Niższe przychody i EBITDA Taurona za 2016 r.

Niższe przychody i EBITDA Taurona za 2016 r.
Tauron press
REKLAMA

Zarząd Tauron Polska Energia S.A. przekazał do wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe oraz dane operacyjne za 2016 rok oraz za IV kwartał 2016 r.

Jak podaje Tauron, przychody ze sprzedaży w 2016 r. na poziomie grupy wyniosły 17,646 mld zł, z czego 4,522 mld zł to przychody za IV kwartał. EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe, w ubiegłym roku wyniósł 3,34 mld zł (882 mln zł w IV kwartale), w tym EBITDA segmentu Wydobycie wyniosła – 82 mln zł, EBITDA segmentu Wytwarzanie – 548 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja – 2,395 mld zł, a EBITDA segmentu Sprzedaż – 490 mln zł. Zysk operacyjny w ujęciu EBIT wyniósł 805 mln zł (w tym 282 mln zł w IV kwartale), a zysk netto 378 mln zł, z czego 102 mln zł wypracowano w IV kwartale 2016 r.

Produkcja energii elektrycznej miała wynieść w 2016 r. brutto 16,8 TWh (w tym 4,36 TWh w ostatnim kwartale 2016 r.), produkcja ciepła ukształtowała się na poziomie 11,52 PJ, dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 49,68 TWh – z czego do odbiorców końcowych 47,47 TWh. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej miała natomiast wynieść 32,04 TWh.

Tauron zastrzega, że prezentowane wartości za rok 2016 mają na razie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych TAURON Polska Energia S.A., których publikację zaplanowano na 15 marca 2017 r.

W 2015 roku Tauron wypracował prawie 18,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, utrzymując poziom zbliżony do uzyskanego w 2014 r. EBITDA Grupy uzyskana w 2015 r. wyniosła 3,5 mld zł, co było wynikiem niższym o 4,6 proc. w porównaniu z 2014 r. Jednocześnie Tauron odnotował w 2015 r. w skonsolidowaną stratę netto w wysokości 1,8 mld zł. 

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Tauron Polska Energia S.A. za 2015 r. ujęto odpis w wysokości 4,9 mld zł z tytułu utraty wartości aktywów trwałych oraz utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Tauron zaznacza, że opublikowane dane za 2016 r. uwzględniają wyniki testów na utratę wartości aktywów, o których spółka poinformowała dzień wcześniej i w których przewidziano m.in. odpis wartości farm wiatrowych o wartości 281 mln zł. Więcej na ten temat w artykule: Tauron: odpis wartości farm wiatrowych na 281 mln zł.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Damian |
Jakby co 3 dom miał na dachu własną instalację pv ok 3kWp za 12.000 zł to przychody spadłyby o 70% haha! i tak będzie koniec darmozjadów z pensjami po set tyś zł!

Giełda OZE

Sprzedam projekt 200 kW z pozwoleniem na budowę

Sprzedam projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 200kW, zlokalizowanej w woj. małopolskim. Projekt czytaj dalej...

PROJEKTY PV i FW

Wykonujemy projekty instalacji PV i FW z pełną procedurą administracyjną łącznie z Pozwoleniem na Bu czytaj dalej...

Firma Montażowa

Firma zajmująca się montażem instalacji fotowoltaicznych, przyjmie zlecenia w kraju i zagranicą. Jes czytaj dalej...

Poszukuję Inwestora 2MW PV i 2MW Biogazownia

Inwestycja zlokalizowna w okolicach Zielonej Gory, posiadamy 3 lokalizacje pod biogazownie łącznie m czytaj dalej...