Wyniki aukcji dla OZE. Wygrało 140 ofert

Wyniki aukcji dla OZE. Wygrało 140 ofert
Fot. Andrzej Błaszczak, wikimedia cc-by-sa-4.0
REKLAMA

Mimo problemów z dostępem do Internetowej Platformy Aukcyjnej podczas piątkowych aukcji dla OZE, Urząd Regulacji Energetyki uznał te aukcje za ważne i podał ich wyniki. Jedna z aukcji, z powodu złożenia zbyt małej ilości ofert, nie mogła zostać przeprowadzona.

W piątek, 30 grudnia, przeprowadzono pierwszą aukcję dla odnawialnych źródeł energii. Internetowy system, za pomocą którego można było składać swoje oferty, przez znaczną cześć trwania piątkowej aukcji był niedostępny. W efekcie wielu inwestorów nie mogło złożyć swojej oferty.

Po aukcji i odnotowanych problemach pojawiły się postulaty unieważnienia aukcji lub jej zawieszenia.

Zgodnie z ustawą o OZE (art. 81) oraz regulaminem aukcji mogły się one zakończyć na jeden z następujących sposobów. Prezes URE mógł podać wyniki, informując o wytwórcach, którzy wygrali aukcję, a także podając minimalne i maksymalne ceny sprzedanej energii. Mógł jednak również unieważnić aukcję lub pozostawić ją bez rozstrzygnięcia.

Cześć branży OZE – zainteresowani byli zwłaszcza inwestorzy z branży biogazowni rolniczych, fotowoltaiki i małych elektrowni wodnych – postulowała zawieszenie piątkowych aukcji z powodu zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej oraz podanie przez URE informacji o terminie przywrócenia do niej dostępu. To dałoby szansę inwestorom, którym z powodów problemów z działaniem systemu IPA w piątek nie udało się zarejestrować swoich ofert.

Piątkowe aukcje przeprowadzono w czterech sesjach – każda z nich była adresowana do innej kategorii projektów. Przeprowadzono aukcje dla następujących kategorii:

1) dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji, to 2 113 887 MWh. Maksymalna wartość energii, która może zostać sprzedana, to 1 262,797 mln zł

2) dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji, to 2 309 382 MWh. Maksymalna wartość energii, która może zostać sprzedana, to 1 365,351 mln zł.

3) dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, innych niż wymienione w art. 73 ust. 3a pkt 1–3 i 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji to 1 575 000 MWh. Maksymalna wartość energii, która może zostać sprzedana, to 744,036 mln zł.

4) a także dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji, to 1 306 870 MWh. Maksymalna wartość energii, która może zostać sprzedana, to 538,297 mln zł.

W przypadku trzeciej z wymienionych aukcji Ministerstwo Energii sygnalizowało wcześniej, że chce objąć wsparciem budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 MW. Przyjęty maksymalny poziom mocy instalacji na 1 MW oznaczał, że takich instalacji mogłoby powstać na podstawie grudniowej aukcji przynajmniej 100.

Ostatnia z wymienionych aukcji miała natomiast służyć szczególnie operatorom małych elektrowni wodnych o mocy do 1 MW, których właściciele uzyskaliby – w przypadku wygrania aukcji – możliwość przejścia do systemu aukcyjnego z systemu zielonych certyfikatów. 

Aukcję wygrali uczestnicy, którzy zgodnie z art. 80 ustawy o OZE zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji. Zaoferowana w aukcji cena będzie im przysługiwać w całym okresie wsparcia, czyli 15 lat, a ponadto będzie indeksowana o inflację. 

Zgodnie z regulaminem aukcji Urząd Regulacji Energetyki miał trzy dni robocze na ogłoszenie wyników aukcji i wywiązał się z tego terminu, uznając aukcję za ważną – mimo kontrowersji związanych z problemami z dostępem do systemu Internetowej Platformy Aukcyjnej.

Jedna z aukcji nie doszła do skutku z powodu zbyt małej ilości złożonych ofert. Zgodnie z art. 78 ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii aukcję przeprowadza się, jeżeli zostały zgłoszone nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Tego warunku nie spełniono w przypadku aukcji oznaczonej jako Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2016, przeznaczonej dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, w której złożono skutecznie tylko jedną ofertę.

Istniejące biogazownie o mocy do 1 MW

W przypadku aukcji oznaczonej jako Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2016, adresowanej do istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, złożono skutecznie 7 ofert. Wszystkie wygrały aukcję. 

Wytwórcy, których oferty wygrały aukcję, to: 1. PGB Development Sp. z o.o., 2. PGB Energetyka 2 Sp. z o.o., 3. PGB Energetyka 3 Sp. z o.o., 4. PGB Energetyka 4 Sp. z o.o., 5. PGB Energetyka 7 Sp. z o.o., 6. PGB Energetyka 13 Sp. z o.o.

Minimalna i maksymalna cena, po jakiej sprzedana została energia, to odpowiednio 502,23 zł/MWh i 504,57 zł/MWh.

Łączna ilość sprzedanej energii w tym wypadku wyniesie 824 629 GWh, a jej wartość sięgnie 415,35 mln zł. Ostatnia energia zostanie sprzedana w 2030 r.

Nowe instalacje o mocy do 1 MW

W przypadku aukcji oznaczonej jako Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2016, adresowanej do nowych instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wygrały 84 oferty (złożyły je 62 firmy) ze 152 skutecznie złożonych ofert.

Minimalna i maksymalna cena, po jakiej energia została sprzedana, to odpowiednio 253,5 zł/MWh i 408,8 zł/MWh.

Łączna ilość sprzedanej energii w tym wypadku wyniesie 1 567 288,818 MWh, a jej wartość sięgnie 554 474 643,01 zł. Ostatnia energia zostanie sprzedana w 2033 r.

Wśród beneficjentów w tej kategorii są, według kolejności alfabetycznej, podmioty:

1. AG-Projekt Grzegorz Skoczylas Spółka Jawna, 2. ARTE Sp. z o.o., 3. Chatteris Investments Sp. z o.o., 4. CORAL W.Perkowski, J.Perkowski sp.j., 5. CS Energia sp. z o.o., 6. EIG Fotowoltaika 1 sp. z o.o., 7. EIG Fotowoltaika 2 sp. z o.o., 8. EIG Fotowoltaika 3 sp. z o.o., 9. EIG Fotowoltaika 4 sp. z o.o., 10. EIG Synergia 4 sp. z o.o., 11. EIG Synergia 5 sp. z o.o., 12. EIG Synergia 6 sp. z o.o., 13. EIG Synergia 7 sp. z o.o., 14. EIG Synergia 8 sp. z o.o., 15. EIG Synergia 9 sp. z o.o., 16. EIG Synergia 10 sp. z o.o., 17. EIG Synergia 13 sp. z o.o., 18. EIG Synergia 15 sp. z o.o., 19. Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz Sp. z o.o., 20. Elwiatr Pruszyński-Energia Sp. z o.o., 21. Energia Gowarczów Sp. z o.o., 22. ES Jutrzenka 2 Sp. z o. o., 23. ES Jutrzenka 12 Sp. z o. o., 24. ES Jutrzenka 13 Sp. z o. o., 25. ES Radziejów Sp. z o. o., 26. Farma Fotowoltaniczna Lipno Sp. z o.o., 27. Fotowoltaika Podlasie Sp. z o.o., 28. Gama PV Sp z o.o., 29. Gepol Eco Sun Sp. z o.o., 30. Gepol Foto Energy Sp. z o.o., 31. Gepol Green Energy Sp. z o.o., 32. Gepol Solar Energy Sp. z o.o., 33. Gepol Sun Power Sp. z o.o., 34. Grupa Kampinos Sp. z o.o., 35. Michał Chwaliński, 36. Polskie Elektrownie Słoneczne SA, 37. Red Light Energy Sp. z o.o., 38. Rene Foto Energy Sp. z o.o., 39. RSDF 1 Sp. z o.o., 40. RSDF 2 Sp. z o.o., 41. Solar Polska New Energy 10 Sp. z o.o., 42. Solar Polska New Energy 11 Sp. z o.o., 43. Solar Polska New Energy 13 Sp. z o.o., 44. Solar Polska New Energy 17 Sp. z o.o., 45. Solar Polska New Energy 18 Sp. z o.o., 46. Solar Polska New Energy 19 Sp. z o.o., 47. Solar Polska New Energy 20 SP. Z O.O., 48. Solar Polska New Energy 21 Sp. z o.o., 49. Solar Polska New Energy 22 Sp. z o.o., 50. Solar Polska New Energy 24 Sp. z o.o., 51. Solar Polska New Energy 26 Sp. z o.o., 52. Solar Polska New Energy 28 Sp. z o.o., 53. Solar Polska New Energy CZWARTA Sp. z o.o., 54. Solar Polska New Energy ÓSMA Sp. z o.o., 55. Solar Polska New Energy PIERWSZA Sp. z o.o., 56. Solar Polska New Energy RADWANICE Sp. z o.o., 57. Solar Polska New Energy TRZECIA Sp. z o.o., 58. SOL-INVEST Sp. z o.o., 59. TORFEX Firma Handlowo-Usługowa Janusz Wołoszyński, 60. YGE Poland Solar 1 Sp. z o.o., 61. YGE Poland Solar 3 Sp. z o.o., 62. YGE Poland Solar 4 Sp. z o.o.

Elektrownie wodne o mocy do 1 MW

W ostatniej, czwartej aukcji, przewidzianej dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh, czyli głównie elektrowni wodnych, aukcję wygrało wszystkie 49 skutecznie złożonych ofert, zgłoszonych przez 40 firm.

Minimalna i maksymalna cena, po jakiej energia została sprzedana, to odpowiednio 30 zł/MWh i 468 zł/MWh.

Łączna ilość sprzedanej energii w tym wypadku wyniesie 416 553,54 MWh, a jej wartość sięgnie 155 049 022,96 zł. Ostatnia energia zostanie sprzedana w 2031 r.

Wśród beneficjentów w tej kategorii są, według kolejności alfabetycznej, firmy:

1. CEZ Skawina S.A., 2. DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY, 3. EBC - MEW Lipica s.c., 4. EDO Sp. z o.o., 5. Eko-Energia Małopolska sp. z o.o., 6. Ekomoc Spółka Cywilna, Leszek Twardziszewski, Ryszard Twardziszewski, 7. EKO-PRĄD Kamińska Spółka Jawna, 8. EKO-WIKING BARTOSZEK, NOWAK SPÓŁKA JAWNA, 9. Elektrownia Wodna Lubnica Jerzy Sawicki, 10. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., 11. ENERGA Wytwarzanie Spółka Akcyjna, 12. ENERGIA ZWOLEŃ Sp. z o.o., 13. ERGO-MEW Sp. z o.o., 14. FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "JONIAK"JONIAK KRZYSZTOF, 15. Firma Transportowo-Handlowa Wereszka Dorota, 16. Herbico Sp. z o.o., 17. Hydroelektrim S.C. Jerzy Frieske, Przemysław Prokopów, Jan Wielgos, 18. HYDRO-WAT Kossowski i wspólnicy sp. j., 19. KOENERGIS Jan Kondratowicz, 20. Mała Elektrownia Wodna Jan Henryk Soliński, 21. Mała Elektrownia Wodna Maciejewska Agata, 22. Merol Power Polska sp. z o.o., 23. MEW 2 Sp. z o.o., 24. MEW BRODZKIE MŁYNY Sp. z o.o., 25. MEW Rosko Sp. z o.o., 26. Mew Sławoszowice Sp. z o.o., 27. MEWA s.c. Agnieszka Lato Monika Zalewska, 28. MEWAT SP. Z O.O., 29. Mirabile Anna Bieniek Wilk, 30. Młyn i Elektrownia Wodna w Osieku k/Oświęcimia Stasiewicz Sp.J., 31. Młyn Wodny Sławomir Skwara, 32. Młyn-Tartak-Elektrownia Wodna Zdzisław Wielewski, 33. Ogrodnictwo "MAG" Mariusz Gnybek, 34. P.P.H.U. "HYDRO-DREW' Józef Ormaniec, 35. P.P.H.U. Lepsza Energia Marcin Olszewski, 36. Pelton 707 Ryszard Twardziszewski, 37. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Woźny" Karolina Woźna , Mirosława Woźna, 38. Skup Drewna, Sprzedaż Tarcicy Mała Elektrownia Wodna na Warcie s.c. Radosław Maciejewski, Danuta Maciejewska, 39. WITULIN Sp. z o.o., 40. ZAKŁAD REMONTOWO-NAPRAWCZY MONIKA ZACZKOWSKA. 

Urząd Regulacji Energetyki zaznacza, że dane dla wymienionych aukcji nie obejmują 15 ofert, które z uwagi na brak złożenia podpisów zgodnych z zasadami reprezentacji nie mogły zostać zakwalifikowane jako złożone.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (55)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Maciek |
Gratulacje dla wszystkich zwycięzców!
Anton |
Kto dał 30 zł / MWh w aukcji dla MEW ??? Przecież czarna + zielona to ok 210 zł / MWh. - chyba komuś jedno zero nie weszło :(
rak |
http://energyinvestgroup.pl/aukcja-wyniki/ już się chwalą!
pv |
Jakim sposobem niektóre firmy zgłosiły po 17 aukcji na fotowoltaikę a mnie i moim znajomym nie udało się zgłosić ze względu na błędy serwera nawet jednej aukcji?? Cuda cuda cuda?
Kriss |
Pewna Pani Dyrektor z URE tyle szkoleń organizowała z aukcji i pomocy publicznej i na co się to zdało? Miało być tak pięknie a wyszło jak zawsze... zastanawia tez sprawa PGB które samo zgarnęło taka pule dla istniejących biogazowni rolniczych. Jakieś znajomki Macieja?
Oferent |
30 zł to znaczy że za tyle sprzeda.czarna to ok. 170 Czyli 140 do zwrotu
OZE |
ŻYJEMY W KRAJU W KTÓRYM JUŻ NIEMA PRAWA
RewolucjonistaOZE |
@pv. To nie cuda to stare radzieckie przysłowie - nie ważne kto głosuje - ważne kto głosy liczy ;-) Tak samo jak liczyli głosy posłów do budżetu - widzieliśmy kto głosował ?, niektórych nawet nie było na sali (specjalistów od Praworządności) - a czisło sie zgadza ;-) Ot bananowa Republika;-)
@anton |
Mistrzu zapoznaj się z zasadami. Cena referencyjna to jedno, a cena po odjęciu uzyskanej pomocy publicznej to drugie. Pewnie 30zł zaoferowała jakaś elektrownia zbudowana z dotacją i działająca w systemie zielonych certyfikatów od początku ich funkcjonowania. Mam wrażenie, że wszyscy narzekają, a nie rozumieją systemu.
michalek |
o jakim Macieju mówisz, jeżeli o tym który zmar w wrześniu to jestes hiena cmentarna
. |
Oferta mew z 30 zł jest pomyłką. Ciekawe jak z tego wybrną.
Anton |
Do @anton. Ty rozumiesz system :) ahahahaha i dlatego tu siedzisz i bzdury piszesz. Oferta na 30 zł to pomyłka, bo w ofercie podawales cenę za czarną+wsparcie łącznie.
Oferent |
Anton jaka cena po odjeciu pomocy publicznej? Cena z oferty powiększona o jednostkową pomoc publiczną nie może przekroczyć ceny referencyjne. Cena z oferty to nie kwota "dodatkowa" która się dostanie oprócz czarnej tylko kwota za jaką wytwórca zobowiązał się sprzedać energię.
Kriss |
@michalek a jak ma na imię szef URE? Jaki Maciej zmarł we wrześniu?
haha |
30zł/MWh to za projekty na turbinach wiatrowych z demobilu, czy skradzionych przez polaka modułach PV z Niemiec? http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17912730,Polscy_zlodzieje_w_Niemczech_przerzucili_sie_na_nowa.html
oze |
SKANDAL. W POLSCE NIE MA JUZ PRAWA.
Master |
jaka była cena referencyjna dla istniejących wiatrowych o mocy do 1 MW ? Wydawało mi się że proponowali do 300 zł, ktoś może mnie uświadomić ?
Hm |
Przeciez ten ekspert robi sobie jaka. Pewnie to on wstawil oferte za 30zl ehehehe
Gość |
@Master tak, dla nowych wiatrików cena referencyjna wynosiła 300 zł/MWh.
Gość |
Umknęło mi że wiatraki do 1MW
POSZKODOWANE FIRMY |
Firmy w których platforma internetowa do aukcji tzw IPA nie działała od 9.30 do 16 .00 powinny zrobić pozew zbiorowy ( tych firm było około 800 ) gdyż Prezes URE wiedząc o tych problemach że platforma nie działała ( łatwo to udowodnić na każdym komputerze z którego było logowanie ) powinien odwołać aukcję gdyż dopuszczając tylko 60 firm (w tym dwie wygrały ponad połowę ofert ) ograniczył dostęp do uzyskania jak najlepszej ceny za energię i działa na szkodę państwa , nie mówiąc już o stratach firm .
Piotr |
Zgadzam się ,że Prezes URE poprzez niedopuszczenie ponad 800 firm przez wadliwy system IPA ,nie uzyskał najlepszej ceny za Energię i w ten sposób działa na szkodę państwa
JAN |
Faktycznie , w aukcji do 1 MW ponad połowę ofert wygrały dwie firmy , jak to zrobiły w ciągu jednej godziny działania systemu ,jak same wpisywanie oferty plus podpis elektroniczny zajmuje około 20 minut , ktoś to powinien sprawdzić , te dwie firmy to -SOLAR POLSKA NEW ENERGY -EIG FOTOWOLTAIKA
PV2 |
@Jan jesteś śmieszny. Wprowadzanie ofert wraz z podpisem elektronicznym to max 5 min. No chyba, że Ty dopiero podczas wprowadzania oferty liczyłem jaka cena jest dla Ciebie najlepsza i ile chcesz wyprodukować ee. Jeżeli miałeś wszystko przygotowane wystarczyło to przepisać z kartki do formularza oferty. Ot cała filozofia.
GOSC |
To jakim cudem zablokował się system?
romek |
niech zyje nam niech zyje nam bede pil przez tydzien ze szczescia
aa |
PV2- ALE jestes smieszny pajacu jeden !!!!!! moglo mi to zajac nawet 2 godziny I system powinien dzialac i tyle !!!!!!!!!!! i nie pieprz teraz glupot bo pewnie jestes z jednej z Firm co wygraly tak duzo aukcji....... pewnie ukladziki, powiazania itd, przeciesz byly juz oferty na GM ze sprzedam Projekt PV z wygrana aukcja......, oj tym powinno sie zajac CBA no wlasnie gdzie jest nasz niezlomny Ministerek ZIOBERKO .... pewnie ma za zadanie od Jarka K. meczyc tylko ludzi z Opozycji.... Burmistrzow, Urzedy marszalkowskie , Prezydentow miast itd ;)
tadek |
wiwat mew rzadzi na anjblizsze 15 lat
Pozdro |
Nie wiem z czego tu się cieszyć. Aukcja miała wady i może lepiej, żeby URE uporało się z tą sytuacją bo może te wiwaty będą przedwczesne.
Marek |
Jak rozumiem wygrało 62 ofert, czy powstanie maksymalnie 62 MW które w ciągu 15 lat wyprodukują 1 567 288 MWh przekłada się to na roczny średni współczynnik tych elektrowni na poziomie 19%. Bardzo ciekawe dane, jestem ciekaw gdzie takie współczynniki są osiągalne....
Marek |
Aaa 84 oferty czyli max. 84 MW z minimalnym współczynnikiem 14%
Master |
Wiatrak o rotorze 100 i mocy 1 MW ma ok 40% sprawności
gostek |
Wniosek kolejny, inwestycje startujące w aukcji bez pomocy publicznej nie mają prawa bytu przy stawce 408 zł/MWh. Aukcje powinny zostać rozdzielone dla tych co pomoc uzyskali i dla tych co inwestują całkowicie własne środki finansowe. Inaczej wynik jest z góry wiadomy kto wydoi pulę
jj |
Wygrali ci, którzy mieli wygrać.
Marek |
JJ PODSUMOWAL TO W JEDNYM ZADANIU. Master przez wiatraki krowy mleka nie daja a ludzia na plecach cycki rosna
XXXxxx |
Ja to myślę że to tak było - te firmy które wygrały wstrzeliły się w ten okres gdzie nie było ataku DDoS na serwer potem ktoś taki atak puścił zapchał łącze i wielka lipa. Dziwne że informatycy nie pomyśleli o odpowiednich zabezpieczeniach przed takimi atakami. Moim zdaniem aukcje powinny być odwołane i zrobić je już na zabezpieczonych serwerach.
sdfsdf |
skad hipoteza o ataku DDoS? czy zatem nie powinno się tym zająć ABW?
IJK |
URE nie dając możliwości złożenia ofert wszystkim zainteresowanym strzelilo sobie w stopę.
P_P |
Sytuacja hipotetyczna czy realna ? W związku z wadliwym działaniem IPA i złamaniem regulaminu w pozwie (powiedzmy zbiorowym) podmioty wygrywają proces sądowy w wyniku którego aukcja zostaje unieważniona. Podmioty które wygrały aukcję w między czasie podpisały umowy i przystąpiły (lub wkrótce przystąpią) do realizacji inwestycji Wspomniany proces może trwać nawet kilka lat. Unieważnienie aukcji skutkuje zerwaniem umów z podmiotami które ją podpisały. W związku z tym z kolei te podmioty wytaczają sprawę o utratę zysków, lub jeśli już zrealizują inwestycję o zwrot poniesionych kosztów. Czy prezes jest aż tak nieodpowiedzialny by brnąć w taki bieg wydarzeń ? Gdzie tu logika ??
Karząca ręka Sprawiedliwości |
Aukcja OZE i skandal na starcie ! Dotacja państwa na 15 lat dla zaprzyjaźnionych wybrańców... ? Granda, jaskrawe łamanie prawa i "ustawka". Aukcja była 30.12.2017 przez 8 godzin. niestety już od ok. 9.20 nikt nie mógł się zalogować...., chociaż co najwyżej 1000 oferentów z uprawnieniami mogło to zrobić (a nie setki tysięcy), to system był zablokowany..., ponoć z przeciążenia... sic! Pomimo, że powinna była trwać do 16.00, a w przypadku przerwy powyżej 90 minut unieważniona - to nic takiego się nie stało... Jakimś cudem dwie grupy biznesowe (co widać po nazwach tych podmiotów - nie mówiąc o tych które należałoby sprawdzić po KRS do kogo należą...) to zdążyły to zrobić i zajęły ponad 50 % puli. to dotyczy puli na farmy wiatrowe i fotowoltaiczne do 1 MW. jeszcze ciekawiej jest w puli dla Biogazownii... - tu jeden oferent, jeden właściciel 6 spółek tak samo brzmiących był tym wybrańcem, któremu się udało zarejestrować !!! I zgarnął cało pulę kasy... - 415 mln złotych !!! To niebywały skandal w "państwie prawa"... jeśli to jest ta "Dobra Zmiana" to szok ! I, że to sankcjonuje Urząd Regulacji Energetyki i zatwierdza minister Energii, jeden z najbardziej zaufanych małego wodzusia-prezesusia... to już przechodzi wszelkie pojęcie... Słusznie komentują internauci pod artykułem na gramwzielone.pl, że to natychmiast winno stać się przedmiotem działań Prokuratury i CBA. więcej na portalu....
Prawda |
Ale Wy wszyscy jesteście naiwnii, w polsce zawsze wszystko było ustawione! Wygrały te firmy które miały wygrać. Tak samo będzie przy kolejnej aukcji gdzie będą już wiatraki powyżej 1MW - wygrają ję spółki pokrewnione z ministerstwem :) W polsce opłacają się jedynie małe instalacje PV na dachy domów jednorodzinnych i przedsiębiorstw małych + średnich. Farmy PV raczej odpadają z gry bez dofinansowań.
lub na ure |
Trzeba bez spiny brać życie garściami jak nasz Rysiu na Maderze. Inni niech patrzą i zazdroszczą.
roch |
Dobra zmiana.
OFERENT |
KTOŚ POWINIEN SPRAWDZIĆ GODZINY LOGOWANIA TYCH 2 SPÓŁEK!!!
solar |
Prezes i jak i cała reszta społeczeństwa ma dupie ta cala aukcje i czy ktos ja wygral lub nie. Za to wmediach zarowno w tych rzadowych jak i opozycyjnych jest nagonka na OZE, szczegolnie na fotowoltaike, ze to jest nieoplacalne i ile to kosztuje pieniedzy spoleczenstwo, jak rowniez padaja takie zarzuty do naszych zachodnich sasiadow iz ile to oni przeplacili i ile niemiecka rodzina musie doplacic za ta energie na przestrzeni 10 lat. To qrwa niech nikt nie buduje nowych oze wyremntujcie lub wybudujcie od nowa nowe jednostki wytworcze konwencjonalne albo jeszcze lepiej atomowki. A co wy wszyscy, ktorzy zyjecie w tym zaklamaniu myslicie ze energetyka konwencjonalna nic nie kosztuje? To wlasnie przez nia i gornictwo runal PRL.
solar |
... dodam jeszcze, ze nastepne lata pokaza co jest oplacalne, a co nie..
gość |
@Karząca ręka Sprawiedliwości. Rzeczywiście to zastanawiające. W aukcji nr 3 13 projektów zgarnęła spółka matka EIG S.A. z siedzibą w Warszawie, a 17 projektów Solar New Energy GmbH z siedzibą w Halle. Te dwie firmy zgarnęły ok 250 mln zł czyli połowę puli. Tak więc przyczyny awarii i działania prezesa URE powinna zbadać odpowiednia instytucja, niezależna od URE.
Gość |
Wszyscy zwrócili uwagę na 2 spółki, które prawdopodobnie będą realizowały po 1 projekcie na spółkę celową. Ale ofert wygranych jest 84, złożonych przez 62 firmy. 2 spółki (przy powyższym założeniu, że 1 oferta na spółkę) złożyły łącznie 29 ofert. 84-29=55 ofert zostało wygranych przez 62-29=33 spółki. Wśród tych pozostałych 33 spółek jeszcze ukryła/y się jakaś, która też mogła złożyć ok. 10 oferty i więcej, a przez to, że nie założyła spółek celowych to nie widać tego. Równie dobrze założenie może być błędne i składali więcej ofert na te spółki.
sol |
@gość. Dwie spółki - w sumie 30 ofert, które wygrały. Możliwe, że były składane inne oferty, możliwe że były próby składania przez tych oferentów ofert, ale nieudane. Nadal nie wiadomo ilu oferentów próbowało bezskutecznie złożyć ofertę. Wszystko to powinno zostać sprawdzone, żeby taka sytuacja nie mogła się już powtórzyć. W 2017 roku odbędą się aukcje na wielokrotnie większe kwoty.
zbyszek |
Czy jest mozliwe ze spolki ktore braly udzial w platnych szkoleniach organizowanych przez niektore osoby z ure (w sieci mozna latwo wygooglowac) wygraly aukcje?
oze |
Dla mnie to jest osobiście SZOK !!!!!!!!!!!!!!!!!!! tak jak ktoś tu pisal PIS ma to w dupie kto wygral i jakie machlojki zrobili w URE i ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jkhg |
Ktoś tu mówi o bezprawiu? Polecam poczytać informacje o aukcji 800/2600MHz i sposobie zakończenia aukcji. Potem o pozwach przez sieć Plus na miliardy zł za takie zakończenie aukcji.
Wiesław mielczarek |
Zainteresowani pozwem zbiorowym Proszeni o kontakt k.kulig@kkadwokaci.eu
obserwator |
Chyba wygrali ,,znajomi króliczka ,, .Wydaje się że tworzą się kolejne grupy ,,adoracji wzajemnej,, a miało być tak uczciwie ....
Wójt |
Spokojnie Panowie.... i tak się prawie nic nie wybuduje bo na farme 1MW nikt nie ma kasy z tych JANUSZÓW DEVELOPERÓW polskich, nie śmierdzących ani groszem :) A banki im nie dadza kredytów... Więc byłbym tu spokojny. Tylko instlacje PV 10-40kW prosumenckie mają w tym kraju sens, nic więcej!!!

Giełda OZE

Sprzedam projekt 200 kW z pozwoleniem na budowę

Sprzedam projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 200kW, zlokalizowanej w woj. małopolskim. Projekt czytaj dalej...

PROJEKTY PV i FW

Wykonujemy projekty instalacji PV i FW z pełną procedurą administracyjną łącznie z Pozwoleniem na Bu czytaj dalej...

Firma Montażowa

Firma zajmująca się montażem instalacji fotowoltaicznych, przyjmie zlecenia w kraju i zagranicą. Jes czytaj dalej...

Poszukuję Inwestora 2MW PV i 2MW Biogazownia

Inwestycja zlokalizowna w okolicach Zielonej Gory, posiadamy 3 lokalizacje pod biogazownie łącznie m czytaj dalej...