Jak Tauron rozliczy prosumentów w taryfie G12?

Jak Tauron rozliczy prosumentów w taryfie G12?
Fot. Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

Tauron Sprzedaż zastosuje wobec swoich klientów mających taryfę G12 i będących prosumentami, którzy w strefie dziennej wygenerowali nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci nad energią pobraną, rozliczenie proporcjonalne, uwzględniając również strefę nocną. Inni sprzedawcy energii wdrażają alternatywne sposoby rozliczeń ze swoimi klientami, którzy są jednocześnie prosumentami i korzystają z taryfy dwustrefowej.

Czy wobec prosumentów „dwustrefowych” korzystających z taryfy G12 spółka Tauron Sprzedaż uwzględni opust do pomniejszenia kosztów zmiennych rachunku za energię wygenerowany wyłącznie w tej samej strefie czasowej – w przypadku klientów posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne – wyłącznie w strefie dziennej? Czy będzie tu stosowane inne rozwiązanie, np. poprzez rozłożenie powstałego opustu wypracowanego w dzień na zużycie wygenerowane w porze dziennej jak i nocnej?

Jak wynika z informacji dotychczas zebranych przez Gramwzielone.pl od czołowych sprzedawców energii, po wejściu w życie ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, która z dniem 1 lipca 2016 r., wprowadziła rozliczenia prosumentów w ramach tzw. opustów, nie przyjęli oni jednakowego mechanizmu rozliczeń w przypadku prosumentów korzystających z taryfy G12.

Klienci spółki Energa będący prosumentami i korzystający z taryfy dwustrefowej mogą liczyć na rozwiązanie oznaczające przeniesienie na taryfę nocną nadwyżki opustu wypracowanego na energii wprowadzonej do sieci w czasie obowiązywania taryfy dziennej.

W ten sposób opust pozostający po rozliczeniu w strefie dziennej w pierwszej kolejności pomniejszy ten sam rachunek za energię pobraną do sieci w strefie nocnej.

Natomiast klienci spółki innogy Polska, którzy są prosumentami i którzy za dany okres rozliczeniowy nadal mają nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci, po zbilansowaniu z energią pobraną w części dziennej taryfy G12, mogą liczyć na przeniesienie pozostałej nadwyżki nie na strefę nocną na tym samym rachunku, ale na tą samą strefę (dzienną) w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Jak prosumentów dwustrefowych, którzy po zbilansowaniu stref dziennych w taryfie G12 nadal mają nadwyżkę opustu, rozliczy Tauron Sprzedaż?

Elżbieta Bukowiec, rzecznik prasowy tej spółki, informuje w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, że w takiej sytuacji najpierw wyznaczany jest całościowy bilans energii w danym okresie rozliczeniowym bez podziału na strefy, a następnie uwzględniany jest współczynnik opustu – 0,8 lub 0,7 – w zależności od wielkości mocy zainstalowanej w mikroinstalacji.

W przypadku, gdy bilans wskazuje, że ilość energii pobranej jest większa od ilości energii wprowadzonej do sieci – powiększonej o energię dostępną w „magazynie” – ilość energii wynikająca z bilansu dzielona jest na strefy.

Podziału na strefy Tauron Sprzedaż ma dokonywać „według klucza, który odpowiada proporcjom rzeczywistego zużycia energii przez danego klienta w konkretnych strefach, w danym okresie”.

Dla przykładu, jeżeli klient pobrał w danym okresie rozliczeniowym 40 proc. energii w strefie dziennej i 60 proc. energii w strefie nocnej, to do rozliczeń przyjmuje się identyczne proporcje, czyli na strefę dzienną przypada 40 proc., a na strefę nocną 60 proc.

W przypadku gdy bilans wskazuje, że ilość energii pobranej z sieci jest mniejsza od ilości energii wprowadzonej, na fakturze w pozycji „ilość energii do uregulowania” przez prosumenta wpisane jest 0, a różnica wynikająca z bilansu z uwzględnieniem współczynnika przekazywana jest do „magazynu” w celu wykorzystania w kolejnych rozliczeniach przez 365 dni – informuje Elżbieta Bukowiec.

Tauron Sprzedaż zapewnia jednocześnie, że wszyscy kontrahenci, którzy posiadają status prosumenta zgodnie z ustawą OZE, otrzymali aneks do umowy kompleksowej umożliwiający rozliczenie wprowadzonej energii od 1 lipca 2016 r. na zasadach określonych w ustawie OZE, a wszyscy klienci, którzy ten aneks podpisali i dopełnili wszelkich formalności związanych z uzyskaniem tego statusu, rozliczeni zostali po raz pierwszy na dzień 31 grudnia 2016 r. za drugie półrocze ubiegłego roku na zasadach zgodnych z artykułem 4  ustawy OZE.

W odpowiedzi na pytanie o stosowanie tzw. bilansowania międzyfazowego w rozliczeniach z prosumentami Tauron Sprzedaż zapewnia, że „rozlicza klientów na podstawie danych otrzymywanych od operatora systemu dystrybucyjnego – Tauron Dystrybucja, co oznacza, że realizuje wszelkie obowiązki nałożone na spółkę, w tym wskazane w art. 4 ust.3 ustawy OZE”.

Wcześniej, w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, spółka Tauron Dystrybucja, która odpowiada za montaż liczników u prosumentów, zapewniła, że liczniki zamontowane u jej klientów będących prosumentami umożliwiają stosowanie rozliczeń z uwzględnieniem bilansowania międzyfazowego.

W ostatnim kwartale 2016 r. w sieci zarządzanej przez spółkę Tauron Dystrybucja pojawiło się ponad 800 nowych prosumentów.

Na koniec 2016 roku w sieci tego operatora sieci dystrybucyjnej funkcjonowało około 4,94 tys. mikroinstalacji o łącznej zainstalowanej mocy około 30 MW, czyli niemal 1/3 całkowitego potencjału mikroinstalacji przyłączonych do sieci największych OSD. Jak zapewnia Tauron, 3,64 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 24,2 MW przyłączono do jego sieci wyłącznie w 2016 r.

Ponad 98 proc. mikroinstalacji, które dotąd do swoich sieci przyłączyła spółka Tauron Dystrybucja, to instalacje fotowoltaiczne. 

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (30)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Genek PV |
Taryfę G12 mają osoby, które mogą mieć większe zużycie w strefie nocnej. Odwrotna sytuacja, tzn. większość w strefie dziennej jest cenowo niekorzystna. Jeżeli jednocześnie te osoby są prosumentami, to zawsze będą miały większość produkcji w strefie dziennej. Sposób liczenia który został wymyślony przez jakiegoś geniusza z Tauronu, przy takich założeniach jak wyżej , czyli większy pobór poza szczytem i większa produkcja w szczycie ZAWSZE wychodzi ze stratą dla odbiorcy . Prosumenci z G12 są po prostu okradani. Myślę, że sprawa skończy się w sądach.
Genek PV |
Realizowanie bilansowania międzyfazowego poza licznikiem ( w systemie informatycznym ) jest także sprzeczne z obowiązującym prawem. Dz.U. 815 z 09.06.2016 par.28 pkt1. mówi: " § 28. 1. Wodomierze, ciepłomierze, gazomierze i liczniki energii elektrycznej muszą być wyposażone w urządzenia wskazujące, dostępne dla konsumenta bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi, których wskazanie jest podstawą do ustalenia wysokości opłaty, niezależnie od tego, czy wynik pomiaru wykonany za ich pomocą może być odczytany zdalnie lub w inny sposób. "
ewa |
Jedno wielkie oszustwo ! Jak można rozliczać energię nie korzystając ze wskazań liczników tylko z wyssanych z palca proporcji. Tauron tak dobrał zasady, żeby prosument na tym stracił.
Master |
Czego można sie spodziewać po oszustach?
Master |
Czego można sie spodziewać po oszustach?
edoo |
Oszuści w każdym calu!!! Tak jak i z tym eLicznikiem, który powinienem mieć z aplikacji z racji zamontowania microinstalacji. Tak podają w aplikacji Tauron-eLicznik, jak i również po pół godzinnym dodzwonieniu do niby kompetentnych osób w tym temacie w Tauron-Dystrybucja!!! Nic z tego, to nie ta bajka ale oni tego nie wiedza że na liczniku Iskry Typ MT372 z 2013r. jest to niemożliwe? A taki mam przez nich zamontowany ?! A rozliczenie 2 półrocza to już jawne złodziejstwo! Zakup od nich 71 kWh fikcyjnej energii z dystrybucją po bilansowaniu wyniósł mnie 81,66 zł! Czyli 1,15 za 1 kWh!! Jestem w G11 .Przecież praktycznie dystrybucji nie było, był tylko przelicznik 1-0,8, który zrobił mi pobranie tych 71 kWh. Dziwie się tylko tym optymistom i klakierom pisu, co to tak pozytywnie widzą nowelizację z opustami i nie szczedzili krytyki wprowadzenia taryf gwarantowanych!!!
Marek |
Widzę że firmy energetyczne wszystko robą aby jak najwięcej dla siebie zabrać, zaczynają czuć że coraz więcej jest mikro instalacji więc kombinują jak tu przekombinować. I myślę że będzie coraz więcej ich wynalazków. Tak aby jak najmniej mieli z tego powodu strat.
Genek PV |
@edoo. W rachunku, który zapłaciłeś, ok 24 zł jest za 71 kWh. Reszta, czyli ok 58 zł to opłaty stałe ( ok 10 zł/ m-c). Zapłaciłbyś je także , gdybyś miał nadwyżkę produkcji nad poborem.
Genek PV |
@edoo. Autokorekta - pomyliłem się; za 71 kWh zapłaciłeś 37,45 zł . Reszta to opłaty stałe za półroku
edoo |
GenekPV. Ok. Opłaty stałe. Ale co wchodzi w ich zakres, nawet jakaś " opłata OZE"i lista składników z umowy kompleksowej, której by nie było w takiej ilości przy taryfach gwarantowanych, zwłaszcza gdy ktoś zainstalował mikroinstalację ze środków własnych. Inny miał byc sposób naliczania prosumentów korzystających ze wsparcia a inny nie korzystających! Nowelizacja ustawy i opusty skrzywdziła osoby takie jak ja! Zresztą tego w rozmowach w BOK Taurona nawet tego nie kryją, zwłaszcza że wszystkie nadwyżki po roku sa ich. Za friko, oczywiście!!! Sorry, ale musiałem to wyrzucić z siebie!
edoo |
GenekPV. Za 71 kWh zapłaciłem: Sprzedaż energii 22,24, usługa dystrybucji 59,42. Całość za te 71 kwh 81,66 zł.
Genek PV |
@ edoo. Nie mogłeś zapłacić aż tyle za energię. Chyba że jest jakiś błąd. Tu masz aktualne ceny Taurona. Są to ceny dla Górnego Śląska, ale w innych rejonach jest podobnie. https://www.tauron.pl/Dom/Ceny-energii-i-taryfy/prad-z-serwisantem-24h/Strony/prad-z-serwisantem-24h.aspx
normalnyG12 |
Wybrałem taryfę G12 dlatego, bo mam możliwość przeniesienia zużycia do 2 strefy, czyli w drugiej strefie korzystam z niższej ceny. Nie interesuje mnie zatem saldowanie w strefach, bo w dzień, kiedy PV generują praktycznie nie mam zużycia i niewykorzystany wolumen wygenerowany w 1 strefie nigdy nie mógłby być wykorzystany. Jeżeli energia pozostała po saldowaniu do rozliczenia będzie dzielona proporcją rzeczywistego zużycia, to dla mnie jest ok, bo wykorzystuję całą energię wytworzoną w PV i dodatkowo korzystam na przeniesieniu zużycia do 2 strefy, bo cena wypadkowa tego co mam zapłacić jest obniżana proporcją zużycia strefowego (więcej energii pobranej w 2 strefie). Gdybym więcej energii zużywał w strefie 1 to bez sensu byłby wybór taryfy G12. Przecież cena w pierwszej strefie jest dużo wyższa. Pomyśl Gienek PV....
edoo |
Genek PV. Tak tyle zapłaciłem za te 71kWh po bilansowaniu. To dane z rozliczenia za drugie półrocze 2016. Dlaczego miałbym zmyślać? Pobór 765, oddanie 868. Te 868 razy 0.8 daje 694. Różnica po bilansowaniu to własnie te 71 kWh. I te kilowaty energii plus dystrybucja to właśnie 22,24 plus 59,42. Całość Tauronowi do zwrotu: 81,66zł.
Genek PV |
@normalnyG12: Rozumiem, że masz produkcję w I strefie większą niż pobór. Nadwyżkę rozliczasz w cenie II strefy ( lub mix-u ) . I to jest OK. Sprawdź sobie jednak co się dzieje gdy produkcja w obu strefach jest niższa od poboru. Np. pobór str I - 1200 kWh ; str II 2800 kWh i odpowiednio produkcja str I 1000 i str II -500. W zależności od sposobu liczenia wychodzi różnica ok140 zł ( oczywiście na niekorzyść klienta ).
Aldebaran |
Parę dni temu rozmawiałem długo z BOK Taurona i miła Pani wyjaśniła mi sposób liczenia z uwzględnieniem tej proporcji, podając przykład. Po wrzuceniu tych danych do excela wyszło, że wszystko jedno na której taryfie pobiera i oddaje się prąd. Przy jednym z przykładów założyłem nawet, że produkuję 100% energii w I taryfie, a pobieram wyłącznie w II. Bilans do zapłaty zawsze wychodzi na zero, liczy się tylko, czy suma kWh pobranych jest równa sumie kWh wyprodukowanych (oczywiście *0,8). Jeśli tak jest w istocie, to Tauron dobrze rozlicza energię, a nawet jest to korzystniejsze niż matematyczne bilansowownie poszczególnych taryf produkcji i zużycia. Ponieważ przy takim sposobie jaki ma Tauron nie trzeba pilnować, kiedy i jak co zużyć i pilnować taryf.
Tomekk |
Panowie, a czy nie korzystniej porzucic ta G12 i przejsc na inna?
Genek PV |
@Aldebaran. Jakiś kontakt do Ciebie? Moje wyniki są skrajnie różne od Twoich.
Aldebaran |
@Genek Później jeszcze bawiłem się excelem na różne sposoby i muszę przyznać że niestety rozliczenie Taurona jest korzytstne tylko do momentu, kiedy mam nadwyżkę energii lub bilans produkcji i zużycia wychodzi na zero. Sytuacja zmienia się na niekorzyść kiedy muszę więcej kupić niż oddałem. Wystarczy, że ponad sumę wyprodukowanej energii w I i II taryfie zużyję np. tylko 100 kW i to wyłącznie w II taryfie, to niestety zapłacę z proporcji zużycia w I i II taryfie. Wtedy do zapłaty wychodzą kwoty wysokie. Jak mam proporcję zużycia np. 50/50 to za 50 kW płacę w I taryfie, a za 50 kW w cenie II taryfy, podczas gdy faktycznie całość 100 kW zużycia była tylko w II taryfie. Niestety jest to bardzo niekorzystne dla klienta, dlatego w tej kwestii wycofuję się ze swoich pochwalnych słów. Rozwiązaniem tego problemu jest albo dalej upychanie zużycia w II taryfie, tak aby proporcja zużycia wychodziła na korzyść II taryfy, albo zmiana operatora.
Aldebaran |
Nic z mojej propozycji - operatora w przypadku prosumenta nie można zmienić....
EkspertOZE |
PAnowie. Wkurzył mnie ten Tauron. Tak nie może być. Też mam problem z roczliczeniem energii z nimi. Będe przygotowywał pozew sądowy. Pewnie potrwa to kilka miesięcy, musze mieć od nich na piśmie wyjaśnienia abym miał o co ich pozwać. Kto się chce dołączyć, niech napisze mi maila na biesstawrogin@onet.pl. Od razu mówię że będę chciał sprawdzić czy to nie jakiś kret z Taurona do mnie pisze ;-) Myślę, że jeżeli ktoś się dołączy, to ma szansę odebrać swoje pieniądze przez nich ukradzione. Na tym etapie nie przewiduję konieczności wpłat od Was Prosumentów oszukanych, bedziemy się liczyć jak wygramy. Wystapimy potem do URE z wnioskiem o ukaranie Tauron, tak z 5 milionów zł ;-) Ale o postępach będziemy tu pisać Wystąpię z tym apelem jeszcze kilka razy, bo ten watek jest już chyba nieaktywny.
Paweł |
Aldebaran. Sprzedawcę możesz zmienić - jedyny warunek to podpisanie z nowym umowy kompleksowej.. na naszym terenie to oznacza chyba całe BigEnergy.. ja mam dużą dysproporcję Noc/dzień (piece akumulacyjne) i przyjęty przez Tauron sposób rozliczania nadwyżek jest dla mnie skrajnie niekorzystny.. policzyłem sobie że najlepsze warunki będę miał jak przejdę do ENEA.... ale wciąż nie wiadomo jak ta firma rozliczy G12.,,
Remidan |
Dostałem od taurona iskrę mt382 i męczę z nimi temat bilansowania międzyfazowego Z biura pomiarów tauron dowiedziałem się że te liczniki tego nie potrafią - nie potrafią też przekazywać danych chwilowych potrzebnych do zdalnego bilansowania międzyfazowego Tauron pomimo tej wiedzy upiera się przy zdalnym bilansowaniu- o zmianie licznika nie chcą słyszeć tłumacząc się brakiem innych liczników Nawet gdyby była możliwość zdalnego bilansowania to jako prosimenta nie mam możliwości sprawdzenia rzetelności obliczeń taurona z powodu braku danych To jest szczyt chamstwa z ich strony -czyste oszustwo w majestacie prawa Sprawdzam możliwości przeniesienia umowy kompleksowej do innej firmy
Genek PV |
Wszystkich oszukanych przez Tauron zapraszam na Elektrodę. Szykuje się pozew zbiorowy. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3312676-30.html
Paweł |
Remidan.. a jak przeniesiesz umowę kompleksową do innej firmy to dostaniesz nowy licznik? Bo mnie się wydaje że nie - dalej Twoim Dystrybutorem będzie Tauron Dystrybucja - to ich licznik i nowy sprzedawca nic do tego nie będzie miał.
Remidan |
Do Pawła Nie wiem dopiero się przymierzam Dostałem kolejną odpowiedź od taurona Tym razem aby udzielić odpowiedzi na temat potrzebują biedaki wszystkich moich i punktu poboru danych Ludzie ja piszę do nich z ebok więc mają wszystkie dane Oni nie chcą odpowiedzieć Trzeba napisać gdzie indziej chamy czują się bezkarne!!!
Dariusz PV |
Czy chcecie wiedzieć jak rozlicza strefowość ENERGA. Na moje zapytanie w tej sprawie zaraz po wejściu ustawy OZE odpowiedziano "Strefowość będzie zachowana". Co to oznacza? Energia wyprodukowana przez PV w czasie dziennej taryfy jest rozliczana (bilansowana) w dziennej taryfie a wyprodukowana w czasie nocne taryf w nocnej taryfie. Sprawa jest już przećwiczona. Odczyty na nowych licznikach: 1.8.1 - energia pobrana w DT, 2.8.1 - energia wprowadzona do sieci w czasie DT, 1.8.2 - energia pobrana z sieci w czasie NT i 2.8.2 - energia wprowadzona do sieci w czasie NT. Otwiera to nowe możliwości jeśli chodzi o dobór wielkości instalacji PV. Przy zastosowanych taryfach G12 lub G12r pokrywamy z PV przede wszystkim prąd potrzebny w DT. Instalacje PV są wtedy mniejsze a więc koszty ich zakupu też a efekty finansowe o wiele lepsze. Zainteresowanych odsyłam na stronę www.goldennet.pl > fotowoltaika > mazowieckie
Łukasz K. |
Na TAURON i inne firmy energetyczne, należy złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa "okradanie prosumentów" (brak bilansowania między-fazowego). (miesięcznie Ja i inni prosumenci jesteśmy okradani na bilansowaniu) np. pobrałem w ciągu godziny 2kWh, ale że w tym samym czasie (1 godziny) oddałem 5kWh (powinno byś zapisane na moją korzyść że oddałem 3kWh) - poźniej pomniejszone te 3kWh o 20% (magazyn) a jest tak że pobrałem 2kWh a oddałem 5kWh, z oddanej energi najpierw odejmą 20% a poźniej odejmą pobór ;) najpierw sumują kolumnami zużycie oraz osobno "generację", zamiast rozliczyć wierszami (godzinowo) i dopiero zsumować kolumienkami ;). Posiadają około 5000 instalacji (o mocy około 33MWp) - (jeżeli z każdego 10kWp jest to około 60kWh / miesiąc źle zapisanych /rozliczonych)
zupan |
ludzie zmieńcie taryfę ja mam g 13 i jest ok
Voncky |
zupan - czy możesz opisać coś więcej o G13 i rozliczeniu PV? Ja dopiero zacząłem oddawać energię w grudniu zeszłego roku i niedawno ustawiłem sobie prognozowanie na roczne. Jak to rzeczywiście wygląda z tym rozliczeniem w przypadku taryfy G13? Dopiero wczoraj dotarło do mnie, że przecież taryfy pokrywają całą dobę a słońce świeci tylko kilka godzin dziennie :). Zużycie, naturalnie, będę miał również całą dobę - oczywiście w różnych proporcjach. Czy możesz wytłumaczyć to na przykładzie? Ja osobiście próbowałem przeczytać ten drobny maczek w Aneksie i OWU ale nie znalazłem nic oprócz ogólnych informacji, które są powtarzane 4-5 razy w tym samym dokumencie bez sensu - bełkot taki, że to chyba by się nawet w kominku nie chciało palić...

Giełda OZE

Ziemia pod PV lub wiatr. Działki; 20, 30, 40 i 56 ha

Ziemia pod PV lub wiatr. Działki; 20, 30, 40 i 56 ha. Klasa ziemi IV-VI. Lubelskie i Podkarpackie. D czytaj dalej...

Sprzedam projekt FW 1 MW z pozwoleniem na budowę

Sprzedam projekt FW 1 MW z pozwoleniem na budowę. kontakt 607 64 64 64 czytaj dalej...

Sprzedaż dokumentacji pod budowę elektrowni PV 0,5 MW z wygraną aukcją (394 zł)

Sprzedam pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę i wygraną aukcją ( 394 zł.) na budowę elekt czytaj dalej...

Ekipa montażowa poszukuje zleceń

Doświadczona ekipa montażowa poszukuje zleceń na montaże PV. Zlecenia w centralnej Polsce bez kosztó czytaj dalej...