Tauron jednak chce rozmawiać z prosumentami?

Tauron jednak chce rozmawiać z prosumentami?
Fot. EkoWodrol
REKLAMA

W dniu 31 marca br. z inicjatywy grupy prosumentów z południowej części Polski doszło do spotkania z przedstawicielami Taurona w siedzibie spółki w Katowicach. W spotkaniu, oprócz prosumentów, udział wzięli przedstawiciele spółek Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Efekty tego spotkania opisuje czytelnik portalu Gramwzielone.pl i jeden z uczestniczących w tym spotkaniu prosumentów.

Celem spotkania było omówienie zasad rozliczania prosumentów dwutaryfowych, korzystających z taryfy G12. Omawiane były ponadto kwestie związane z bilansowaniem międzyfazowym oraz dotyczące prosumentów okresy rozliczeń.

Sposób rozliczania prosumentów dwustrefowych oraz jego uzasadnienie przedstawił dyrektor w spółce Tauron Sprzedaż Dariusz Bukowiec.

Przyjęty przez Tauron dla tej grupy prosumentów system rozliczeń „proporcjonalny” może być atrakcyjny jedynie dla prosumentów posiadających nadwyżkę energii oddanej w taryfie dziennej i jednocześnie niedobór produkcji w bilansie z  taryfą nocną. W pozostałych przypadkach system rozliczeń przyjęty przez Tauron jest dla tych prosumentów niekorzystny finansowo.

Ponadto bilansowanie tak wypracowanych nadwyżek przed okresem zimowym może skutkować niedoborem energii do rozliczenia w następnym okresie grzewczym w ramach 365-dniowego okresu „magazynowania”. Mimo wypracowania nadwyżki, prosument może być zmuszony zimą do dokupienia brakującej części energii, gdyż nadwyżka ta została już wcześniej mniej korzystnie zbilansowana.

Wobec krytyki powyższego „proporcjonalnego” systemu, przedstawiciele Taurona zadeklarowali skierowanie zapytania do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o wyjaśnienie, czy taki system rozliczeń jest zgodny z prawem i nie narusza interesów prosumentów.

Kolejnym tematem spotkania przedstawicieli Taurona z prosumentami było bilansowanie międzyfazowe. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. zapisem ustawy o OZE (art. 4, pkt. 3), bilansowanie takie powinno mieć miejsce w urządzeniu pomiarowo-rozliczeniowym (liczniku) zamontowanym u prosumenta. Niestety, z powodu nieprecyzyjnego zapisu dotyczącego bilansowania międzyfazowego, który pojawił się finalnie w ustawie, operatorzy, w tym Tauron Dystrybucja, takiego bilansowania w większości nie dokonują. 

W tym przypadku poinformowano obecnych prosumentów, że w najbliższych dniach, za pośrednictwem PTPiREE zostanie wystosowane zapytanie do Ministerstwa Energii o wyjaśnienia tej kwestii.

Osoby, które w maju i czerwcu 2016 r. śledziły prace nad nowelizacją ustawy o OZE, pamiętają, że intencją ustawodawców był taki zapis w prawie, w którego następstwie maksymalna ilość energii wytworzonej w mikroinstalacji zostałaby skonsumowana na miejscu. Służyć temu miało właśnie bilansowanie międzyfazowe. Niestety, obecnie część energii jest oddawana do sieci, a jej późniejszy odbiór jest możliwy, ale dopiero po potrąceniu 20 lub 30 proc. z tytułu „opustu”.

Ostatnim tematem spotkania prosumentów z przedstawicielami Taurona miało być postulowane przez prosumentów wydłużenie okresu rozliczeń do 12 miesięcy. Większość prosumentów zawarła umowy na 1-, 2- lub 6-miesięczne okresy rozliczeń, podczas gdy z punktu widzenia znacznej liczby prosumentów najkorzystniejszy byłby 12-miesięczny okres rozliczeniowy.

Przedstawiciele Tauron Sprzedaż poinformowali obecnych na spotkaniu, że od 1 stycznia 2017 r. jest już możliwa zmiana dotychczasowego, krótszego okresu rozliczeniowego na 12-miesięczny. W tym celu należy skontaktować się z BOK Tauron.

Zaproszeni prosumenci na koniec spotkania zostali zapewnieni, że zostaną poinformowani o treści odpowiedzi z Urzędu Regulacji Energetyki i Ministerstwa Energii niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Tauron.

Pozytywnym jest fakt samej chęci podjęcia przez Tauron rozmów z prosumentami. Niestety nie można (na razie) powiedzieć tego o innych operatorach systemów dystrybucyjnych.

Będziemy obserwować, czy ustalenia przyjęte na spotkaniu z przedstawicielami Taurona zostaną zrealizowane.

E.S. (dane autora do wiadomości redakcji portalu Gramwzielone.pl)

Zobacz również

Komentarze (36)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
TTTT |
Obawiam się że to tylko marketing ze strony TAURONA.
Zbigi |
Jakie urządzenie w instalacji pozwala na płynne przejście zasilania odbiorników w domu w sytuacji gdy np. całe zapotrzebowanie jest pokrywane energią z dachu, a nagle przychodzą chmury i diametralnie spada efektywność co powoduje pobór energii z sieci? Mam dużo specjalistycznych urządzeń, które nie lubią nawet chwilowej przerwy w dostawie zasilania. Czy też całą produkowaną energię od razu oddam do sieci? Pozdrawiam!
Genek PV |
Zobaczymy jakie będą i kiedy będą odpowiedzi z ME i URE . Póki co trzeba zmienić umowę na rozliczanie 12-miesięczne. Najlepiej od stycznia do grudnia.
Genek PV |
@ Zbigi: To proste; tym urządzeniem jest falownik ( inwerter).
Prosument BB |
Ja jestem po pisemnej reklamacji i trzech odwołaniach nie uznających rozliczenia. Tauron odpowiada niezmiennie, że przyjęty algorytm jest "optymalny" Sprawę zgłosiłem już do UOKiK, mijaja 2 tygodnie, czekam na powołanie Rzecznika Prosumentów przy URE. Kolejnym etapem jest pozew o zapłatę który właśnie planuję przygotować. Pozdrawiam wytrwałych , z korporacjami trzeba na piśmie i na ostro nie ma innej metody.
Genek PV |
@ Prosument BB : Proponuję podpiąć się do akcji na elektroda.pl link: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3312676.html?sid=e487a895393d9eecf83ce5b2e9cfe2a3
edoo |
A co z licznikami Iskry Mt 372... które nie bilansują, a niby Tauronowi bilansują! Czy będą wymieniane, zapytał ktoś??
Prosument BB |
@Gienek PV: Dzięki za namiar, dopisałem komentarz ale tam widzę dyskusję fachowców nad problemami techniki bilansowania. ja kwestionuję ceny rozliczanej energii . Zużywam 15000,kWh nocą 3000kWh dniem produkcja ponad 5000 z tego ok 3 tyś idzie w sieć. dokładnie tyle mogę odliczyć po cenie na okrągło 0,7zł z przesyłem. 80% zużycia w nocy po 0,2zł z przesyłem co za II półrocze 16 wyliczone "korzystnym algorytmem" zawyżyło rachunek jakieś 326,- zł.
wujek. |
Nie wierzę w czyste intencje Taurona, to tylko pokazówka aby zatuszować zakup włoskiego badziewia ( liczniki Iskry i ni tylko) które będzie montowane przez najbliższe 2 lata!
EkspertOZE |
@edoo. NIkt nie mówił (a już na pewno Tauron) że ISKRA bilansuje międzyfazowo. Spotkaie powyższe potwierdziło nam to przypuszczenie (robią to softwarowo post factum i to swoją metodą ). Trudno mówić o marketingu ze strony Taurona, byli raczej przyciśnięci do muru tym spotkaniem i o dziwo powiedzieli na nim prawdę i przyznali się do istnienia różnic. To pierwszy dokument ze strony OSD w którym mamy czarno na białym, że są różnice w rozliczaniu i nie jest to nasz wymysł. Chwali się to Tauronowi że podjął rękawicę bo reszta OSD chowa głowę w piasek i udaje szopa. Mam nadzieje, że rzeczywiście zdążą napisać i dostać odpowiedź z URE zanim ludzie ich zaczną pozywać cywilnie do Sądów w sprawie różnic, tak jak to deklaruje kolega Prosument BB, i ja go rozumiem. Sam jak pisałem pracowałem na off-grid ale zdecydowałem się podłączyć do OSD (na 12 miesięczne rozliczanie) bo odkąd zaczęło świecić słoneczko nie mam już dostępnej pojemności akumulatorów. Zobaczę co mi założą, ale nie liczę na licznik bilansujący, takie w Tauronie dostają zakłady przemysłowe a nie Prosumenci.
prosument BB |
@ekspert OZE nie wiem co mam, nie znam sie na tym ale oznaczony jako ZMG310CR4 3 fazowy 4 przewodowy sam przełącza odczyty pomiędzy poborem a oddaniem z tym że nie cofa,tylko zlicza w osobnej pozycji z rozbiciem na strefy dzień noc w obie strony. Kolega mówił że juz do niego dzwonii że chcą wymienić licznik ale nie wiem na jaki. Taki sam dwukierunkowy miałem po stronie wyjścia falownika ale wymienili na zliczający tylko produkcję łącznie podobno im brakowało dwukierunkowych.
robert |
Myślę że to spotanie z prosumentami w Katowicach to efekt setek pozwów i próba uspokojenia i wyciszenia problemu rozliczania! Odpowiedz z URE nie zmieni sposobu rozliczen przez długi czas, bo wykazane nieścisłości w sposobie naliczania są świadomym działaniem operatorów. Te setki pozwó mogą mieć bardzo długi czas roztrzygnięć i to działa na ich korzyść bo to tylko kropla dla molochów energetycznych! Szybciej doczekamy się nowej władzy i kolejnych nowelizacji ustaw niż roztrzygnięc sądowych!!!
Genek PV |
@ prosument BB : Twój licznik to Landis+Gyr , model E550. Na ile moje informacje są prawdziwe, to ten licznik, jako jeden z niewielu, bilansuje wektorowo. Nie pozwól, aby Ci go wymienili !!! Co do elektrody; oprócz tytułowego bilansowania międzyfazowego, walczymy tam także o rozliczenia ( ja takżę ).
kajko |
A oto co dostanie Tauron od ministerstwa energii Szanowny Panie, W odpowiedzi na wiadomość mailową z dnia 27 stycznia br. w sprawie liczników stosowanych przez Enea S.A., proszę przyjąć następujące wyjaśniania. Zapisy art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 487, z późn zm.) mówią, że sprzedawca zobowiązany dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób, aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji. Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji, tj. pobór i oddanie, co odpowiada wartości, od której została naliczona opłata za usługę dystrybucji. Zarówno stosowania liczników algebraicznych, jak i wektorowych pozwala na poprawne sumaryczne bilansowanie ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji. Z powyższego wynika, że nie ma potrzeby wymiany przez Enea S.A. układów pomiarowo-rozliczeniowych. Na zakończenie uprzejmie informuję, że powyższa informacja jest jedynie stanowiskiem i wyjaśnieniem, a nie interpretacją przepisów prawa. Należy zaznaczyć, iż w sprawach indywidualnych oraz spornych interpretacji legalnej może dokonać jedynie sąd powszechny. Czyli mamy SĄDOWNIE dochodzić swych racji ,zapomniałem dodać, że ja nie jadam OŚMIORNICZEK z tymi firmami
msms |
Od 2 tygodni jestem prosumentem 1-fazowym,narazie mam źle ustawione fazy odbioru ,bo na swoje potrzeby złużywam tylko 5% mocy,choć używam szczególnie w dzień, Też czuję że nie jest to sprawiedliwe NA 1 faze daję a z 2 muszę pobierać.A pozatym 3FAZOWCY nie lamentujcie popatrzcie na swoje poprzednie rachunki......
antypopis |
A co z akcyzą, którą Tauron nalicza również za prąd odbierany z ZE?
Genek PV |
@Antypopis: I co z tego, że nalicza ? Ważne, że nie dolicza.
gino |
msms co ty miłeś za fachowców ze niezmierzyli w południe która faza pobiera najwiecej zeby na niej zalozyc falownik
Genek PV |
@kajko: Jeśli to nie tajemnica, to napisz kto z ME podpisał się pod tym pismem.
. |
nie grupa tylko 2 prosumentów, a fragment - " Osoby, które w maju i czerwcu 2016 r. śledziły prace nad nowelizacją ustawy o OZE, pamiętają, że intencją ustawodawców był taki zapis w prawie, w którego następstwie maksymalna ilość energii wytworzonej w mikroinstalacji zostałaby skonsumowana na miejscu. Służyć temu miało właśnie bilansowanie międzyfazowe. Niestety, obecnie część energii jest oddawana do sieci, a jej późniejszy odbiór jest możliwy, ale dopiero po potrąceniu 20 lub 30 proc. z tytułu „opustu”.- ten fragment jest nieprawdą i wprowadzającą w błąd. Bilansowanie międzyfazowe miało służyć zapobieganiu zwykłej kradzieży części energii przez operatorów - i ja chyba wiem najlepiej co miałem na myśli gdy pisałem tą poprawkę. Opust nie ma z tym najmniejszego związku.
. |
" Niestety, z powodu nieprecyzyjnego zapisu dotyczącego bilansowania międzyfazowego, który pojawił się finalnie w ustawie " - ten fragment też nie jest zgodny z faktami. Zapis jest precyzyjny. Jeżeli operatorzy to obchodzą to w sposób który łamie prawo ustawy - niestety prosumenci zamiast skierować skargę zbiorową do URE przeciwko operatorom, wolątracić czas na wypisywanie głupich komentarzy pod nierzetelnymi artykułami
anonim |
Do " .| " Jeżeli jesteś autorem tej poprawki, a nie jakimś bajkopisarzem, to powinieneś posypać sobie głowę popiołem za nieprecyzyjny zapis w ustawie, schować się w jakiejś dziurze a nie szukać błędów u innych. Pozdrów JJW
ProfZbieraczZnaczków |
@. Jeżeli pisałeś tą Ustawę to dlaczego nie udało się doprowadzić do jej praktycznej realizacji ? OSD kradną nam na braku bilasnowania 20 -30% energii w świetle prawa i śmieją się nam w twarz! Jak widać od 9 miesiecy piszą to samo że będą się dowiadywać w URE i tego nie robią tylko zarabiają miliony zł a ludziom opowaidają te same ściemy Jak pisałeś to popraw to jak najszybciej chłopie, bo CIę Prezes "skróci przy samej ziemi", bo to bilansowanie po prostu nie działa i ludzie są oszukiwani i pójdą z tym do sądów i tam poszukają prawa i sprawiedliwości
. |
Zapis jest precyzyjny. Operatorzy łamią prawo, a twierdzą że taka jest ich interpretacja. Jeżeli któryś z was cwaniaczki od komentarzy, ma inny pomysł na precyzyjny zapis - niech po prostu napisze swoją wersję takiej poprawki. Ja ją sprawdzę i będę wiedział co z nią zrobić. Poprawka bilansowania została wyceniony na 2 mld zł rocznie przy 50.000 prosumentów. Czyli na tyle OSD okradałyby prosumentów, gdyby nie udałoby się jej przeprowadzić. Opusty są prawidłowe i tu żadnej zmiany nie będzie. Instalacji przybywa tysiącami i opusty zadziałały. Jak się komuś to nie podoba, to niech sobie kupi akumulatory i będzie 100% offgridem. O wiele większym problemem, jest moc bierna. Tu operatorzy znaleźli sobie miejsce do dodatkowych zysków i to trzeba doprecyzować. A zbieraczowi znaczków odpowiem tak: - najpierw sam coś zdziałaj a potem się przy ... laj.
EkspertOZE |
@.I NIe wiem czy to jest takie trudne do jednoznacznego zapisania w UStawie. Przecież to oczywiste, że jeżeli bilansowanie ma być międzyfazowe to nie może być dokonywane poza granicą bilansową budynku tylko w tej granicy. Wystarczyło od początku napisać że "rozliczenie energii pomiędzy OSD a prosumentem nastąpi po wcześniejszym zbilansowaniu energii w urządzeniu pomiarowym zainstalowanym u Prosumenta na wszystkich fazach mikroinstalacji trójfazowej" i nie byłoby 9 miesięcznej dyskusji i tylu pozwów. Co do tego (jako eksperci) byliśmy i jesteśmy od początku zgodni zarówno po stronie Prosumentów jak i OSD, wystarczyło spytać :-) Mówisz i masz :-)
EkspertOZE |
I jeszcze jedno w kwestii aktualnego zapisu w UStawie. Aktualny zapis o bilansowaniu międzyfazowym nie jest precyzyjny, jasno pokazało to spotkanie w Tauronie. Oni też mają swoją interpretację, której nie można przyznać logiki i w Sądzie przyznałbym im rację. Sa co najmniej dwie różne metody którymi można to realizować i w Ustawie nie ma napisane wprost którą trzeba zastosować, więc stosują lepszą dla siebie. Dopiero napisanie, że ma to być robione w liczniku (jak podałem poprzednim poście) wskazuje jednoznacznie jedną z nich. I tego tem zabrakło...
kajko |
@Genek PV A oto kto się podpisał Z poważaniem, Andrzej Kaźmierski dyrektor departamentu dokument podpisany elektronicznie Pare pytań zadałem im i już nie odpowiedzieli
belfer |
Do ". | " Jako autor precyzyjnego zapisu w Ustawie OZE powinieneś podawać nam precyzyjne dane . A tu mamy takie coś:...Poprawka bilansowania została wyceniony na 2 mld zł rocznie przy 50.000 prosumentów. Czyli na tyle OSD okradałyby prosumentów,... po przeliczeniu wychodzi 40 tys zł na jednego prosumenta na rok. Taka ta twoja precyzja...
ProfZbieraczZnaczków |
@Belfer. Ależ kolego, to była zakodowana informacja. Kolega .I uchylił nam rąbka tajemnicy na ile Rząd planuje podwyższyć ceny energii el, po dołożeniu niezbędnych kwot do energetyki węglowej. Tam została zakodowana nowa cena 1 kWh w ocenie Rządu, nie doceniacie kolegi .I, to też jego projekt ;-)
. |
szkoda czasu
Wujek |
Tauron jak i reszta Enerrga, Enea, PGE są jak banki - chcą jedynie oszukać prosumenta!
EkspertOZE |
@Kajko Skoro taką odpowiedź w kwestii bilansowania międzyfazowego dał Dyr Kaźmierski to znaczy, że jest to zdanie Rządu a nie "operatorów", bo o ile pamiętam Dyr Kaźmierskie pracuje w ME a nie Tauronie ;-) Odpowiedź zgrabna, ale wypadałoby w niej dodać, że choć obie metody (wektorowa i algebraiczna) są poprawne to jednak dla tego samego układu dają one zazwyczaj zasadniczo różne wyniki...
kajko |
@EkspertOZE A jednak oni też nie chcą grzebać w nocniku , choć to ich jest zasranym obowiązkiem, mi każą do sądu iść i podskakiwać molochowi
Ekspert-PV |
Po pierwsze pozdrawiam wszystkich na forum, redaktorów różnych portali piszących bzdury i całą branżę PV która się ze mnie przez parę miesięcy śmiała kiedy mówiłem, że źle interpretują zapisy Ustawy i nie będzie "bilansowania międzyfazowego" w ich rozumieniu - teraz zaczynacie przyznawać mi rację. Po drugie, proszę redakcję gramwzielone lub uczestników spotkania o bardziej konkretne rozpisanie zasad według których Tauron rozlicza prosumentów dwutaryfowych, bo z dotychczasowych artykułów (także z tego) ściśle myślący człowiek nic nie jest w stanie wywnioskować. A po trzecie uważam, że Tauron powinien odpowiedź URE opublikować jawnie i oficjalnie a nie tylko przesłać uczestnikom spotkania, i proszę tychże uczestników o podzielenie się odpowiedzią np. na łamach portalu gramwzielone.
anonim |
Ekspert-PV: Zasady rozliczeń nie należą do prostych; być może o to właśnie chodzi, aby szary ludek się nie skapował co i jak. Opiszę dwa przypadki; pierwszy produkcja w każdej strefie jest niższa niż pobór. Saldowane są ilości w poszczególnych strefach ( po uwzgl. 0,8 lub 0,7 ). Pozostałości z nadwyżek są sumowane. I teraz najważniejsze: algorytm porównuje zużycie w I i II strefie i takim współczynnikiem mnoży pozostałą ilość kWh. Podstawienie dowolnych wartości ( przy założeniu że pobór w II strefie jest wyższy niż w I strefie ), skutkuje stratą dla prosumenta wobec mnożenia pozostałości po saldowaniu cenami danych stref. Podobnie w przypadku , kiedy jest nadwyżka produkcji w jednej ze stref, z tą różnicą, że nadwyżka ta ( najczęściej w I strefie, droższa )jest dodatkowo saldowana nadwyżką poboru ( oczywiście tańszą). O ile pozostałość takiego saldowania nie przekroczy poboru, to znowu współczynnik "proporcji" itd. Jeśli przekroczy, to nadwyżka do "magazynu", do wykorzystania w nast. okresie rozliczeniowym. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wątpliwości.
rolch |
Uważam,że przyjęte tzw "optymalne" rozliczenie stosowane przez Tauron dla taryfy G12 jest zwykłym oszustwem! Energia produkowana prze prosumenta w taryfie dziennej jest sprzedawana przez Tauron w taryfie dziennej. Rozliczanie części tej energii wg algorytmu Taurona oznacza dla prosumenta straty finansowe i zysk dla Taurona. Uważam, że przenoszenie rozliczenia energii wyprodukowanej w taryfie dziennej do taryfy nocnej powinno być dopuszczalne dopiero po zbilansowaniu taryfy dziennej.

Giełda OZE

Spółka celowa z projektem 2.6 MW PV

Sprzedam spółkę celową posiadającą własność działki o pow. 5.66 ha z mpzp pod elektrownię słoneczną czytaj dalej...

Wydzierżawię działkę pod farmę fotowoltaiczną

Wydzierżawimy działki niezacienione pod farmy fotowoltaiczne. Brak miejscowego planu zagospodarowani czytaj dalej...

Wydzierżawimy działki pod Farmy Fotowoltaiczne PV w całej Polsce

Wydzierżawimy działki pod farmy fotowoltaiczne PV w całej Polsce. Wymagana powierzchnia działki min czytaj dalej...

Projekt decentralnej elektrociepłowni

Gotowy projekt. Koncepcja wraz z pełnym łańcuchem wartości. Wsparcie wdrożenia. Przychody ok. 550 zł czytaj dalej...