Dotacje inwestycyjne oraz zasady wsparcia OZE. Pomoc publiczna, efekt zachęty, aukcje

Dotacje inwestycyjne oraz zasady wsparcia OZE. Pomoc publiczna, efekt zachęty, aukcje
Fot. Fronius
REKLAMA

W związku z planowanymi naborami wniosków o unijne dofinansowanie projektów z zakresu OZE w ramach regionalnych programów operacyjnych Sigma Finance Sp. z o.o. rozpoczyna kolejną kampanię informacyjną w ramach cyklu organizowanych szkoleń.

Najbliższe wydarzenie to SZKOLENIE TEMATYCZNE I – Dotacje inwestycyjne oraz zasady wsparcia inwestycji OZE (pomoc publiczna, efekt zachęty, aukcje). Szkolenie kierowane będzie do podmiotów planujących inwestycje z zakresu budowy instalacji OZE i zamierzających przystąpić do najbliższego konkursu naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji OZE w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Zagadnienia, które będą poruszane na szkoleniu, mają umożliwić potencjalnym wytwórcom i beneficjentom dobre przygotowanie inwestycji OZE zarówno w kontekście wymogów regulaminów konkursów i skutecznego ubiegania się o dotacje, jak również w kontekście eksploatacji instalacji wybudowanych z udziałem pomocy publicznej, bez ryzyka utraty przyznanego wcześniej wsparcia. Szkolenie obejmie następujące zagadnienia:

  • Podstawowe pojęcia: pomoc publiczna (rodzaje i źródła pomocy), efekt zachęty, rozpoczęcie realizacji projektu a możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Możliwe wsparcie inwestycyjne w ramach RPO dla danego województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, główne rodzaje i typy projektów i rodzaje beneficjentów.
  • Metodyka wyliczenia wysokości dofinansowania dla różnych instalacji OZE.
  • Kryteria oceny i wyboru projektów w ramach planowanych konkursów.
  • Warunki dopuszczalności pomocy publicznej w kontekście zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.
  • Wsparcie operacyjne wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach systemu aukcyjnego, limity pomocy, prawidłowe rozliczenie pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE.

Planowane najbliższe terminy szkoleń w obszarze: Dotacje inwestycyjne oraz zasady wsparcia inwestycji OZE (pomoc publiczna, efekt zachęty, aukcje):

  • Dla podmiotów z woj. podlaskiego – Białystok – 16 marca 2017 r.
  • Dla podmiotów z woj. lubelskiego – Kazimierz Dolny (lub Lublin) – 30 marca 2017 r.
  • Dla podmiotów z woj. podkarpackiego – Rzeszów – 6 i/ lub 13 kwietnia 2017 r.
  • Dla podmiotów z województwa świętokrzyskiego – 20 i/lub 27 kwietnia 2017 r.

Dokładne miejsce szkolenia (nazwa obiektu i adres) zostaną ustalone w zależności od ostatecznej liczby uczestników. Cena za udział w szkoleniu wynosi 800 zł + VAT na osobę. Zainteresowanych prosimy o wysłanie na adres e-mail: sigmafinance@sigmafinance.pl wstępnych deklaracji uczestnictwa ze wskazaniem miasta.

Deklaracje z dopiskiem – SZKOLENIE TEMATYCZNE I /miasto – będą przyjmowane pod adresem sigmafinance@sigmafinance.pl do dnia 10 marca 2017. 

artykuł sponsorowany

Zobacz również

Giełda OZE

Projekty PV - 1MW pod aukcje i dotacje

Sprzedam projekty PV o mocy do 1MW w warmińsko-mazurskim pod dotacje - nabór do końca listopada 2017 czytaj dalej...

Szukamy partnerów do projektów PV

Posiadamy pakiet 50 projektów na różnych etapach zaawansowania, od decyzji administracyjnych do proj czytaj dalej...

Sprzedam Farmę Wiatrową

Witam, Sprzedam farmę wiatrową składającą się z 2 wiatraków typu Enercon E-53 (moc 800kW każdy), pos czytaj dalej...

SZUKAM DZIAŁKI POD DZIERŻAWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

Podlaskie, Warminsko-Mazurskie, Mazovieckie, Lodzkie czytaj dalej...