Jak z prosumentami w systemie opustów będzie rozliczać się PGE Obrót?

Jak z prosumentami w systemie opustów będzie rozliczać się PGE Obrót?
Fot. Bison Energy
REKLAMA

PGE Obrót informuje, że niemal wszyscy prosumenci, których mikroinstalacje podłączono do sieci przez wejściem w życie ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, podpisali już nowe umowy wprowadzające nowe zasady rozliczeń z zakładem energetycznym w ramach tzw. systemu opustów.

Jak wynika z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez spółkę PGE Obrót, około 97 proc. prosumentów – którzy posiadali uruchomioną mikroinstalację przed 1 lipca 2016 r. i którzy przed tym terminem byli objęci poprzednim, wpisanym do ustawy o OZE systemem rozliczeń z energii wprowadzanej do sieci – podpisało już umowy wprowadzające nowe zasady rozliczeń – zgodne z obecnym brzmieniem ustawy o OZE, obowiązującym od początku lipca br.

Jednocześnie PGE Obrót zapewnia, że opusty – przysługujące prosumentom zgodnie z aktualną wersją ustawy o OZE – „będą naliczane według zaimplementowanego w systemie bilingowym algorytmu, w oparciu o umowę zawartą z prosumentami”.

Prosument nie będzie musiał występować o opusty, gdyż już sam akt zawarcia umowy prosumenckiej spowoduje rozpoczęcie rozliczania na zasadzie opartej na opustach. Prosument będzie rozliczany w jednym z wybranych przez siebie okresów tj. w okresie 1-, 2- lub 6-miesięcznym – komentuje Katarzyna Stącel z biura prasowego PGE Obrót.

PGE Obrót zastrzega, że jeśli umowa weszła w życie przed dniem 1 grudnia 2016 r., to pierwsze rozliczenie zostanie dokonane nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 r

Zgodnie z ustawą o OZE, system rozliczeń w postaci opustów przysługuje właścicielom mikroinstalacji, którzy kwalifikują się pod wpisaną do tej ustawy definicję prosumenta (wyłączeni są z niej przedsiębiorcy) i którzy posiadają umowę kompleksową.

Zgodnie z systemem opustów, sprzedawca – w tym wypadku PGE Obrót – ma dokonywać rozliczeń ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci OSD (operatora sieci dystrybucyjnej) wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym: 1 do 0,7 w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW (maks. 40 kW), lub 1 do 0,8 w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowane elektrycznej nie większej niż 10 kW.

Jak czytamy w aneksie do wzoru nowej umowy PGE Obrót, „sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci OSD przez prosumenta, na podstawie wskazań układu pomiarowo–rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD”.

Od ilości rozliczonej energii elektrycznej, w sposób, o którym mowa powyżej, prosument ma nie uiszczać na rzecz sprzedawcy żadnych opłat z tytułu jej rozliczenia, a także opłat za świadczoną usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta w danym okresie rozliczeniowym.

Takiemu rozliczeniu, zgodnie z okresem rozliczeniowym określonym w umowie, ma podlegać energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym, przy czym jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci OSD w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym.

Rozliczenia w ramach systemu opustów są stosowane za okres liczony nie wcześniej niż od 1 lipca 2016 r. i będą obowiązywać przez 15 lat, liczone od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r.

Przez datę wytworzenia po raz pierwszy rozumie się dzień, w którym energia elektryczna z mikroinstalacji została po raz pierwszy wprowadzona do sieci OSD.

Nowa umowa oferowana prosumentom przez PGE Obrót wyjaśnia też sytuację odbiorców wielostrefowych.

W przypadku zastosowania w umowie grupy taryfowej wielostrefowej, w pierwszej kolejności rozliczenia dokonuje się odrębnie dla każdej strefy czasowej,  a w następnej kolejności nierozliczoną, w danej strefie czasowej, energię elektryczną wprowadzoną do sieci rozlicza się w innej strefie. Jeżeli układ pomiarowy nie umożliwia pomiaru energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, w podziale na strefy czasowe, to strukturę podziału na takie strefy przyjmuje się taką samą jak dla energii pobranej z sieci – czytamy w aneksie do nowej umowy kompleksowej PGE Obrót.

Nadwyżka ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci wobec ilości energii elektrycznej pobranej przez niego z tej sieci stanie się własnością PGE Obrót – co wynika z zapisów ustawy o OZE oraz przeniesienia ich do wzoru umowy oferowanej prosumentom przez tego sprzedawcę.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (20)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
antyBE |
A co z akcyzą? Będzie naliczana od całości pobranej energii, czy naliczona od różnicy pobranej z sieci i oddanej do sieci energii??? Tauron kroi bezpodstawnie za całą energię pobraną z sieci nie odliczając energii oddanej z mikroinstalacji
instalator PV Częstochowa |
Na tej fotografii to tragiczne rozmieszczone panele PV! nie wspominając o braku bezpiecznego odstępu od krawędzi dachu. W przyszłości zamontowanie odgromnika nie możliwe. Ale nie ma co się dziwić jak instalacje fotowoltaiczne zakładają ludzie z przypadku...
sol |
I jak zwykle diabeł siedzi w szczegółach (chyba, że się mylę). Prosument otrzyma z opustem tyle energii ile wprowadził do sieci w okresie rozliczeniowym, a nadwyżka staje się własnością PGE. Sens ma tylko rozliczenie 6 miesięczne w ale tylko cyklu 01-06 i 06-12, o czym wielokrotnie pisałem. Ale jak jest w PGE tego nie napisano.
Tytus |
PGE zabiera prosumentom 20% jako danine do zakladow energetycznych,a oni ta energie sprzedaja dalej naliczajac wszystkie oplaty z tym zwiazane ,.To jest mafijny sposob golenia obywatela z pieniedzy,nadwyzki energii wytworzone w mikroinstalacji ida dalej do najblizszego sasiada to dlaczego jemu jest naliczany przesyl i oplaty z tym zwiazane,Oszustwo,ale niestety w polsce tak misi byc.Najlepsze wajscie to zamontowac dodatkowo falownik hybrydowy ,tak liczyc aby nie bylo zadnych nadwyzek
Ala |
A co z energia bierna trzeba zakładać kondensatory mocy biernej ile kilovarow
prOZEko-Instal |
Odpowiedź kompleksowa - akcyza jest naliczana ale płaci ją sprzedawca zobowiązany..........................rozliczenie w PGE występuje w okresach jednoznacznych z półroczami czyli 1-6 i 7-12......................tzw. mafia zabiera 20 procent bo są to koszty tzw. magazynowania - dziwne pojęcie. W odróżnieniu od poprzedniej wersji ustawy po bilansowaniu energii czynnej owszem płacone było za nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci ale operator naliczał także opłatę za dystrybucję całej energii pobranej z sieci niezależnie czy była to energia dobierana czy odbierana w ramach netmeteringu. Wg. mnie dzisiejszy sposób rozliczania jest korzystniejszy dla prosumenta.
azza |
@prOZEko-Instal - to że "dzisiejszy sposób rozliczania jest korzystniejszy dla prosumenta" wcale nie oznacza że jest korzystny czy uczciwy ! Zabieranie 20% wytworzonej energii i 100% nadwyżki obecny rząd będzie mógł zapisać w pozycji "wspieranie przez okradanie" ! ! !
Już nie eco |
Jak w końcu w pge bedzie z rozliczeniami za energie wyprodukowana bo nie dokonca jest to jasne po tym artykule . Nadprodukcja bedzie rozliczana co pol roku czy po roku ?
jaro |
Nadwyżka z pierwszego półrocznego okresu będzie do wykorzystania w kolejnych dwóch rozliczeniach. Nie będzie ona jednak konsumowana w pierwszej kolejności w stosunku do energii nowo wytworzonej. Oznacza to, że musi w kolejnym okresie rozliczeniowym wystąpić bilans ujemny by zużyć nadwyżkę z okresu poprzedniego.
vanette |
Do kompensacji mocy biernej to trzeba zakładać dławiki nie kondensatory bo PGE (na razie B-stok) kasuje za każdą kVAr energii biernej pojemnościowej wprowadzoną do sieci a za bierną indukcyjną dopiero po przekroczeniu limitu 40% w stosunku do energii czynnej.
OZEman |
Do vanette. A nie jest czasem tak, że wycofali się z tego ? Informacje masz potwierdzone ?
vanette |
do OZEman. Ja, jak i kilku innych kolegów z okręgu B-stok już zapłaciliśmy, po paru pismach z PGE , w których to wynikało, że jesteśmy tymi "uzasadnionymi przypadkami" przeszliśmy do realiów - czyli kompensacji mocy biernej za pomocą dławików. Podobno ktoś otrzymał pismo z PGE, że zaniechano tego procederu i mają zwracać pieniądze ale nikt poza tą osobą tego pisma nie widział.
tytus |
Czy ktos moze mi odpowiedziec .Licznik dwukierunkowy nalicza moc bierna indukcyjna,i pod jakim kodem jest naliczana przez licznik
Kriss |
Rejestry licznika dwukierunkowego czterokwandrantowego prosumentów 1.8.0 Energia czynna pobrana 2.8.0 Energia czynna oddana 5.8.0 Energia bierna indukcyjna import 6.8.0 Energia bierna pojemnościowa import 7.8.0 Energia bierna indukcyjna export 8.8.0 Energia bierna pojemnościowa export
134 |
Energa Toruń nie mogę doprosic się aneksu. Grają ze mną w hu*a przestali odpowiadać na mejle. Wie ktoś gdzie napisać skargę?
134 |
Energa Toruń nie mogę doprosic się aneksu. Grają ze mną w hu*a przestali odpowiadać na mejle. Wie ktoś gdzie napisać skargę?
Adam |
Złodziejstwo - Nadwyżka ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta stanie się własnością PGE. Czyli wszystko powyżej 0.8 jest dla PGE i postument nie dostawie nawet grosza. Mamy ładny wzór matematyczny dla zobrazowania problemu X*0.8=Z+Y - X energia wytworzona z urządzeń OZE - Z energia zapotrzebowanie prosumenta pobrana - Y - nadwyżka energii Czyli za Y energii prosument nic nie dostanie nawet 1 grosz.
Adam |
Złodziejstwo - Nadwyżka ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta stanie się własnością PGE. Czyli wszystko powyżej 0.8 jest dla PGE i postument nie dostawie nawet grosza. Mamy ładny wzór matematyczny dla zobrazowania problemu X*0.8=Z+Y - X energia wytworzona z urządzeń OZE - Z energia zapotrzebowanie prosumenta pobrana - Y - nadwyżka energii Czyli za Y energii prosument nic nie dostanie nawet 1 grosz.
Waldemar Olejniczak |
Łatwy wzór X*0.8=Z+Y , gdzie X i Z dane z licznika operatora i X to energia przesłana do operatora. X*0.8 to ten upust. Z to zapotrzebowanie zgodnie z licznikiem energia pobrana od operatora. Y to nadwyżka , którą prosument oddaje za darmo nie otrzymując ani grosza. Tak PIS nas okrada zgodnie z nową ustawą.
Konrad |
Czy ktoś mógłby dokładnie wyjaśnić jak wygląda w praktyce bilansowanie wyprodukowanej i zużytej energii? Przy założeniu, że w ciągu rocznego okresu rozliczeniowego, wyprodukuję 5MWh (i dla uproszczenia w całości oddam ja do sieci, bo powiedzmy że korzystam z prądu tylko w nocy) i jednocześnie pobiorę z niej 4MWh to któray przypadek jest prawdziwy: a) nie zapłacę nic (oprócz opłat stałych) bo 5MWh x 0,8 = 4MWh b) zapłacę 0,2 x 4MWh (czyli jakby za 800kWh), a dodatkowo 1MWh sobie ode mnie zabiorą za free Innymi słowy czy, jest możliwe, przy przewymiarowaniu instalacji o 25% uzyskać bilans zerowy na rachunku, czy to raczej działa tak, że tą wyprodukowaną nadwyżką nie da się "zapłacić". I jeszcze jedna wątpliwość: czy i jakie są dodatkowe stałe/abonamentowe, albo czy i o ile wzrastają dotychczasowe opłaty stałe/abonamentowe po założeniu instalacji PV z net meteringiem? Najlepiej gdyby wypowiedział się Ktoś posiadający już taki rachunek, a już idealnie byłoby gdyby umieścił gdzieś skan - wtedy wszystko byłoby jasne. Pozdrawiam w Nowym Roku !

Giełda OZE

Wydzierżawię działkę ok 3 ha

Wydzierżawię działkę pod farmy fotowoltaiczne PV (ok 3 ha). Lokalizacja woj. Mazowieckie/Podlasie. czytaj dalej...

Pompa ciepła All in one 3-12,4 kW

Najciekawsza z naszej oferty pompa ciepła ,z racji na rozwiązanie techniczne Cena netto /sztuka 9 czytaj dalej...

Analiza opłacalności farm PV – 385 za 1 MWh w aukcji jesień 2018 – czy to się opłaca ?

Czy Wiesz jaki wpływ na opłacalność farmy fotowoltaicznej ma limit pomocy publicznej, czy cena 385 z czytaj dalej...

1 MW na gotowo od 650.000,00 € / 2.790.000,00 PLN

Z nasza firma budowa instalacji PV o mocy od 1MW kosztuje 650.000,00 €. Zapraszamy do wspolpracy : czytaj dalej...