ME rozważa taryfy gwarantowane dla małych instalacji OZE

ME rozważa taryfy gwarantowane dla małych instalacji OZE
Fot. Gramwzielone.pl
REKLAMA

„Rzeczpospolita” podała, że Ministerstwo Energii rozważa wprowadzenie nowego systemu rozliczeń producentów energii z instalacji odnawialnych źródeł o mocy do 500 kW, którzy mieliby zostać objęci taryfami gwarantowanymi. Taryfy miałyby przysługiwać jednak tylko kilku wybranym technologiom OZE.

Wcześniej system taryf gwarantowanych miał objąć – zgodnie z pierwotną wersją ustawy o OZE przyjętą 20 lutego 2015 r. – domowych producentów zielonej energii z instalacji o mocy do 10 kW. Jednak tuż przed planowanym wprowadzeniem tego systemu, czyli przed 1 stycznia 2016 r., rząd i posłowie Prawa i Sprawiedliwości przeforsowali nowelizację ustawy o OZE, która odroczyła wdrożenie taryf gwarantowanych, a jak się później okazało – taryfy gwarantowane dla prosumentów zostały całkowicie usunięte z ustawy o OZE.

Teraz pomysł taryfy gwarantowanej wraca w kontekście systemu rozliczeń, którym mieliliby zostać objęci producenci energii odnawialnej w systemach o mocy do 500 kW.

Taką informację przekazała „Rzeczpospolita”, która dodaje, że taryfy gwarantowane Ministerstwo Energii „jest skłonne” przyznać pięciu technologiom. Chodzi o małe elektrownie wodne oraz cztery typy instalacji biogazowych – produkujących energię z biogazu ze składowisk odpadów, rolniczego, wykorzystujących metan z kopalni, a także z oczyszczalni ścieków.

„RZ” podaje, że nowym systemem wsparcia mogłoby zostać objętych nawet po 2 tys. biogazowni tzw. rolniczo-utylizacyjnych oraz wykorzystujących osady ściekowe, a także 500 biogazowni składowiskowych oraz 50 wykorzystujących metan z kopalni. Dodatkowo wsparcie miałoby trafić do około 770 małych elektrowni wodnych – w tym już istniejących, które mogłyby wejść do nowego systemu wsparcia.

W artykule na temat planów ME „Rzeczpospolita” informuje ponadto, że w pierwszym roku taryfy miałyby przysługiwać dla całej produkcji, w drugim roku – do 80 proc., a w kolejnych latach do 50 proc. generacji.

Cytowany przez „RZ” Mariusz Kozłowski z biura prasowego ME tłumaczy dobór wskazanych wyżej technologii do systemu feed-in tariff „trudnościami technicznymi dla udziału w aukcjach” oraz ich korzystnym wpływem na środowisko.

Przedstawiciel resortu energii dodaje, że taryfami nie zostanie raczej objęty segment mikroinstalacji, których właściciele mają nadal korzystać z systemu opustów.

„RZ” nie podaje, w jakim okresie miałyby obowiązywać taryfy, jednak wprowadzone dotychczas rozwiązania sugerowałyby, że może chodzić o okres 15 lat liczony od uruchomienia produkcji energii.

Pomysł wprowadzenia taryf gwarantowanych dla małych instalacji poparł cytowany przez „RZ” prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. – Od początku byliśmy zdania, że aukcje nie są dla małych elektrowni bez względu na technologie produkcji. Takie instalacje powinny mieć możliwość korzystania z taryf gwarantowanych – „RZ” cytuje prezesa URE.

Nowe regulacje niekoniecznie pojawią się w kolejnej nowelizacji ustawy o OZE. Ministerstwo Energii ma rozważać wdrożenie ich w osobnej ustawie.

Jak dodaje „RZ” powołując się na resort energii, proces przygotowania najbliższej nowelizacji ustawy o OZE miał zostać wstrzymany przez proces notyfikowania systemu aukcyjnego.

Same taryfy gwarantowane dla instalacji OZE o mocy do 500 kW można wprowadzić szybko, nie wymagałyby bowiem notyfikacji w Brukseli. Stosowanie takiego systemu wsparcia dla instalacji o tej mocy dopuszcza unijne rozporządzenie GBER, które wskazuje, jakie rodzaje rozliczeń dla OZE, zakładające pomoc publiczną, mogą zostać uznane za zgodne z unijnym prawem.

Mimo, że takie rozwiązanie jest w pełni zgodne z wytycznymi UE w zakresie pomocy publicznej dla OZE, w ostatnich miesiącach kilka krajów Unii Europejskiej, które wdrażały taki system wsparcia dla OZE o mocy do 500 kW dokonało jego notyfikacji. 

Konfederacja Lewiatan: ważna również sprzedaż sąsiedzka

Wprowadzenie taryf gwarantowanych dla instalacji o mocy do 500 kW to postulat zgłoszony Ministerstwu Energii przez Radę OZE Konfederacji Lewiatan. – Uwzględniając specyficzne potrzeby niektórych przedsiębiorców, dla których, z racji na ich profil zużycia energii elektrycznej, granica 50 kW mocy zainstalowanej elektrycznej może być zbyt niska, wydaje się celowe rozważenie podniesienia do poniżej 500 kW granicy mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji – czytamy w stanowisku Konfederacji.

Taryfy dla przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu Prawa energetycznego miałyby być alternatywą wobec systemu aukcyjnego. Wybór, z którego systemu skorzystać, należałby do inwestora. Ponadto możliwość skorzystania z nowego systemu miałaby zostać przyznana właścicielom instalacji działających w systemie zielonych certyfikatów, dla których byłaby to alternatywa wobec aukcji migracyjnych.

Rada OZE Konfederacji Lewiatan przekonuje, że stawka taryfy gwarantowanej na dany rok dla danej technologii powinna być określana rozporządzeniem i powinna być nie niższa niż 80 proc. ceny referencyjnej. – Tak ustalona stawka FIT obowiązywałaby przez okres 15 lat na zasadach analogicznych jak stawka ustalona w aukcji (np. indeksacja CPI). Stawka FIT niższa niż cena referencyjna powinna zachęcać do maksymalizacji autokonsumpcji energii elektrycznej oraz zniechęcać do prostego wprowadzania energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej – zapewnia Konfederacja Lewiatan.

Lewiatan postuluje ponadto zwiększenie maksymalnej mocy mikroinstalacji z 40 kW do 50 kW. Taka granica została zresztą uwzględniona przez Komisję Europejską w tzw. pakiecie zimowym.

Dodatkowo eksperci Lewiatana oceniają, że należy również uprościć zasady raportowania dla mikroinstalacji i małych instalacji oraz zwolnić te podmioty z obowiązku prowadzenia ewidencji energii i składania deklaracji akcyzowych.

Wśród postulatów zgłoszonych do ME przez Lewiatana znajduje się również umożliwienie właścicielom mikroinstalacji oraz małych instalacji OZE należących do przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej (sąsiedzkiej) po prywatnym przyłączu, a także sprzedaży energii do klastrów, bez obowiązku formalnej przynależności do nich.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (28)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
jj |
Moment moment, a gdzie taryfy gwatanowane dla geotermii? Ktoś za to beknie.
Kowal |
Przecież Rydzyk wział już kase z naszych podatków, tfu rządu który nie ma ani grosza tylko łupi podatników, więc po co mu fit`y? :-)
kr |
a małe elektrownie wiatrowe do rozbiórki ?
jj |
@Kowal Wziął jednorazowo, teraz będzie dostawał co miesiąc :)
Darek |
W grudniu koniec ceny gwarantowanej za czarna a cena energii spada duże koszty za bilansowanie certyfikaty na zero czyli od nowego roku 130 zł za komplet
. |
„ Wśród postulatów zgłoszonych do ME przez Lewiatana znajduje się również umożliwienie właścicielom mikroinstalacji oraz małych instalacji OZE należących do przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej (sąsiedzkiej) po prywatnym przyłączu, a także sprzedaży energii do klastrów, bez obowiązku formalnej przynależności do nich.” - zdecydowane NiE. Lewiatan przygotował stanowisko, nie widząc projektu ustawy na oczy ...
. |
W projekcie nie ma definicji biogazowni rolniczo-utylizacyjnej, to jest kit, są 3 inne nowe definicje. ME nie deklaruje feed in premium - to jest swobodna interpretacja dziennikarki i jej niedoinformowanych źródeł, artykuł pomija najważniejszy warunek zaistnienia danej instalacji w FIT, czyli kogenerację, oraz powiązanie z klastrami, spółdzielniami, sprzedażą we własnych ładowarkach, zużyciem na własne potrzeby oraz sprzedażą we własnej działalności gospodarczej. Wysokość FIT ma być powiązana nie tylko z cenami referencyjnymi, ale przede wszystkim z porą dnia - szczytu - kiedy instalacja sprzedaje energię do s.z. oraz rodzajem instalacji. W rzeczywistości chodzi o 6.000 nowych instalacji w 5 kluczowych technologiach o mocy łącznej 3 GW ( możemy wtedy zapomnieć o elektrowni atomowej ) ze spadającą pomocą publiczną i coraz bardziej rynkowymi źródłami energii. Artykuł nie podaje - obecnie istniejących - pozostałych mocy objętych ewentualną nowelizacją czyli 630 MEW, 300 źródeł opartych na biogazie. Pozostałe już wcześniej zapowiadałem.
Rolnik |
Czyli tak na dobra sprawę wszystkie technologie dostaną wsparcie w aukcjach lub taryfach gwarantowanych, mniejsze bądź większe.Po macoszemu traktowane wiatr i słońce,pozostawione same sobie i skazane na szybką śmierć....
alladyn-solar-batt |
Do .: zdecydowanie NIE? - dla którego z postulatów Lewiatana? Czyżby widmo nie formułowania przepisów w ramach których przewidziano kontynuację uzależnienia Prosumenta od sieci Dystrybucji (także mikroducent/Prosument przynależacy do Klastra musiałby korzystać z pośrednictwa w przesyle z sieci Dystrybutora) przerażało rzeczników BigEnergy z powodu utraty zysków z opłat dystrybucyjnych pobieranych od Prosumenta?Czy tak ma być, że po wsze czasy Prosument formalnoprawnie nie będzie mógł sprzedać nadwyżki produkcyjnej po ICH WLASNYCH kablach,którymi się między sobą połączyli? Może regulować także tak i w ten sposób,by w ramach produkcji rolnej jeden od drugiego NIE mógł kupować obornika do nawożenia pola- bo obornik to ,,energia do wzrostu upraw''? Co jeszcze, jakie dziedziny chciałoby regulować ,,z urzedu'' Ustawa Prawo i Sprawiedliwość? Toż to dalej wzorzec rozumowania z głębokiej Komuny - regulować wszystko trzymając Obywatela ,,za MORDE'' by o wszelkie sprawy musiał zwracać się o przyzwolenie urzędnicze? Czy myślenie (dotychczas odróżniają w się od tego co w energetyce robilo PO+PSL) zagniezdzilo się ponownie - tym razem rownajac to co w przepisach zaistnieje w przyszłości z efektami i ,,linia dzialania'' PO?
alladyn-solar-batt |
,,W projekcie nie ma definicji biogazowni rolniczo-utylizacyjnej, to jest kit,''-czyli przyznajesz, że brak takiej definicji w projekcie ME kwalifikuje projekt taki do oceny,że to ,,kit'' a nie projekt na poważnie traktujący rynek energii?To czemu nie ma- można to poprawić?
alladyn-solar-batt |
,,artykuł pomija najważniejszy warunek zaistnienia danej instalacji w FIT, czyli kogenerację, oraz powiązanie z klastrami, spółdzielniami, sprzedażą we własnych ładowarkach, zużyciem na własne potrzeby oraz sprzedażą we własnej działalności gospodarczej''- a gdzie dziennikarz miał poczytać o powyższych założeniach by nie było tekstów o swobodnych interpretacjach,pomijanie istotnych uwarunkowań lub pogardliwie uwag o ,,nie poinformowano go zrodlach''?
Randy Mott PBA |
We have been advocating something like this for several years. The problem is that the 500 kW cap is too low. Most biogas plants now operating are larger than that. The optimum size for biogas is 1-2 MW to achieve the best economy and also high enough margins to cover the state-of-the-art environmental controls and protections. There is no point in auctions for small sources when it destroys the incentive to develop such projects and all or most of the bidders get awarded support so there is no competition. Set a rate of support and allow all small projects that qualify to receive support. Od kilku lat opowiadamy się czymś takim. Problem polega na tym, że kaptura o mocy 500 kW jest za mała. Większość obecnie pracujących biogazow jest większa. Optymalny rozmiar biogazu wynosi 1-2 MW, aby osiągnąć najlepszą ekonomię, a także wystarczająco wysokie marginesy, aby pokryć najnowocześniejsze systemy kontroli i ochrony środowiska. Nie ma sensu w aukcjach małych źródeł, gdy niszczy motywację do opracowania takich projektów, a wszyscy lub większość oferentów otrzymuje wsparcie, więc nie ma konkurencji. Ustaw stawkę wsparcia i zezwalaj na wszystkie małe projekty, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia.
alladyn-solar-batt |
Czy tzw. wiarygodność dla źródeł dziennikarskich informacji ulokowana w osobie Ministra Tchorzewski jest w ogóle możliwa w sytuacji gdy ten prawdopodobnie ostatnio przyjmuje coś szkodliwego bo twierdzi że realne jest: ,,stanowisko szefa Ministerstwa Energii w odniesieniu do zasadności budowy w Polsce elektrowni jądrowych „jako istotnego a docelowo przeważającego składnika podstawy systemu energetycznego po roku 2030”? Czy jeden z głównych funkcjonariuszy ME z ramienia PiS sugeruje jakoby było z finansowego (pomijam inne przesłanki) punktu widzenia możliwe i wykonalne było wybudowanie w Polsce kilku elektrowni jądrowych tak - by w 2030 roku stanowiły one ,,przeważającym skladnik'' wytwarzania energii elektrycznej w Polsce?
alladyn-solar-batt |
Czy te wiarygodność informacyjna źródła informacji buduje ME w ten sposób ,że z jednej strony wie iż do 2035 roku nie wybuduje dzialajacej JEDNEJ elektrowni jądrowej, której moc stanowiła by raptem niecałe 3% krajowego zapotrzebowania,ale równocześnie Minister bredzi o elektrowniach jądrowych mających stanowić istotny (15% ?) składnik? Ta wiarygodność póki co wynosi ZERO przy takich bajdurzeniach...
Zwęglona Zielona Pyra |
Mój dach jest cierpliwy, przykrywa budynek już 100 lat i może jeszcze poczekać
. |
Dlaczego brak taryf gwarantowanych dla prosumenta ? Bo prosument to autokonsument nie nastawiony na odsprzedaż do sieci tylko na własne zużycie. Zresztą w klastrach i tylko tam prosument będzie mógł koordynatorowi sprzedawać nadwyżki energii, lecz różnica jest taka że to klaster i koordynator, których współwłaścicielem będzie prosument, zbilansuje jego energię, co więcej w klastrach znikną opusty, gdyż to zgromadzeni w klastrach prosumenci i inne źródła wytyczą sobie ramy współpracy niezależnie od istniejących zapisów. Jak opusty, netmetering i inne. Dlaczego brak taryf gwarantowanych dla wiatru i PV ? Z najprostszego jednego powodu. W hydroenergii, biogazie rolniczym, biogazie wysypiskowym, biogazie z oczyszczalni ścieków i metanie kopalnianym średnioroczna produkcja energii jest zawsze ponad 6.000 godzin. W PV jak wiadomo około 1000h, w wietrze od 3.000 do 3.800h. PV i wiatr będą się mogły realizować w aukcjach. Jeżeli nie będzie rozwoju 5 technologii powyżej 6.000h, PV i wiatr nie będzie przyłączany. Tylko takim sposobem można realnie wypychać węgiel z mixu. Każdy kto dzisiaj zainwestuje w wytwarzanie energii w Polsce, będzie wygranym jutro. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, albo nie akceptuje jego problem. Należy skończyć z systemem zielonych certyfikatów, błękitnych po 300-400-500 zł i należy urynkawiać ustalając ścieżkę dojścia do celu. Ja nie dyskutuję, ja informuję.
Rolnik |
Do.co dalej z wiatrakami z repoweringu i używanymi pv pracującymi w systemie zielonych certyfikatów według Ciebie ?
alladyn-solar-batt |
do Rolnik - oraz pozostałych: po pierwsze - przyszłość wszelkich technologii energetycznych, przyszłość bezpieczeństwa w samolotach, samochodach, instalacjach bezpieczeństwa budynków zalezy od ......magazynowania energii. Stąd - Rolniku- kiedy wlaściciele i deweloperzy farm wiatrowych czy też pojedynczych wiatraków zmienią swe myślenie z obecnego (stawiam wiatrak i podłaczam do sN) na myślenie typu wiatrak to połowa elektrowni wiatrowej, która winna współpracować z magazynem energii by calość mogło oddawać do sieci energię stabilnie (np. 6000 h rocznie) to podejście to ,,wybije zęby'' oponentom z grupy BigEnergy. Ci własnie twierdzą, że magazynowanie energii elektrycznej w dużych ilościach niie jest możliwe. Powszechnie się mylą! Twierdzą, że nie mozliwe jest magazynowanie duzych ilości energii, bo akumulatory w techologiach lito-pochodnych za drogie, zbyt zawodne etc.
alladyn-solar-batt |
Akumulatory obecnie osiagają gęstość energii na poziomie do 286 W/kg (kilogram masy). Nie wiadomo kto tym ,,mędrcom''-sceptykom powiedział, że prawdziwe magazyny wielkoformatowe będą oparte o jakiekolwiek akumulatory? Pytanie zasadne, bo ,,w kółko'' i z uporem (gdy pada temat: - tylko OFF-GRID) - dyskusje w temacie magazynowania energii toczą się wokół akumulatorów.....Wiele razy wskazywałem, ze najbliższa przyszłość to era Superkondensatorów - zamiast akumulatorów. Ale oto - na pohybel sceptyków tematyki magazynowania energii - mamyna horyzoncie zdarzeń kolejna odsłonę i tchnienie szybko nadchodzącej przyszłości. Ta uniezalezni KAŻDEGO Prosumenta od...sieci i BigEnergy- dzieki magazynom energii o których dziś nie marzycie. Człowiek wymyslił bowiem technologię, a ta stworzyła....ultrakondensatory, które gromadzą energię w polu elektrycznym w odróżnieniu od konwencjonalnych baterii i akumulatorów wykorzystujących reakcje chemiczne, przy czym gęstość energii w nich zgromadzonej jest tysiące razy większa niż w zwykłych kondensatorach i 2,5 krotnie wyższa niż w dziś fabrycznie montowanych sieciowych magazynach energii. W przypadku nowej serii fabrycznie produkowanych ultrakondensatorów żywotność wynosi 10 lat, a niezawodność 500 tys. cykli ładowania/rozładowania. Dopuszczalny zakres temperatur pracy rozciąga się od -40°C do +70°C. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ważniejsze parametry: pojemność: do 10F na element, napięcie znamionowe: 2,5V, ESR: 0,18mΩ dla DC i 0,13mΩ dla AC, gęstość mocy: 660 W/kg, maksymalny prąd ciągły: 2,5A, prąd upływu: 0,04pA. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Teraz wystarczy tylko zaprojektować do tego BMS.....Zapewne mamy odpowiedź co takiego będzie w eV....i dlaczego era Diesla jest na ukończeniu. To wciąż zbyt mała gęstość energii by w każdym zastosowaniu ,,zastąpić'' zbiornik z benzyną czy ON, lecz przekroczenie bariery 500 W/kg masy to przełom w dotychczasowych możliwościach potencjalnych zastosowań.
suma |
do alladyn . czytam często twoje wypowiedzi i coraz bardziej mi się podobają. ja także uważam że przyszłość to ultrakondensatory ponieważ pomimo ich wady tzn ubytek energii w czasie to w zastosowaniach przy fotowoltaice i wietrze to super rozwiązanie pomimo iż nie rozwiąże problemu stabilności źródła okresowo lato zima czy wietrznie i bezwietrznie to bardzo je wyrówna dobowo.
TT |
Superkondensatory w EV czy magazynach blokuje tylko cena grafenu, ale to tylko kwestia niedługiego czasu.
. |
do Rolnik@ - i to jest bardzo ważne pytanie. Może trzeba w końcu publicznie wyraźnie powiedziedzieć że używki wiatraki i PV które otrzymały wieloletnie wsparcie w innym kraju, potem zostały zdemontowane i zainstalowane w Polsce jako nowe i te używki ( około 2.200 MW w wietrze , w PV nie wiadomo ile ) teraz u nas korzystają z nowego 15 letniego wsparcia na zielonych certyfikatach - to takie coś jest patologią. Jest wyłudzeniem pomocy publicznej. Należy wg mnie dążyć do opcji zero. Takie instalacje użytkowiczów powinny zwrócić całą pomoc zielonych certyfikatów. Gdyż wszyscy ci którzy uczciwie zainstalowali nowy sprzęt są poszkodowani.
TT |
@Kropka- ta skromna patologia o której wspominasz to zaledwie mała cegiełka w piramidzie dotacji UE, które to finansują przekręty na potęgę zwłaszcza na styku państwo- państwo lub państwo -firma prywatna. Precz z dotacjami, zlikwidować i pracować uczciwie na zasadach rentowności albo wypad. Dać szansę wszystkim i uwolnić rynek z badziewia państwowych monopolistów.
gino |
ZE będą po 150 zł/ MWh , cierpliwośći
cvc |
Panie kropka lub jak kto woli panie Januszu W. Postrzegam, iż dalej bezprawnie uczestniczy pan w procesie legislacyjnym, co oznacza, iż sformułowanie "lub czasopisma" jest dalej aktualne. Pan się aż prosi o Białołękę ponieważ Rako zamykają. Mam nadzieję, że projekt, który pan pisze nigdy nie zaistnieje w przestrzeni publicznej, a ME wykaże się rozsądkiem.
No co ja myślę |
Myślę panie @kropka, że "wytyczanie sobie granic współpracy niezależnie od istniejących zapisów" w ramach klastra grozi kryminałem dla jego koordyna i upadkiem idei, która nie powinna być rozwijana oddanie a nie przez cwaniaczków i dorobkiewiczów
Randy Mott PBA |
Offering small sources a contract for the difference along with a right to sell electricity directly would be the best solution. They can sell at a higher price, reducing the level of subsidies necessary. This promotes local energy production including clusters. Certainly producers up to 2 MW of RES could use this mechanism to actually benefit the grid (reducing a bit the need to upgrade transmission lines). This adds to the mix of energy to make it more stable (low water seasons affecting coal plant cooling, PV providing energy in peak periods). Oferowanie małych źródeł umowy byłoby najlepszym rozwiązaniem w przypadku umowy z prawem do sprzedaży energii elektrycznej. Mogą sprzedawać po wyższej cenie, zmniejszając poziom subsydiów niezbędnych. Promuje lokalną produkcję energii, w tym klastry. Z pewnością producenci do 2 MW z OZE mogą wykorzystać ten mechanizm do faktycznego wykorzystania sieci (zmniejszając konieczność uaktualnienia linii przesyłowych). To dodaje do mieszanki energii, aby uczynić ją bardziej stabilną.
ania |
Wszystkie instalacje oze przyłączone do średniego napięcia powinny spełniać definicje małej energetyki

Giełda OZE

Przyłącze dla Pv 350 mw

Posiadamy do sprzedania wolne moce przyłączeniowe na Ukrainie wraz z działką pod PV . Wielkość przy czytaj dalej...

Szukamy działek do wydzierżawienia pod Farmy Fotowoltaiczne PV

Wydzierżawimy działki pod farmy fotowoltaiczne PV. Wymagana powierzchnia działki min 2 ha oraz brak czytaj dalej...

Firma monterska

Doświadczona ekipy monterskie nawiążą współpracę przy montażach systemów fotowoltaicznych. Zapraszam czytaj dalej...

ZLECĘ PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PV

Zlecę development projektów farm fotowoltaicznych do 1 MW od wyszukania lokalizacji do pozwolenia na czytaj dalej...