Dochody URE w 2016 r. sięgnęły 110,31 mln zł

Dochody URE w 2016 r. sięgnęły 110,31 mln zł
Prezes URE Maciej Bando. Fot. MM Conferences / Europower
REKLAMA

Krajowy regulator rynku energii przedstawił „Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2016 r.” Osiągnięte w ubiegłym roku przez URE dochody wygenerowane głównie dzięki opłatom koncesyjnym przekroczyły przyjęty wcześniej plan, podczas gdy Urzędowi udało się utrzymać założone wcześniej wydatki. 

W 2016 r. łączne dochody URE wyniosły 110,31 mln zł, co stanowiło 107,9 proc. planu na rok 2016 oraz 92,5 proc. poziomu z 2015 r. Wzrost dochodów wynikał głównie z uzyskania wyższych niż planowano wpłat z tytułu opłat koncesyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Podstawowe źródło dochodów, tak jak w ubiegłych latach, stanowiły opłaty z tytułu uzyskania koncesji, wnoszone przez przedsiębiorstwa energetyczne. Z tytułu opłat koncesyjnych do budżetu państwa wpłynęło 109,21 mln zł, co stanowiło 107,1 proc. planowanych na 2016 r. dochodów z tego tytułu.

Pozostałe dochody URE  w 2016 r. ukształtowały się następująco: odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 876 tys. zł, wpływy z tytułu kar 185 tys. zł, wpływy z różnych opłat 31 tys. zł, wpływy z różnych dochodów 11 tys. zł, a wpływy z tytułu pozostałych odsetek sięgnęły 1 tys. zł. W strukturze zrealizowanych w 2016 r. przez Urząd dochodów największy udział miały dochody z tytułu wpłat opłat koncesyjnych. Ich udział wyniósł 99 proc.

W 2016 r. wydatki URE sięgnęły 43 mln zł, co stanowiło 98,9 proc. przyjętego wcześniej planu. Podobnie jak w latach ubiegłych największą grupą wydatków były wydatki bieżące jednostek budżetowych, które stanowiły 96,7 proc. ogółu wydatków URE.

Wydatki bieżące pochłonęły 41,58 mln, w tym wydano na wynagrodzenia i pochodne 31,23 mln zł, na pozostałe wydatki bieżące 10,35 mln zł, na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 tys. zł, a na wydatki na zakupy inwestycyjne 1,39 mln zł.

URE zaznacza w sprawozdaniu za ubiegły rok, że 2016 r. ł był okresem „wielu zmian w krajowej energetyce, związanych przede wszystkim z koncesjonowaniem paliw ciekłych czy przeprowadzeniem pierwszych aukcji OZE”.

W zakresie efektywności energetycznej od 1 października 2016 r. zmianie uległy także zasady realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej, w związku z wejściem w życie ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. W nowelizacji zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Z kolei w zakresie OZE w ub.r. URE wskazuje, że kluczowe było przygotowanie i przeprowadzenie pierwszych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Regulator ocenia, że cztery aukcje prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, które odbyły się 30 grudnia 2016 r., "stanowiły duże wyzwanie zarówno dla Urzędu, jak i sektora związanego z odnawialnymi źródłami energii". Przyczyn problemów, które pojawiły się podczas pierwszych aukcji i przez które część inwestorów nie mogła złożyć swoich ofert, URE nie wyjaśnił do tej pory. Mimo problemów z dostępem do Internetowej Platformy Aukcyjnej w dniu 30 grudnia 2016 r. URE uznał pierwsze przeprowadzone aukcje za ważne. 

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (5)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Eddie |
Nic dziwnego - dochody rosną. Kasują wszystkich za wnioski o wydanie świadectw pochodzenia, gwarancji pochodzenia i kto wie czego tam jeszcze, a się obijają i niczego nikomu nie wydają...
AMS |
@Eddie - nie wiem, jak ty, ale ja za wnioski o świadectwa płacę opłatę skarbową urzędowi miasta, a nie URE...
kirhoff |
@Eddie: URE nie jest organem skarbowym więc nie wnoś na ich konto opłat skarbowych za świadectwa ;) ehhh co za cebulak...
olek |
Złoty biznes takie URE...
moja elektrownia PV |
to trochę dziwne, że organ administracji państwowej chwali się zyskami, bo chyba nie po ten organ został powołany. Ale co ja się tam znam, #BigEnergy ruchnie was nawet na poziomie decyzji i opłat administracyjnych a Bando, koleś który publicznie opowiada, że od fotowoltaiki ludzie giną, śmieje się z nas do rozpuku.

Giełda OZE

Sprzedam projekt PV 0,99 MW

Chcielibyśmy zaproponować Państwu sprzedaż projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW. Proje czytaj dalej...

Projekt PV z pozwoleniem na budowę 1MW (NISKI KOSZT BUDOWY!!)

Sprzedam spółkę z projektem lub sam projekt PV 1MW z pozwoleniem na budowę, umową przyłączeniową ora czytaj dalej...

Projekt PV z pozwoleniem na budowę 1MW

Sprzedam spółkę z projektem lub sam projekt PV 1MW z pozwoleniem na budowę, umową przyłączeniową ora czytaj dalej...

Sprzedam projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW z pozwoleniem na budowę

Lokalizacja - Nowa Wieś Książęca gm Bralin woj. wielkopolskie, pogranicze dolnośląskiego Projekt PV czytaj dalej...