A. Bramora: potrzebne wysłuchanie publiczne ws. nowych przepisów dla prosumentów

A. Bramora: potrzebne wysłuchanie publiczne ws. nowych przepisów dla prosumentów
Artur Bramora. Foto. M. Niedostatkiewicz
REKLAMA

Poseł poprzedniej kadencji Sejmu, współautor tzw. poprawki prosumenckiej, Artur Bramora w programie TOK FM wezwał do przeprowadzenia konsultacji społecznych nowych przepisów dla prosumentów, których przygotowanie zapowiada rząd, w tym w ramach tzw. wysłuchania publicznego. Zwrócił ponadto uwagę na konieczność wdrożenia rozwiązań, które zapewnią jasną perspektywę ekonomiczną inwestycji w domowe mikroinstalacje OZE.

Rok temu, podczas finalnego etapu procedowania w Sejmie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii poseł Artur Bramora zgłosił poprawkę prosumencką – wprowadzającą do ustawy o OZE tzw. taryfy gwarantowane – najpierw podczas prac sejmowej komisji zajmującej się ustawą, a gdy ta rekomendowała odrzucenie tej poprawki, zgłosił ją następnie podczas plenarnego posiedzenia Sejmu jako tzw. wniosek mniejszości.

Mimo, że wprowadzeniu poprawki prosumenckiej do ustawy o OZE sprzeciwiał się ówczesny rząd, a w pierwszym głosowaniu na plenarnym posiedzeniu Sejmu przeciwko niej zagłosowali posłowie PO i część posłów PSL, poprawka przeszła dwoma głosami. Następnie, po odrzuceniu jej w Senacie głosami senatorów PO, poprawka została ponownie przegłosowana przez posłów, w czym zasługę miały głosy m.in. Prawa i Sprawiedliwości.

Poprawka prosumencka zakładała wprowadzenie systemu taryf gwarantowanych dla najmniejszych producentów energii w domowych mikroinstalacjach OZE o mocy do 10 kW od 1 stycznia 2016 r. Tak się jednak nie stało ze względu na zgłoszoną przez PiS tuż przed końcem 2015 r. i przyjętą przez parlament nowelizację ustawy o OZE, która przesunęła wprowadzenie taryf gwarantowanych o pół roku.

Wobec ostatnich zapowiedzi Ministerstwa Energii wprowadzenie taryf gwarantowanych od 1 lipca 2016 r. staje jednak pod znakiem zapytania. Przedstawiciele resortu ostatnio poddawali w wątpliwość wprowadzenie tego systemu, jednak do tej pory nie zaprezentowali alternatywnych rozwiązań w zakresie wsparcia najmniejszych, domowych producentów zielonej energii.

Artur Bramora w programie TOK FM ocenił, że w przypadku wprowadzenia taryf gwarantowanych w terminie zakładanym w pierwotnej wersji ustawy o OZE, do tej pory powstałoby już około 10-12 tys. mikroinstalacji, a w perspektywie pół roku powstałoby nawet ok. 100 tys. miejsc pracy w sektorze firm obsługujących rynek prosumencki.

Występujący w programie TOK FM Michał Bulski z firmy Fotonvolt zajmującej się montażem instalacji OZE zwrócił uwagę, że wobec ostatnich zmian w regulacjach dla prosumentów przyszłość rynku prosumenckiego „stała się niepewna”, ze względu na brak informacji o tym, co stanie się po 1 lipca br. – czyli po terminie, w którym – zgodnie z obecną wersją ustawy o OZE – poprawka prosumencka z taryfami gwarantowanymi powinna wejść w życie. – Zmieniły się zasady gry, zostaliśmy pozbawieni efektu ekonomicznego – komentował przedstawiciel firmy Fotonvolt. – Stopa zwrotu takiej instalacji może okazać się biznesowo zupełnie nieopłacalna – dodał.

Czekamy, nie wiemy jaka będzie ostateczna wizja ministerstwa, możemy tylko to oceniać w oparciu o luźne wypowiedzi ministra i wiceministra zajmującego się energetyką – dodał Artur Bramora, sugerując ministrowi energii doprowadzenie do wysłuchania publicznego w przypadku procedowania propozycji nowych przepisów dla prosumentów. – Jest to tak ważna ustawa, że tak jak w przypadku pierwotnej ustawy, tej niewdrożonej 1 stycznia, było tam wysłuchanie publiczne, mogliśmy zebrać tam zdania różnych środowisk (…) i przygotować w oparciu o nie regulacje ustawowe. Tak powinno być również teraz – ocenił.

Wobec argumentu o konieczności dotowania produkcji energii z mikroinstalacji OZE przez innych odbiorców energii poseł Bramora zwrócił uwagę na dodatkowe korzyści dla gospodarki płynące z rozwoju rynku prosumenckiego, zaznaczając, że zgodnie z konstrukcją poprawki prosumenckiej i systemu taryf gwarantowanych, rozwój rynku, przekładający się na spadek kosztów instalacji, umożliwiałby stopniowe obniżanie taryf dla nowych, kolejnych instalacji, aż do ich wygaszenia po przekroczeniu wpisanego do ustawy o OZE progu 800 MW zainstalowanych mikroinstalacji.

Dodał, że opóźnianie wprowadzenia wsparcia dla OZE może oznaczać w perspektywie 2020 r. dodatkowe koszty wynikające z niespełnienia przez Polskę unijnego celu produkcji zielonej energii na rok 2020 i konieczności zakupu określonej ilości energii odnawialnej w mających jej nadwyżki Niemczech. – Obywatel wówczas też za to zapłaci, tylko pieniądze popłyną wówczas za granicę – podkreślił b. poseł PSL.

Poseł Bramora wyliczał, że wsparcie przewidziane w ustawie o OZE dla prosumentów to zaledwie 4 proc. całego wsparcia dla odnawialnych źródeł energii przewidzianego w ustawie o OZE. Odniósł się przy tym do niejasności związanych z konstrukcją tzw. opłaty OZE, która miałaby uwzględniać koszty dopłat do zielonej energii i która ma być przenoszona na rachunek odbiorców końcowych.

Ludzie i tak będą ponosili koszty dopłaty do OZE. Po części pieniądze z opłaty OZE są kierowane na dopłaty do OZE, a po części na przemysł energochłonny. My jako obywatele nie wiemy, jaka część naszego rachunku jest przeznaczona na dotacje chociażby do górnictwa, chociażby do energochłonnych instalacji, a mamy podany w treści zapisu ustawowego komunikat, że jest to dopłata do OZE. Według mojej oceny, to zwykłe, pospolite oszustwo, na której w Państwie prawa nie możemy sobie pozwolić – komentował b. poseł.

Michał Bulski z firmy Fotonvolt zwrócił uwagę na konieczność szerszego spojrzenia na kwestię wspierania rynku prosumenckiego – Koszty wdrażania nowych technologii zawsze są, ale biorąc pod uwagę wartości dodane, czyli korzyści płynące z wdrażania nowych technologii, może się wręcz okazać, że jest to złoty interes – komentował Michał Bulski, wśród wspomnianych korzyści wymieniając zmniejszenie emisji i negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

Artur Bramora odnosząc się do ostatnich zapowiedzi Ministerstwa Energii zwrócił ponadto uwagę, że w zakresie regulacji dla prosumentów „państwo powinno przygotować mechanizm, który dostało już w ustawie o OZE, aby uzasadnić ekonomicznie inwestycje w przydomowe OZE". Dla mnie jako potencjalnego inwestora w OZE jest ważne, że zainwestowane pieniądze zwrócą się w określonym czasie – podkreślał.

Ministerstwo nie ma zupełnie wizji jak prosument powinien wyglądać. Wstrzymane zostało wdrożenie tego rozdziału [red. rozdziału 4 ustawy o OZE] tylko dlatego, że nie ma decyzji politycznej ze strony Prawa i Sprawiedliwości, co dalej z tym fantem zrobić. Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość poparło zapisy prosumenckie [w ustawie o OZE] – komentował b. poseł PSL.

Artur Bramora podkreślił możliwość wprowadzenia zapisów umożliwiających sąsiedzką sprzedaż energii z wykorzystaniem linii energetycznych. Taką poprawkę b. poseł PSL zgłosił zresztą wraz z poprawką prosumenką, jednak ten zapis przepadł w głosowaniu sejmowym.

Być może jeśli państwo nie chce w żaden sposób dotować instalacji prosumenckich, to warto jest zezwolić dwóm podmiotom, czyli dwóm indywidulanym odbiorcom, podłączonym do jednej sieci na odsprzedaż na zasadzie cywilnej umowy – zaproponował Artur Bramora. – Wtedy, bądźcie państwo spokojni, Polacy sobie poradzą. Dogada się sąsiad z sąsiadem i ani grosza nie będzie was to kosztować, ale wtedy też te instalacje powstaną, bo będzie uzasadnienie – dodał, nawiązując przy tym do zgłaszanego ostatnio przez resort energii pomysłu tworzenia klastrów energetycznych.

Autor poprawki prosumenckiej odniósł się ponadto do stosowanych obecnie zasad sprzedaży nadwyżek energii z mikroinstalacji prosumenckich w ramach częściowego bilansowania (net-meteringu), w ramach którego ilość energii wprowadzonej do sieci jest bilansowana z energię pobraną w okresie półrocznym, przy czym za nadwyżkę przysługuje średnia cena energii z rynku hurtowego, a od zbilansowanej, pobranej energii trzeba jeszcze zapłacić dodatkowe opłaty na rachunku, w tym opłaty przesyłowe.

Najlepiej według tych, którzy podejmują decyzje, żebyśmy oddali to za darmo koncernowi energetycznemu i jeszcze zapłacili mu opłatę przesyłową. Ja rozumiem taką filozofię, ale ja się pod taką filozofią nie podpisuję. Tak być może było 20 lat temu w przypadku telefonów na kablu wiszących na ścianie. Teraz każdy ma komórkę i to jest normalne. Tak samo będzie z energetyką, czy to się ministrom podoba czy się nie podoba – powiedział Artur Bramora.

Dlaczego wzdrygamy się przed myślą, że Kowalski mógłby produkować prąd i sprzedawać go do sieci. Tak jak robią to zakłady energetyczne, tak mógłby robić to przysłowiowy Kowalski, jeszcze dodając do tego pewne plusy tzn. ta energia nie zostałaby wyprodukowana przez dużą energetykę zawodową, czyli zyskałoby środowisko, zyskałyby linie przesyłowe. Jest szereg plusów, które można by wymieniać – nawet na korzyść zakładów energetycznych, które powinny być za tym rozwiązaniem – wtórował mu właściciel firmy Fotonvolt.

Cały wywiad z b. posłem Arturem Bramorą i Michałem Bulskim z firmy Fotonvolt w programie TOK FM (link do programu). 

gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (33)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
myprosumenci.pl |
Artur Bramora jest jednym z nielicznych ludzi, widzących branżę OZE szerzej, niż własne interesy (których zresztą nie posiada w obrębie OZE). Słusznie wskazuje on na konieczny NetMet 1:1 oraz FIT. Można się spierać, czy to powinna być złotówka czy nie, ale nie o tym teraz jest mowa. Jeśli dodamy do tego JST jako prosumenta oraz zniesiemy sztuczne podziały na nowych i starych prosumentów, to możemy spokojnie nacisnąć reset i obserwować, jak po wyważonej nowelizacji powoli podniesie się świadomość (bo ludzie zaczną o tym mówić, skoro po praz pierwszy pojawi się model przychodowy), w ślad za tym rynek (bo ruszy sprzedaż, napędzana ludzką ciekawości i zdrową chciwością) a beneficjentami będą nie tylko przychody firm i miejsca pracy (czyli część z was), ale także (a może przede wszystkim) nasze płuca. I naszych najbliższych.
Genek PV |
Może należałoby Pana Artura poprosić, aby reprezentował ruch prosumencki przed władzami? Co o tym myślicie?
myprosumenci.pl |
@Genek PV - dobry pomysł, tylko Artur jest z Częstochowy, gdzie dogląda swojego biznesu. To fajny, myślący człowiek, klejący wątki naprawdę szybko i jak będzie trzeba, to na 100% nam pomoże. Ale z czego opłacimy jego stałą pracę?
Robert K |
do Genek PV Może należałoby Pana Artura poprosić, aby reprezentował ruch prosumencki przed władzami? Co o tym myślicie? Zdecydowanie TAK.
Genek PV |
@myprosumenci.pl : Myślę, że w obecnej sytuacji ( patrz komentarze z ostatnich kilku dni ), na rozmowę o kasie nie czas. Trzeba, aby sam Pan Bramora zaakceptował pomysł, a wtedy można pomyśleć o szczegółach.
moja elektrownia PV |
@Genek i @Robert - panowie, Artur to łebski człowiek, mieszka 200 km od W-wy i na dziś jego środowisko polityczne jest w sejmowej niełasce. Żeby zaczął chodzić za naszymi sprawami, trzeba mieć dla niego propozycję nie tylko celu ale i wynagrodzenia. Mamy coś takiego? Nie, na dziś moim zdaniem nie mamy. Więc o co chcecie go zapytać? "Pomożecie?". Bez jaj - traktujmy człowieka poważnie, tak jak sami chcielibyśmy być traktowani, obiecacie mu zbiórkę publiczną?
Genek PV |
@myprosumenci.pl : Więc zapytam wprost: czy Ty chcesz za tym "pochodzić"? Na jakich warunkach?
MK |
Prawda jest taka, że branża potrzebuje takich ludzi jak powietrza
Niedoczekanie |
Pan Poseł ma ambitniejsze plany niż reprezentowanie śliskiego quasi prosumenciego ,,ruchu'' z szatkami, które są jak słynne ,,zielone ludziki''.
Arkadiusz z podkarpacia |
I to jest wielkie oszustwo, o którym dowiedziałem się po zainstalowaniu Fotowotaiki 10 kW z Prosumenta. Zimą pobieram energię z elektrowni za 60 gr, bo panele pv mało produkują (30 zł energia + 30gr koszty przesyłu); latem jest nadprodukcja, ale elektrownia energie rozlicza w systemie netmeteringu - rozliczana jest Tylko energia wykorzystana, a reszte kupuje za 30gr , od czego trzeba zapłacić podatek 20% czyli po 24 grosze, którą znowu zimą kupisz po 60 gr (zarabia Państwo i elektrownia). Wniosek: zakładając panele pv z Prosumenta jesteś proekologiczny, ale jak masz dostęp do gazu, taniej ogrzejesz dom, nie mówiąc o węglu i drzewie.
Genek PV |
@pytanie: z Twojej wypowiedzi powiało politykierstwem. Osobiście jest mi obojętne, której opcji przypisać przyszłą zmianę. Oby tylko była DOBRĄ!!! Potrzeba nam lidera, ale nie takiego który szuka wyłącznie poklasku i/lub pieniędzy. To na pewno nie czas na robienie kariery.
pytanie |
Gienek PV: bo niestety to jest polityka. Jeżeli chcesz mieć zmianę, to na pewno nie z tymi którzy dotychczas nas oszukiwali, czyli PSL. I na pewno nie z narcyzami którzy marzą o szkle i sitku.
Fotonvolt |
Panowie!zapewniam że Pan Poseł nie robi tego dla pieniędzy ani zaszczytów obecnych ani przyszłych.To jest człowiek pasji i idei.Takich ludzi trzeba szanować bo w polityce jest ich jak na lekarstwo. I mówię to szczerze!
tromtadracja |
do Gienek PV: ,,politykier pogard. «polityk, którego działalność oceniana jest negatywnie» • politykierski • politykierstwo''- http://sjp.pwn.pl/slowniki/politykierstwo.html
Genek PV |
@Fotonvolt : Jesteście Panowie z jednego miasta, razem braliście udział w audycji. Rozumiem, że znacie się osobiście. Tak , jak wcześniej pisałem, jest mi obojętne kto ma jakie poglądy polityczne. Czy zatem mogę ja i inni zainteresowani ruchem prosumenckim liczyć na pomoc Pana Posła?
Genek PV |
@tromtadracja : znam znaczenie słowa politykier . dotyczyło wypowiedzi z godz. 17.09
moja elektrownia PV |
frustracja Janusza, piszącego pod nickiem "pytanie", wychodzi z każdego jego zdania :) Zaraz okaże się, że Witczyk jest takim samym szkodnikiem dla prosumentów co Pilitowski (co słusznie już zauważyli posłowie na komisji w ubiegłym tygodniu, polecam odpowiedz przewodniczącego komisji po wystąpieniu Janusza). Jednak jeśli odłożymy frustracje Janusza (chłopie, dorośnij, dla dobra nas wszystkich), to okaże się, że nie mamy sensownej reprezentacji i Artur Bramora tego nie uratuje. Nie mamy dla niego oferty finansowej i Porozumienie nie będzie zajmować żadnymi zbiórkami pieniędzy, to absolutnie nie my. To, że sunyhoryzont daje się klasycznie oszkapić przez PSL i nagle jest zaskoczony, że komisja okazuje się kończyć konferencją PSL to to jest przedszkole. To się po prostu zdarza, ale rekacja Witczyka to zwyczajny brak klasy. To pomijalne. Ale ważne okazało się, że chwila rozmowy z Kosiniakiem-Kamyszem (PSL) oraz posłami z PO dają pole do następnych kroków (które wykonamy w tym tygodniu). Mamy więc problem z reprezentacją, dotychczas realizowaną przez samozwańczą osobę, plującą jadem na prawo i lewo a szkodzącą nam wszystkim - prosumentom, instalatorom, handlowcom. To jest ten "nasz reprezentant"? To żart :) Najprościej ujmując: jesteśmy w innym momencie, niż 2 lata temu. Dziś, jako strona społeczna potrzebujemy sprawnych graczy, przygotowanych merytorycznie i skupionych na zamkniętej liście celów. Lubi bez trudnej do wyjaśnienia przeszłości. Sądziliśmy z początku, że możliwe będzie wspólne działanie, ale okazało się to niemożliwe. Dlatego dalsze podrygi dotychczasowego czynownika uznajemy za szkodzące nam wszystkim, zarówno tu, na GwZ, jak i poza. I dlatego założyliśmy Ogólnopolskie Porozumienie Prosumentów (www.myprosumenci.pl), dlatego pokazaliśmy prosty manifest i dlatego w tym tygodniu widzimy się z Ministrem, i PSL, i PO. Z naszych decyzji i czynów możecie nas rozliczać, możecie obserwować na Facebooku, możecie pytać. My, Porozumienie, mamy dosyć tego burdelu i pola minowego z tworzonych przez amatorów przypadkowych przepisów. Czy to normalne, że nasze interesy "reprezentuje" osoba, która nie wie jak działa PV i do dziś włącznie nie ma własnej instalacji? Oby napewno to dobry pomysł? Czy naprawy swoich samochodów powierzacie lokalnej kucharce bez prawa jazdy? My chcemy jasnej, stabilnej sytuacji i realizacji tylko 3 punktów, znajdziecie je w Manifeście OPP. To właśnie będziemy robić, mamy mandat od paru tysięcy prosumentów. I z tego możecie nas rozliczyć za 6 miesięcy (bo na tyle opiewa nasz plan).
Fotonvolt |
Będę zabiegał aby Pan Poseł wsparł swoim doświadczeniem i autorytetem ruch Prosumencki Jednak musimy zadbać o to by rugować w nim politykierstwo , przemycanie własnych partykularnych interesów i zawiści. Mamy przed sobą czas który powinniśmy wykorzystać na obronę Prosumentów obywateli czyli nas wszystkich zainteresowanych.To także nasza powinność dla przyszłości tego kraju.
Fotonvolt |
Będę zabiegał aby Pan Poseł wsparł swoim doświadczeniem i autorytetem ruch Prosumencki Jednak musimy zadbać o to by rugować w nim politykierstwo , przemycanie własnych partykularnych interesów i zawiści. Mamy przed sobą czas który powinniśmy wykorzystać na obronę Prosumentów obywateli czyli nas wszystkich zainteresowanych.To także nasza powinność dla przyszłości tego kraju.
moja elektrownia PV |
@fotonwolt - to wszystko racja, tylko ile czasu możesz dziennie poświęcić na realizację swoich górnolotnych idei? godzinę? To zapraszamy 3 marca, o godz. 14:00, chcesz wpaść? Sejm.
mateo |
Żrecie się jak wściekłe psy...pisałem już kiedyś na tym forum!!! Jeszcze się wojna nie rozpoczęła a my już się dzielimy!!! W 90 roku zaraz po obaleniu komuny mój ojciec miał dwóch kolegów którzy mieli auta do przewozu samochodów osobowych. Jeden miał dwa, drugi miał trzy auta...rywalizowali ze sobą żarli się jak cholera który większy. Efekt był taki że przyszedł niemiec z 30 autami i wykosił obu... Marcina poznałem rok temu w sejmie i faktycznie jest człowiekiem walki walącym prawdę prosto w oczy...Janusza (SH) też poznałem rok temu w sejmie i też wydawało mi się że reprezentuje środowisko. Od jakiegoś czasu jednak poglądy Janusza skręcają niebezpiecznie w dziwną stronę odwraca się plecami od instalatorów proponuje rozwiązania które dla rozwoju firm monterskich są delikatnie mówiąc nie do przyjęcia. Jednak moim skromnym zdaniem mimo różnic powinniśmy być jak jedna pięść mamy mimo wszystko wspólny cel...obrzucanie sie błotem nikomu w tej walce nie pomaga. Czasami urażone ambicje warto odłożyć
Genek PV |
@mateo : nic dodać, nic ująć...
moja elektrownia PV |
Prosto między oczy: Porozumienie Prosumentów jest w mojej opinii jedyną na dziś szansą dla ludzi zainteresowanych OZE, by nie zostawiać wszystkiego w rękach Janusza. Bardzo chciałbym, żeby pojawił się ktoś jeszcze bardziej uparty i operatywny niż my, wtedy wieczorem mógłbym czytać książki a nie pisać tu a sprawy działby się same. Niestety - tak nie jest. Jest zupełnie inaczej. Jesteście sobie wyobrazić, że Janusz pisze na stronach ministerstwa, żeby urzędnik się z nami nie spotykał? Sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy to jest zgodne z waszymi potrzebami/poglądami. Szczęśliwie spotkanie dochodzi do skutku z inicjatywy ministerstwa, więc i takie wrzutki nic nie zmieniają. Obejrzyjcie raz jeszcze wideo z Komisji i napiszcie, z którym postulatem zgłaszanym przez SH zgadzacie się wy, w większości praktycy.
Janusz |
chcialem wszystkich przeprosic, to byl blad,
woytek |
Witam w sumie obiecałem sobie już tu nigdy nic nie napisać, ale po sejmowej komisji albo właściwiej by było powiedzieć hucpie i wystąpieniu mojego ulubionego hejtera PYTANIE a dokładniej jak się okazuje januska witcyka nóż mi się w kieszeni otworzył. Od początku twierdziłem, że to sługus na rządowym postronku, którego celem jest skłócenie wszystkich i skomplikowanie ustawy OZE do takiego stopnie żeby nigdy nie weszła w życie. Jego szczęście, że złapała mnie grypa i tam nie dojechałem- nie wiem czy bym wytrzymał po jego wypowiedzi zresztą nie tylko jego, bo babsztyl zwany tabaka też nie był lepszy i poza swoją autoreklamą sadziła nie lepsze bzdury od pytanie, że ich oboje mógł już tylko przebić minister piotrowski. Pytanie vel witcyk cały czas czekam na obiecany proces??? To by było na tyle i raczej będę nadal unikał tego politycznego portalu.
Genek PV |
to autoreklama?
moja elektrownia PV |
ha, ha, widzę, że festiwal zamiany nicków rozpoczęty. To też cecha rozpoznawcza Witczyka, który sądzi, że większość czytających jest tak ciemna, że się nie połapie. Janusz, pomyśl chwilę - naprawdę uwierzyłeś, że post @woytek to ja? Nie musimy się lubić, no problemo, dobrze dajemy sobie radę bez siebie, ale naprawdę upadasz nisko, jeśli wierzysz w takie scenariusze i na nie reagujesz. Właśnie dlatego uważam, że udając reprezentanta prosumentów szkodzisz nam wszystkim - konsumentom, firmom montującym czy handlowcom. Reagujesz impulsywnie i tracisz cel. To głupie i niskie, pomyśl - jak potem na targach spojrzysz nam wszystkim w oczy? Będziesz mówił "to nie ja"?
Zbyszek Kucia |
To jest właśnie polskie piekiełko! Nie ważne kto przy korycie, politykom chodzi tylko o interes swoich kolesi na stołkach - bo przy tych wszystkich biurkach łatwiej ciągnie się kase z kieszeni obywateli, łatwiej robi się przekręty. Moje dzieci już dawno stąd wyjechały, kiedyś byłem temu przeciwny, ale teraz widzę że za Odrą co by nie mówić szanuje się ludzi. Państwo jest dla ludzi nie odwrotnie! Córka z mężem mają już jakiś czas panele, podobnie jak kilka innych osób z ich miasteczka. Po prostu im się to opłaca. Niższe rachunki, ciepła woda, a to co wyprodukujesz sprzedajesz do sieci - zarabiasz płacisz podatek i już. Nikomu to nie przeszkadza, bo oni już dawno zrozumieli, że to się wszystkim opłaca - korzysta na tym społeczeństwo, gospodarka, środowisko, i każdy jeden Shmidt czy Bauer... Też chcieliśmy z żoną mieć coś podobnego na naszym dachu, ale w Polszy zawsze średniowiecze. Przecież tego bełkotu zwanego ustawą nie idzie zrozumieć, a teraz chcą jeszcze bardziej to podkręcić. Komu to ma służyć?? Na pewno nie zwykłemu Kowalskiemu! Mamy u siebie zużycie 9MWh rocznie, plus stary piec do grzania w zimie. Musiałbym zamontować tak z 15mwh żeby zrezygnować z pieca i nie puszczać żadnych spalin kominem. I co teraz? Wykładam 75 tys z mojej kieszeni na panele i nie palę w piecu... Tylko że przy obecnych przepisach nie wiem czy to ma sens! O taryfach 3 i 10 (0,65-0,75) czytałem trochę, ale np. przy moim zużyciu gucio mi to pomoże bo zakład energetyczny tak to sobie liczy, że to ja będę ich sponsorował energią z tych paneli. Więc jak czytam wasze komentarze to nie chce mi się wierzyć. Znalazłem nagranie z tej pseudo "komisji"... Co tam się wygaduje?? Koło na nowo będą wymyślać. Panie Suny Horyzont czy tam Janusz - czy pan sam rozumiesz o czym ty mówisz? To są jakieś brednie! Pojedź pan za Odre do pierwszego lepszego domu co ma na dachu panel i się dowiedz jak to u nich działa. Jak chcesz się pan wypowiadać w imieniu zainteresowanych to wymyśl coś prostrzego, żeby chłop na polu zrozumiał, że ta cała zielona energia jest ok. Te twoje 5 kW i %.... może jeszcze będzie trzeba jakiś urząd powołać co bedzie to liczył i wystawiał kwity. Ja już kartki przerabiałem i wolałbym do tego nie wracać.
ekologiczny prosument |
Pomysł z limitem 5KW jest najlepszy- umówmy się, że te małe instalacje są dla nazwijmy to najprostszych niezbyt ekologicznych konsumentów. Ja mam pompę ciepła do CO i CWU plus solary, i roczne zużycie wychodzi mi 12,5tyś kW to po co miałbym budować 5kW instalację skoro potrzebuję 12,5?. Aktualny limit 10kW już powiedzmy do przyjęcia, dociepliłem w międzyczasie dach może się zmieszczę. Tu akurat popieram w pewnym stopniu m. Piotrowskiego- prosument nie tylko powinien ekologicznie wytwarzać energię elektryczną, ale również ją tak samo ekologicznie zużywać, ale żeby to robił musi mieć z czego i kółko się zamyka....
Seas |
Skoro używacie nazwisk Panowie Witczyk i Mizgalski po owocach Was ocenimy, choć z drugiej strony jak bedzie dobrze pokłócicie się za czyją sprawą, jak będzie źle zepchniecie winę na konkurenta. Pomyśleć, że kiedyś jednym glosem wystepowaliście przeciwko mnie, ale ja nie jestem lobbystą tylko ekonomistą.:-)
zniesmaczony |
Panie JW vel "pytanie" wracaj na FB na swoją grupę adoracji energia odnawialna. Tam możesz manipulować i obrażać, a jak ci sie ktoś postawi to go wywalisz. A najlepiej wracaj tam skąd przyszedłeś, bo chyba nikt nie wie skąd ty się w tym środowisku wziąłeś
moja elektrownia PV |
niestety, nie za bardzo wiem, jak mam wam odróżnić moje prawdziwe wpisy od fałszywych (których widzę pojawiło się sporo). Redakcja GwZ nie daje takich możliwości, a nick "moja elektrownia pv" jest używany przez osoby bez związku ze mną. Z jakiego powodu - przemyślcie sami. Dlatego nie widzę innego sposobu, jak zaprosić was wszystkich zainteresowanych na fejsa, gdzie przynajmniej będziecie mieli pewność, że pisze to autor a nie mąciciel. To chyba tyle, co warto dodać. PS1. W środę w południe, na profilu OPP, zaprosimy Was na audycję radiową, gdzie w ciekawym towarzystwie przedstawimy nasze cele oraz gdzie jesteśmy z nowelą, zapraszamy. PS2. warto sprostować (bo witczyk nie wie, więc zmyśla): inicjatorem spotkania z ministrem jest strona rządowa, nieźle obśmialiśmy się dziś z wysiłków witczyka na fejsbooku, by utrudnić porozumienie, zdaje się, że strona rządowa ma już ugruntowaną opinię w tej mierze :) Sumując: Fejs będzie dla nas wszyskich bezpieczniejszy.
Sunway |
Taki list wpadł mi w ręce... Drogi Panie Ministrze Moi rodzice chcą zostać prosumentami.Kupili już panele fotowoltaiczne i inwerter.Chcą je zamontować po to żeby zadbać o czyste powietrze produkując prąd i żeby w energetycznym miksie Polska osiągnęła wymagane poziomy ,do których zobowiązała się podpisując unijne dyrektywy.W wyborach rodzice głosowali na PIS,dlatego ,że ta partia poparła poprawkę prosumencką.Dzisiaj rodzice są bardzo źli.Mówią,że wejście wsparcia dla energetyki obywatelskiej jest zagrożone.Planują palenie opon pod sejmem w ramach protestu.Podobno tysiące osób ,chcą do nich dołączyć. Bardzo bym nie chciała ,żeby ludzie palili opony ,bo to zanieczyści jeszcze bardziej powietrze. Dlatego proszę, żeby Pan sprawił ,żeby ludziom opłacała się produkcja energii elektrycznej.Jeżeli nie wejdą FIT ,proponuję pełny Net -metering. Ola ,lat 7 ,Pabianice.

Giełda OZE

SPRZEDAM projekt z wygrana aukcją 0,85 MW po 394zł

Witam sprzedam gotowy do budowy projekt z wygraną aukcją [ po 394 zł ]. Przyłącze na działce , Dod czytaj dalej...

Wydzierżawię grunty pod PV

PCWO ENERGY S.A wydzierżawi działki pod farmy fotowoltaiczne na terenie całej Polski Wymagania: -bra czytaj dalej...

Wydzierżawię działkę pod farmę fotowoltaiczną

Wydzierżawimy działki niezacienione pod farmy fotowoltaiczne. Brak miejscowego planu zagospodarowani czytaj dalej...

Wydzierżawie działkę pod pv

Działka pod farmę pv o powierzchni 22281 m2 (2,3 ha) kształt prostokąt 290x80m , usytuowanie w dłużs czytaj dalej...