Dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw na efektywność energetyczną i OZE

Dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw na efektywność energetyczną i OZE
Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

NFOŚiGW ogłosił drugi konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. W pierwszym konkursie zgłoszono 10 projektów o łącznej wartości ponad 73 mln zł.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Chodzi o takie działania, jak przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła – w tym wymiana źródła na instalację OZE; a także zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Maksymalny udział dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej – wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej – w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, jednak nie może przekroczyć 75 proc. Przy czym pomoc zwrotna to zwrotne dofinansowanie z możliwością umorzenia spłat części kapitału tej pomocy – tj. przyznania premii inwestycyjnej – którego wysokość uzależniona jest od osiągnięcia zakładanego zmniejszenia zużycia energii. Wysokość premii może wynieść od 5 proc. do 15 proc. wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie w naborze, który rozpocznie się  31 marca i potrwa do 29 maja 2017 r., mogą zgłaszać duże przedsiębiorstwa mające jedną z następujących form prawnych: kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140). Budżet konkursu wynosi 300 mln zł.

NFOŚiGW informuje, że w ramach pierwszego naboru dla działania 1.2 wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę wydatków całkowitych ponad 73 mln zł oraz kwotę dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej w wysokości ponad 22 mln zł. Trwa ocena merytoryczna I i II stopnia.

Fundusz sygnalizuje, że jako instytucja wdrażająca dla działania 1.2 w kwietniu br. planuje co najmniej dwa szkolenia z zakresu procedury wnioskowania oraz zasad udzielania dofinansowania.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Projekty PV - 1MW pod aukcje i dotacje

Sprzedam projekty PV o mocy do 1MW w warmińsko-mazurskim pod dotacje - nabór do końca listopada 2017 czytaj dalej...

Szukamy partnerów do projektów PV

Posiadamy pakiet 50 projektów na różnych etapach zaawansowania, od decyzji administracyjnych do proj czytaj dalej...

Sprzedam Farmę Wiatrową

Witam, Sprzedam farmę wiatrową składającą się z 2 wiatraków typu Enercon E-53 (moc 800kW każdy), pos czytaj dalej...

SZUKAM DZIAŁKI POD DZIERŻAWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

Podlaskie, Warminsko-Mazurskie, Mazovieckie, Lodzkie czytaj dalej...