„RZ”: wkrótce decyzja KE nt. polskiego systemu wsparcia dla OZE

„RZ”: wkrótce decyzja KE nt. polskiego systemu wsparcia dla OZE
Foto. Stuart Chalmers, flickr cc
REKLAMA

Jak informuje „Rzeczpospolita”, rozmowy polskiego rządu z Komisją Europejską w sprawie zgody na nowy system wsparcia producentów zielonej energii są na finiszu, a decyzje KE mogą zapaść jeszcze w tym kwartale.

„Rzeczpospolita” zaznacza, że może nie obyć się bez zastrzeżeń Komisji dotyczących choćby faworyzowania inwestycji w biogazownie rolnicze, dla których dzięki ostatniej nowelizacji ustawy o OZE wprowadzono osobną pulę w ramach tzw. obowiązku OZE, co skutkuje tym, że tzw. błękitne certyfikaty przyznawane za produkcję energii z biogazu kosztują na TGE około 300 zł/MWh, podczas gdy producenci zielonej energii w innych technologiach swoje certyfikaty mogą sprzedawać już tylko za około 40 zł/MWh.

Kolejne preferencje dla biogazowni to wydzielenie osobnych koszyków w systemie aukcyjnym, a także przyznanie minimalnej ceny, po której może być sprzedana w aukcji energia z biogazu.

Jak podaje „RZ”, do Brukseli miała wpłynąć nawet oficjalna skarga na faworyzowanie biogazowni rolniczych w polskim systemie wsparcia dla OZE.

Kolejna problematyczna kwestia, na którą zwraca uwagę „Rzeczpospolita”, to podział na przyjęte w ustawie o OZE koszyki aukcyjne.

Należy przede wszystkim dążyć do uproszczenia prawa. Akceptowalne byłoby stworzenie koszyków branżowych dla OZE, co wiązałoby się z zaprzestaniem udawania rynku i wzięciem odpowiedzialności za dywersyfikację miksu dla zielonych źródeł przez rząd, jedynie w efekcie administracyjnego wyznaczania wolumenów aukcyjnych, ale bez politycznego sterowania cenami referencyjnymi, co ma obecnie miejsce – komentuje cytowany przez „RZ” Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Link do artykułu w „Rzeczpospolitej”.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (3)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Master |
Jak przyjmą to w takiej formie to... nie ma co liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony KE. Mają jedyną okazję wpłynąć na jakiekolwiek zmiany. Oby była wola z ich strony
Seb |
Może pismo do komisarza energii opisujące machloje naszch rządzących z perspektywy branży OZE? Bo oni mają tylko wersje od tych pisowskich klaunów? już kiedyś proponowałem ale nic z tego nie wyszło. Jak są chętni to proszę o kontakt : wierzbicki.seb@gmail.com
Randy Mott |
I warned everyone that the method of supporting biogas might be legally problematic. The correct way to do this is to exempt small projects from the auction citing all of the criteria in the State Aid Guidelines and the national policy to promote SMEs and distributed energy. Set the prices for small technology projects based on the cost of production "to avoid distortion in the market"...... I ostrzegał wszystkich, że metoda wspierania biogaz może być prawnie problematyczne. Prawidłowy sposób, aby to zrobić jest zwolnione małych projektów z aukcji, powołując się na wszystkie kryteria określone w wytycznych w sprawie pomocy państwa i polityki krajowej, do promowania MŚP i energetyki rozproszonej. Ustaw ceny dla technologii małych projektów w oparciu o koszt produkcji "w celu uniknięcia zakłóceń na rynku"...

Giełda OZE

Sprzedam projekt PV 0,99 MW

Chcielibyśmy zaproponować Państwu sprzedaż projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW. Proje czytaj dalej...

Projekt PV z pozwoleniem na budowę 1MW (NISKI KOSZT BUDOWY!!)

Sprzedam spółkę z projektem lub sam projekt PV 1MW z pozwoleniem na budowę, umową przyłączeniową ora czytaj dalej...

Projekt PV z pozwoleniem na budowę 1MW

Sprzedam spółkę z projektem lub sam projekt PV 1MW z pozwoleniem na budowę, umową przyłączeniową ora czytaj dalej...

Sprzedam projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW z pozwoleniem na budowę

Lokalizacja - Nowa Wieś Książęca gm Bralin woj. wielkopolskie, pogranicze dolnośląskiego Projekt PV czytaj dalej...