmę Wiatrową

Witam, Sprzedam farmę wiatrową składającą się z 2 wiatraków typu Enercon E-53 (moc 800kW każdy), pos czytaj dalej...

SZUKAM DZIAŁKI POD DZIERŻAWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

Podlaskie, Warminsko-Mazurskie, Mazovieckie, Lodzkie czytaj dalej...