Dotacje na ciepło i kogenerację z NFOŚiGW. Rusza nabór wniosków

Dotacje na ciepło i kogenerację z NFOŚiGW. Rusza nabór wniosków
Fot. Juwi
REKLAMA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia dzisiaj nabory wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w konkursach dotyczących efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu, a także budowy sieci ciepłowniczych i chłodniczych dla wysokosprawnej kogeneracji.

Pierwszy konkurs, dla którego nabór rozpoczyna się dzisiaj, dotyczy działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (konkurs nrPOIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17).  

Dofinansowanie może objąć takie działania jak: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji, budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym; a także podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

NFOŚiGW zastrzega, że z dofinansowania w ramach tego konkursu wyłączone są projekty, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie od ogłoszenia konkursu do zakończenia naboru.

Drugi uruchamiany dzisiaj przez NFOŚIGW nabór dotyczy działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji (konkurs nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17).

Dofinansowanie może objąć takie projekty jak budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji, a także budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE – a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

W obu przypadkach o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, a także spółdzielnie mieszkaniowe.

Budżet konkursu w ramach działania 1.5 to 100 mln zł, a w przypadku konkursu dotyczącego poddziałania 1.6.2 – 125 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 proc.

W obu konkursach nabór potrwa do 28 kwietnia, a rozstrzygnięcia przewidziano na listopad br.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Projekty PV - 1MW pod aukcje i dotacje

Sprzedam projekty PV o mocy do 1MW w warmińsko-mazurskim pod dotacje - nabór do końca listopada 2017 czytaj dalej...

Szukamy partnerów do projektów PV

Posiadamy pakiet 50 projektów na różnych etapach zaawansowania, od decyzji administracyjnych do proj czytaj dalej...

Sprzedam Farmę Wiatrową

Witam, Sprzedam farmę wiatrową składającą się z 2 wiatraków typu Enercon E-53 (moc 800kW każdy), pos czytaj dalej...

SZUKAM DZIAŁKI POD DZIERŻAWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

Podlaskie, Warminsko-Mazurskie, Mazovieckie, Lodzkie czytaj dalej...