Senatorowie zgłosili poprawki do nowelizacji ustawy o OZE

Senatorowie zgłosili poprawki do nowelizacji ustawy o OZE
Fot. Kancelaria Senatu RP
REKLAMA

W ostatni piątek nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjął Sejm, po czym skierowano ją do prac w Senacie. Wczoraj nowelizacją zajęli się senatorowie na połączonym posiedzeniu Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Do Senatu nowelizacja została przekazana w poniedziałek, co oznacza, że senatorowie i senackie biuro legislacyjne mieli na jej analizę tylko jeden dzień.

Przyjęta w piątek nowelizacja ustawy o OZE ma wejść w życie już 1 lipca, czyli za dwa tygodnie. Taka jest wpisana do niej data i taką forsuje Ministerstwo Energii, które jest faktycznym autorem projektu nowelizacji – mimo, że trafił on do parlamentu jako projekt poselski.

Wczoraj prace nad nowelizacją rozpoczęli senatorowie. Jeśli Senat nie wniesie żadnych poprawek, wówczas trafi ona od razu do prezydenta. Jak pokazało jednak wczorajsze posiedzenie, Senat może zgłosić swoje poprawki, a wówczas nowelizacja wróci do Sejmu i poprawkami będą musieli zająć się posłowie.

Podczas wczorajszego posiedzenia swoje poprawki zgłosiło kilku senatorów, a następnie zostały one przyjęte przez obradujące łącznie komisje.

Nie obyło się bez uwag senackiego biura legislacyjnego, które zaznacza jednak, że jego opinia „nie stanowi kompleksowej ani wyczerpującej oceny zaproponowanych w ustawie rozwiązań prawnych”, co tłumaczy „zbyt krótkim terminem na analizę treści opiniowanej ustawy”.

Oprócz poprawek porządkujących i doprecyzowujących przyjętą nowelizację, biuro legislacyjne zwróciłouwagę m.in. na kwestię znaczenia słowa „nadwyżka” w kontekście proponowanego systemu rozliczeń dla prosumentów.

– Może oznaczać nadwyżkę w ramach rozliczenia (np. w przypadku rozliczenia 1:0,7, nadwyżką byłaby energia odpowiadająca 0,3). Wyraz „nadwyżka” może też oznaczać nadwyżkę ponad rozliczenie, gdy prosument wprowadzi do sieci znacznie więcej energii niż pobierze. Przepis powinien jednoznacznie rozstrzygnąć tę kwestię. Propozycja poprawki może zostać sformułowana po ustaleniu oczekiwanej treści przepisu – wskazuje biuro legislacyjne Senatu.

Swoje poprawki zgłosiło też kilku senatorów. Podczas wczorajszego posiedzenia zwracali oni uwagę m.in. na problematyczne kwestie w systemie aukcyjnym. Wskazywano m.in., że wpisana do nowelizacji ustawy konstrukcja systemu aukcyjnego utrudni inwestorom planowanie projektów, ponieważ nie będzie wiadomo, czy dla wybranych technologii zostanie w ogóle zorganizowana aukcja. Wskazywano również na fakt określenia minimalnej ceny w aukcji tylko dla biogazowni rolniczych, postulując wprowadzenie minimalnych cen także dla innych technologii.

Wskazano też na sposób procedowania nowelizacji ustawy, określając ją jako „pisaną na kolanie”, a także na brak opracowania przez autorów nowelizacji – wymaganej przy procedowaniu projektów ustaw – oceny skutków regulacji, która umożliwiłaby senatorom zapoznanie się z ewentualnymi konsekwencjami wprowadzanych rozwiązań.

Swoje zastrzeżenia zgłosił m.in. szef Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando, który wskazywał, że jedna ze zgłoszonych poprawek dotycząca zmiany zasad określania obowiązku zakupu energii cieplnej z OZE może prowadzić w jego opinii do wzrostu cen ciepła. Marek Kulesa z Towarzystwa Obrotu Energią informował, że wpisany do prosumenckiego systemu opustów współczynnik nie pokryje kosztów operatorów i jego zdaniem będzie oznaczać dla nich straty liczone na kilkanaście milionów złotych rocznie.

Postulaty zgłaszane przez uczestników komisji zostały jednak odrzucone przez przedstawicieli Ministerstwa Energii.

Senatorowie przyjęli natomiast kilka poprawek, które mogą zostać następnie przyjęte na plenarnym posiedzeniu Senatu. Punkt dotyczący ustawy o OZE jest w dzisiejszym porządku obrad Senatu. 

gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (50)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Michał B. |
Jako obywatel jestem przeciwko tej ustawie ponieważ jest w całości szkodliwa , pisana przeciwko obywatelskiej idei energetyki prosumenckiej oraz jest niezgodna z prawem UE oraz wytycznymi KE mówiących o wsparciu rozproszonych źródeł energii. Brak zapisu o taryfach gwarantowanych jest sprzeczne z interesem obywateli i kraju.!
TomB |
Ja już nic nie wiem. Wczoraj gdzieś oglądałem program o oze w USA . Tam też są duże problemy . Jednak ktoś powiedział, że do budowy konwencjonalnych elektrowni też się doplacalo i dalej trzeba dopłacać. Nie wiem czy u nas ktoś we władzach jest świadomy tego , że węgiel jest naszym skarbem i powinien tak być traktowany. Czyli trzeba go oszczędzać i korzystać wtedy kiedy nie wieje i nie świeci słońce. A u nas na siłę chcą wykopać wszystko dla interesu garstki agresywnych ludzi. Przecież chyba łatwiej pójść w rozproszona energetykę częściowo finansowane przez prywatne pieniądze niż długoletnie budowy molochow. Jesteśmy teraz w czasie kiedy musimy budować nowe elektrownie i mamy szansę zbudowania ich w nowych technologiach. Ale żadnego globalnego myślenia . Tylko każdy ciągnie w swoją stronę nie widząc całości ..... Chyba gospodarka planowa była trochę lepsza ......
CoNieCo |
@Michał B.- szkodliwe to jest paplanie, ze cos jest szkodliwe, przyczym gdzie ta szkoda i u kogo nie wiadomo...Gdziez jest też ta ,,obywatelska idea energetyki prosumenckiej''? Na czym polega i gdzie jest zapisana? Brak zapisu o taryfach gwarantowanych - to konsekwencja stanu energetyki i stanu decydentów. Obecne zapisy sa lepsze niz poprzednie-obiecane jedynie i wcalości nie realizowane.
Randy Mott PBA |
The Senate obviously does not have time to do a reasonable job of repairing the results of such hasty work. I am sure that the doctrine of unintended consequences is alive and well and will create the need to come back to clean up the law. Among other things, we have pointed out that the 1 MW small auction cut-off is not required by the EU state aid guidelines. They only use that as a bench mark for taking potential projects out of auctions entirely. 2 MW would be far more reasonable, especially to cover the majority of biogas projects now operating or in planning in Poland. The most cost-effective size for biogas is 1-2 MW. Senat oczywiście nie ma czasu, aby zrobić sensownego naprawy wyniki takich pochopnych pracy. Jestem pewien, że doktryna niezamierzone konsekwencje jest żywy i dobrze i stworzy trzeba wrócić do czyszczenia prawa. Między innymi możemy zwracają uwagę, że 1 MW odcięcia małe aukcji nie jest wymagane przez wytyczne pomocy państwa UE. One tylko użyć jej jako Benchmark dla biorąc potencjalnych projektów spośród aukcje całkowicie. 2 MW byłoby o wiele bardziej uzasadnione, zwłaszcza na pokrycie większość projektów związanych z biogazem teraz pracy lub planowania w Polsce. Najbardziej opłacalny rozmiar dla biogazu jest 1-2 MW.
CoNieCo |
@TomB- w których ,,nowych technologiach''- konkretnie? Gy cokolwiek wymienisz podaj koszt budowy w znanej realizacji na świecie?
CoNieCo |
@TomB-,,Przecież chyba łatwiej pójść w rozproszona energetykę''-łatwiej, no to opisz proszę krok po kroku co nalezy wykonać (generalnie) tak byśmy się pokapowali , że to rzeczywiście łatwiej :-). Łatwiej, czyli w porównaniu do czego?
Marian |
@ CoNieCo wygląda że podłapałeś fuchę z ME.
Andrzej DD. |
Michał B. ma racje dokładnie opisuje wady ustawy.
Anka |
CoNieCo piepszysz jak przedszkolak poczytaj ustawę i trochę pomyśl.
Polityk |
Lepiej milczeć jak opowiadać głupoty to do CoNieCo
Michał B. |
Przykro mi conieco że nie rozumiesz podstawowych pojęć ale może masz inny punkt widzenia oparty na prawie do stanowienia poprzez korporacyjność i lobbing dużych operatorów SE.
CoNieCo |
@Marian-czemu zaraz podejrzewasz innych o własne uczynki, nie mając nic w sprawie do powiedzenia?
Marian |
Paplesz tak jak urzędnicy z ME. Trochę bez sensu trochę jak laik. Poczytaj
CoNieCo |
@ Michał B. | 2016-06-15 09:48:35 ,,Przykro mi conieco że nie rozumiesz podstawowych pojęć''- też proszę konkretnie: wymień takie pojęcia, których (w Twojej ocenie) nie rozumiem i bym rozumiał podaj wzorcowe objaśnienie!
Michał B. |
Przepraszam że kolegę "nowego" conieco na forum trochę zdegustowałem ale uważam że nieodłącznym zapisem i ważnym regulatorem są taryfy gwarantowane które powinny na pewien okres zaistnieć. Każdy może mieć swoje zdanie i nie należy kogokolwiek obrażać.
Michał B. |
Myślę że najlepszą formą poznawczą jest czytanie.
alladyn-solar-batt |
CoNieCo śmierdzi mi "ustawą", "pytaniem" i witczykiem
Antoni |
Senatorowie na szczescie wniesli poprawki. Jaka jest szansa ze ustawa nie przejdzie przed 1 lipca?
CoNieCo |
@ Michał B: ,,uważam że nieodłącznym zapisem i ważnym regulatorem są taryfy gwarantowane które powinny na pewien okres zaistnieć.'';,,Myślę że najlepszą formą poznawczą jest czytanie''- o ile z pierwszą tezą można byłoby się zgodzić pod warunkiem wskazania środków na finansowanie tej ,,gwarancji' (to jak widzimy Michale w Twoim wystapieniu konsekwentnie nie następuje) o tyle jeszcze mocnij nalezy przyklasnąć drugiej idei (tej o czytaniu). Stąd na rzeczy jest zauważyć, że ministry z PiS czytąjacy od dawna ze zrozumieniem to forum oraz przebłyskujące z setek wypowiedzi popełnionych ostatnimi laty zamiary licznych przewymiarowywania instalacji w celu osiagania wiekszych dochodów - uporali się z tym problemem poprzez .....calkowite zastopowanie dochodów - czytaj wyrzucenie w kosz taryf gwarantowanych. A propos zrozumienia- czytanie ze zrozumieniem materii Ustawy w kształcie obowiazującym na czerwiec 2015 jest oczywiste, że tak zwane ,,taryfy gwarantowane'' (z nazwy) - gwarantowanymi nie były w tamtym rozwiązaniu, gdyz Minister mógł rozporzadzeniami sprowadzić je do (chociazby) 1 grosza ;-). Oczywiście można (innym) zarzucać nie rozumienie ,,podstawowych'' terminów, bo chc się drugiemu tu i teraz (z pozoru) dokopac w tej konkretnej dyskusji. Można. To jednak kontrproduktywne, bo faktów (zapisow Ustawy z 2015 roku) pytlowaniem nie zmienimy. W tamtym czasie Ustawa została napisana przez Ministrstwo z zamiarem udawania i pozorowania, ze się ją formułuje, że się nad nią pracuje. Tak została napisana, ale zamiar równoległy był taki, by jej nie wykonać. Stąd do pazdziernika 2015 nie powstały cztery kluczowe rozporządzenia, jak też nie wykonano kilku innych spraw. Ala cóż ja móglbym o tym wiedzieć w obliczu krzyczących o taryfy gwarantowane, ktorym wydawało się, ze z tamtych przepisów skorzystają. Prawda jest taka, ze ani tamci, ani obecni nie potrafią zrozumieć o co biega. Poprzednim zapłacono, by nie rozumieli- wykonali to zadanie solennie. Ci próbują zrozumieć, uczą się, ale są atakowani przez kilka tysięcy osób gadających sprzeczności, mając jedynie kilkunastu doradców i mało czasu na uchwaleni czegokolwiek co tymczasowo zadziała - w odróznieniu od działan poprzednich ekip.
CoNieCo |
@ Antoni | 2016-06-15 10:20:23;,,Senatorowie na szczescie wniesli poprawki'' - jakie konkretnie szczęście sptka nas w wyniku i w konsekwencji tych konkretnyc poprawek do których się odniosłeś? Możesz wyjasnić? A może szczęście takie odnosi się wyłacznie do wnoszących poprawki Senatorów- bo się pokazali z tym jak to aktywnie uczesniczą w uchwalaniu Ustawy? Co więc za korzyści sa z tych poprawek- zwłaszcza w sytuacji, gdy nawet biuro legislacyjne miało JEDNĄ dobę na zanalizowanie skutków tych poprawek?Jak wiadomo - biuro to- głównie poszukuje sprzeczności i kolizji prawnych, jakie powstają po i w wyniku każdej najmniejszej zmiany stanu poprzedniego. Biuro to nie bada skutków ekonomicznych wnoszonych poprawek, nie analizuje problemów w wykonywaniu całości po dokonaniu tych poprawek. To wymaga tygodni pracy, czasem miesiecy.
Michał B. |
Jeżeli ktoś nie rozumie idei zrównoważonego rozwoju, wartości dodanej od przedsięwzięcia i rozwoju cywilizacyjnego bez destrukcji i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia jak ci obecnie to trudno. Niech popierają palenie i spalanie i współspalanie i niszczenie naturalnych zasobów. Jeśli ktoś ma niską wiedzę i złą wolę to na nie poradzę już nic . Mam nadzieję że to są tylko jednostki
Anna |
Michał B. po co ty dyskutujesz z tym faciem. Przecież śmierdzi od niego aparatczykiem za drobne pieniądze. Szkoda słów i czasu
minister |
Conieco żąda wciąż wyjaśnień i uściśleń. Może przestał by być Pytią i napisał sam coś sensownego
aa |
@CoNieCo. No właśnie, jakie twoim zdaniem jest sensowne rozwiązanie,bo to,że popierasz obecnego gniota już wiemy?Czekamy.
aa |
@CoNieCo.Możesz przekazać swoim pryncypałom.Już szykuję ładny układzik z pięknym czytelnym licznikiem energii,kilka farelek i czekam na grudniowy śnieżek.Potem nakręcę kilkugodzinny filmik jak grzeję choinki na zewnątrz i puszczam ok 5000kWh jak nie więcej w powietrze (bo za darmo nadwyżek Wam nie oddam)-kpina aby nie zaoferować nawet tych 100% ceny hurtowej.Ładnie opisany po angielsku i opatrzony tytulikiem "Tak działa ustawa OZE w Polsce-czytaj utajnione wspomaganie górnictwa" wyślę do Komisji Europejskiej-niech się chłopaki pośmieją.
pros |
Nie przesadzajcie ze znaczeniem taryf gwarantowanych myślę, że nie ma nad czym płakać. Net-metering ze współczynnikiem 0,8 i 0,7 jest całkiem przyzwoitym rozwiązaniem i wreszcie prosumenci nie będą się czuli wykorzystywani z każdej strony jak to się działo do teraz. Darmowy akumulator ze stratami 20% to fajna sprawa. Zapisy tej ustawy dotyczące prosumentów do 40kW są zdecydowanie lepsze niż pozorowane ruchy w poprzedniej, a włączenie instalacji do 40kW i poszerzenie zakresu definicji prosumenta tworzy nowe perspektywy dla rozwoju pv. Szkoda, że przedsiębiorcy zostali z systemu wyrzuceni, mam nadzieję, że do niego jednak trafią. Szkoda też, że rządzący nie mają szerszego spojrzenia na OZE i w innej ustawie uwalili wiatraki, które są niezbędnym elementem generacji OZE idealnie uzupełniającym generację z innych źródeł...
CoNieCo |
@ Michał B.,, | 2016-06-15 10:47:00;Jeżeli ktoś nie rozumie idei zrównoważonego rozwoju, wartości dodanej od przedsięwzięcia i rozwoju cywilizacyjnego bez destrukcji i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia jak ci obecnie to trudno''- @Anna,, | 2016-06-15 10:48:30;Michał B. po co ty dyskutujesz z tym faciem. Przecież śmierdzi od niego aparatczykiem za drobne pieniądze''@ minister | ,,2016-06-15 10:50:25;Conieco żąda wciąż wyjaśnień i uściśleń. Może przestał by być Pytią i napisał sam coś sensownego'' - puste słowa, oceny drugich, tromtadracje, apele do towarzystwa wzajemnej adoracji, o podtrzymanie eunuchowej wzajemnej bez-konkretności. Sprecyzowanie jakiegokolwiek pogladu czy pojęcia w Waszym wykonaniu jest niemożliwe- każdorazowo gdy adwersarz zapyta o konkrety. Poprostu w braku wiedzy, w braku konkretnego poglądu możliwego do sformułowania zdaniami w języku polskim napisanymi, atakujecie personalnie argumentacją o nominalnym braku rozumienia przez innych lub o przynależnościach do grup zawodowych czy politycznych. Mowa nienawiści pokrywa pozostałe niedostatki. Widzę tutaj jedna prawidłowość a propos przynalezności - do grupy pieniaczy trzymającej władzę (na tym forum) - władzę na glinianych nogach.To własnie destrukcja o której myślałeśMichale- tutaj upawiana...I pomyśleć, że Wy kierujecie apele o pisanie Ustaw? Wy nawet nie potraficie dyskutować nie atakującczegos lub kogoś. Przykro.
aa |
Zapomniałem dodać o donosiku do Izby skarbowej o nie rejestrowanej i nieopodatkowanej darowiźnie
pros |
@aa, zamiast grzać powietrze zwymiaruj instalacje do swoich potrzeb, wtedy nie przeinwestujesz i osiągniesz największe korzyści. Choć faktem jest, że nadwyżki poza net-metering można by było sprzedawać po nieatrakcyjnej cenie 17gr brutto, czyli w rzeczywistości po 15gr/kWh, ale z drugiej strony może nie warto komplikować systemów rozliczeniowych dla marginalnej ilości prosumentów. Po prostu nie warta skórka za wyprawkę.
Master |
Też mi tak to wygląda że zrobią tak że nie wejdzie przed 1 lipca, Prezydent ma czas do jutra 23.59 podpisać ją. Jak to zrobią to będzie kolejna parodia Zwłaszcza że jutro będzie we Francji na meczyku Pewnie podpisze w przerwie
aa |
@pros.Wszystkie te układy mam bo instalację robiłem pod małym trójpakiem. Po prostu wierzyć się nie chce ,że państwu nie zależy na zielonej energii i nawet tych 17gr nie chce za nią zapłacić.Znasz powiedzenie "kropelka do kropelki".Jakie skomplikowane obliczenia?-teraz ich nie ma (np. 2 taryfy)?Cały czas piszę,że ta ustawa jest do przyjęcia (bo fity faktycznie nie były dobrze przemyślane) ale jednak z odpłatnością za nadwyżki po opuście.
Duster |
Dlaczego usunięto mój post? Bo użyłem słowa dyktatorek?
Wojo |
W zupełności się zgadzam z tym donosikiem na opodatkowanie nadwyżek, które ZE będą otrzymywały za darmo od prywatnych osób, bo w końcu to darowizna od której należy sie danina dla Państwa. W końcu jesteśmy wszyscy równi wobec PRAWA!!!!
woytek |
@ Wojo i aa......gorzej bo ZE nie będą nawet wiedziały jakiej wartości tą darowiznę zgłosić :) Nie ma ustalonej ceny, bo chcą kraść ustawowo. Za te 17gr i tak nikt specjalnie nie przewymiarowuje swojej instalacji a mieli by porządek prawny, skarbowy i może KE tego nie odrzuci!!! Choć nie wątpię w to, że KE odrzuci współspalanie to raczej na 100%- i cel 15% nie zostanie osiągnięty!!!
aa |
@woytek.No właśnie ale do tego trzeba umysłów które ogarniają wszystkie przepisy ,a nie gostków którym wydaje się,że zablokowali TK (choć Pan Rzepliński bardzo mi przez OFE podpadł) to już wszystko im wolno.A może ten filmik teraz przy +25 wysłać-też ciekawostka
redakcja |
@Duster nie usuwaliśmy takiego komentarza
vice |
Ten conieco to chyba szpisa 7kolumny.
Cw |
Conieco pozdrów ministra i powiedz mu że nie dostanie od nas ani 1 kWh. Niech szykuje się na 2020. Te 15 % zobaczy w kalejdoskopie.
świeżak |
czy przedsiębiorca (wykonujący działalność gospodarczą) może na dachu własnego domu (gdzie zarejestrowana jest działalność) skorzystać z opustu 1:08/1:07? czy to będzie wbrew definicji prosumenta? czy przedsiębiorcy (małe zakłady) będą mieli szanse skorzystać z OZE w przejętym kształcie ustawy?
solar |
Koledzy, czy ktoś z Was orientuje się czy rolnicze będzie mógł korzystać z systemu opustow ???
solar |
@Duster: Twój wpis nie został usunięty, wpisałem go pod innym artykułem ;)
Prawda |
Ten trend jest już nie do zatrzymania... tak jak Dorożkarze waliczyli z taksówkami i przegrali, tak jak TPSA walczyla z telefonią komórkową i przegrała... tak Węgiel waczly z DARMOWYM OZE i przegra... kwestia czasu. Aktualnie trwa akcja: Napchajmy kieszenie nierobom w spółkach węglowych i energetycznych... ale do czasu... Polacy nie gęsi i swoje PV będą mieli... Pamiętajcie nie stawiajcie głupich pytań kiedy się to spłaci, ponieważ kupując piec na gaz/olej opałowy - nikt z was nie pyta kiedy się to spłąci. Tutaj chodzi jedynie o OSZCZĘDNOŚCI na rachunkach za energię zamiast 200zł płącimy 100zł i pokazujemy ZE fakolca = że nie będziemy płacilo darmozjadom na ich wypłaty... ps. zapomniałem dodać że ani Twoje dziecko Swiadomy obywatelu ani tego idioty z rządu popierający węgiel - nie umrze na raka płuc popierając alternatywne źródła energii.. *45 tyś ludzi w polsce umiera rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza.
Michał Pawłowski |
Ustawa, a właściwie jej nowelizacja NIE wejdzie w życie z dniem 1 lipca. Stety bądź niestety, zależy dla kogo. W dalszym ciągu hamowanie na obie nogi i zniechęcanie potencjalnych Prosumentów do inwestycji. Jak wszyscy widzicie sposób dość skuteczny. Niewiadomą póki co jest reakcja KE, bo jak widzę po ich stosunku do Polski to też powoli Prosumenta mają w dupie. Wygrani (na razie) są Ci, którzy podpisali umowę z ZE (np. ENEA S.A) i mając nadwyżki wprowadzone do sieci mogą wystawić rachunek dla ENEI. Rzecz niespotykana i póki co bez precedensowa.....
zwęglona zielona pyra |
Kiedy do Was dotrze że kaczyński chce wypędzić z Polski wszystkich ludzi z jakąkolwiek inicjatywą ?
Profesor Dąb Rozwadowski |
@Michał Pawłowski - a to niby dlaczego ma nie wejść 1 lipca? Czasu jest, jak marasu! Jest w niej napisane, że wchodzi od 1.07. więc spokojnie senatorzy zdążą uchwalić poprawki, Sejm je klepnąć a prezydent podpisać.
Duster |
@redakcja, solar dziękuje
olik74 |
Do ludzi nie dociera , że Kaczyński chce wypędzić z Polski innowacje i ludzi którym się chce. Wystarczy mu poparcie tych wiernych miernych, którzy idą za hasłem bić żyda i złodzieja...bo wszyscy co mają więcej to nie z pracy tylko ze złodziejstwa. Skończą się pieniądze w skarbie skończy się PIS.
Kropka |
Niektórzy zrobili sobie wiec polityczny, i nie maja nic na temat do powiedzenia. Niech redakcja zrobi porządek , bo tego nie da sie czytać. Sfrustrowani ludzie, po co się denerwować? Było sobie założyć partię , wejść do Sejmu i uchwalić co trzeba i tyle. Przed wyborami nie było żadnej partii która by mówiła coś o OZE.
aa |
@Kropka.Masz coś do powiedzenia? -czekamy.Przed wyborami?-jak głosował PIS przy poprzedniej ustawie a co zrobił?.Lepiej milczeć i wyglądać na idiotę,niż się odezwać i to potwierdzić.
Michał Pawłowski |
Do Profesor Dąb Rozwadowski - z przyczyn obiektywnych o których się dowiemy na 1-2 dni przed końcem czerwca.

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...