Program E-KUMULATOR. Rusza nabór wniosków

Program E-KUMULATOR. Rusza nabór wniosków
Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

W poniedziałek, 20 lutego br., rozpocznie się nowy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pt. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu. Przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki. Budżet programu to 280 mln zł.

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Przewidziano cztery rodzaje projektów, które można zgłosić do dofinansowania przez NFOŚiGW w formie pożyczki sięgającej 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać od 1 do 90 mln zł pożyczki na budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych – w ramach własnych ciągów produkcyjnych – w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

Ponadto finansowanie można przeznaczyć na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.

Pondato możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT – o ile zostaną dla tych źródeł określone. Możliwa jest np. modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Dofinansowane mogą być także przedsięwzięcia mające wpływ na poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej – nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw.

NFOŚiGW zapewnia, że przedsiębiorcy zainteresowani programem E-KUMULATOR, mogą liczyć także na wsparcie w przygotowaniu wniosków. W tym celu NFOŚiGW przygotuje odpowiednie szkolenia na przełomie I i II kwartału br.

Dotychczas w ramach programu priorytetowego pt. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, podpisano dziewięć umów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 426 mln zł.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (3)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
ffranz |
czyli konkurs w sam raz dla firmy Kowalskiego, średnie dofinansowanie 47,3 mln zł, średni projekt 59 mln zł, budżet zaplanowany pod kolejnych 5 projektów. O czym tu pisać? I jeszcze dwa szkolenia robić! Bizancjum!
IXI |
To nie jest program dla firmy Kowalskiego, tylko dla prowadzących działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551... - a to wielka różnica. Zwykły Kowalski ze swoją jednoosobową firmą (często mającą charakter tzw. samozatrudnienia w innej firmie) nic nie dostanie.
Mietek |
I pewnie już wiadomo kto wygra ten "konkurs"

Giełda OZE

Sprzedam projekt PV 0,99 MW

Chcielibyśmy zaproponować Państwu sprzedaż projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW. Proje czytaj dalej...

Projekt PV z pozwoleniem na budowę 1MW (NISKI KOSZT BUDOWY!!)

Sprzedam spółkę z projektem lub sam projekt PV 1MW z pozwoleniem na budowę, umową przyłączeniową ora czytaj dalej...

Projekt PV z pozwoleniem na budowę 1MW

Sprzedam spółkę z projektem lub sam projekt PV 1MW z pozwoleniem na budowę, umową przyłączeniową ora czytaj dalej...

Sprzedam projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW z pozwoleniem na budowę

Lokalizacja - Nowa Wieś Książęca gm Bralin woj. wielkopolskie, pogranicze dolnośląskiego Projekt PV czytaj dalej...