Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE. Co teraz?

Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE. Co teraz?
Fot. Kancelaria Sejmu RP
REKLAMA

Dzisiaj Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE, która ma wprowadzić całkowicie nowe zasady wsparcia dla prosumentów i zmienić system aukcyjny w kierunku większego wsparcia dla produkcji energii z biomasy i współspalania. Teraz ustawą zajmą się senatorowie, a następnie trafi ona do podpisu prezydenta. Nowe zasady wsparcia dla producentów zielonej energii mają wejść w życie już 1 lipca br., jednak już teraz Ministerstwo Energii, które jest faktycznym autorem tej nowelizacji, informuje, że będą kolejne nowelizacje, które mają doprecyzować wprowadzane właśnie przepisy.

Dzisiaj w Sejmie za przyjęciem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródeł energii zagłosowało 244 posłów, 177 było przeciw, a od głosu wstrzymało się 19 posłów. "Za" głosowali wszyscy posłowie PiS, 13 posłów Kukiz'15, dwóch posłów WiS oraz dwóch posłów niezależnych (Jan Klawiter, Janusz Sanocki).  Przeciwko głosowali wszyscy posłowie PO, Nowoczesnej i PSL, a także czterech posłów Kukiz'15. Od głosu wstrzymało się 18 posłów Kukiz'15 oraz jeden poseł niezależny ( Ryszard Galla). Nie głosowało 20 posłów. 

Projekt nowelizacji, zgłoszony jako poselski, a będący de facto projektem rządowym, był procedowany w Sejmie w ekspresowym tempie. Procedowanie projektu jako poselski umożliwiło pominięcie wcześniejszych konsultacji międzyresortowych oraz konsultacji społecznych, które musiałyby towarzyszyć projektowi rządowemu.

Sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa, która procedowała ten projekt, potrzebowała na jego dopracowanie tylko czterech posiedzeń. W tym czasie przyjęto kilkadziesiąt poprawek, z których większość zgłosili formalni autorzy projektu, czyli grupa posłów PiS.

Wcześniej sejmowa komisja głosami posłów PiS nie zgodziła się na postulowane przez posłów opozycji i branżę OZE wysłuchanie publiczne, a także na powołanie podkomisji, która zajęłaby się dopracowaniem zapisów nowelizacji.

Najbardziej skorzysta współspalanie?

Jednocześnie nowelizacja zmienia zasady dotychczas wpisanego do ustawy o OZE systemu aukcyjnego. Jak argumentowali przedstawiciele Ministerstwa Energii, nowy system aukcji ma promować produkcję energii odnawialnej głównie za pomocą stabilnej generacji. Wygranym tych zmian może być technologia współspalania biomasy z węglem.

Na zmianach w systemie aukcji straci energetyka wiatrowa, która dodatkowo stanęła w trudnej sytuacji wobec uchwalenia przez parlament ustawy o inwestycjach wiatrowych, nazywanej przez branżę wiatrową ustawą antywiatrakową.

Do nowelizacji ustawy o OZE wpisano kontrowersyjne zapisy dotyczące tzw. drewna energetycznego czy niejasne regulacje dotyczące biomasy zanieczyszczonej. Urząd Regulacji Energetyki wskazywał, że te zapisy mogą prowadzić do trudnych do zweryfikowania nadużyć przy spalaniu biomasy w elektrowniach i de facto wyłudzania wsparcia przysługującego za produkcję zielonej energii.

Nowelizacja ustawy nie rozwiązuje problemów, które powstały na rynku zielonych certyfikatów, w dotychczas stosowanym systemie wsparcia dla OZE. W zakresie tego systemu wpisano do nowelizacji natomiast wycofanie się z obowiązku zakupu zielonej energii przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego, co ma nastąpić za półtora roku, a do tzw. obowiązku OZE wprowadzono osobny obowiązek zakupu zielonej energii z biogazowni, co ma poprawić sytuację finansową właścicieli biogazowni, ale wpłynie niekorzystnie na działających w systemie zielonych certyfikatów operatorów innych elektrowni OZE.

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza też, sprzyjające rozwojowi energetyki rozproszonej, regulacje zmierzające do tworzenia lokalnych kooperatyw energetycznych – spółdzielni i klastrów energetycznych. Te podmioty mają wziąć udział w systemie aukcyjnym, jednak jak już teraz przyznaje Ministerstwo Energii, system spółdzielni i klastrów będzie wymagać doprecyzowania w kolejnych nowelizacjach ustawy o OZE.  

Nowy system rozliczeń dla prosumentów

Przyjęcie nowelizacji ustawy o OZE oznacza usunięcie z niej zapisów dotyczących systemu taryf gwarantowanych, z których, ubiegłoroczną decyzją Sejmu, mieli korzystać najmniejsi producenci energii w mikroinstalacjach o mocy do 10 kW.

Po nowelizacji, w ustawie o OZE znajdziemy nową definicję prosumenta, dzięki której z preferencji przy inwestycjach prosumenckich ma skorzystać szerszy katalog podmiotów, w tym nie tylko gospodarstwa domowe, ale także m.in. instytucje należące do sektora publicznego.

Problemem w tym przypadku może być jednak fakt, że, zgodnie z definicją prosumenta wpisaną do nowelizacji ustawy o OZE, prosument, aby nim zostać, musi posiadać umowę kompleksową, co wkluczy pewne grono potencjalnych inwestorów.

Kolejny minus definicji prosumenta to nieuwzględnienie w niej przedsiębiorców. Ministerstwo Energii tłumaczy, że wynika to z problematycznych kwestii podatkowych, jednak zapewnia, że ta sprawa ma być przez ME dopracowana w najbliższych miesiącach i powinna pojawić się w kolejnych zmianach w ustawie o OZE.

W toku prac w Sejmie poprawiono wstępne propozycje w nowym systemie wsparcia dla prosumentów, którzy mają korzystać z tzw. opustów. Za oddanie do sieci nadwyżek nieskonsumowanej energii prosumentom ma przysługiwać tzw. opust na energię pobraną od operatora. Opust będzie liczony od części zmiennych na rachunku (energią i dystrybucja), ale bez opłat stałych (opłata przejściowa i opłata o OZE). Rozliczanie z zakładem energetycznym ma następować w okresach rocznych.

Początkowo Ministerstwo Energii zaproponowało, aby opust wyniósł 1:0,7 dla instalacji o mocy do 7 kW, 1:0,5 dla instalacji o mocy 7-40 kW, a także 1:0,35 dla mikroinstalacji zbudowanych z dotacją. Ostatecznie jednak podniesiono poziom opustów do 1:0,8 dla instalacji o mocy do 10 kW i do 1:0,7 dla pozostałych mikroinstalacji o mocy do 40 kW, a także wydłużono okres wsparcia z proponowanych na początku 10 lat do 15 lat. Po tym okresie nowelizacja nie przewiduje jakichkolwiek zasad traktowania nadwyżek nieskonsumowanej energii.

Dodatkowo na etapie prac nad nowelizacją wprowadzono poprawkę, która ma rozwiązać problem tzw. bilansowania międzyfazowego.

Autorzy nowelizacji ustawy o OZE, czyli de facto Ministerstwo Energii, wychodzą z założenia, że prosumenci nie powinni sprzedawać nadwyżek wyprodukowanej energii, ale w zamian mogą czerpać korzyści ze swoistej wymiany barterowej z zakładem energetycznym, uzyskując opusty na odbieraną energię – przy uwzględnieniu określonego współczynnika, pomniejszonego o pewną premię za "przechowanie” nadwyżki energii, której prosumenci nie skonsumowali od razu i którą oddali do sieci.  

Najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem dla prosumentów pozostanie jak największa autokonsumpcja wyprodukowanej energii, dająca największe oszczędności na rachunku za energię.

W toku prac nad nowelizacją posłowie opozycji zwracali uwagę, że rząd nie przedstawił żadnych analiz wprowadzanego systemu wsparcia, a także prognoz jak dzięki temu systemowi będzie rozwijać się rynek prosumencki.

Skąd opłata przejściowa w ustawie o OZE?

Tłumacząc rezygnację z systemu taryf gwarantowanych Ministerstwo Energii wskazywało, że byłby on zbyt dużym obciążeniem  dla odbiorców energii. Jak wyliczały organizacje związane z energetyką obywatelską, koszt dopłat na rachunkach z powodu objęcia prosumentów taryfami gwarantowanymi, wyniósłby ok. 40 groszy na miesiąc.

Tymczasem Ministerstwo Energii przeniosło do nowelizacji ustawy o OZE niejasny system finansowania energetyki konwencjonalnej w ramach tzw. opłaty przejściowej, która jest doliczana do rachunków za energię. Ponadto, w tej nowelizacji podwójnie podniosło wartość tej opłaty – do poziomu 8 zł/miesiąc.

Opłata przejściowa jest dopisywana do rachunków za energię odbiorców końcowych i wynika z kosztów likwidacji kontraktów długoterminowych elektrowni. De facto to forma finansowania konwencjonalnej energetyki, dlatego zastanawia fakt, dlaczego regulacje z nią związane wpisano do ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Ministerstwo Energii tłumaczy, że zwiększenie wysokości opłaty przejściowej dla odbiorców (niższą wartość zapłacą m.in. kopalnie) to efekt ogromnego zadłużenia państwowej spółki zarządzającej tą opłatą – tzw. Zarządcy Rozliczeń, którego długi mają sięgać miliarda złotych.

Co teraz?

Po przyjęciu nowelizacji ustawy o OZE przez Sejm teraz trafi ona do Senatu. Senatorowie mogą jeszcze przyjąć do niej poprawki, a jeśli tak się stanie, wówczas ustawa wróci do Sejmu i senackie poprawki będą głosować posłowie. Jeśli Senat nie zgłosi poprawek, wówczas ustawa trafi od razu do podpisu prezydenta.

Dodatkowym etapem wdrażania nowelizacji mogło by być notyfikowanie jej Komisji Europejskiej, aby KE mogła ocenić, czy proponowane przepisy są zgodne z prawem unijnym. Sejmowe biuro legislacyjne zapewniało, że ze względu na poruszane w nowelizacji kwestie związane z pomocą publiczną notyfikacja jest konieczna. Ministerstwo Energii było jednak innego zdania i w efekcie z wdrożeniem nowelizacji nie będziemy czekać na opinię Komisji Europejskiej. 

Zapisany w przyjętej dzisiaj przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE termin jej wejścia w życie to 1 lipca br. Jeśli do tego czasu nowelizacja jednak nie weszłaby w życie, obowiązywałaby nadal dotychczasowa wersja ustawy o OZE i wówczas od 1 lipca zaczęłyby obowiązywać wpisane do tej ustawy wcześniej zasady nowego systemu wsparcia z rozdziału  4. ustawy o OZE, w tym taryfy gwarantowane i system aukcji w dotychczasowej wersji. 

Więcej informacji na temat nowelizacji ustawy o OZE w zakładce: Prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii.

gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (120)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Romek |
Ustawa przyjęta a nigdzie nie przeczytaj poprawek rozdz4 co to jakaś tajemnica
lolek |
To w końcu do 7 kW czy do 10 kW.
eko |
no właśnie, droga Redakcjo 7 czy 10 ?????
QWERTY |
10 kW
Mietek |
Czy jeżeli potrzebuję na rok 2000 kW, mam instalację, wyprodukuję tyle, że wystarczy na moje potrzeby, oraz na pokrycie tego, co "pożyczyłem" z Energi innymi słowy bilans wyjdzie na zero, czy nic nie będę płacił za energię elektryczną? "0" faktur? Czy jednak będę musiał zapłacić którąś z opłat (handlowa, przejściowa, stała, zmienna, abonament, akcyza VAT) za energię którą pobiorę z sieci? będę wdzięczny za podpowiedź.
solar |
Do 10 kW bezie teraz współczynnik 1:0,8 - czyli nie jest źle... Czyli biorąc pod uwagę fakt, że ktoś otrzymał dotację to również będzie mógł skorzystać z opustu 1:08 ?? Co to jest umowa kompleksowa?
solar |
@Mietek: Wg mnie pozostaną opłaty stałe, czyli licznikowa, przejściowa itp. łącznie pewnie około 30 zł
gość |
prosumenci nie jest źle, spółdzielnie i klastry świetny kierunek, ale dużo pracy przed, bo na razie więcej pytań niż odpowiedzi, cała reszta ustawy to dramat, witamy Lasy Państwowe
witek |
Aż tyle nie wyjdzie z opłaty (30pln) wystarczy spojrzeć na swój dotychczasowy rachunek i podliczyć u mnie ok 10pln wychodzi teraz
witek |
Teraz przy bilansowaniu 1: 0,5 u mnie za I półrocze 2016r przy instalacji pv 7kw -pompa ciepła ,dom 150m2 dopłatę szacuję na jakieś 50-700 pln za pół roku. Więc przy 1:0,8 powinno być jeszcze lepiej.
witek |
500-700 miało być
solar |
@witek: może masz i rację, aż tak dokładnie nie analizowałem swojego rachunku za prąd. Ale jeśli to bedzie ok 10 zł to tragedii nie ma. Czyli ma się rozumieć, że raz w roku będziemy otrzymywać rachunek za energię elektryczną?
wujek_samo_zlo |
No i kasa na kopalnie i gornikow sie znajdzie ... a kto za to zaplaci oczywiscie nikt inny jak wszyscy
nowy |
to korzystniej jest teraz /czy jest pełny net-metering, nie liczą przesyłu? ) czy będzie lepiej po 1 lipca - bo nie wiem kiedy zgłosić instalację PV 5 kWp do zakładu Enea o przyłączenie ?? proszę o pomoc i info
osc |
ale co z tym bilansowaniem miedzyfazowym i dopiskiem w ostatniej chwili "mikroinstalacje trojfazowe"? czy jak mam inweter 1-fazowy i przylacze do ZE 3-fazowe to jestem w D i bede tracil czy takze bede mial bilansowanie oddal/pobral jako suma 3 faz? bo to jest nadal niejasne
osc |
mam to samo pytanie co @nowy, lepiej teraz biec do PGE czy poczekac na 1 lipca? instalacja 3,5kWp i inwerter 1F
F |
Zdecydowanie czekać na 1 lipca @osc W net-meteringu obecnym pod uwagę brana jest tylko energia czynna (pozycja nr 1 z faktury za energię elektryczną), natomiast po 1 lipca uwzględniona jest zarówno energia czynna jak i przesył energii. Daję to Tobie gwarancję, że nie niezależnie czy wzrośnie przesył czy energia to i tak będziesz do przodu, a przy bilansowaniu "na starych warunkach" cena energii mogłaby spadać, a koszt przesyłu rosnąć i byś miał plecy... Zdecydowanie lepiej poczekać na 1 lipca.
osc |
@F: ok, tak też rozumiem bilansowanie miedzyfazowe i rachunek za roznice jednego vs drugie 1:0,8... ale co z tym bilansowaniem jak mam inwerter 1F, a nie 3F, tak jak pewnie wieksozsc malych instalacji na domach? nie bede mial bilansowania? nie rozumiem tego nadal
panelepolikrystaliczne.pl |
BRAWO ! Myślę że bardzo uczciwie to wyszło, 1 do 0,8 jest ok. Normalnie przy taryfach musielibyśmy płacić podatek i wyszło by na to samo. Tutaj nie interesują nas podwyżki których na pewno nie zabraknie przez następne 15 lat, a tego nikt przy taryfach gwarantowanych nie brał pod uwagę jeżeli 1KWh kosztowałby np. 1zł to w FiT nadal byłoby 0,65 minus podatek dochodowy więc 0,53zł a w tym przypadku będziemy mieli 0,8zł więc na prawdę nie narzekajmy. Poza tym super wsparcie dla instalacji do 40KW daje to ogromne możliwości, czego wcześniej nie było. Wiadomo kilka niedociągnięć jest jednakże myślę że to też doprecyzują. Z innej beczki, pamiętacie jak PO była przeciwna taryfom i net metteringowi, a teraz proponowali net-met 1:1, jak byli "przy korycie" to inaczej gadali i teraz też inaczej żenada ta nasza polityka.
Seas |
@osc przelącz odbiorniki na fazę inwertera i bilansowanie juz jest, bez łaski ME.
solar |
@panelepolikrystalicne.pl: zgadzam się z Twoim wpisem w pełni, jeśli taryfy by weszły w życie to doszłaby nam dodatkowa biurokracje, podatki itp. A sposób rozliczania kWh za kWh jest optymalny do rozliczania. Nie wiem tylko co to jest ta umowa kompleksowa?
osc |
@Seas: fajnie, czyli dopisano 1 niepotrzebne słowo w ustawie, które będzie skutkować tylko tym że Kowalski będzie przepinał kable w domu, a efekt dla ZE będzie taki sam... ech, bez sensu. chyba że wymienię inwerter, czyli kolejne kilka tys inwestycji bez sensu... przeliczniki fajnie, ale te 3F i brak bilansowania to mnie załamują :(
gino |
Ludzie nie mylcie kW z kWh kWp kWe kVA
gino |
do F i Nowy. Automatycznie wszyscy przejdą na nowy netmetering , tak było 1 stycznia że wszystkich z automatu ściagli którzy już instalacje mają nawet od 2008 słyszałem że może nawet będzie wybór ale kto by chcial miec energie bez dystrybucji ?!!!
czesiek |
Te nowe wsparcie 1:0,8 bedzie dla wszystkuch czy tylko dla nowych mikroinstalacji zgloszonych po 1 lipca?
John Snow |
A ja tak sobie myślę , że jeszcze kiedyś koncerny energetyczne oddadzą nam kasę za każdą zaplutą kWh oddaną im za darmo (mam na myśli energię której nie pobierzemy bo jej za dużo oddaliśmy, nawet pomimo wskaźnika 1:0,8). No bo jak to niby wygląda ? Dajemy spółce prawa handlowego coś za darmo ? Darowiznę niby ? A jakaś umowa ? Podatek od darowizny będą płacić ? Dostaną za zero sprzedadzą po cenie komercyjnej? Będą jeszcze z tego mieli jazdę. Czekam spokojnie na pierwszego prosumenta który pójdzie z tym do sądu. Chyba że trzeba będzie poczekać aż to nie będą sądy pana Ziobro. (pseudonim zero). Ale trzeba to skwapliwie notować, ile nam ukradli. Tak tak ukradli, bo nikt tego z własnej woli im nie darował, tylko został przymuszony.
KW |
No właśnie, a co z nadwyżkami oddanymi do sieci a nie skonsumowanymi? Miały się kumulować w latach następnych. Będą przepadać? Nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji.
Patryk |
w art. 4 ust. 1 nadać brzmienie: „1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8.”;
Patryk |
Art. 4 ust. 11. "Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci wobec ilości energii pobranej przez niego z tej sieci dysponuje sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat, o których mowa w ust. 4."
Maciek |
Czy ograniczenie do 10kW dla 1:0,8 dotyczy mocy inwertera czy paneli?
Erwin |
Tak.
aa |
@John Snow W pełni się z Tobą zgadzam.Jest to kradzież.Może jakiś Strasburg?
Prosument |
@John Snow zrób se drinka, przemyśl swój wpis, połóż się , zdrzemnij . jak wstaniesz weź coś do pisania i pierwszą lepszą komórkę , włącz kalkulator i licz chłopie - licz! Jeżeli ta ustawa przejdzie bez poprawek senatu, to nic tylko wychwalac PIS pod niebiosa - dotąd nie było lepszej dla prosumentów, PO i inni kodziarze a także farbowane lisy teraz chcą coś robić - śmiech na sali! Osiem lat .... i wszystko jasne :) Alleluja i do przodu!
ZagubionyPV |
Czy ktoś może mi dokładnie opisać na czym polega metoda opustów. Od którego momentu będzie rozliczanie 0,8:1 ? Czy jeżeli mam instalację 5kW a zapotrzebowanie na 6kW to w pierwszej kolejności będzie net-meet 1:1, a dopiero jezeli oddam coś do sieci ponad moje zapotrzebowanie to będzie 0,8:1 oddawane z sieci, bo już nic z tego nie rozumiem. Miały być liczniki dwukierunkowe i proste rozliczenie: wpuszczasz ilość kWh do sieci i jakąś iloś pobierasz i to się bilansuje na liczniku, a teraz to już nie wiem.... Bardzo prosze o wytłumaczenie kogoś kompetentnego. Z góry dzieki.
aa |
@Prosument.Za to ty nie pij już drinków-wyraźnie szkodzi Ci na umysł.Ta ustawa jest w porządku,ale nie jest w porządku okradanie ludzi z nadwyżek po "opuście.Dotarło te 20 i 30% powinno ZE wystarczyć za magazynowanie,ale kolejna kradzież nadwyżek kWh jest kur.....stwem
Gucio |
@ aa masz 100% racji. Głupie PiSiorki ni pomyślały , żeby zostawić prosumentom wybór, Nowe zasady albo stare. Jakbyś wybrał Nowe (korzystniejsze) to sam się na te darowizny decydujesz, a tak mogą mieć problemy z przymusowymi darowiznami..
azza |
Dotychczas przy ustawie o OZE mieliśmy do czynienia z rządowymi kłamstwami i oszustwami ! Teraz doszło jeszcze ZŁODZIEJSTWO czy jak kto woli - przymusowa darowizna !
Seas |
Przymusowa darowizna w ramach opustu 1;0,8 jest kosztowo mniejsza niż oplaty dystrybucyjne w ramach net-met eneegii.
aa |
@Seas Nowe regulacje powinny obejmować instalacje zgłaszane po 01.07.2016 a wcześniejszym dawać możliwość wyboru.Jak można w tym kraju coś zaplanować jeśli co 6 miesięcy są zmieniane zasady gry,bo przecież już jest mowa o "doprecyzowaniu ustawy" jak zwykle na zasadzie "albo bedzie albo nie bedzie".Pisałem powyżej to 20 lub 30% za magazynowanie naszej energii jest ok. i można by na siłę uznać,że jest to jakaś pomoc ze strony państwa (VAT,akcyza),ale brak możliwości odsprzedaży nadwyżek JEST POMOCĄ DLA MONOPOLISTÓW ENERGETYCZNYCH i jawnym okradaniem obywateli.Nie można każdego mierzyć swoją miarą. Łał super mnie się idealnie bilansuje,bo niektórym się bilansuje ale pozostaje sporo nadwyżek oddawanych za darmo (bo nie każdego po tej wątpliwej inwestycji w PV będzie teraz stać na inwestycję np. w PC)
Prosument |
@aa - albo jesteś tylko obserwatorem , albo jesteś prosumentem ale nie świadomym, bo jak mam poważnie traktować , to o czym piszesz. Jakbyś był prosumentem, to wiedziałbyś, że dzisiejsze opłaty (łącznie z podatkiem dochodowym od sprzedaży nadwyżki) wynoszą więcej niż 1:0,8 a nawet 1:07 - w niektórych przypadkach. Jeżeli będzie podobnie - a na pewno nie gorzej, to jest DOBRA ZMIANA - dla nas mniej papierologii. Licz chłopie, licz! Alleluja i do przodu!
Janek795 |
Dołączam się do pytania - ZagubionyPV | 2016-06-10 21:37:57 Czy ktoś może mi dokładnie opisać na czym polega metoda opustów. Od którego momentu będzie rozliczanie 0,8:1 ? Czy jeżeli mam instalację 5kW a zapotrzebowanie na 6kW to w pierwszej kolejności będzie net-meet 1:1, a dopiero jezeli oddam coś do sieci ponad moje zapotrzebowanie to będzie 0,8:1 oddawane z sieci, bo już nic z tego nie rozumiem. Miały być liczniki dwukierunkowe i proste rozliczenie: wpuszczasz ilość kWh do sieci i jakąś iloś pobierasz i to się bilansuje na liczniku, a teraz to już nie wiem.... Bardzo prosze o wytłumaczenie kogoś kompetentnego. Z góry dzieki.
sol |
Trzeba tak dobrać instalację, żeby nadwyżek nie było. I to jest możliwe przy jednorocznym cyklu rozliczeniowym. Innej drogi nie ma, bo rozliczana będzie energia pobrana z wprowadzoną do sieci. Według mnie bilansowanie międzyfazowe rozwiązuje problem inwerterów jednofazowych za pomocą odpowiedniego licznika. Do najmniejszych instalacji PV stosuje się inwertery jednofazowe, innych na rynku nie ma.
aa |
Nie piszę tego o sobie (to osobliwy przypadek) ale o ludzikach którzy licząc na fit porobili po 10kW i teraz po "opuście" będą zmuszeni "darować" nadwyżki ZE
aa |
@Prosument.Nie masz zielonego pojęcia z kim podejmujesz dyskusję,a ja nie mam zamiaru Ci tego wyjaśniać.Jest tu kilku ludzi którzy doskonale znają moją instalację z tego i innych forów
sol |
I pamiętajmy, że system ma działać przez 15 lat. Dla mnie jest to z grubsza okres zwrotu inwestycji. W tym czasie powszechne już będą magazyny energii, więc system zmierza do wprowadzenia autokonsumpcji na większa skalę. Dojdą już na pewno elektryki w rozsądnych cenach co też spowoduje rozwój magazynów. Tak to widzę.
EcoSolar.pl |
1:0,8 do 10kW oraz 1:0,7 do 40kW jest to najlepsze rozwiązanie jakie było dotychczas zaproponowane. Poprawka, która ma rozwiązać problem tzw. bilansowania międzyfazowego jest bardzo ważna. Nieścisłości w poprzedniej ustawie były wykorzystywane przez dostawców energii na niekorzyść prosumentów. Zobaczymy jak to wszystko zostanie zaimplementowane. Dlatego uważam, że warto poczekać, aż będą znane szczegóły przepisów wykonawczych.
sol |
@EcoSolar.pl. Otóż to.
aa |
Mimo korzystnej ustawy, brak możliwości odsprzedaży nadwyżek po opuście tak jak obecnie uważam za złodziejstwo !!! i prędzej będę grzał powietrze niż oddam choćby 1kWh za darmo.
solar |
A kiedy mogą być znane te przepisy wykonawcze??
sol |
@solar. Z tym to może być różnie, w zależności od skomplikowania materii, od zaangażowania się danego ministra. Ogólnie rozporządzenia powinny powstać "bez zbędnej zwłoki". Jeżeli minister nie będzie dociskany to i rok może się konsultować w zagadnieniach technicznych. Sorry, taki mamy ustrój - parafrazując Bieńkowską.
IXI |
Czyli mamy 15 lat na przejście z systemu on-grid na off-grid.
sol |
@IXI. Tak to wygląda. Za 15 lat roczna wydajność paneli będzie dwukrotnie wyższa niż obecnie. 15 kWh/m2 na ogrzewanie na rok, to też będzie standard. Magazyny będą powszechnie stosowane. Itd.
jw |
Wg FIT produkowałbym energię w dzień po 65 groszy minus podatek, a kupował bym W NOCY, bo wtedy jest mi potrzebna W DUŻEJ ILOŚCI na OGRZEWANIE po 27 groszy brutto w II taryfie. Dzięki temu wyprodukowanie kWh PODCZAS SZCZYTU, kiedy wg tego co ZE skamlały dziennikarzom nie mają szans zaspokoić zapotrzebowania pokrywa mi dwie kWh w nocy, kedy NIE MOŻNA WYGASIĆ EKEKTROWNI WĘGLOWEJ. Obecna wersja ustawy jest więc do dupy.
endofcoal |
Ludzie wy się napradę martwicie co z nadwyżkami ? Kupujecie klimatyzacje, teraz są takie co można używać cały rok, grzejecie w zime do -15, a w lato przyjemnie chłodno i po sprawie. Albo plazma 65 cali
aa |
@endofcoal I jedno i drugie mam i pc x2 też mam i wiele innych rzeczy tez mam,ale są ludzie których na te rzeczy po "inwestycji" PV po prostu nie stać,a sprzedaż nawet 1000kWh to ok 160zł (na opłaty stałe w sam raz).Wszyscy którzy tak się cieszą jesteście jeleniami dali wam ładnie opakowane gó-no i się podniecacie jak dzieci cukierkiem.Będziemy okradani z naszych nadwyżek i nie ważne w jakiej wysokości czy to jest 1zł czy 500zł. Zapominacie o celu OZE- poza ekonomią ekologia.Skoro nasza energia po te 17gr jest gorsza od tej z węgla ,od listopada do lutego będę grzał farelkami choinki na zewnątrz a zdjęcia z przyjemnością wstawię do internetu.Niech Europa zobaczy jak działa niesamowita polska ustawa
Mm |
Napiszcie jak to będzie czy wszyscy przejdą z automatu na nowe zasady? Czy jest to gdzieś zapisane?
Janek795 |
A da się to jakoś tak zrobić że 100% zużywam w domu + pobieram z sieci jeśli brakuje a tylko nadwyżka gdy pobór jest mniejszy leci do sieci? Jakaś hybryda czy coś?
aa |
@Janek795 Poczytaj o strażnikach mocy i zastanów się nad grzałkami (lub piecem akumulacyjnym)
Kazimierz |
Witam .Zadam jedno proste pytanie: czy po tej ,,DOBREJ ZMIANIE,, będzie szansa na taki bilans by płacić tylko opłaty stałe?.Instalacja do 10KW.Poza tym uważam że inwektywy pod adresem byłej i obecnej władzy są bez sensu bo obie opcje mają nas Prosumentów w głębokim uważaniu i chodzą na sznurku koncernów energetycznych, czego dowodem jest obecna poprawka.Przez wiele czasu stresowali nas nowymi bzdurnymi podziałami /do 7KW./ i współczynnikami 07, 05, 035 po to tylko by na koniec trochę popuścić i odwrócić uwagę od sedna sprawy czyli jawnego poparcia ZE.
moja elektrownia PV |
a więc witamy w świecie kontrolerów mocy oraz samochodów EV. Zostaliśmy puknięci, więc należy teraz puknąć system. PC to tylko jedna z wielu możliwości i na naszej stronie będziemy pokazywać, jak optymalizować autokonsumpcję - damy radę :)
aa |
Ta ustawa jest zakamuflowaną niedozwoloną pomocą publiczną (wg.KE) dla górnictwa i nie ma nic wspólnego z ekologią.I nie chodzi tylko o PV ale i wiatraki i hydroelektrownie.Wspomaganie współ spalania,spadające na pysk zielone certyfikaty -oczywiście w trakcie sesji-bo poza sesyjne a jakże hoho tylko handlowane miedzy spółkami córkami monopoli energetycznych (od paru lat patologia).To jest ekologia?To jest rozwój?To jest postęp technologiczny?Kpina.
aa |
To jest stary i niestety stały numer rządzących od tych 25 lat.Walniemy wam podatek 30% za coś,potem uchwalą 10%.Jezu jacy dobrzy tylko 10 a nie 30%.Rypniemy wam opłatę audiowizualną 15/mc,teraz jacy dobrzy 12 a nie 15.Opust 1:0,7;1:0,5;1:0,35.Ło Jezu jacy dobrzy dali 1:0,8 i 1;0,7.
jacek |
robią nas w balona teraz tylko pompa ciepła i dofinasowanie na pompe ciepła i grzać chłodzić niż oddać za darmo na drugi rok zabierają dofinasowania na pompy ciepła
Tomasz K |
Pis to najwiekszi lobbiści ! Konzerny enefetyczne co najwieksze walki krecą maja dostacz 100% za wspolneudawanie;) a nie wspolspalanie
PrawdaPolska |
Jestem Ciekaw co im z tego Biogazu wyjdzie...z tego co sie orientuje to 90% urzadzen jest ma licencjach zagranicznych w Polsce jest chyba tylko jeden Polski Producent tzw. DROGI BIOGAZOWEJ po normalnej polskiej cenie reszta to min. 150 tys i wiecej a dziala tak samo...ponadto biogaz jest do konca poskromiony i kazdy kto ma taka biogazownie musi miec rezim surowcowy chyba ze spi na pienadzach ktore wyda na eksploatacje.. Brawo minister teka nie od parady...za 4 lata jak juz Cie nie bedzie wszystko sie zmieni i bedzie wstyd.Polska to Naród który PAMIETA! ..
Dr |
@PrawdaPolska - nie jesteś człowiekiem z branży więc nie pisz bzdur. Polskie firmy dysponują najbardziej zaawansowanymi technologiami fermentacji metanowej, mogą fermentować każdy rodzaj biomasy (poza drewnem) produkując biogaz i wysokiej jakości nawozy.
sol |
@Dr, Biogazownie to świetne rozwiązanie, nie mam wątpliwości. Ale pozostaje w tym przypadku problem z lokalizacjami, bo są obawy o fetor. Ale może się mylę.
osc |
nadal nikt nie zwraca uwagi na to, ze prawdopodobnie (zaleznie od interpretacji ZE) usunieto bilansowanie miedzyfazowe dla instalacji oparty o inwertery 1-fazowe, które sa najpopularniejsze. Dodano 1 slowo, wy sie emocjonujecie przelicznikiem, ktory nic wam nie da jak macie inwerter 1-fazowy!!!
tłumacz dla pokolenia gimnazjum |
@osc naucz się czytać ze zrozumieniem. Ilość faz inwertera jest bez znaczenia. Ma być mikroinstalacja trójfazowa, a nie falownik. Czyli masz we wniosku wypełnić że masz instalację trójfazową - jest tam taki specjalny kwadracik, w którym masz postawić krzyżyk. Postaw go w kwadraciku po prawej - trójfazowa, a nie po lewej - jednofazowa. Doprowadź kabel trójfazowy do skrzynki gdzie masz wpięty falownik. Jeśli dalej nie rozumiesz, to nie wiem jak Ci to jaśniej wytłumaczyć. Możesz nawet przełączać swój mikroinwerter 500W na L1 w poniedziałek, a L2 we wtorek i to też będzie mikroinstalacja trójfazowa jeśli tak zaznaczyłeś we wniosku i doprowadziłeś chociaż 5x2,5mm2.
Mm |
Jestem ciekaw co na to KE myślę że notyfikacja będzie potrzebna i cała ta ustawa wszystkim odbije się czkawką pozatym tak ja to ktoś słusznie zauważył jest to niedozwolone pomoc publiczna okradanie ludzi z nadwyżek z tym faktem muszą coś zrobić
Janke795 |
To już chyba wole sprzedawać po 19gr niż oddawać za darmo :/ Złodzieje!
Master |
Też liczę że KE się dopierdzieli i utrze PISiorom nosa
Kazimierz |
Janke 795 pewnie masz mocno przewymiarowaną instalację.Ja też zrobiłem trochę na wyrost po uchwaleniu ustawy w lutym tamtego roku .Ale zaraz po 1 stycznia tego roku jak zaczęli majstrować przy ustawie od razu podjąłem decyzję że będę ogrzewał cały dom elektrycznie i problem z nadwyżkami z głowy.Doszło trochę kosztów dodatkowych /montaż ogrzewania płaszczyznowego na podczerwień/ a kominek i centralne sobie odpocznie .Chyba że zatęsknię za noszeniem drewna z drewutni i widokiem płomieni za szybą.Przy instalacji 9 KWp na trackerach własnej konstrukcji powinienem zbilansować zużycie zimowe sporymi nadwyżkami z okresu letniego.Co do nowelizacji już wyraziłem swoje zdanie wcześniej.Mogło być gorzej.Jeszcze jedna sprawa mnie nurtuje- mianowicie wcześniej w propozycjach rządowych było sformułowanie z którego można było wywnioskować że możemy zbilansować tylko taką ilość KWh jaką pobraliśmy z sieci,teraz na ten temat cisza.Czy ktoś z kolegów wie coś na ten temat ?.Ja to zrozumiałem że jak pobiorę 5 to będę mógł oddać tylko 5KWh i za różnicę wynikającą ze współczynnika i tak będę musiał zapłacić.Dlatego pytałem czy można będzie zbilansować się z ZE.na 0 pomijając opłaty stałe.
sol |
@Kazimierz. Wydaje mi się, że ten zapis jest aktualny. Jeżeli wprowadziłeś do sieci 5000 kWh, to możesz tylko do tej wartości zakupić energię z opustem. Rozliczenie w cyklu rocznym.
Dofinansowanie |
Co z instalacjami dotowanymi z programu prosument ? 1:0,35 ? czy nie ma jużto znaczenia czy instalacja jest dotowana czy nie ?
abc |
@Dofinansowanie to już nie ma znaczenia, dostaniesz lepszy współczynnik
kozojad |
@Kaziemierz liczenie jest bardzo proste - najsamwieprw wprowadzasz 5 a potem możesz pobrać z opustem 5 x 0,8 , czyli 4. Jak pobierzesz więcej, to płacisz normalną cenę za prąd i wszystkie dodatki.
TTT |
Nadwyżki i Nadwyżki .....po jaką .......było słuchać tych oszustów "super handlowców" i kupować instalację 10 kWp jak zużywacie rocznie 5000 kWh ??? Przecież każdy kto obserwuje rynek i proces uchwalania tej Ustawy od dawna już wie że FIT w Polsce to mrzonka. PO i PSL to mogli zrobić już wiele lat temu normalną ustawę ....ale nie chcieli ....a raczej z powodu konfliktu pomiędzy przywódcami PSLu .... PiS niestety zaproponował coś rozsądnego, niestety bo nie spodziewałem się tego po tej partii .... Martwcie się aby te wasze instalacje z chińskimi inwerterami i modułami "używanymi" albo bez gwarancji , kupionymi po 4500 a nawet 4000 zł/kWp pracowały przez min 5 lat bo wtedy żadnego zwrotu nie będzie .....Największy problem branży że teraz zaczną powstawać jak grzyby po deszczu firemki : Janej &Janek Fotowoltanika" ;) których za dwa lata nie będzie i ...... gwarancja będzie się nadawać do "WC" .... żadna PARTIA nie spiepr.....y tak sprawy OZE jak banda chciwych "cwaniaczków" ......gdzie jest te 95% firm które robiło kiedyś kolektory ??? Wesołych Świąt :)
aa |
@TTT Słuchaj mistrzu.Swoją instalację robiłem pod małym trój pakiem,gdzie o fitach nie było mowy.Wychodziłem na zero.Ta zmiana ustawy (poza obecnie obowiązującą) choć w sumie niezła jest bez możliwości odsprzedaży nadwyżek niekorzystna dla ludzi którzy będą je posiadać po opuście.Poza tym g-no cię obchodzi kto na jakim sprzęcie ma instalację (moją zrobili papuasi) i kiedy się zepsuje.Jeśli czepiasz się nadwyżek to najpierw użyj umysłu a potem martw się o konkurencję,która jak czytam najwyraźniej Cię boli.Ja instalotorem nie jestem
Randy Mott |
There is widespread lack of real knowledge of biogas in Poland. Odor controls can be extremely effective, but are expensive. Only larger plants doing organic waste can sustain the cost, so smaller plants cannot be located close to people. The potential for biogas using the auction is limited by the process, which discourages smaller investors. Biogas is really the tool for organic waste management and produces its main benefits from this role. But there will never be enough biogas to replace wind or PV in the RES mix. There is widespread lack of real knowledge of biogas in Poland. Odor controls can be extremely effective, but are expensive. Only larger plants doing organic waste can sustain the cost, so smaller plants cannot be located close to people. The potential for biogas using the auction is limited by the process, which discourages smaller investors. Biogas is really the tool for organic waste management and produces its main benefits from this role. But there will never be enough biogas to replace wind or PV in the RES mix.
volt |
"tłumacz dla pokolenia gimnazjum | 2016-06-12 11:34:15 napisał @osc naucz się czytać ze zrozumieniem. Ilość faz inwertera jest bez znaczenia. Ma być mikroinstalacja trójfazowa, a nie falownik. Czyli masz we wniosku wypełnić że masz instalację trójfazową - jest tam taki specjalny kwadracik, w którym masz postawić krzyżyk. Postaw go w kwadraciku po prawej - trójfazowa, a nie po lewej - jednofazowa. Doprowadź kabel trójfazowy do skrzynki gdzie masz wpięty falownik. Jeśli dalej nie rozumiesz, to nie wiem jak Ci to jaśniej wytłumaczyć. Możesz nawet przełączać swój mikroinwerter 500W na L1 w poniedziałek, a L2 we wtorek i to też będzie mikroinstalacja trójfazowa jeśli tak zaznaczyłeś we wniosku i doprowadziłeś chociaż 5x2,5mm2." Ale przecież trzeba dołączyć schemat instalacji i opis inwertera w zgłoszeniu więc jak to "ukryć"?
MO |
A wie ktoś jak to będzie rozliczane pomiędzy dwie taryfy? Produkując w pierwszej odbiór w pierwszej, czy dowolnie, produkcja w pierwszej i odbiór drugiej. Układ pomiarowy przecież zlicza osobno taryfy.
Ryszard Dąb-Rozwadowski |
@MO energia będzie rozliczana na zasadzie krossbilansu - to co wyprodukujesz w I strefie będziesz mógł zużyć w II a to co wyprodukujesz w II będzie mógł zuzyć w I. tak zwany krossbilans wymyślili i wprowadzili do nowelizacji ustawy nasi naukowcy z Bierutowic.
Prawda |
W PV chodzi o oszczędności na rachunku za energię elektryczną, a nie o pytanie kiedy mi się to zwróci! Bo kupując kocioł na gaz / olej nikt o zdrowym umyślę nie pyta kiedy mu się to zwróci!
zainteresowany |
Gdzie można znaleźć treść tej nowelizacji?
Mm |
Moja instalacja właśnie zaczęła od dzisiaj działać Niech się dzieje co chce
TTT |
@aa...Czytanie ze zrozumieniem nie boli....O nadwyżkach po rozliczeniu jest prawie co drugi wpis, i wynika to tylko z tego że część firm sprzedawała w pewnym okresie wyłącznie pod FIT przewymiarowane instalacje. Osobiście uważam ze było to delikatnie mówiąc "naciąganie" tych klientów. Branża OZE jest ciągle rozwijająca się i warto zadbać o trochę etyki handlowej ........którą jak widzę masz w dalekim poważaniu...konkurencji się nie obawiam ponieważ od ponad 8 lat pod jednym i nie zmienionym szyldem działam w tej branży, ..... ale jak widzę nadepnąłem koledze na odcisk .... czyżby kreatywna upadłość jako ucieczka przed serwisami gwarancyjnymi kolektorów ??? :) Co do FIT .....kolego mały trój pak wiesz kiedy wszedł i zapewne wiesz dlaczego pojawiła się ta "proteza"....a pierwszy projekt ustawy OZE kiedy był napisany??? i co w nim było jak nie FIT właśnie.....
aa |
@TTT,Czytanie ze zrozumieniem nie boli.Wyczytałeś ,że jestem instalatorem kolektorów ?.Gdybyś śledził moje wpisy (ale fakt dawno Cię na tym portalu nie było) to nie pisałbyś takich bzdur.Nie wchodzę z Tobą w polemikę instalatorską czy etykę handlową bo mam to w głębokim poważaniu,to nie moja działka.Piszę wyraźnie ,że oddawanie nadwyżek za free jest złodziejstwem koniec,kropka.Natomiast Twój pierwszy wpis ni z gruszki ni z pietruszki porusza tematy jakości paneli i czego tam jeszcze.Tu się pisze o ustawie.
Kazimierz |
kozojad.Czyli jak wprowadzę do sieci 10KWh swojej energii a pobiorę 8KWh to nic im nie dopłacam?Moje zużycie będzie ok.13 KWh na rok i moja instalacja tyle produkuję ,liczę że te 3 KWh sam zużyję.Nadwyżki mogą się wydawać spore ale mam jeszcze instalację of-grid od której zacząłem przygodę z fotowoltaiką więc okres od wiosny do jesieni dom chodzi za darmo, a moje on-grid pracuje głownie na te nadwyżki potrzebne w zimie do ogrzewania domu .Instalację zgłosiłem w PGE 4 stycznia br.i do tej pory nie mam wszystkich umów,ale na pewno będę chciał być na nowych warunkach bo stare mimo tego że za nadwyżki płacą po 18 groszy nie dają przy takiej konsumcji energii jak napisałem wyżej, szansy na jakieś większe oszczędności.Dopóki nie będą dostępne tanie i niezawodne magazyny energii sieć jest dla nas najlepszym magazynem bo tutaj nie ma nigdy możliwości że energia się zmarnuje o ile prawidłowo się obliczy zapotrzebowanie na energię.W swojej instalacji of grid musiałem się nieźle nagłówkować by wykorzystać całą energię/grzałki na DC sterownik, bateria kondensatorów, by sterownik nie zakłócał inwertera, a raczej jego ładowarki solarnej/Tych co obawiają się że będą oddawać energię za darmo pozdrawiam i namawiam do modernizacji swoich instalacji .Jeszcze parę słów o firmach nachalnie reklamujących stawki gwarantowane aby sprzedać swoje elektrownie on-grid -teraz większość z nich bez ogródek pisze o tym że najlepiej kupić u nich elektrownię of-grid bo właśnie to tylko się opłaca.Na koniec nie martwmy się że coś oddamy za darmo, ale o to by nasze elektrownie miały jak najlepszą sprawność i życzę wszystkim miłośnikom energii odnawialnej dużo słońca ,wiatru, wody itd.
Kazimierz |
W moim powyższym wpisie wszędzie gdzie napisałem KWh oczywiście powinno być MWh.
EkspertOZE |
@K0AZIMIERZ. Masz dużo racji, off grid jest rozwiązaniem na nadwyżki i ja takie stosuję od kilku lat czekając na Ustawę o OZE. Jednak Instalacja Off- grid jest zawsze znacznie droższa (mam 40 kWh w bateriach wiem coś o tym). Ale zastanawiam się głośno, dlaczego w Polsce zawsze musi być inaczej (nie zawsze lepiej) niż u wszystkich sąsiadów w Europie. W 32 krajach Europy jest FIT i uznano to za najlepszy ze sposobów - dzięki niemu GB zbudowała w ciągu 6 lat 16 GWp w PV i nadal buduje w super tampie. Jak tu piszą inni - płacimy opłagtę przejściowa 8 zł a za FIT płacilibyśmy 40 gr na miesięc. Wiadomo, że będzie problem z zagospodarowaniem nadwyżek (na razie oddanie za free) i to razem nie zachęci Polaków do szerokiego stosowania PV.... Obawiam się że kolejny Rząd uległ BigENergy i nie wykazał zrozumienia dla konieczności Zrównoważonego ROzwoju - bo oddawanie energii za darmo (albo tworzenie skomplikowanych i drogich systemów zarządzania energią w domu) nie ma z nim nic wspólnego...
tłumacz dla pokolenia gimnazjum |
@Kazimierz i @PSEUDO EkspertOZE off grid się nie opłaca. Aby odebrać jedną kWh z akumulatora kwasowego musisz włożyć dwie. Nawet mając akumulatory za darmo z fabryki korzystniej jest rozliczać się wg nowelizacji 1:0,8. Jesteście ignorantami lub naganiaczami firm instalacyjnych?
tłumacz dla pokolenia gimnazjum |
@volt Co chcesz ukrywać i po co? Deklarujesz instalację trójfazową z jednym falownikiem jednofazowym i już. Planujesz dołożyć następne dwa falowniki i dlatego już teraz zrobiłeś przyłączenie przewodem pięciożyłowym.
Michał |
Słuchajcie współczynnik 0,8 jest chyba fair za przechowanie energii w sieci. Nie bardzo rozumiem jak przy 0,48 gr (wartość będzie rosła wraz ze wzrostem cen energii)przy odpuście instalacja ma się nie spinać, a przy 0,53 gr(stała przez 15 lat) przy taryfach już tak. Większość krajów skłania się do autokonsumpcji, a panele na polu nie do końca to gwarantują. Mamy miliony dachów wykorzystajmy to szkoda ziemi. JEST DOBRZE.
MB. |
Ta ustawa jest zwykłym gniotem wspierająca grupę kolesi i nie mająca nic wspólnego z interesem publicznym. Jest zwykłym zamachem na wolność obywatelską w ujęciu energetycznym..
volt |
@tłumacz dla pokolenia gimnazjum | 2016-06-14 07:57:52 Dzięki za wsparcie, tylko w zgłoszeniu /PGE/ nie ma nic o instalacji 1, czy 3 fazowej, w Specyfikacji załączniku też nie ma rubryki z fazami /opisu invertera/ dopiero w projekcie i schemacie mam za falownikiem przewód YDYżo 3x4 do skrzynki. Pewnie trzeba by zmienić na schemacie na 5x4 by wskazywało na to co mówiłeś?
Michał |
Widzę że upust 1:0,8 budzi wiele kontrowersji. Jak dla mnie jest to realne podejście do systemu energetycznego. Jako energetyk i posiadacz instalacji PV. Zdaje sobie sprawę, że taka wymiana jest w granicy rozsądku. Bez rozsądku jest brak możliwości sprzedaży nadwyżki, i to jest problem dla większości. Ale można go rozwiązać zwiększając zużycie. Ja osobiście zamiast opału węglem wole zamontować grzałki łazienkowe z grzejnikach pokojowych i wykorzystać nadwyżkę na ogrzanie. Jedynie w większe mrozy będe piec rozpalał aby szybciej dogrzać pomieszczenia a później grzałki do ogrzania i utrzymania temperatury w pomieszczeniach. Wiadomo 1:1 było by super ale sieć nie jest darmowych magazynem. A instalacje PV nie są gwarantowanym źródłem energii. Nie bierzecie wogóle pod uwagę że to bloki energetyczne stanowią podstawę stabilności systemu energetycznego. A wszystkie instalacje źródeł odnawialnych to śmieci dla sieci energetycznej. Wiatr zawieje lub słonko zaświeci i produkujecie energię. A gdy przestanie to co w węgla ciągniecie energie. Wszystkie odnawialne są instalacjami dynamicznymi i nie ma dla nich żadnego harmonogramu pracy że tyle i tyle mocy wytwarza w danym czasie. A ci co nadwyżkę mają to trudno wincie instalatora za zły dobór instalacji lub wykorzystajcie tą energię, przetwórzcie zamiast płakać że za darmo do sieci pójdzie
Kazimierz |
tłumacz dla pokolenia gimnazjum. Trochę opacznie zrozumiałeś mój wpis jako pochwałę instalacji of-gridowych.Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem.Przecież wyraźnie napisałem że sieć jest najlepszym magazynem energii.Ignorantem może jestem, ale żadna firma nie zarobiła i nie zarobi na moich instalacjach, wszystko łącznie z trackerami wykonałem sam .Dodam jeszcze że u mnie panele leżały na dachu tylko przez jeden sezon i po obserwacjach uzysków z w.w. podjąłem decyzję o budowie trackerów i teraz uzysk jest zadowalający.A koszt wcale nie jest powalający zważywszy że na dachu też musi być konstrukcja wsporcza. Odnośnie mojej instalacji of-grid zgadzam się w pełni, że na razie to się nie opłaca ale skoro ją mam to korzystam dopóki akumulatory żyją,jak stracą pojemność te 1,5 KWp włączę też do sieci.Pozdrawiam.3,5 KW z 4,5 KWp o godzinie 7 rano i 18 -bezcenne.Drugie 4,5KWp w trakcie montażu .
gino |
tłumacz czym ty ładujesz akumulatory off grid ? siecia! OD tego są panele
Chiki |
Wg mnie nie warto czekać ze zgłoszeniem do 1 lipca. Umowy z Zakładem Energetycznym oparte są na prawie a jeśli się zmienia - dostaje się aneks z nowymi zasadami. Wcześniej był jeszcze problem z określeniem "instalacje nowowybudowane" ale teraz nic już o tym nie wspominają. Więc nie widzę przeszkód.
możliwość |
@Chiki, dobrze mówisz, tym bardziej że jest jeszcze możliwość wzięcia dofinansowania, a nie wiadomo kiedy to się skończy
Kazimierz |
Michał.Zgadzam się z Tobą że 1-08 jest nieźle ale nadal jest to mniejsze zło.Nie zgadzam się że elektrownie PV to całkowicie nieprzewidywalne źródła energii i śmieci dla energetyki konwencjonalnej.Z wiatrem owszem różnie bywa ale fotowoltaika wg. mnie jest bardziej stabilna.Tutaj możemy w przybliżeniu obliczyć ile i kiedy tej energii wyprodukujemy.Jak my możemy to i wielka energetyka też może to wziąć pod uwagę choć zdaję sobie sprawę że to trudne i kosztowne.Wracając do Twojego pomysłu ogrzewania grzałkami w grzejnikach ,skąd w zimie weźmiesz energii chyba że będziesz grzał tylko jak wyjdzie słońce albo masz wybitnie przewymiarowaną elektrownię.Do 10 KWp mocy jest to niemożliwe ,wiem z autopsji.Dom dobrze izolowany U-0,23.Chyba że masz dom pasywny ,ale wtedy przecież nie miałbyś centralnego, bo to bez sensu.Ja swoje centralne wraz z kominkiem zostawiam na gorsze czasy niech tymczasem sobie odpocznie,a zrobiłem ogrzewanie podłogowe na podczerwień w salonach a w sypialniach planuję ścienne też na podczerwień.Na to żeby w zimie grzać moja elektrownia musi zarobić w sezonie wiosenno -letnio- wczesnojesiennym a w zimie może co najmniej troszeczkę wspomagać sieć, więc te 20 % za magazyn to jest przyzwoicie..W moim przypadku przydałaby się PC. do c.w.u.Ale to koszt większy niż całe to moje ogrzewanie na podczerwień, więc pozostanę przy termie tradycyjnej.Wracając do sedna tej dyskusji potrzeba nam wszystkim prosumentom aby senat i prezydent jak najszybciej podpisali się pod nowelizacją i abyśmy wszyscy w końcu wiedzieli że przez kilka lat/najlepiej 15/ nie będzie zmian bo na zmiany na lepsze nie ma co liczyć.Tym razem bym wybaczył nocne podpisywanie ustawy byle szybko.Oczywiście przydałoby się wiedzieć co za te 15 lat.Ktoś napisał że będą wtedy już efektywne magazyny.Ale nie będą ich dawać za darmo każda modernizacja kosztuje i oddala termin zwrotu inwestycji.Pozdrawiam .
Mario |
PIS z ideologicznych przesłanek zlikwidował energetykę obywatelską oraz energetykę małych przedsiębiorców, Mamy płacić haracz na górników, truć się zanieczyszczonym powietrzem i być zakładnikami państwowych firm energetycznych, z których doskonale żyją politycy i działacze PIS. To jest ta tzw, dobra zmiana...
Mario |
PIS z ideologicznych przesłanek zlikwidował energetykę obywatelską oraz energetykę małych przedsiębiorców, Mamy płacić haracz na górników, truć się zanieczyszczonym powietrzem i być zakładnikami państwowych firm energetycznych, z których doskonale żyją politycy i działacze PIS. To jest ta tzw, dobra zmiana...
Michał |
Kazimierz. Moja instalacja jest z dużym zapasem. Mam 6,4kW w technologi CDTE. Wiec rocznie wyprodukuje ok 6000kWh. W ciągu roku zakupuje z PGE 2400-2600kWh. Przyjmując że do 40% zużyje z własnego źródła bez wprowadzenia do sieci to wyjdzie 2600*0,4 = 1040kWh. Reszta idzie z upustem 0,8, czyli (2600-1040)/0,8 = 1950kWh Plus 1040kWh = 2990kWh. Nadwyżka wyniesie 6000-2990 = 3010kWh. Przeliczając to na wartość opałową węgla 1kg wegla to 19MJ = 5,27 kWh. Biorąc pod uwagę że na zimę spalam ok 1,5tony węgla a sprawność pieca wynosi maksymalnie 40% to efektywnie wykorzystam 600kg węgla o wartości opałowej 11 400Mj a to się równa 3166 kWh. Biorąc pod uwagę sprawność grzałki 93% a nadwyżkę 3010kWh to efektywnie przetworze na ciepło 2799,3kWh w przeliczeniu na MJ daje nam 10 077,48 MJ co odpowiada ilości węgla efektywnie spalonego w ilości 530,4kg. Czyli deficyt opałowy wyniesie przy pełnej efektywności 69,6kg węgla, a uwzględniając sprawność pieca 40% to 174kg węgla o wartości opałowej 19MJ. Ponadto biorąc pod uwagę grzałki z elektronicznym sterowaniem wielostopniowym. Gwarantuje mi to komfort ogrzewania. Po powrocie z pracy rozpalam piec ogrzewam dom do pewnej temperatury, zasypuje go i uruchamiam grzałki i nie muszę się martwić że w nocy piec wygasł. Jedynie trzeba sobie ustawić dobrze sterowniki różnicowe dla pomp aby nie pompowały ciepłej wody gdy grzałki pracują. Jeżeli błędy są w moich przeliczeniach, to proszę o wskazanie ich. Ale uważam że takie rozwiązanie jest bardziej komfortowe niż w nocy bieganie i podkładanie do pieca ( zwykły piec śmieciuch). A w okresie wiosenno-jesiennym spokojnie można te 2-3 stopnie dogrzać energią niż ładować węgiel do pieca. CWU podgrzewam 2 kolektorami WATT model 3025 wiec do tego nie potrzebuje energii jedynie na pompy i sterownik.
Michał |
Ewentualnie jak przekroczę zmagazynową w sieci energię to dopłacę PGE, ale nie oddam im żadnej kWh za darmo. Wole ją wykorzystać mniej efektywnie niż oddać na rzecz Rejonu Energetycznego, na ich premie i upusty w energii które dostają pracownicy Rejonu Energetycznego.
Kazimierz |
Michał.Twoje wyliczenia są prawidłowe.Ale założenie obecnego zużycia energii z PGE bez planowanego wspomagania ogrzewania już wg.mnie jest błędem.Jak to zrealizujesz struktura zużycia energii w ciągu roku drastycznie się zmieni i może Ci nie wystarczyć Twojej energii wyprodukowanej na pokrycie pobranej.Zwracam jeszcze raz uwagę na to że wtedy gdy najbardziej potrzebujemy energii na ogrzanie czy dogrzanie naszych domów nasze instalacje bez względu na technologię i sposób montażu dają 10-30% mocy. w nocy wcale.W okresach przejściowych jest trochę lepiej i jeśli zrobisz założenie że tylko wtedy będziesz z tego korzystał to może się nie rozczarujesz.Co do Twojego drugiego wpisu przy tym rozwiązaniu masz jak w banku że będziesz dopłacał PGE.i to przy niewysokim komforcie przy ogrzewaniu konwekcyjnym/niższa temperatura powietrza /,a jak się pokusisz na wyższy komfort to dopłaty będą bardzo duże ,ale pozostaje satysfakcja że się nie oddało darmozjadom -bezcenne.Ja po ogłoszeniu w grudniu odroczenia na pół roku ustawy o OZE też miałem takie odczucia , że nic im za darmo nie oddam,ale później przyszło opamiętanie i liczenie, próby różnych metod dogrzewania domu.Do jakich wniosków doszedłem.Otóż więcej zyskam na oszczędnościach w rachunkach za energię i ogrzewanie modernizując to ogrzewanie i zwiększając moc PV z 4,5 do 9KWp.Więcej niż jak by były stawki gwarantowane w najlepszym ich wariancie.Za to co ewentualnie by mi dali za nadwyżki nie ogrzał bym swojego domu/100m.kw./Było ryzyko że nowe warunki będą dużo mniej korzystne ale je podjąłem i teraz mam satysfakcję .Teraz żeby nie było że chwalę obecną ekipę za tą pokręconą nowelizację która zahamuje rozwój energetyki rozproszonej tak fajnie rozwiniętej w całej niemalże UNI ,dającej zielone światło tylko wielkim koncernom energetycznym .Ale jestem w jakimś sensie im wdzięczny że zmusili mnie do działania ,mimo stresów spowodowanych durnymi propozycjami bezmózgich rządowców i naszych posłów którzy bez ogródek przyznają się że nie wiedzą o czym rozmawiają na komisjach i co gorsza nie wiedzą za czym głosują. Żeby była jasność POprzedni nie byli lepsi byli inni.Pozdrawiam .
EcoSolar.pl |
@Kazimierz Pisze pan tak jak jest. Nowo uchwalona ustawa o OZE to kompromis, a kompromis w obecnej sytuacji to najlepsze rozwiązanie. Jestem zdecydowanie przeciw klastrom i spółdzielniom, bo komuna już była!
Kazimierz |
aa. Widzę że temat nie budzi już takich emocji i naturalnie zanika,ale nie mogę się powstrzymać od komentarza do tego co napisałeś o grzaniu choinek od listopada do lutego by swoich nadwyżek nie oddać energetyce.Otóż robiąc tak właśnie musiałbyś pobrać od nich tą energię a później wyprodukować by to zbilansować,bo w tym okresie produkcja jest znikoma/chyba że masz 40KW/Ja radziłbym nakręcić ten film w lecie,bo w przeciwnym razie chłopaki z Brukseli będą się śmieli również z Ciebie.Jeszcze raz napiszę ta nowelizacja jest korzystna najbardziej dla energetyki niestety-konwencjonalnej a z ekologią ma mało wspólnego.Będąc niejako pionierem fotowoltaiki w swojej miejscowości często mam wizyty osób zainteresowanych i chętnych na taką instalację,ale cóż im mogę powiedzieć-chłopie jak nie jesteś hobbystą i zapaleńcem jeśli chodzi o ekologię a tylko liczy się rachunek ekonomiczny to daj sobie spokój.Niestety większość nie czuje że robi coś po to by nasze dzieci i wnuki oraz dzieci sąsiadów itd.nie umierały na raka płuc i inne choroby spowodowane totalnym zanieczyszczeniem powietrza.Dla mnie fakt że ograniczam emisję samego CO2 o 2 tony rocznie jednak ma znaczenie i życzę wszystkim nie tylko prosumentom by nad tym się zastanowili.
Kazimierz |
aa. Widzę że temat nie budzi już takich emocji i naturalnie zanika,ale nie mogę się powstrzymać od komentarza do tego co napisałeś o grzaniu choinek od listopada do lutego by swoich nadwyżek nie oddać energetyce.Otóż robiąc tak właśnie musiałbyś pobrać od nich tą energię a później wyprodukować by to zbilansować,bo w tym okresie produkcja jest znikoma/chyba że masz 40KW/Ja radziłbym nakręcić ten film w lecie,bo w przeciwnym razie chłopaki z Brukseli będą się śmieli również z Ciebie.Jeszcze raz napiszę ta nowelizacja jest korzystna najbardziej dla energetyki niestety-konwencjonalnej a z ekologią ma mało wspólnego.Będąc niejako pionierem fotowoltaiki w swojej miejscowości często mam wizyty osób zainteresowanych i chętnych na taką instalację,ale cóż im mogę powiedzieć-chłopie jak nie jesteś hobbystą i zapaleńcem jeśli chodzi o ekologię a tylko liczy się rachunek ekonomiczny to daj sobie spokój.Niestety większość nie czuje że robi coś po to by nasze dzieci i wnuki oraz dzieci sąsiadów itd.nie umierały na raka płuc i inne choroby spowodowane totalnym zanieczyszczeniem powietrza.Dla mnie fakt że ograniczam emisję samego CO2 o 2 tony rocznie jednak ma znaczenie i życzę wszystkim nie tylko prosumentom by nad tym się zastanowili.
Randy Mott PBA |
Even purchasing a foreign generator, the average biogas plant will spend over 90% of its revenue in Poland on Polish suppliers and service providers. There is very, very little to be gained in talking about encouraging more Polish equipment vendors for biogas, almost all of the money is spent here to begin with. Nawet zakup zagranicznych generator, przeciętną biogazownią wyda ponad 90% jego dochodów w Polsce na polskich dostawców i usługodawców. Jest bardzo, bardzo mało, aby być zdobyte w rozmowie o zachęcanie do bardziej polskiego dostawcy sprzętu do produkcji biogazu, prawie wszystkie pieniądze przeznacza się tutaj Zacznijmy.
eletryk |
kiedy cena za zieloną energie wzrośnie ,to jest nie opłacalna inwestycja cena świadectw jest 0,07 zł/kw a kilka miesięcy temu była 0,28 zł/kw
eletryk |
kiedy cena za zieloną energie wzrośnie ,to jest nie opłacalna inwestycja cena świadectw jest 0,07 zł/kw a kilka miesięcy temu była 0,28 zł/kw
eletryk |
kiedy cena za zieloną energie wzrośnie ,to jest nie opłacalna inwestycja cena świadectw jest 0,07 zł/kw a kilka miesięcy temu była 0,28 zł/kw
Piotr |
Ciekawe komentarze ustawa jest to kompromis pomiędzy prosumentem i dużymi producentami energii ........ , co mam na myśli jeżeli jest 1:0,8 a to zmusza każdego prosumenta do maksymalnego zużycia energii wyprodukowanej na potrzeby własne a co za tym idzie również zwiększenie produkcji energii przez ZE a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na węgiel etc i takim sposobem pogrzebaliśmy cele ekologiczne instalacji....
jacek |
mam instalacjię3 KWp 12 paneli na dachu w tym miesiącu moja instalacja wyprodukowała 420 kw ,jutro jadę do PGE oddać umowę podpisaną przez obie strony ,wolę sprzedawać po 17 groszy nisz po nowej ustawie nadwyżki za darmo
Mike79 |
Czy może się wypowiedzieć ktoś z użytkowników małych instalacji fotowoltaicznych, Jednym i jedynym pytaniem jakie mnie zastanawia, jest sposób rozliczenia "przesyłu prądu" gdy dajmy na to w miesiącu maju instalacja wytworzy ok 500kW, ja wykorzystam z tego 150 kW, dodatkowo w nocy dobiorę z "tauronu" 150 kW to ile finalnie zapłacę za przesył ?? 350kW wysłanych + 150 pobranych nocą, w sumie za 500 kW ??? Czy tylko za to co dobiorę nocą (150), czy może nic, bo z tego co rozumiem to jak oddam te 350 to potem mogę odebrać 350x0,7 = 245 kW Ale jakoś nie wierze w darmowe przesyły w jedną i drugą stronę.
Marek |
Proszę o informacje, komu należą się zielone certyfikaty od wyprodukowanej na moim dachu energii? jakieś 0,2 zł/kw
Marek |
Proszę o informacje, komu należą się zielone certyfikaty od wyprodukowanej na moim dachu energii? jakieś 0,2 zł/kw
marek |
Proszę mi wytłumaczyć kto będzie kasował za zielony certyfikat za prąd wyprodukowany na dachu prosumenta?

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...