KE zatwierdziła systemy wsparcia dla OZE w kolejnych krajach

KE zatwierdziła systemy wsparcia dla OZE w kolejnych krajach
Fot. Gideon Benari, flickr cc
REKLAMA

Komisja Europejska zaakceptowała systemy wsparcia dla producentów energii odnawialnej, które wprowadzają rządy Malty i Luksemburga.

Jak czytamy w komunikacie KE, krajowe systemy wsparcia dla OZE na Malcie i w Luksemburgu są zgodne z unijnymi zasadami pomocy publicznej, mając na celu „zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z celami Unii Europejskiej, bez nadmiernego naruszania konkurencji”.

Malta notyfikowała w grudniu 2015 r. plany mające na celu wprowadzenie wsparcia dla operatorów elektrowni fotowoltaicznych oraz lądowych elektrowni wiatrowych. Schemat wsparcia opracowany przez rząd Malty ma umożliwić płacenie producentom energii w tych instalacjach w ramach systemu aukcyjnego określonej dopłaty do uzyskanej na rynku ceny energii (premium payment). Budżet programu, którego realizację przewidziano na lata 2016-2020, ma wynieść 140 mln euro.

Zgodnie z unijną dyrektywą o odnawialnych źródłach energii Malta ma osiągnąć do roku 2020 10-procentowy udział OZE w krajowym zużyciu energii, przy czym do roku 2014 osiągnięto tylko 4-procentowy udział, a Malta należy do krajów UE z najmniejszym udziałem OZE w krajowym miksie energii.

Luksemburg notyfikował natomiast swój system wsparcia dla OZE w sierpniu 2015 r. Przewidziano wsparcie w postaci premii płaconej ponad cenę rynkową dla operatorów elektrowni wiatrowych, słonecznych, wodnych i biomasowych, a także biogazowni. Również w tym wypadku założono, że wsparcie będzie realizowane w latach 2016-2020, a jego wartość sięgnie 150 mln euro.

Krajowy cel OZE wyznaczony dla Luksemburga na 2020 r. to 11-procentowy udział energii odnawialnej w krajowej konsumpcji energii do roku 2020. KE zaznacza, że Luksemburg już wcześniej stosował system wsparcia dla OZE, który jednak miał wygasnąć z dniem 31 grudnia 2015 r., dlatego został zmieniony i rozszerzony, a zmiany notyfikowano KE.

Komisja Europejska podkreśla w komunikacie na temat systemów wsparcia dla OZE na Malcie i w Luksemburgu, że oceniała je bazując na wytycznych wsparcia dla sektora OZE, które opracowano w 2014 r.

Komisja oceniła, że te środki przyczynią się do rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej i pomogą Luksemburgowi i Malcie w osiągnięciu swoich celów na 2020 r. Zgodnie z wytycznymi, operatorzy instalacji o mocy powyżej 500 kW otrzymują wsparcie nie w postaci taryf gwarantowanych (feed-in tariffs), ale premii bazującej na cenie rynkowej (premium payment). Oba schematy minimalizują potencjalne naruszenie konkurencji generowane przez publiczne finansowanie – czytamy w komunikacie KE.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaakceptowała notyfikowany w ubiegłym roku przez rząd Czech system wsparcia dla producentów energii w biogazowniach rolniczych i elektrowniach wodnych o mocy do 10 MW.

Natomiast wcześniej KE informowała o akceptacji wprowadzonego w Polsce w 2005 r. systemu zielonych certyfikatów, a także systemu częściowych zwolnień z kosztów wsparcia OZE, z których w naszym kraju mogą korzystać przedsiębiorstwa energochłonne. 

gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (2)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
John Snow |
2005 rok to lata świetlne temu, i Polska nie jest już tą Polską jak wtedy. A system zielonych certyfikatów już zdechł, i nie służy już żadnemu wsparciu. Przydałoby się notyfikowanie obecnego systemu ważnego od lipca'16. Ciekawe co wtedy powie Unia....
Kaspian |
Cóż najwyższy czas, bo na razie opłacają się przede wszystkim dla biznesu. Za to całkiem nieźle, i rzeczywiście powstają

Giełda OZE

Montaż farmy PV - NIEMCY

Potrzebuje 12 osob do montazu konstrukcji PV na gruncie - Niemcy, okolice Szczecina. Rozliczenie za czytaj dalej...

Projekty budowlane biogzowni

Projekty budowlane biogazowni. Od opracowania koncepcji technologicznej poprzez uzyskanie decyzji śr czytaj dalej...

Dokumentacja Prosument II

Wykonuję dokumentację techniczną systemów fotowoltaicznych do programu Prosument II. Krótkie termi czytaj dalej...

Sprzedam projekt PV z wygraną aukcją i możliwą dotacją.

Sprzedamy Sp. z o.o. z projektem PV o mocy 0,54 MW z wygraną aukcją oraz z możliwą dotacją - obecn czytaj dalej...