O. Dziekoński: dostęp do informacji pomiarowych kluczowy dla klastrów

O. Dziekoński: dostęp do informacji pomiarowych kluczowy dla klastrów
Olgierd Dziekoński, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Newseria
REKLAMA

Ministerstwo energii gromadzi uwagi i pomysły dotyczące funkcjonowania klastrów energetycznych, które lokalne społeczności będą tworzyć w celu produkcji i obrotu zieloną energią na własne potrzeby. Powstają już pierwsze pilotażowe przedsięwzięcia. Klastry energetyczne to koncepcja unikalna w skali całej Europy, dlatego największym wyzwaniem będzie wypracowanie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami, które będą je tworzyć. Resort pracuje również nad przepisami, które szczegółowo uregulują działalność takich podmiotów.

– Problem klastrów energetycznych dotyczy tego, w jaki sposób budować lokalne, zintegrowane rynki energii elektrycznej i cieplnej, tak aby uniknąć monopolu, który istnieje w tej chwili na rynkach dystrybucji energii – mówi Olgierd Dziekoński, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Zdaniem byłego prezydenckiego ministra Olgierda Dziekońskiego wyzwaniem wciąż pozostaje jednak zbilansowanie potrzeb odbiorców i możliwości producentów energii elektrycznej.

– Najważniejszą rzeczą dla tego bilansu jest dostęp do informacji pomiarowych, czyli wyposażenie odbiorców w takie liczniki, które pozwolą w czasie rzeczywistym zbierać informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz gromadzić, udostępniać i przesyłać te pomiary na obszarze klastra energetycznego – mówi Olgierd Dziekoński.

Jak uważa resort energii, istotne jest wypracowanie takiej koncepcji i modelu biznesowego, który umożliwi klastrom energetycznym efektywne funkcjonowanie na rynku w długiej perspektywie i bez wsparcia finansowego. Dla całości przedsięwzięcia ważne będzie też wypracowanie zasad współpracy pomiędzy wytwórcami energii elektrycznej a dystrybutorami sieci.

– Idea klastrów energetycznych to możliwość i zdolność do współpracy odbiorców energii elektrycznej, lokalnych samorządów, które administrują danym obszarem i sporządzają plany zaopatrzenia w energię, oraz podmiotów, które energię elektryczną produkują, jak również tych, które dysponują siecią średniego i wysokiego napięcia – wylicza Olgierd Dziekoński.

Pierwsze pilotażowe klastry energii prowadzą już działania służące wykorzystaniu lokalnych zasobów energetycznych. W połowie ubiegłego roku powstał klaster Zielone Podhale, w skład którego weszły podhalańskie samorządy, powiat tatrzański i krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, która została wyznaczona na koordynatora. W planach jednostki jest pozyskanie unijnych funduszy. Na początku marca podobne przedsięwzięcie zawiązał samorząd w Zgorzelcu.

– Działa już kilka pilotażowych przedsięwzięć, takich jak klaster Zielone Podhale czy klaster dolnośląski, ale są to dopiero pierwsze próby, które próbują znaleźć sobie miejsce – zaznacza jednak Olgierd Dziekoński.

Klastry energetyczne to koncepcja, która została przyjęta w ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Unijne regulacje nakazują, aby do końca tej dekady jedna piąta produkowanej w Polsce energii pochodziła z OZE. Ministerstwo energii, które prowadzi obecnie konsultacje dotyczące klastrów energetycznych, zakłada doprecyzowanie regulacji prawnych dla takich podmiotów, które najprawdopodobniej zostaną ujęte w osobnej ustawie. 

Newseria

Zobacz również

Komentarze (6)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Randy Mott |
As long as the initiative is reviewed as one for local government with an uncertain role for private investors, it will not work very well, even with a clear legal framework. There is a real need to harness private technology, expertise and capital. Cluster will never be anything but a novelty in some scattered locations unless this happens. Auto transdlaton: Dopóki inicjatywa zostanie przeanalizowana jako inicjatywa dla samorządu terytorialnego, która ma niepewną rolę dla inwestorów prywatnych, to nie będzie działać dobrze, nawet w wyraźnych ramach prawnych. Istnieje prawdziwa potrzeba wykorzystania prywatnych technologii, wiedzy i kapitału. Klaster nigdy nie będzie niczym innym jak nowością w rozproszonych miejscach, chyba że tak się stanie.
alladyn-solar-batt |
Do dotychczasowego modelu monopoli BigEnergy rzadzący dopinają w dotychczasowych koncepcjach(zobaczymy co bedzie w Ustawie) nowy Monopol - monopol na posiadanie, przesył i zarzadzanie danymi, bez ktorych co slusznie zauważają praktycy- niemożliwe jest funkcjonalne zarzadzanie Klastrem Energtycznym. Ten nowy Monopol w projektach zmian ustawowych oddany został czynnikom zależnym od państwowych spólek lub tworzony w oparciu o przepisy regulowane przez Rząd. tymczasem jedyna koncepcja jaka może umożliwić utworzenie i rozwinięcie Klastrów energetycznych dotyczącadanych pomiarowych bez których Klastry takie są ,,slepe i głuche'' to wariant typu ,,open source'' - czyli taki w którym dane takie są publicznie dostępne, przy czym (co istotne) koszty ich gromadzenia, pozyskania wyjąwszy obowiązek zainstalowania liczników dane takie udostepniających - winny być przez 5lat refundowane przez Państwo do czasu nabrania przez Państwo i Klastry doświadczeń związanych z codziennościa takiej struktury i do czasu skutecznego ponownego doprecyzowania przepisów.Przepisów dziś dla Klastrów prokurowanych przez gremia nie mające jakiejkolwiek wiedzy i doświadczeńw tym zakresie. Czyż ktorykolwiek inister, czt dyrektor departamentu zarzadzal chociaż przez okres 3 lat takim Klastrem Energetycznym na wlasne ryzyko finansowe?
sol |
@alladyn. Jak zwykle celnie. Ja dodam od siebie, że jest cała masa informacji, które się obywatelom należą jak psu micha, a są sprzedawane. Jak chodźby dane pogodowe IMGW, mapy archiwalne w starostwach. Sieci energetyczne zostały zbudowane z podatków i wszelkie dane nie objete klauzulami powinny być dostępne dla każdego nieodpłatnie (no może po kosztach obsługi). Zresztą TVP to samo.
edoo |
Sol. ,"Sieci zbudowane z podatków"? U mnie cała , nowa ulica parę lat temu była całkowicie uzbrojona przez mieszkańców. ZE wydał tylko Warunki Zabudowy, obostrzenia, natomiast 4 ZK z szafkami pomiarowymi, kable, wykopy, pomiary, uziemienia, mapy, usługi geodezyjne... wykonaliśmy my mieszkańcy. Albo swoimi rękami, lub wynajętymi firmami, a potem za darmo przekazaliśmy we władanie ZE. Całe szczęście że unikneliśmy tz. Opłaty przyłączeniowej, bo wtedy było to standartem. Był rok 2000. Tak to budowano sieci energetyczne, obecnie we władaniu GE. Pomijam linie energetyczne WN i ŚN budowane przez tz. złą komunę, co to nawet z chłopami, budowlańcy mieli sporo problemów! Widły też były w użyciu. bo chłopom w zupełności wystarczał kaganek lub lampa naftowa!
edoo |
Sol. ,"Sieci zbudowane z podatków"? U mnie cała , nowa ulica parę lat temu była całkowicie uzbrojona przez mieszkańców. ZE wydał tylko Warunki Zabudowy, obostrzenia, natomiast 4 ZK z szafkami pomiarowymi, kable, wykopy, pomiary, uziemienia, mapy, usługi geodezyjne... wykonaliśmy my mieszkańcy. Albo swoimi rękami, lub wynajętymi firmami, a potem za darmo przekazaliśmy we władanie ZE. Całe szczęście że unikneliśmy tz. Opłaty przyłączeniowej, bo wtedy było to standartem. Był rok 2000. Tak to budowano sieci energetyczne, obecnie we władaniu GE. Pomijam linie energetyczne WN i ŚN budowane przez tz. złą komunę, co to nawet z chłopami, budowlańcy mieli sporo problemów! Widły też były w użyciu. bo chłopom w zupełności wystarczał kaganek lub lampa naftowa!
sol |
@edoo. Dorze że o tym napisałeś. Ja miałem na myśli sieci SN i WN. Ale rzeczywiście, ja też zapłaciłem z sąsiadami za sieć NN ok. 500 mb. Czekaliśmy ok, 20 miesięcy po zapłaceniu 100% opłaty. Nastąpiło nieodpłatne przekazanie służebności.

Giełda OZE

Spółka celowa z projektem 2.6 MW PV

Sprzedam spółkę celową posiadającą własność działki o pow. 5.66 ha z mpzp pod elektrownię słoneczną czytaj dalej...

Wydzierżawię działkę pod farmę fotowoltaiczną

Wydzierżawimy działki niezacienione pod farmy fotowoltaiczne. Brak miejscowego planu zagospodarowani czytaj dalej...

Wydzierżawimy działki pod Farmy Fotowoltaiczne PV w całej Polsce

Wydzierżawimy działki pod farmy fotowoltaiczne PV w całej Polsce. Wymagana powierzchnia działki min czytaj dalej...

Projekt decentralnej elektrociepłowni

Gotowy projekt. Koncepcja wraz z pełnym łańcuchem wartości. Wsparcie wdrożenia. Przychody ok. 550 zł czytaj dalej...