Właściciele domów jednorodzinnych bez wsparcia na termomodernizację

Właściciele domów jednorodzinnych bez wsparcia na termomodernizację
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
REKLAMA

To, że problem smogu w Polsce jest szczególnie dotkliwy zimą, to nie przypadek. W Polsce jest 5 mln budynków jednorodzinnych, z czego 70 proc.  jest nieocieplona lub słabo ocieplona, a większość z nich ogrzewana jest przestarzałymi piecami, w których można spalać wszystko, nie tylko odpady węglowe, ale nawet zwykłe śmieci. Systemowa termomodernizacja domów jednorodzinnych zmniejszyłaby ilość generowanych przez nie szkodliwych substancji o ponad 60 proc.

W krajach Europy Zachodniej niska emisja, będąca jedną z głównych przyczyn powstawania smogu, pochodzi przede wszystkim z sektora transportowego i dotyka przeważnie największe aglomeracje, a remedium okazuje się ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast.

Natomiast w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym szczególnie w Polsce, główną przyczyną emisji szkodliwych substancji do atmosfery są emisje z pieców w domach jednorodzinnych, opalanych niskiej jakości paliwami i śmieciami oraz małych, lokalnych kotłowni węglowych. Ponieważ większość tych domów ma niski standard energetyczny, ich zapotrzebowanie na ciepło jest bardzo duże, co zwielokrotnia problem.

W wyniku tego problemu mieszkańcy Polski oddychają powietrzem, w którym są nawet wielokrotnie przekraczane dozwolone normy stężeń substancji szkodliwych, takich jak: pył zawieszony (PM), tlenki azotu (NOx) czy benzo(a)pireny (BaP), wykazujące działanie rakotwórcze. W tym roku problem ten jest szczególnie odczuwalny, w wyniku specyficznych warunków klimatycznych. Jednak nie oznacza to, że wcześniej go nie było, albo nagle rozwiąże się sam.

Jak podkreśla zespół Deloitte w raporcie pt. Polska energetyka na fali mega trendów, w piecach spala się paliwa niskiej jakości, co nie podlega żadnej kontroli czy ograniczeniom. Przeprowadzona przez NIK kontrola jakości powietrza potwierdziła, że emisja pochodząca ze spalania paliw przez gospodarstwa domowe w celach grzewczych była głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 – od 82 proc. do 92,8 proc., w zależności od rejonu kraju.

Według danych zebranych przez firmę Rockwool w raporcie pt. Wielkie możliwości w małych budynkach – szansa na poprawę jakości życia w gminach, w ramach kampanii Szóste Paliwo, w Polsce jest około 6,5 miliona budynków, w tym aż 5 milionów to domy jednorodzinne. Najczęściej budowane były jeszcze w czasach PRL, gdy materiały i technologia pozostawiały wiele do życzenia. Mieszka w nich ponad połowa mieszkańców Polski. Większość z nich, szczególnie na mniej zamożnych terenach wiejskich, nie została nigdy poddana gruntownym remontom czy modernizacji. Budynki te charakteryzują się nadmierną energochłonnością, która sprawia, iż potrzeba bardzo dużo ciepła do ich ogrzania.

Zmniejszenie ilości ciepła zapewniającej komfort, o 50, a nawet 80 proc., możliwe dzięki dociepleniu budynków, bardzo ułatwiłoby decyzję o zastąpieniu węgla innym, czystszym paliwem, bo choć cena takiego paliwa jest wyższa, to całkowity koszt ogrzewania i tak byłby mniejszy – komentuje Maria Dreger, ekspert Rockwool Polska.

Dobry standard energetyczny budynków jednorodzinnych, wyrażony m. in.  ich niskim zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania, wpływa nie tylko na komfort oraz budżety zamieszkujących je rodzin, ale także na zdrowie i jakość życia wszystkich okolicznych mieszkańców.

W skali makro, jak wynika z raportu Rockwool pt. Wielkie możliwości w małych budynkach – szansa na poprawę jakości życia w gminach, poddając 3,5 miliona budynków jednorodzinnych kompleksowej termomodernizacji można zaoszczędzić ponad 1,6 mln ton węgla rocznie. Jednocześnie pozwoli to na zmniejszenie emisji towarzyszącej spalaniu i zanieczyszczającej powietrze średnio o ponad połowę, w tym najbardziej szkodliwego i rakotwórczego benzo(a)pirenu o ponad 60 proc.

Rockwool ocenia, że aby zmiany te były możliwe, konieczne jest jednak systemowe wsparcie ze strony państwa. Obecnie właściciele budynków jednorodzinnych w przeciwieństwie do właścicieli i mieszkańców budynków wielorodzinnych, do roku 2016 nie otrzymywali praktycznie żadnego wsparcia na działania związane z modernizacją lub termomodernizacją budynku. Jak pokazują przykłady naszych sąsiadów – Niemiec, Czech i Słowacji – program modernizacji domów jednorodzinnych przynosi duże korzyści ekonomiczne w postaci rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzrostu wartości nieruchomości, zmniejszenia opłat za energię, zwiększenia wpływów do budżetu państwa w postaci podatków.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (5)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Prawda |
Polski węgiel truje mniej. Minister Szyszko w Sejmie o smogu!
Prawda |
Powodem powstawania smogu może być wykorzystywanie niepolskiego węgla - obwieścił minister środowiska. Swoje rewelacje ogłaszał dziś w Sejmie. W czwartek 26 stycznia minister środowiska Jan Szyszko odpowiadał w Sejmie na pytania posłów dotyczące smogu. Problem silnie zanieczyszczonego powietrza w polskich miastach został nagłośniony po przekroczeniu na początku roku norm smogowych nawet o kilkaset procent. Minister przyznał, że smog rzeczywiście istnieje, a sytuacja „może być niepokojąca”. Szyszko poinformował posłów, że zgodnie z kontrolą przeprowadzoną przez inspektorat ochrony środowiska w 2015 r., na 46 stref w Polsce, w 39 zanotowano przekroczenia norm stężeń dla pyłu PM10. Dla pyłu PM2,5 normy były przekroczone w 23 strefach. W przypadku benzopirenu normy były przekroczone aż w 44 strefach. Jego zdaniem za polski smog odpowiada zła jakość węgla, którym Polacy palą w piecach. Przyznał też, że polski węgiel jest „znacznie lepszej jakości” od tego sprowadzanego z zagranicy, zwłaszcza ze wschodu. Zdaniem portalu Wyborcza.pl nie jest to jednak prawdą. Zdaniem ekspertów, na których powołują się dziennikarze, prawdziwą przyczyną smogu jest palenie węglem najgorszej jakości, tzw. mułami, sprzedawanym przez krajowe kopalnie po bardzo korzystnych cenach. Minister Szyszko zapewniał, że rząd na poważnie podchodzi do zagadnienia smogu i walka ze zjawiskiem wpisana została do „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Co ciekawe, pełnomocnikiem rządu do rozwiązania problemu smogu jest minister rozwoju i minister finansów Mateusz Morawiecki, a nie szef resortu środowiska Jan Szyszko.
Wójt |
Przykład idzie z góry haha
dumbowie |
Problem smogu jest problemem czysto politycznym. Dusimy się bo rząd tak chce. Czystszym paliwem jest gaz, który Polska kupuje od Rosji po jakieś 180$ za 1000 m3 czyli jakieś 70 gr za m3. Odbiorcy domowi płacą za ten gaz już ok 1 zł za m3 netto plus VAT 23% czyli razem ok 1,23 za 1m3. Zatem w koszcie 1 m3 gazu tylko ok 57% to cena gazu, reszta to haracz polityczny nakładany przez rząd. Przesył paliwa i utrzymanie liczników (abonament) są doliczane ekstra.
Strus |
Ważna jest kompleksowość. Termomodernizacja bez modernizacji kotłowni daje niewiele w 99% wypadków kotłowni węglowych, gdyż w 99% zawalili projektanci- czy też inwestorzy. Bez bufora ciepła nie ma mowy o pracy na mocy znamionowej, każdy % odchylenia na minus od 100% mocy zwiększa ilość trucizn wylatujących przez komin. Jakość produkowanych kotłów woła o pomstę do nieba. Za wynalazki górno-dolne branża powinna pójść z torbami. Gdzie nadzór państwa był? Już dawno nie powinno być niczego na rynku niż 2, a na dziś 3 klasa. Do tego niemal wszyscy nie wiedzą, że nie wiedzą jak palić w typowym kotle. Odbija się to na ich kieszeni i na zdrowiu wszystkich. Patrząc na wartość tych starych nieruchomości, na ilość błędów i na ogrom prac do wypełnienia by je unowocześnić- czasami łatwiej jest zmówić spychacz i zrobić dobrze- od nowa. Jakość węgla z polskich kopalni systematycznie się pogarsza. Cena rośnie. Taki jest nieubłagany los .

Giełda OZE

Kupię projekty PV na terenie całej Polski

Kupię projekty PV na terenie całej Polski na każdym etapie realizacji. Proszę o przesyłanie dokument czytaj dalej...

Wydzierżawię grunty pod fotowoltaikę

Poszukuję do wydzierżawienia gruntów pod instalację fotowoltaiczne na terenie całego kraju. Mile wid czytaj dalej...

kupię PV z aukcjami

Jestem zainteresowany kupnem projektów PV z wygranymi aukcjami. Radosław Włodarczyk czytaj dalej...

Oferuję zespół monterów pv

Oferuję zespół 8 doświadczonych monterów instalacji pv. Instalatorzy posiadają doświadczenie przy p czytaj dalej...