Wiceminister energii: Prosumenci jak kolekcjonerzy znaczków

Wiceminister energii: Prosumenci jak kolekcjonerzy znaczków
Wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Fot. Onet.tv
REKLAMA

Podczas gdy uczestnicy wczorajszego posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej skupili się na korzyściach, które może przynieść polskiej gospodarce rozwój energetyki prosumenckiej, wiceminister Andrzej Piotrowski, odpowiedzialny w Ministerstwie Energii za obszar OZE, przyrównał prosumentów do kolekcjonerów znaczków, tłumacząc, dlaczego jego zdaniem prosumentom nie powinno przysługiwać dodatkowe wsparcie.

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski, komentując podejście do wsparcia dla producentów zielonej energii w mikroinstalacjach, ocenił, że „istotne jest zachowanie proporcji i określenie, gdzie jest działalności gospodarcza i gdzie jest działalność misyjna obywateli, i gdzie jest reszta konsumentów".

Ta ekipa będzie się różniła tym od poprzedników, że będziemy działać nieco inaczej niż do tej pory, mianowicie, nie – stymulować działania poprzez dotacje, tylko dotować te działania, które konsumenci będą uznawać za pożyteczne z racji swoich przekonań. Jeśli te przekonania znajdą oddźwięk społeczny to będziemy je wspierać – zapowiedział przedstawiciel resortu energii.

Minister odniósł się do sytuacji osób, które zdecydowały się na montaż mikroinstalacji OZE, licząc na objęcie systemem taryf gwarantowanych, który zgodnie z pierwotną wersją ustawą o OZE miał wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., ale którego wprowadzenie zostało odroczone tuż przed końcem grudnia o pół roku.  

– Jeśli ktoś chce powiedzieć, że popełnił błąd, bo inaczej wygląda dotacja i by tak nie zrobił, to być może on nie miał poczucia, że robi coś pożytecznego, i jedynie oczekuje jakiegoś i wsparcia – i liczy się z tym, że jeżeli jest odosobniony w swoim postępowaniu, to tego wsparcia nie dostanie. Jeżeli ludzie zbierają znaczki to też nie oczekują wsparcia, choć nie ma w tym nic negatywnego, tylko pozostali obywatele niekoniecznie widzą powód, aby to dofinansowywać – w ten sposób minister Piotrowski podsumował plany inwestorów, którzy chcieli zainstalować mikroinstalację OZE i korzystać ze sprzedaży energii w ramach wpisanego do ustawy o OZE systemu taryf gwarantowanych.

Wiceminister energii dodał, że jego zdaniem „korzyści z ruchu prosumenckiego są olbrzymie w sensie budowania świadomości, ale nie mogą być incydentalne, czyli nie może to polegać na tym, że ktoś trafiony przez akwizytora, zdecydował się wziąć kredyt. To chyba nie o to chodzi w tej całej zabawie”.

Jeżeli ktoś jest przekonany, że świat należy zmieniać przez aktywne działanie wszystkich obywateli, to zapraszamy. Takie działanie będziemy wspomagać, ale chcielibyśmy zobaczyć, że to działania jest szersze, że ta osoba myśli również w kontekście innych działań – że być może ma ocieplony dom, że być może zainstalowała pompę ciepła, że być może ma rekuperator, że być może zastanowiła się nad kilkoma źródłami obok, być może zajmuje się również tym, żeby reszta jego środowiska myślała również w jego kategoriach – w ten sposób minister Piotrowski opisał – jak to określił – „świadome prosumenctwo”. Przeciwstawił to sytuacji, w której – jak mówił – "jest okazja do zarobienia pieniędzy i traktowania sprzedaży energii z mikroinstalacji jako źródła dodatkowego dochodu".  Kto za to zapłaci? Pozostali obywatele płacąc wyższe taryfy. My tu jako rząd musimy te obyczaje łagodzić – komentował przedstawiciel Ministerstwa Energii.

Przewodniczący sejmowego zespołu ds. energii odnawialnej, poseł PSL Mieczysław Kasprzak, zauważył, powołując się na wyliczenia Instytutu Energetyki Odnawialnej, że koszty wsparcia wynikającego z systemu taryf gwarantowanych w wersji zaproponowanej w ustawie o OZE, to zaledwie „groszowe” dodatkowe obciążenia przy planowanym potencjale 800 MW mikroinstalacji, które mają powstać w zapisanym w ustawie o OZE systemie taryf gwarantowanych. – To nie jest tak, że to nagle podniesie cenę odbiorców energii dla pozostałych odbiorców – odpowiedział na uwagi ministra Piotrowskiego poseł Kasprzak.

Dzisiaj, jeżeli chodzi o zieloną energię, szczególnie tą prosumencką, to 70 proc. obywateli popiera to, więc jest przyzwolenie społeczne. Chodzi o to, żeby to umiejętnie wspierać, bo dzisiaj bez wsparcia nic się nie będzie działo. Jeżeli nie będziemy tego wspierać i nie stworzymy dobrych warunków, będziemy szukać tylko problemów, to nigdy to nie zafunkcjonuje – powiedział Mieczysław Kasprzak.  

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski odniósł się wczoraj także do zasad wsparcia, z których według niego mają korzystać prosumenci.

Taryfy proponowane przez państwa są redystrybucją środków finansowych z dowolnej grupy konsumentów, w której są również ludzie niezamożni. (…) Nie powinniśmy mieszać działalności gospodarczej, która również może być wspierana w aspekcie OZE, z działalnością konsumenta, który działa na własne potrzeby. (…) Regularne uzyskiwanie przychodów to prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli wpiszemy w ustawę, że pewne prowadzenie działalności gospodarczej nie jest działalnością gospodarczą, to ryzykujemy, że przy innym obrocie spraw w kolejnym parlamencie ktoś ten zapis usunie. (…) Musimy wymyślić takie przepisy, które są oczywiste i stabilne zawsze  – w ten sposób wiceminister energii określił swoje podejście do działalności prosumentów.

My w tej chwili pracujemy bardziej nad sytuacją, w której uważamy, że powinniśmy pewne działania pozytywne rekompensować, ułatwiać, jeżeli to jest prosument i zużywa również prąd, to być może obniżyć ciężary związane z tą częścią zużywanego prądu i musimy mieć świadomość, na ile to działanie prosumenckie jest korzystne dla reszty obywateli – dodał. 

Wiceminister Piotrowski odniósł się także do korzyści wynikających z produkcji energii przez prosumentów i możliwości jej konsumowania przez odbiorców znajdujących się w pobliżu, co w praktyce daje możliwość uniknięcia strat powstających przy przesyle energii na duże odległości.

W przypadku transformacji w górę sieci mamy o wiele wyższe straty niż na samym przesyle. (…) Jeżeli szukamy gdzie indziej odbiorców, to zastanówmy się jak to poukładać (…) Im bardziej to, co robi prosument, będzie kompleksowym podejściem do tego zagadnienia, tym bardziej ta jego inicjatywa będzie godna wsparcia społecznego, bo będzie owocować większymi korzyściami społecznymi. Takie jest w tej chwili podejście ministerstwa – dywagował wiceminister.

Na czym stoi branża OZE? 

Obecny na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej Artur Bramora, poseł na Sejm poprzedniej kadencji z ramienia PSL, który przeforsował przyjęcie przez Sejm w ustawie o OZE tzw. poprawki prosumenckiej z taryfami gwarantowanymi, komentował odnosząc się do działań rządu w sprawie wsparcia prosumentów: – Na dzień dzisiejszy nie mamy nic, mamy jeszcze większy bałagan w głowie, mamy jakąś wizję według mojej oceny nie do końca spójną.

Poseł Bramora pytał, odnosząc się do Ministerstwa Energii, kiedy w końcu możemy zobaczyć projekt nowelizacji ustawy o OZE, zwracając uwagę, że zamieszanie wokół nowych zasad wsparcia dla prosumentów i wynikająca z tego niewiedza obywateli „tworzy pole do spekulacji i dla nieuczciwych firm”.

Jestem zatrwożony tym, że dalej nie wiemy nic (…). Wydaje mi się, że jedyny sensowny adres w tej sytuacji to wicepremier [red. Morawiecki], który stwarza wrażenie otwartego umysłu i który być może będzie w stanie zrozumieć, o czym do niego mówimy – Artur Bramora zwracał się do obecnych na sali przedstawicieli resortu energii.

Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów, omawiając wczoraj w Sejmie wnioski opracowanego przez Federację Konsumentów raportu na temat energetyki prosumenckiej, zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia „spójnej polityki informacyjnej i edukacyjnej” na temat zasad prowadzenia działalności prosumenckiej. – Brakuje nam profesjonalnej edukacji, nie brakuje nam marketingu – zauważył.

Prezes Federacji Konsumentów zwrócił uwagę na konieczność doprecyzowania zapisów w ustawie o OZE dotyczących prosumentów, w tym w zakresie net-meteringu. – Przepis, który mamy w tej chwili w ustawie, jest mocno niewystarczający. Należałoby w drodze ustawowej, albo przynajmniej w rozporządzeniu, wskazać, w jaki sposób ten net-metering ma być stosowany – komentował Kamil Pluskwa-Dąbrowski. Podkreślił także potrzebę doprecyzowania i ujednolicenia procedur OSD w zakresie przyłączania i obsługi mikroinstalacji.   

W ramach systemu bilansowania, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., zakłady energetyczne powinny dokonać pierwszego rozliczenia prosumentów po pierwszym okresie rozliczeniowym, czyli po I półroczu br.

W lipcu możemy spodziewać się bardzo dużych kłopotów, dlatego, że nikt tak naprawdę nie wie, w jakim modelu ten net-metering tak naprawdę funkcjonuje (…) Kiedy skończy się pierwsze półrocze i przyjdzie do rozliczenia możemy spodziewać się dużych problemów, jeżeli to nie zostanie w jakiś sposób doregulowane – ocenił Kamil Pluskwa-Dąbrowski.

Prezes Federacji Konsumentów wśród niejasności związanych z inwestycjami w mikroinstalacje wymienił także naliczanie różnych stawek VAT w przypadku mikroinstalacji budowanych na gruncie. – Stosowanie różnych stawek w zależności od województwa, w którym się mieszka, jest absurdem i powinno zostać doprecyzowane – skwitował.

Wczorajsza dyskusja podczas sejmowego posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej skupiła się wokół kierunku wspierania rynku prosumentów i zasadności wprowadzenia przyjętych w ustawie o OZE taryf gwarantowanych oraz pełnego net-meteringu. Uczestnicy konferencji zwracali uwagę, że przyjęte przepisy regulujące rynek energetyki prosumenckiej są niejasne i że powinno się je maksymalnie uprościć, aby przede wszystkim były zrozumiałe dla każdej osoby zainteresowanej montażem mikroinstalacji.

Obecny na wczorajszym spotkaniu w Sejmie Jacek Najder, poseł poprzedniej kadencji Sejmu i współautor poprawki prosumenckiej, wezwał do utrzymania taryf gwarantowanych. Przypomniał, że za ich przyjęciem w ustawie o OZE głosowało również Prawo i Sprawiedliwość. – Mam nadzieję, że wtedy zapoczątkowana dobra zmiana dzisiaj będzie utrzymana – apelował poseł Najder. – System wsparcia powinien być prosty, czytelny, niebiurokratyczny i niepenalizujący obywateli – dodał.   

Transmisja z wczorajszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej (link)

gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (153)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
TTTT |
Ponieważ PV produkują energię zazwyczaj w szczycie to powinni mieć pełny net-metering bez żadnych dopłat. Myślę że i społeczeństwo i prosumenci byliby zadowoleni.
Wojo |
Ten wiceminister chyba za dużo ćpa.... bo najlepiej wydać własne pieniądze i utrzymywać zakłady energetyczne przez oddawanie im za free energii, a oni mogą sobie z NFOŚu dawać Rydzykowi na niewiadomo co.... Gratuluje wyborcą PIS...
Fotonvolt |
Byłem na posiedzeniu tej komisji. Jestem przerażony i zbulwersowany wypowiedzią obecnego Pana Wice Ministra. Czuję się obrażony ta wypowiedzią. Porównanie nas do filatelistów mówi o stanie wiedzy Panów z `Ministerstwa i stosunku do Prosumentów. Wynika z tej debaty że ministerstwo nie ma wizji i wiedzy jak to zrobić. Proszę mi wierzyć głosowałem na PIS miedzy innymi z tego powodu że widziałem w ich przedstawicielach zwolenników energetyki obywatelskiej. Nic z tego nie zostało nawet nadziei. Drugi raz nie dam się nabrać na ich piękne słówka. Wiem byłem naiwny. Przepraszam.
Genek PV |
Kilka tygodni temu wysłałem do Ministerstwa Energii maila z prośbą o zdefiniowanie tak często używanych przez nich zwrotów " pomoc publiczna" czy "wsparcie". Zaznaczyłem, że instalację wybudowałem w 100% z własnych środków. Chciałem dowiedzieć się o wysokość "wsparcia" w przypadku taryf gwarantowanych w ich dotychczasowej wysokości. Napisałem też, że o ile moja energia jest takim samym towarem jak energia z ZE, to według mnie, otrzymując te 65gr/kWh, nie zarabiam, a jedynie się wymieniam. Być może politycy z ME uważają, że energia wprowadzona do sieci z mojej instalacji generuje jakieś straty po stronie OSD, i państwo musi te straty wyrównać? Jeśli tak, to dla czego nie biorą pod uwagę zysku dla OSD z tytułu przesyłu mojej energii np, mojemu sąsiadowi. Pewnie dla tego boją się pełnego net-meteringu. Ewentualną nadwyżkę mógłbym oddać nawet za darmo, a zysk byłby z niezapłaconych rachunków. Gdyby taki net-metering wszedł w życie, nie byłoby biadolenia ile to państwo milionów musi dopłacać prosumentom i ile z tego tytułu wzrośnie cena energii. A i instalacje nie byłyby przewymiarowywane!
mike |
odbiór nadwyżek bez opłaty przesyłowej to uczciwe rozwiązanie, które dodatkowo skłania do budowania instalacji o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na energię w ciągu roku/półrocza.
JAN |
Oglądałem komisję w internecie. Na Pana Kasprzaka spuszczę zasłonę milczenia (demagog). Niemniej jednak były dwa głosy rozsądku, dla których mogę przyklasnąć. Mówiły one o wycofaniu FiT i wprowadzeniu pełnego net-meteringu. Brawo !!! Każdy kto ma pojęcie jak liczyć np. PV doskonale wie, że jest to konsensus zadowalający obie strony do przewalczenia, który ME jest w stanie zaakceptować!
Fotonvolt |
Panowie nie dajmy ludzi ogłupiać, że dopłaty do stawki za energię elektryczną dla obywateli wzrosną istotnie po wprowadzeniu Taryf Gwarantowanych.Biorąc pod uwagę skalę zjawiska i korzyści OŚE te dopłaty będą groszowe a zyski operatorów sieci istotne.
dzidek |
Panie MINISTRZE! A zna Pan kolekcjonera znaczków który kupuje znaczki z MENNICY PAŃSTWOWEJ po 0,65gr a później odsprzedaje innemu kolekcjonerowi znaczki po 0,17gr????
dzidek |
Pan "Minister" to na znaczkach też się nie zna!!!! Na to co mówi to drut w kieszeni się prostuje!!!
Patryk |
Piechociński, Pietrewicz, Pilitowski a teraz Piotrowski...czy panowie na "P" nie potrafią logicznie myśleć, tylko klepać jakieś głupie, nielogiczne i oderwane od rzeczywistości frazesy?!
Fotonvolt |
Pan vice minister w swojej krótkiej wypowiedzi obraził filatelistów,starsze osoby prosumentów,obywateli,wyborców i polityków oraz naszą inteligencję. Gratuluję!
Dzidek |
A może chodzi o to żeby obywatele NIE zakładali instalacji OZE a BE zgarnie całe dofinansowanie! A za 20-30 lat niech się martwią inni!!!!
Michał |
Szkodników w przyrodzie tępi się DDT. Na głupich polityków nie ma lekarstwa .Niestety tego się nie leczy.
Genek PV |
Któryś z uczestników posiedzenia wyliczył, że dopłaty do taryf gwarantowanych kosztowałyby przeciętną rodzinę ok. 38 gr na miesiąc. Czy ta osoba może podać sposób liczenia, bo chciałbym wiedzieć ile w tych 65 gr ( lub 75 gr ) jest "wsparcia", a ile zapłaty za moją 1 kWh ?
Genek PV |
Link do konferencji prasowej po spotkaniu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#1AACF7139C04972CC1257F64002ACAE3
FiTy |
Do Genek: wyliczenia są tu: http://www.ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/27012015/1.pdf Dla tych co uważają, że Polakom FiTy się nie należą, lub, że lepiej walczyć o coś "łatwiejszego do przepchnięcia" (net-metering) - więcej wiary i odwagi. "Pełny net-met" to nie jest 65 gr/kWh. To zależy od taryfy, ale dla gosp. domowych to ok. 57 gr/kWh brutto. Czyli mniej od 75gr/kWh. Może Was, którzy macie kase zadowoli "pełny net-met", ale prosumeryzm ma być dla wszystkich, a nie tylko dla Was. FiTy są potrzebne, bo ludzie kredyt muszą spłacać. Chyba, że chcecie w nieskończoność być zniewoleni dotacjami inwestycyjnymi 40%=23% wsparcia, ograniczonymi czasowo (do 2020), politycznie i budżetowo.
"stary" prosument |
Po samej wypowiedzi można wnioskować kto klepie p. Piotrowskiego po ramieniu........... Koncerny energetyczne nie odpuszczają Panie WICEMINISTER!!!!!!!! Nie porównuj mnie do zbieracza znaczków bo nie masz "zielonego" pojęcia ani o jednym ani o drugim. Lepiej dopłacać do węgla niż wspierać czystą energię??? Jesteś pan HAMULCEM ROZWOJU!!!
V |
Haha, Piotrowski nagle pyta o rzeczy, które są dla wszystkich oczywiste. Nie odrobił pracy domowej i nie poczytał na wikipedii o OZE przed posiedzeniem :D.
myprosumenci.pl |
A mnie dziwi, że do grona ludzi, którzy wszędzie widzą problemy oraz nawołują do ograniczeń, mnożenia taryf i ogólnego prowadzenia dyskusji w trybie #niedasię dołączył nawet Janusz Witczyk vel sunnyhoryzon. Zadziwiające, że Janusz, który do dziś nie używa żadnej instalacji PV (ergo: nie wie, jak w praktyce wygląda życie prosumenta), tak chętnie mnoży warianty wsparcia, które nigdy nie będzie faktycznym wsparciem. Jak słusznie zauważył jeden z posłów, Janusz idealnie nadawałby się do Ministerstwa Energetyki, jako podwładny Pilitowskiego. Zasadne padały pytania z sali, kogo reprezentuje Janusz, mówiąc "my" i jednocześnie składając propozycje ograniczenia wsparcia do zera. Pan zaś panie Plitowski, zgodnie z naszym wczorajszym dialogiem, jest pan od lat tym samym, żałosnym szkodnikiem przemian gospodarczych w Polsce i dlatego szczerze życzymy panu możliwie najszybszego wystrzelenia z obecnego stanowiska prosto na słońce,
Mietkos |
Oglądałem transmisje i mam następujące wnioski: 1.Duża część myli pojęcie Prosumenta z zarabianiem w czystej formie a nie w formie zarabiania przez oszczędzanie=auto-konsumpcja. 2.Rozumiem stanowisko Rządu które myśli w skali makro i będzie się trzymać definicji Prosumenta więc zapomnijmy o FIT . 3.Net Metering i tani kredyt lub pożyczka !!!- o to trzeba zabiegac - bardzo dobre wystąpienie SH. 4.Maksymalne uproszczenia administracyjne ,budowlane , łatwy dostęp do sieci itp ,chciałbym zobaczyć wersje holenderską Prosumenta prezentowaną przez jednego z PROSUMENTÓW ,- fajne wystąpienie. 5.Generalnie dzisiaj już są narzędzia prawne i technologia aby być Prosumentem off gird lub on gird - ja np. od miesiąca wykorzystuje PV do podgrzewania CWU w 100 l bojlerze i jestem pozytywnie zaskoczony. 6.Do używania LPG w samochodach i żarówek LED nie potrzeba specjalnych ustaw tylko rachunek ekonomiczny = oszczędności w wydatkach na energie.
Mietkos |
Dlaczego nie pojawiają się moje wypowiedzi ?!
Mietkos |
Oglądałem transmisje i mam następujące wnioski: 1.Duża część myli pojęcie Prosumenta z zarabianiem w czystej formie a nie w formie zarabiania przez oszczędzanie=auto-konsumpcja. 2.Rozumiem stanowisko Rządu które myśli w skali makro i będzie się trzymać definicji Prosumenta więc zapomnijmy o FIT . 3.Net-metering i tani kredyt lub pożyczka !!!- o to trzeba walczyć - dobre wystąpienie SH. 4.Maksymalne uproszczenia administracyjne budowlane , łatwy dostęp do sieci itp ,chciałbym zobaczyć wersje holenderską Prosumenta prezentowaną przez jednego z PROSUMENTÓW . 5.Generalnie dzisiaj już są narzędzia prawne i technologia aby być Prosumentem off gird lub on gird - ja np. od miesiąca wykorzystuje PV do podgrzewania CWU w 100 l bojlerze i jestem pozytywnie zaskoczony. 6.Do używania LPG w samochodach i żarówek LED nie potrzeba specjalnych ustaw tylko rachunek ekonomiczny = oszczędność w wydatkach na energię.
sol |
Jeżeli ktoś się spodziewał innego podejścia ME, to się srogo zawiódł. No cóż premierem jest córka górnika (może lepsze to niż córka jakiegoś energetyka z PGE). Generalnie PIS ustawami doprowadzi to tego, że nie będzie instalacji OZE systemowych (wiatrowych i fotowoltaicznych), a brakiem wsparcia dla prosumentów ędą się starać zniechęcić także inwestorów najmniejszych OZE. PIS po prostu nie zamierza w tej dziedzinie sięgać po środki unijne. mimo wszystko wydaje mi się, że produkcja energii na własne potrzeby, czyli z magazynowaniem ma sens, są to zaoszczędzone pieniądze. Jeszce ciągle dość długi okres zwrotu inwestycji, ale to się dynamicznie zmienia, ceny spadają. Wypowiedzi p. Piotrowskiego nie chce mi się komentować, jak rozumiem jest to stanowisko rządu. W dłuższej perspektywie ta polityka PIS jest jednak dla Polski zabójcza i skazuje nas na wieczne pozostawanie kolonią.
Genek PV |
@FiTy : taryfy gwarantowane to nie 65 i 75 gr , a odpowiednio 53,3 i 61,5gr. To ceny po podatku. A w przyszłości, ceny energii wzrosną, co jest raczej pewne. W/w ceny "gwarantowane" zostaną i zawsze będą niższe. Tego efektu nie będzie przy net-meteringu 1:1
alladyn-solar-batt |
Panowie: dalej nie kumacie co jest grane.... PiS wygrało wybory.....Tak, ale.....Ale nie posiada na swej ,,ławce rezerwowych'' specjalistów, którzy mogliby wymienić na posterunku Pilitowskiego. Piotrowski to KUKŁA. To człowiek, który był wykładowcą na PW, co nie zmienia faktu, ze w swych godnych politowania probach logicznych wywodów związanych z energetyką posługuje się pakietem elementarnych pojęc z których układa zdania kompletnie nie rozumiejąc znaczenia tych pojęć. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Pilitowski to Agentura BigEnergy. Pilitowski to jednocześnie jedyny człowiek, który swym umysłem ogarnia (zna to na pamięć) prawo energetyczne, Ustawę o OZE w stopniu takim, że obudzony w środku nocy wyrecytuje ,,na wyrywki'' trafni gdzie i co jest w ustawodstwie zawarte - stad Piotrowski zapatrzony jest w Pilitowskiego i w to co ten powie jak w święty obrazek....Pilitowski jest ekonomistą, stąd wyuczył Piotrowskiego, by w publicznych debatach i wypowiedziach jako laik energetyczny nie używał argumentów energetycznych (to nie do końca się udało-tragiczna wypowiedż o rzekomej możliwości ,,przepchnięcia się'' energii produkowanej przez prosumenta porzez średnie napięcia do sieci 400kV) lecz by systematycznie akcentował argumenty ekonomiczne typu ,prosumenci otrzymawszy FIT dostaną pieniądze na koszt ubogiej babci emerytki''. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Owszem - słusznie- podniecacie się aroganckim tekstem o kolekcjonerach znaczków, którym inny obywatel nie powinien za hobby dopłacać ze swojej kieszeni, ale nie dostrzegliście innych istotnych węzłów wypowiedzi Piotrowskiego. Nawiasem mówiąć - ta cała farsa, ta cała inscenizacja z rzekomym ,,brakiem czasu'' Piotrowskiego, z powodu którego miał jedynie 5 minut na wypowiedzi to świetny socjologiczny majstersztyk Pilitowskiego od którego jak mówiłem całe ME jest iście UZALEŻNIONE. Po prostu - umowa była taka, Piotrowicz ma rzucić kilka tez przeciwko OZE i wyjść po pieciu minutach- dzięki temu Pilitowski nie bedzie musiał zajmować takiego stanowiska i uchodzić za takiego co nie jest przeciw OZE. Obaj wiedzieli, że po przestawieniu raportu FK zostanie może godzina (lub mniej) na jakąkolwiek dyskusję, a chodziło o to by de facto do żadnej dyskusji nie doszło. Pokazal się pod kamerami, kto się miał pokazać, kalendarz politycznych zarzeń przewiduje, że do 15 marca Pilitowski nie ma prawa powiedzieć nic konkretnego na temat planów ME dla OZE - no to nic nie powiedział. Plan wykonany. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Co ciekawego zauważyliście jeszcze w ekonomicznej argumentacji Piotrowskiego? Podpowiadam - Pilitowski nauczył Piotrowskiego jak argumentować....przeciw OZE...
sol |
Dodam tylko, że zawodową fotowoltaikę (czyli farmy) znacząco ograniczy ustawa o ustroju rolnym, właśnie procedowana już w sejmie, a ma wejść w życie już 30 kwietnia. Ale to może nie jest zmartwienie prosumentów.
Sic |
Czyli reasumując - PiS ma na celu całkowity holocaust prywatnego sektora OZE w Polsce. Nie ważne jakim kosztem przyszłych pokoleń i prywatnego majątku "zbieraczy znaczków".
alladyn-solar-batt |
do Sol: ,,W dłuższej perspektywie ta polityka PIS jest jednak dla Polski zabójcza i skazuje nas na wieczne pozostawanie kolonią.'' @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Sol, opamietaj sie idealisto w różowych okularach...Kto Ci powiedział, że Polska, która jak słusznie spostrzegłej jest kolonią (nieudaczników?) ma mieć inny status? Przecież do zarządzania ludzmi swiatłymi, nie strachliwymi, nowoczesnymi - trzeba wiedzy. Tymczasem- panowie spotykają się z Prosumentami by się uczyć - zasysać wiedzę od ...Prosumetów, po to by pozyskiwać analizy przedkładane przez Prosumentów w ramach ich wystąpień i argumentacji! Gdy się nauczą (nie mówię tu o Pilitowskim a o reszcie) to siagną zdolność do myślenia na temat energetyki. Na to potrzebują czasu i kilku podobnych spotkań. Ale sie uczą. Szybko się uczą. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Na tę chwilę panowie z ME nie mają wiedzy jak zarządzać energetyką w tym społecznością OZE z tym co ta proponuje. Przypomnę, ze w ślad za PO - stają na głowie by nie kierować przepisów jaki powstaną do notyfikacji w KE. Ta bowiem zjechałaby jak burą sukę 2/3 zapisów umieszczonych w Ustawie przez Pilitowskiego na zlecenie BE. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Zaprawdę powiadam Wam - póki Pilitowski w ME - póty zrobione bedzie wszystko by Prosumenci wpuścili jak najmniej energii do sieci, po wtóre by za to co sieć przyjmie zaplacono jak najmniej @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Jak dziś wywalą Pilitowskiego - to nie mają nikogo na jego miejsce z tak potężnym łbem (tak ogarniającego i tak wyrachowanego). To dzis problem nr.1 ekipy PiS ,,wsadzonej'' na konia zwanego ME. Brak kadr.
alladyn-solar-batt |
do Sic: nie - PiS nie ma takiego planu. Rzecz w tym, ze PiS w stosunku do OZE nie ma JAKIEGOKOLWIeK planu. Ma zaś obietnice wyborcze walki z wiatrakami. W tym zamieszaniu góru Pilitowski robi swoje. Robił hamowanie przez poprzednie lata, czuje się nadal pewnie bo nie mają go kim zastąpić, więc dalej robi co robił. Podziwiam go- facet ma mocne nerwy i dobrych sponsorów. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PiS ma plan Morawieckiego, w którym sa zamysły mogące wyciagnąc OZE z zapaści. Plan, na który trzeba góórę kasy. O tyle nie wiadomo czy i co z tego planu ruszy. Start po połowie marca.
Fotonvolt |
Zbieracze znaczków poprzez dziesięciolecia mają się dobrze,przetrwali wszelkie zawieruchy geopolityczne . To jeśli porównujemy ze sobą te odległe fascynacje to i OŹE miejmy nadzieję przetrwa. Fakt analizując wczorajszą wypowiedź ministra bardzo mnie zdenerwował i pewnie o to chodziło. Inżynier powinien rozmawiać liczbami faktami i analizować. Tego zabrakło w wypowiedzi Pana z ministerstwa. Ot jest to taki biznes jak każdy inny musi się opłacać . Ekonomia jest nieubłagana . Nie da się nadciągnąć lub zafałszować. I pewnie o tym wie Pan minister że nowe technologie przy ich wdrażaniu są zawsze droższe jednak ich opłacalność w perspektywie wszystkich powtarzam wszystkich korzyści i wartości dodanych opłaca się. Nie uciekniemy od OZE czy komuś się to podoba czy nie i czy jest z PIS czy PO przekona się w niedalekiej przyszłości. Pytanie jest czy brak słoności analitycznych do przewidzenia tych faktów pociągnie za sobą nieuzasadnione koszty społeczne. Jak już mówiłem inżynieria nie lubi polityki i demagogii.
sol |
Zgadzam się Alladyn, obecnie do rządzenia nie wystarczy kilka haseł. PIS jest chory na "brak kadr", nie tylko w tej dziedzinie. Nie wiedziałem, że Pilitowski ciagle "na posterunku". A to oznacza, że cały ten znawca rynku hobbystów, Piotrowski, miał suflera w postaci Pilitowskiego. Njalepszy dowód na to, że to ogon może machać psem. Z tego co wcześniej sugerował Tchórzewski to współspalanie będzie ciągle utrzymywane i to bez względu na biedne babcie z Polski B. Tu zgoda PIS jest. Na tym równię polega hipokryzja ludzi PIS. "Wilcze oczy" Tuska przy tej hucpie bledną.
Obserwator |
Panie Wiceministrze - jeżeli chcesz aby prosument spełniał misję to POZWÓL mu ja spełniać!; nie rzucaj mu kłód pod nogi!; po co te wszystkie zgody na przyłączenia, po co raporty z kwartalnej produkcji, sprzedaży, pierwszego wpuszczenia energii do sieci (tak jak byś nie wiedział montując u mnie odpowiedni licznik); chcesz udu..pić prosumentów, chcesz zmusić prosumenta aby kupował Twój prąd z ZE - takie są Twoje mysli
Obserwator |
Panie Wiceministrze - jeżeli chcesz aby prosument spełniał misję to POZWÓL mu ja spełniać!; nie rzucaj mu kłód pod nogi!; po co te wszystkie zgody na przyłączenia, po co raporty z kwartalnej produkcji, sprzedaży, pierwszego wpuszczenia energii do sieci (tak jak byś nie wiedział montując u mnie odpowiedni licznik); chcesz udu..pić prosumentów, chcesz zmusić prosumenta aby kupował Twój prąd z ZE - takie są Twoje mysli
Obserwator |
Panie Wiceministrze - jeżeli chcesz aby prosument spełniał misję to POZWÓL mu ja spełniać!; nie rzucaj mu kłód pod nogi!; po co te wszystkie zgody na przyłączenia, po co raporty z kwartalnej produkcji, sprzedaży, pierwszego wpuszczenia energii do sieci (tak jak byś nie wiedział montując u mnie odpowiedni licznik); chcesz udu..pić prosumentów, chcesz zmusić prosumenta aby kupował Twój prąd z ZE - takie są Twoje mysli
FiTy |
@ Genek: jest "tarcza" podatkowa na inwestycje i chociaż nie jest to jeszcze jasne, to 75 gr powinno obowiązywać całe po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu. http://odnawialnezrodlaenergii.pl/oze-aktualnosci/item/download/127_a10070fd68e11a9ebb6b4c6d70ec41c4 Za barter (net-metering) też podatki obowiązują. Ale tylko za część energii elektrycznej. Nie ma barteru na część zmienną dystrybucyjną, bo to co oddajesz nie jest dystrybucją tylko energią elektryczną. I znów kłopot z podatkiem. FiTy dają możliwość obliczenia okresu zwrotu (kosztów miesięcznych) a net-met daje co najwyżej nadzieje, ze będzie drożej. Dodatkowo, FiT powinien odzwierciedlać koszty wytwarzania dla kredytobiorcy i powinien wynosić 1 PLN/kWh dla =
jj |
W DE wznawiają wsparcie dal przydomowych magazynów energii, w PL będzie dal przydomowych magazynów węgla. PIS zniszczy OZE i zwali na poprzedników.
PVexpert |
Odnośnie taryf gwarantowanych to takie coś znalazłem u jednego z użytkowników https://www.dropbox.com/s/6gwmtrtds9ield2/taryfy.jpg?dl=0 . To podobno aneks do nowej umowy z Tauronem . Operator gwarantuje w umowie że po 1 lipca zapłaci za energię 0,75/0,65 za kwh ?
gość |
@myprosumenci: To ciekawe, kolega pytanie vel sunnyhorizon pisał tutaj niedawno w jednej dyskusji, że ma elektrownie fotowoltaiczne i nawet magazyny energii. To komu wierzyć?
Prosument Mietkos |
Od dwóch miesięcy jestem z definicji prosumentem ! Wykorzystuje PV -1,25 kW do podgrzewania CW w istniejącym 100 L zasobniku CWU poprzez grzałkę. Jestem pozytywnie zaskoczony a to dopiero zima. Myślę że MASOWE wykorzystanie słońca , wiatru , wody , itd to oszczędności w zakupie prądu spowoduje że BE zaczną się wtedy z nami liczyć a może nawet "poproszą" o wpięcie do sieci !? Obniżajmy swoje rachunki bo technologia jest coraz lepsza i tańsza . Gminy zaczynają z własnych środków dopłacać do takich inwestycji ( np.w Katowicach ) Mnie to kosztowało 3700 zł z montażem. Może dla wielu dużo ale zakładamy przecież że inwestujemy długoterminowo a oszczędzając zarabiamy !
Genek PV |
@FiTy: być może z amortyzacją masz rację, nie wiem tylko jak osoba fizyczna (PIT8c) miałaby to rozliczyć. Co do net-meteringu : piszesz o barterze samej energii ( bez kosztów przesyłu) - tak jest teraz . Ja mam jednak na myśli PEŁNY net-metering 1:1 czyli za każdą wpuszczoną do sieci 1 kWh odbieram ( BEZ KOSZTÓW ) też 1 kWh
eko-it.eu |
@Prosument Mietkos - porozglądaj się za pompą ciepła powietrze-woda, koszt takiej maszyny z zacobnikiem CWU ne jest ogromny, a oszczędność znacznie przewyższa tą jaką obecnie posiadasz ładując energię do grzałki
bs_boss |
tak natchnął mnie Pan minister/v-ce. - ciekawi mnie tylko, czy w ramach misji - jaką niewątpliwie powinna być polityka (służenie narodowi) zrezygnował ze swojego wynagrodzenia ????
bs_boss |
wszak gnioty jakie wychodzą spod ich politycznego pióra bez komentarzy nie są czytelne nawet dla prawników
Genek PV |
Materiał Onetu po wczorajszym spotkaniu: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prace-nad-ta-ustawa-trwaja-juz-piec-lat-a-problem-dotyczy-kilku-tysiecy-polakow/ggynmg oraz konferencja prasowa w Sejmie z uczestnikami spotkania : http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#1AACF7139C04972CC1257F64002ACAE3
andrzej |
ad PVexpert , to ciekawe , w co oni grają ?
Genek PV |
Link do konferencji prasowej po wczorajszym spotkaniu w Sejmie : http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#1AACF7139C04972CC1257F64002ACAE3 oraz materiał Onetu na ten temat : http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prace-nad-ta-ustawa-trwaja-juz-piec-lat-a-problem-dotyczy-kilku-tysiecy-polakow/ggynmg
alladyn-solar-batt |
do Andrzej: chwilowo grają na zwłokę do czasu ogłoszenia kolejnej edycji Planu Morawieckiego. Dotychczas zakładali, że bedzie to miało miejsce w połowie marca
Rafi35 |
No już pewnie przeliczyli że Rydzyk zgarnoł to co się prosumentom należało. I pozamiatane.
FiTy |
@Genek: właśnie o to chodzi, że PEŁNY net-met to nic innego jak FiT dodany do bilansu za część energii elektrycznej. Bo nie wymieniasz się dystrybucją, tylko częścią energii elektrycznej. Można oczywiście ustawowo to ładniej zapisać, żeby było mniej skomplikowane, ale zapewne podatek będzie tak samo obowiązywał jak za FiTy. Ciekaw jestem też jak podatki będą się miały do obecnego net-met (już nie mówiąc o sprzedanej nadwyżce za 100% ceny hurtowej o czym wspominała Federacja Konsumentów)? Tak czy inaczej, FiT 1 PLN/kWh odzwierciedla realny koszt produkcji (zwrot inwestycji z pożyczką komercyjną do ok. 15 lat) a pełny net-met nie (chyba, że cena drastycznie wzrośnie powyżej 3% rocznie wykładniczo). Warto się domagać by pieniądze zwykłych prosumentów były szanowane tak samo jak pieniądze spółek skarbu państwa o które ME tak bardzo się teraz troszczy.
Genek PV |
@FiTy : Jednak mnie nie rozumiesz; przez PEŁNY net-metering ja rozumiem takie bilansowanie, które najprościej opisać można działaniem starego licznika energii. Importuję - kręci się w prawo ( dodaje ), eksportuję - kręci się w lewo i odejmuje . To jest 1:1
bs_boss |
do wszystkich którzy prowadzą działalność gosp. nie związaną z produkcją energii (sieć PGE) - czy macie wiedzę jak długo prosumenci sprzed 1 stycznia 2016 prowadzący działalność gospodarczą, która nie obejmuje produkcji energii będą ograniczeni w możliwości rozliczania się poprzez NetMetering? - aktualnie nie posiadam żadnej logicznej informacji z której wynikałoby, czemu właściciel jednoosobowej firmy ma być gorzej traktowany niż "Kowalski" pracujący na etacie.
FiTy |
@Genek: doskonale Cię rozumiem. Ale OSD i tak będzie musiał dostać rekompensatę za tą część przesyłową. Bo ty mu dajesz rekompensatę tylko za część energetyczną. I to trzeba wyliczyć. Trzeba później zabrać z jakiejś innej puli pieniędzy (np. opłata OZE z OREO) i trzeba rozliczyć (na fakturze, PIT). I to też jest operacyjna pomoc publiczna. Tylko, że jeszcze bardziej skomplikowana niż FiT.
bs_boss |
@ FiTy - mam punkty poboru w okolicy W-wy i w okolicy Bełchatowa ta sama sieć, dystans od miejsca wytworzenia energii różni się o blisko 170km, koszt przesyłu w obu lokalizacjach jest ten sam, więc śmiało mogę przyjąć, że przesył nie zależy od dystansu, a więc zakładając, że i ja muszę przesłać prąd swoją siecią energetyczną na linii od instalacji PV do licznika, gdzie oczywiście konieczne jest zagwarantowanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z bezpieczeństwem, ...., to śmiało można by przyjąć, że moje koszty też powinny zostać zrekompensowane
Genek PV |
@ FiTy: Czy aby OSD tej opłaty za moją kWh ( tą wprowadzoną do sieci ) nie odbiera sobie od mojego sąsiada, który ją konsumuje? Uważasz, że jest sprawiedliwe, aby OZE zarabiało podwójnie na przesyle? Oczywiście mówimy o nieodebranej przeze mnie nadwyżce. Można przyjąć takie założenie, że 5kWh mojej produkcji jest konsumowane u mnie na miejscu, a pozostałe 5kWh trafia do sąsiada za płotem. Oczywiście przez licznik ZE. W takim przypadku, według ME , ja płacę opłatę dystrybucyjną za wprowadzone 5 kWh a mój sąsiad też za 5kWh . Kto na tym zarabia a kto traci? Ja chcę tylko wieczorem odebrać energię z nadwyżki wysłanej w dzień. Jeśli po zbilansowaniu np. 1 roku powstanie saldo ujemne - zapłacę po obowiązujących cenach; jak saldo będzie dodatnie, nie chcę nic prócz laurki z podziękowaniami. Spytasz co z tego będzie miała Energetyka i nasz kraj: po 1: spełniony cel dyrektywy UE, zasilenie sieci w szczycie, odbiór poza nim, odciążone linie przesyłowe i przede wszystkim bardziej czyste powietrze.
FiTy |
@bs_boss: hehehehe :) Nieźle kombinujesz, ale troszkę odpłynąłeś. W UE wspierane jest wytwarzanie energii z OZE a nie jej przesył (chyba, że mówimy o dotowaniu sieci przez POIiŚ) w systemach wsparcia operacyjnych. Nikogo nie obchodzi ile OZE jest w twojej wewnętrznej "sieci" - ważne ile jest wytworzonej i ile konsumowanej.
MK |
Wysłuchałem i ręce opadają. Jak ktoś tu napisał: kolejny Pan na P, który ma odpowiadać za OZE, a kompletnie nie rozumie idei OZE. Zmienianie najważniejszego prawa dla inwestorów na kilka dni przed jego wprowadzeniem to chyba dopiero początek. Zostały trzy miesiące do kolejnego terminu, a minister nie pokazał żadnych rozwiązań i sieje zamęt. Czy na spotkaniu z górnikami domagającymi się czternastek, piętnastek i szesnastek pan Piotrowski też mówi o misyjności i zbieraniu znaczków? Na pewno nie, bo tam wywieźli by go na taczkach i wrzucili do najgłębszej kopalni
anonim |
Piotrowski na taczke
MK |
Komentarz tej Pani na temat prosumenta, który czekał na FIT. Nie na miejscu jest wieszanie psów na człowieku, który chciał zainwestować kierując się obowiązującym prawem, ale mu to prawo bez zapowiedzi zmienili w ostatniej chwili. Zwłaszcza jeśli mówi to osoba z branży. FiT zostało wywalczone cudem i jest to do tej pory największe osiągnięcie prosumentów. Jak można w obecności tych fajtłapów z ministerstwa tak odwracać kota ogonem i piętnować gościa, który chciał zarobić na tym pare złotych?
MK |
Żale Piotrowskiego, że o 10 wraca do domu są żałosne. Liczy się co zrobił, a do tej pory nie zrobił nic, tylko sieje zamęt. Złamanego grosza bym na takiego pracownika nie dał. A niestety daję.
Moje3kW |
@bj_boss: Ale przecież osoby z jednoosobowymi działalnościami, które produkują prąd na własne potrzeby (bez związku z tą działalnością) i podłączył swoje PV do sieci przed 1.I.2016 roku, mają net metering od 1.I.2016. Sam jestem taką osobą i jakiś miesiąc, może dwa miesiące temu, TAURON Dystrybucja S.A. przesłał mi stosowne papiery rozwiązujące umowę sprzedaży EE z mikroinstalacji i aneksujące umowy zakupu EE od TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w ten sposób, że dodano do tej umowy zapisy o net-meteringu.
bs_boss |
@Moje3kW - dlatego dałem zapytanie, bo w PGE (sm jeszcze czekam na papiery) jest ponoć tak, że prosument prowadzący działalność gospodarczą mimo iż nie jest ona związana z produkcją energii, nie ma mozliwości wejścia w netmet. przynajmniej do 30 czerwca - stąd moje pytanie o wykładnię prawną pozwalającą na tak nierówne traktowanie - w mojej umowie z PGE (mószę przez nią ponownie przebrnąć) jest zapis na bazie którego mam ich informować o założeniu działalności, oraz z nieoficjalnych danych w necie wiem, że jak mam firmę, to net.met puki co mnie nie obejmuje - jest to dla mnie bardzo zła informacja, bo grzeję dom za pomocą PC i chętnie zbilansowałbym część letniej produkcji z dzisiejszym zużyciem.
FiTy |
@ Genek: system jest tak zorganizowany, że uśredniona jest cena przesyłu tak, żeby każdy się nią dzielił mniej więcej po równo niezależnie gdzie mieszka. Inaczej ludzie na śląsku płaciliby 1 gr/kWh a w Augustowie po 10 PLN/kWh (taka hiperbola bo nie liczyłem dokładnie ile to by musiało być). To, że korporacje będą korzystać z tego, że twoja akurat kWh ma mniejszy dystans do pokonania jest związane z systemem. Ale tego nie da się wyliczyć – chyba, że system się zmieni i cena dystrybucji będzie uzależniona od dystansu przesyłu (co też jest warte rozważenia przy budowaniu systemu rozproszonego). A jeśli chodzi o to czy net-met spowoduje, że spełnimy cel - to jest inna kwestia, bo przy obecnych cenach detalicznych, gdy się je porówna do kosztów wytwarzania energii z mikro OZE, to nie. Bo po prostu tylko bogatszych inwestorów będzie na to stać. @ MK: „FiT zostało wywalczone cudem i jest to do tej pory największe osiągnięcie prosumentów. Jak można w obecności tych fajtłapów z ministerstwa tak odwracać kota ogonem i piętnować gościa, który chciał zarobić na tym pare złotych?” DOKŁADNIE!
bs_boss |
@FiTy - mam kilka lat na grzbiecie i pamiętam wprowadzenie opłat przesyłowych oraz argumentację BE, w której tłumaczono, że rozbicie stawki jest konieczne, by w zależności od miejsca dostawy (większa odległość= wyższy koszt = mniej zanieczyszczeń w powietrzu) koszt przesyłu był różny - w innym wypadku sztuczne dzielenie ceny energii na prąd + przesył nie ma sensu
Razor107 |
Oszuści się dorwali do władzy
Kamil |
Byłem także na komisji w sprawie OZE. Pan wiceminister - wypowiedź żenująca, brak totalny chęci zrozumienia prosumentów. Wnioski raczej takie: myslę, że można walczyć o pełny net-metering, stanowisko rządu wobec FIT, raczej marne szanse - może chociaż odsprzedaż po cenie detalicznej (mniej niż FIT, ale więcej niż 100% średniej ceny hurtowej ?). No i niezmiernie ważne doprecyzowanie pozostałych przepisów, np. sprawozdania prosumentów do OSD, VAT na instalacje. P.S. Do alladyn-solar-bat - tak jak pisałem poprzednio, dużo piszesz, chociażby obiecane wejściówki na komisję - nawet nie dostałem odpowiedzi, że się nie udało. Załatwiłem sam, innym także...
NEPOTYZM PISU |
Widzę że ministerstwo energii optowało by za tym aby "bogaci ludzie - filateliści - mieszkający w domach" pobudowali instalacje za własną kasę, zużyli część energii na własne potrzeby dziękując rządowi że ni musieli zapłacić podatków i akcyz, a nadwyżki wpuścili do sieci za darmo dla dobra wspólnego i BigEnergy. Po oglądnięciu posiedzenia zrozumiałem, że obecnie - chwilowo nam panujący rząd pis-u nie będzie promotorem OZE, a raczej głównym hamulcowym :( Smutne, ale czego się spodziewać po rządzie obsadzającym wszystkie państwowe stanowiska "swoimi" jak pan minister Tchórzewski swego synalka - totalny nepotyzm
moja elektrownia PV |
Wywołany odpowiem: problem nas, monterów, inwestorów, użytkowników, sprzedawców etc polega na tym, że na komisji mamy słabą reprezentację. Dlaczego tak uważam? Oto przykład z wczoraj: odzywa się dla przykładu Janusz. Janusz polskiego OZE, który twierdzi, że nas reprerezntuje. I w ramach tej reprezentacji przedstawia dość utopijne propozycje: FiT = zero, NetMet w trzech wariantach, max moc instalacji = 5 kWp. Ja może zadam pytanie: czy jest ktokolwiek tutaj, kto się z tym zgadza?Wątpię. Problem polega tym, że jeśli na obecną postawę ME nałożymy księżycowe myślenie Janusza polskiego OZE, to z tego nie może wyjść nic dobrego. I stąd moja krytyka. A ponieważ zostałem wywołany do odpowiedzi, to wyjaśnię jego watpliwości, wyrażone tym razem pod nickiem "pytanie" (swoją drogą zmiana nicka za każdym razem daje do myślenia). Oto w komentarzu od "pytanie" jest łącznie 6 zdań. W pierwszym zdaniu są 3 błędy, w drugim - 2, w trzecim - 2. W czwartym - 2. W piątym zdaniu z Janusza wychodzi bezsilność w zrozumieniu zasad działania organizacji ngo, które Janusz od długiego już czasu zwyczajnie zniesławia, ilość błędów: 2. Ocena ogólna: autor nie ogarnia opisywanej przez siebie sytuacji wcale, stąd wnioski nie mogą być prawdziwe, w skali szkolnej - pała. Jako członek Ogólnopolskiego Porozumienia Prosumentów uważam, że porozumienie (ma szanse jedynie pod warunkiem uproszczenia argumentacji, uporządkowania komunikacji oraz prób skłócenia nas za pomocą administracyjnych ukazów. Z całkowitym brakiem szacunku - od kiedy to osoba, która nie używa PV na codzień ani nie wie, jak to działa, ma nam wyznaczać limity mocy albo narzucone poziomy samo-konsumopcji? Róbmy swoje, ale pilnujmy tego, co dzieje się na komisjach i co jest mówione jako "stanowisko branży", bo na dziś przysłowie prowadził ślepy kulawego dobrze oddaje, jak zmierzamy do kształtu ostatecznej nowelizacji; oto teoretyk-fantasta mówi jak ma być komu? ministrowi, co nie rozumie globalnych zmian w energetyce (a OZE kojarzy ze znaczkami). Gdybyśmy tworzyli spółkę Groch z Kapustą Sp. z o.o. to kapitał już mamy :) Resztę wniosków każdy może wyciągać sam, szczęśliwie wszystkie wypowiedzi są dostępne na nagraniu, mój wniosek jest prosty - powinniśmy na tych komisjach być i pilnować, inaczej polegniemy roztrząsając o co mogło chodzić autorowi takich przemyśleń. W skrócie: patrzmy na ręce naszym "przedstawicielom" w Parlamencie, bo dzieją się rzeczy dziwne.
Genek PV |
@moja elektrownia PV : Podaj oficjalny kontakt. Może właśnie nadszedł czas, aby się zjednoczyć i przemówić jednym głosem. Pan JJW może i chce dobrze dla branży , ale wczoraj raczej mu nie wyszło.
moja elektrownia PV |
jeśli ktoś szuka do mnie kontaktu zapraszam na Facebook a tam profil o nazwie "Moja elektrownia PV" ( www.facebook.com/MojaElektrowniaPv ). Na tym samym Facebooku znajdziecie też profil Ogólnopolskiego Porozumienia Prosumentów ( www.myprosumenci.pl ) - tam można znaleźć i mnie, i tysiące prosumentów, którzy udostępniają nasz Manifest, składający się tylko z trzech prostych punktów. Nie zamierzam roztrząsać czego chce JW, znam go nie od wczoraj i słuchając go wiem, że my chcemy czegoś zupełnie innego.
zielona pyra |
Czyli reasumując, jeden debil przy korycie weźmie pod uwagę zdanie szerokiego grona innych debili i na tej bazie będzie robił debili z całej reszty. Polska to kraj debili, czas uciekać !
moja elektrownia PV |
Nasza propozycja, manifest Ogólpolskiego Porozumienia Prosumentów jest naprawdę prosty: https://tinyurl.com/manifest-OPP
moja elektrownia PV |
Nasza propozycja, manifest Ogólnopolskiego Porozumienia Prosumentów jest naprawdę prosty: https://tinyurl.com/manifest-OPP
Genek PV |
@moja elektrownia PV: sorry, ale podany link prowadzi do facebook'a, a ja nie mam i nie chcę tam mieć konta. Spróbuj inaczej.
moja elektrownia PV |
rozdaliśmy na Komisji Sejmowej 100 kopii manifestu OPP, następne będą przy najbliższej okazji, wkrótce usłyszycie o nas więcej.
Seas |
Co stało się Januszowi vel SH, pytanie, ustawa, ze zmienił front na bliższy BE.
TT |
No szkoda słów, przebierańcy, nie wiadomo kto jest kim i pod kogo się podszywa. SH=pytanie=ustawa=...=Bolek. Tak to pewnie się skończy. Ja niczego nie podpisuje bo potem mogą być problemy i tłumaczenie się. Polska porąbany kraj.
alladyn-solar-batt |
do NEPOTYZM PISU ,,Widzę że ministerstwo energii optowało by za tym aby "bogaci ludzie - filateliści - mieszkający w domach" pobudowali instalacje za własną kasę'' Rozumiem, że optujesz za tym, że kiedy Ty zapragniesz przemieszczać sie np. autobusem, to bilet powinien Ci opłacić ktoś inny? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,,zużyli część energii na własne potrzeby'' - nie część, lecz wiekszość lub możliwie jak najwięcej @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,,Po oglądnięciu posiedzenia zrozumiałem, że obecnie - chwilowo nam panujący rząd pis-u nie będzie promotorem OZE a raczej głównym hamulcowym :( - pierwsze zrozumiałeś pochopnie drugie - tak, do pewnego stopnia dla tych co nie zrozumieli kim jest Prosument. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Smutne, ale czego się spodziewać po rządzie obsadzającym wszystkie państwowe stanowiska "swoimi" jak pan minister Tchórzewski swego synalka - totalny nepotyzm - czyż widziały oczy Twoje Rząd, który by obsadzał stanowiska ,,cudzymi''?
moja elektrownia PV |
ejże, trochę dyscypliny - jaki jest związek nepotyzmu PiS z naszymi postulatami? Żaden. Więc nie wrzucajmy wszystkiego do kotła/ Skupmy się na NetMet 1:1, na wpisaniu JST do Ustawy (2.850 gmin w calej Polsce) i FiT ponad NetMet = 1 zł (łatwe do zrozumienia dla każdego)
bs_boss |
@moja elektrownia PV - może do tych postulatów dodać jeszcze zapis obejmujący wszystkich produktów, a nie tylko tych po 01.01.2016, ten straszny podział narzucony przez rząd z BE wyraźnie dzieli naszą społeczność
bs_boss |
Słownik przeszkadza - chodziło o prosumenta, a nie produkt
L |
Cóż takich polityków sobie wybieramy najlepsze jest to ze miliardy złotych idące na Polskie górnictwo w końcu z naszych portfeli jest sprawiedliwe spolecznie
alladyn-solar-batt |
moja elektrownia PV,,Wywołany odpowiem: problem nas, monterów, inwestorów, użytkowników, sprzedawców etc polega na tym, że na komisji mamy słabą reprezentację'' - to prawda, że macie slabą... Zaraz, zaraz...a jakąś ,,macie''?>> A powiedz mi czy i kto obiecał ,,wam'' tak generalnie reprezentację monterów, sprzedawców? W zdania, które sformułowałłeś w sposób moim zdaniem nieuprawniony do wspólnego worka wkładasz inwestorów i użytkowników. Z jakichś powodów poczuwasz się do reprezentowania jednych i drugich. A propos nepotyzmu - nie dostrzegasz konfliktu interesów? Jeżeli zaś postrzegasz nas za tak naiwnych, że uznamy iż możesz reprezentować inwestorów i użytkowników....to bym polemizował. Szkopuł w tym, gdzie ta reprezentacja ma następować, w jakim gremium. Tutaj - ok. Reprezentuj, ale zdefiniuj kogo. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,,Dlaczego tak uważam? Oto przykład z wczoraj: odzywa się dla przykładu Janusz. Janusz polskiego OZE, który twierdzi, że nas reprerezntuje'' @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Hmmmm...po pierwsze - nie twierdzi i nie twierdząc robi to. Po drugie czemu wypowiadasz się za innych w tej sprawie. Poczułeś jakiś ,,zew'' by komukolwiek włożyć kij w szprychy? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ I w ramach tej reprezentacji przedstawia dość utopijne propozycje: FiT = zero, NetMet w trzech wariantach, max moc instalacji = 5 kWp. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Hmmmm...nawet nie udało Ci się wysłuchać uważnie...Moc do 5 kWp i powyżej 5 kWp. Nie- jak skomentowałeś ,,= 5 kWp'' i nic więcej. Taki przekaz nie jest rzetelny. Mówisz ,,utopijne'' .... dodaj - . Rozumiem, że przeprowadziłeś kilkadziesiąt rozmów z obecnie kręcącymi się w Sejmie politykami i masz oglad by oceniać co przejdzie, a czego nie da się przepchnąć? Odpowiedz proszę - przeprowadziłes takie rozmowy czy nie? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ja może zadam pytanie: czy jest ktokolwiek tutaj, kto się z tym zgadza?Wątpię." - pytasz o którą z kilku wymienionych kwestii? Co do której z nich sam sobie odpowiadasz per ,,wątpię''? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,,Problem polega tym, że jeśli na obecną postawę ME nałożymy księżycowe myślenie Janusza polskiego OZE, to z tego nie może wyjść nic dobrego. I stąd moja krytyka'' - to dobrze, że masz swój pogląd i swoje zdanie. To dobrze rokuje. Jednak, kiedy używasz na początku słowa ,,problem'' to mamy go z radykalnymie ocenami - w tym Twoimi. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,, W piątym zdaniu z Janusza wychodzi bezsilność w zrozumieniu zasad działania organizacji ngo, które Janusz od długiego już czasu zwyczajnie zniesławia'' - napisz proszę co masz na myśli sugerując zniesławianie? Chyba że zakładasz, że czytający z mlekiem matki wyssali wiedzę o co chodzi ( a propos błędów) @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,,autor nie ogarnia opisywanej przez siebie sytuacj'' - wypisz wymaluj podpisze się pod tym co sugerujesz ale wybacz w odniesieniu do autora/rów tej oceny. Bo domniemywam, że dokonujesz jej nie wyłącznie we własnym imieniu. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,,i wcale, stąd wnioski nie mogą być prawdziwe'' - a ja zapytam inaczej: jakie wnioski należy formułować po Twoich wypowiedziach, Twoich propozycjach poddanych Pilitowskiemu podczas posiedzenia w trakcie obrad? Możesz tutaj wymienić/zacytować Twoje propozycje? Rozumiem, że utrzymujesz, że jakieś wygłosiłeś? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,,Jako członek Ogólnopolskiego Porozumienia Prosumentów uważam, że porozumienie (ma szanse jedynie pod warunkiem uproszczenia argumentacji'' - ok,dobrze - zatem teraz: słuchamy ,,uproszczonej argumentacji''. Gdy ją będziesz przedkładał to napisz do kogo jest dedykowana? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,,uporządkowania komunikacji''- tutaj pełna zgoda, jestem za @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,,oraz prób skłócenia nas za pomocą administracyjnych ukazów''-???? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,,Z całkowitym brakiem szacunku - od kiedy to osoba, która nie używa PV na codzień ani nie wie, jak to działa?''- jak dotarłeś do tej konstatacji w tej drugiej kwestii?'' @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,,ma nam wyznaczać limity mocy albo narzucone poziomy samo-konsumopcji?''- aaa....nooo, to wszystko jasne! To Cię ubodło!! To teraz ja Ci powiem - ty nie kumasz czym jest Prosumenckie PV. Uwaga!- by wszyscy zrozumieli- nie kumasz czym jest to konkretne PV na nieruchomości mieszkalnej. Nie kumasz, bo nie rozumiesz przepływów, skoro nie łapiesz o czym mowa, gdy rozpatrujemy cos takiego jak poziomy autokonsumpcji. Ty widzisz PV wyłacznie jako żródło wytwórcze i na tym koniec , kropka. Niech sobie właściciel nieruchomości dalej sam ,,radzi'' co, kiedy i jak na nieruchomości dzieje się z wyprodukowaną energią. To Twoje założenia. Nijak mają się one do potrzeb i praktyki, którą widzimy - 80% po zainstalowaniu mikrożrodła wytwórczego ma nadwyżki i nie potrafi z nimi nic innego jak próbować upłynnić ,,u Operatora''. Wierzysz w to upłynnianie za kasę, że je dostaniesz.... A kto powiedział, że jest na to zgoda po stronie Rzadu? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,, Róbmy swoje, ale pilnujmy tego, co dzieje się na komisjach''- to znaczy co zamierzasz robić? Polemizować tutaj lub pławić się w marzeniach, że bez codziennej obecności osobistej w Sejmie, bez rozmów bilateralnych ktoś wysłucha Twoich racji? To tyle na temat retoryki ,,teoretyk-fantasta''... @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,, bo na dziś przysłowie prowadził ślepy kulawego dobrze oddaje, jak zmierzamy do kształtu ostatecznej nowelizacji;''- jacy MY? My, czyli ci co w Porozumieniu? Czy my to jeszcze ktoś za Twoim uchem? A powiem Ci szczerze, że to co robiisz (sposób) to antagonizowanie. To nie jest ,,zmierzanie'' do czegokolwiek. Zastanów się i spuść powietrze. Zostaw sobie energię na potem. Biorąc pod uwagę rysowane plany - bedzie Ci ona potrzebna..... Swoją drogą chcialbym usłyszeć w Twoim wykonaniu gadkę tete na tete z Pilitowskim :-) Potem może uznam, ze nie jestes fantastą, co innym suponujesz. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,,oto teoretyk-fantasta mówi jak ma być komu? ministrowi, co nie rozumie globalnych zmian w energetyce (a OZE kojarzy ze znaczkami)'' - na prawdę uwierzyłes w to, że ten człowiek ,,nie rozumie''? To ty nie kumasz co On udaje i z jakich przyczyn. Gadałeś z tym ministrem kiedykolwiek w komfortowych dla niego warunkach (nie pod szkłem)? -odpowiedz proszę bo to istotne. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,,Gdybyśmy tworzyli spółkę Groch z Kapustą Sp. z o.o. to kapitał już mamy :) '' - święte słowa, tyle, że ,,my'' nie kumać co groch a co kapusta
pytanie |
zostały również wymienione przewidywane efekty: Efekty nie ma problemu podwójnej pomocy publicznej, będzie można łączyć taryfę gwarantowaną z tanią pożyczką likwidujemy wszelki system dotacyjny np. w NFOŚiGW a także w pozostałych instytucjach na rzecz szeroko dostępnych 1% pożyczek, co ureguluje rynek instalacji, nie będzie preferencji dla żadnych technologii występujących w mikro instalacjach, nie będzie powodowało bardzo niekorzystnych zjawisk występujących na rynku, jak nadużywanie zaufania przyszłych prosumentów poprzez nieuczciwych akwizytorów firm instalatorskich, obniżenie cen instalacji zielone światło dla BOŚ BANK ( obecnie program naprawczy ) przy zaangażowaniu zaledwie 400 mln zł, lewar pożyczkowy na poziomie 3 mld zł w ciągu 2 lat, przy jeszcze większym wsparciu szeroki dostęp do prostych i zrozumiałych kredytów w wysokości 25.000 zł brutto, pozwalających zainstalować źródło energii elektrycznej lub ciepła np. wiatrak, PV o mocy 5 kWp , lub PV o mocy 3 kWp z magazynem energii 105.000 mikroinstalacji prosumenckich w ciągu 2 lat o łącznej mocy 525.000 kWp mogących wyprodukować na własne potrzeby ponad 525 GWh nieokreślona w ustawie ilość mikroinstalacji od 5 kWp do 40 kWp wpływy z VAT, nowe miejsca pracy, CIT, ZUS, nowe technologie, bezpieczeństwo energetyczne państwa Prosument nie chce dotacji Prosument odda co do grosza udzielone wsparcie
pytanie |
zostały również złożone następujące postulaty: Postulaty Opublikować wzorem Ministerstwa Cyfryzacji raport zamówień i wydatków byłego Ministerstwa Gospodarki za ostatnie 8 lat Przestać miesiącami konsultować nowelizacje, lecz podjąć konkretne decyzje aby ustawa o oze weszła w całości w życie jak najszybciej Odejść całkowicie od modelu dotychczas forsowanego w Polsce przez wielką energetykę i branżę dużych wiatraków, gdzie poprzez bezwzględny lobbing doprowadzono do zawłaszczenia oze. Plan polegał na jak największej ilości współspalania i energetyki wiatrowej, aby wypełnić obowiązek 15% udziału oze tak aby dla pozostałych technologii oze w Polsce nie było już miejsca. Przy tym miały miejsca kuriozalne sytuacje, gdzie wspierano wielomilionowymi dotacjami inwestycje zawodowej energetyki w wiatr, a skąpiono pieniądze na pozostałe źródła, szczególnie najtańsze, najbardziej efektywne mikroinstalacje. Jak najszybciej odejść od procederu współspalania, które z oze nie ma nic wspólnego, a doprowadziło między innymi do nadwyżki zielonych certyfikatów Kontynuować konsekwentnie uchwalenie ustawy wiatrakowej, która uporządkuje patologię ponad 2.500 MW z 5.100 MW złomu który stoi po całej Polsce, który będzie trzeba teraz modernizować, w dodatku na koszt obywateli, gdyż największa część należy do PGE Powrócić do tzw poprawki Naimskiego, złożonej przez PIS do ustawy o oze, zakładającej wsparcie i budowę w każdej gminie 1 MW kogeneracyjnych elektro- ciepłowni opartej na lokalnej, rodzimej biomasie leśnej i rolnej Tym samym wzorem innych krajów mix odnawialnych źródeł energii będzie łączył a nie dzielił już istniejące wiatraki, biomasę, biogaz, geotermię, małe elektrownie wodne, mikroinstalcje prosumenckie będąc stabilnym wielkim ogólnopolskim czystym źródłem energii dla obywateli i przemysłu Podjąć jak najszybciej prace na projektem ustawy o domach zero energooszczędnych Doprowadzić jak najszybciej do uregulowania kryminogennego w wielu przypadkach obrotu zielonymi świadectwami, które powodują milionowe straty w państwowych spółkach energetycznych, poprzez wprowadzenie obowiązku obrotu tymi świadectwami tylko w jednym miejscu, tj na Towarowej Giełdzie Energii.
pytanie |
no i został złożony program związany z górnictwem: Restrukturyzacja Górnictwo 2.0 & Prosument Program odejścia lub przekwalifikowania 22.000 górników dołowych w ciągu 2 lat. Założenia: Świadczenie w wysokości 5.000 zł brutto przez 2 lata dla każdego górnika dołowego + 6 miesięcy jeżeli przyjmie się do pracy w jakiejkolwiek firmie branży oze na terenie Polski, lecz tylko w 1 roku, warunkiem uczestnictwa w programie jest odejście z górnictwa na zawsze, aktywne poszukiwanie pracy, udział w regionalnych program szkoleniowych wypłata świadczenia co miesiąc, a nie na raz, jeżeli górnik nie wypełnia warunków programu, nie dostaje dalszych świadczeń i nie może być zatrudniony na terenie żadnej kopalni w Polsce, nawet w prywatnej, Całkowicie dobrowolny program, nie wymaga zgody związków zawodowych !!! Zgoda Unii Europejskiej i dostęp do unijnych środków pomocowych. Wartość programu około 3 mld zł. Zero dotacji dla oze Zero dotacji dla węgla Zero dotacji dla wielkiej energetyki Jako odpowiedzialne społeczeństwo obywatele mogą zrozumieć że należy ponieść koszty związanie z trwałym odejściem górników z kopalni, więc ponieważ już i tak latami ponosi koszty gigantycznych dotacji dla górnictwa, można zdobyć się jeszcze raz - TEN OSTATNI RAZ - na zmianę tego stanu rzeczy, tym bardziej że na sfinansowanie takiego programu jest dopuszczalne ze środków unijnych. Warunkiem tego programu jest udział polskiej branży OZE, w której wg różnych badań może znaleźć pracę conajmniej 10.000 górników w ciągu 2-2,5 roku. Czyli górnicy 3 mld zł ( niestety ) ale również 3 mld zł dla prosumenta w postaci 1% kredytów jak dotychczas w Prosumencie , ale bez dotacji, co zlikwiduje szereg uciążliwych procedur - prosty komercyjny kredyt. Kredyty po 25.000 zł brutto ( koszty kwalifikowane ) czyli założenie że np. wiatrak 3 kW, PV o mocy 5 kWp , lub PV o mocy 3 kWp z magazynem energii ( bo za rok-dwa tyle będzie to kosztowało ). 105.000 mikroinstalacji prosumenckich w ciągu 2 lat o łącznej mocy 525.000 kWp do zbudowania w ciągu około 2 lat.
alladyn-solar-batt |
do moja elektrownia PV: ,,Przy stawce 0,75 zł/kWh dla mocy instalacji do 3kWp praktycznie żaden prosument nigdy nie otrzyma wsparcia'' - wytłumacz dlaczego w/g tej tezy nie otrzyma?
pytanie |
w/w mojaelektrownia po nieudanej na szczęście, próbie rozbicia prac zespołu w sejmie udał się do warszawskiej Szpilki gdzie wraz z osobami z greenpeacu i wwf spożywał i cieszył się niedoszłą zadymą, świadkami było kilka osób będących w sejmie a siedzących dalej,
pytanie |
jutro w tokfm ukaże się wywiad między innymi z Arturem Bramorą, który radzę dokładnie wysłuchać, audycja Ewy Podolskiej, poseł dopuszcza odejście od taryf na rzecz pełnego net meteringu, przy okazji gratulacje z okazji mianowania do konkursu Osobowość Roku
Sic |
@pytanie o jakim złomie wiatrakowym piszesz? Czy upadłeś na głowę jak reszta fanatyków "anty wiatrakowego lobby" i PiSowców?! Tylko naiwni ludzie myślą, że PiS zabije wiatraki i odda rynek i zyski prosumentom. Zarżną Was jak resztę OZE. Bo taki mają plan. Postawią kilka nowszych bloków węglowych, a resztę z obowiązku 20% oze dopchają współspalaniem. Jak będziecie się dalej spierać o grosze, to wykończą was wszystkich. Nie ważne czy będzie FiT czy netmetering. Oze w Polsce ma się nie opłacać, bo tak PiS chce. I do tego doprowadzą większością parlamentarną.
alladyn-solar-batt |
do Genek PV - ,, Pan JJW może i chce dobrze dla branży , ale wczoraj raczej mu nie wyszło'' - wytłumacz co konkretnie nie wyszło Twoim zdaniem?
Michał |
Ależ oczywistym jest że nikt życia nie odda za taryfy FIT. Jeśli powstanie inny mechanizm sprawiający że inwestycja będzie się opłacić obywatelowi to oczywiście będę za. Jeden warunek musi się to opłacić . Ekonomicznie- stopa zwrotu nie więcej niż 6-7 lat nie 10 oraz gwarancja stałości i przewidywalności prawa. Myślę że wtedy branża spełni oczekiwany efekt dla gospodarki . Wtedy też nie będzie chorych opinii że ktoś komuś dokłada lub zabiera. Bo najgorzej zabierać starszym babciom!
Fotonvolt |
Panowie posłuchajcie wywiadu z Panem Posłem Bramową dziś w TOKFM. Człowiek który poświęcił się dla idei OŹE ma wiele ciekawych rzeczy do przekazania. A zapewniam że warto skorzystać z jego doświadczeń.
Genek PV |
@alladyn-solar-batt: Skąd limit dla fit na poziomie 5 kWp ? Osobiście mam instalację 8,25 kWp , mam średniej wielkości (175 m2) dom ogrzewany pompą ciepła , tak jak chciałby minister Piotrowski mam jeszcze dobrze ocieplony dom i rekuperator . Czuję się więc 100% prosumentem. Moje zużycie oscyluje koło 8 MWh na rok. Uważasz, że przewymiarowałem instalację? Wstawiłeś mnie ( i pewnie niemałą grupę innych ) do przedziału bez fit i to właśnie mi się nie podoba.
Genek PV |
@Fotonvolt : kiedy ten wywiad w TOK FM, bo nie mogę znaleźc?
dzidek |
POPIERAM Genek PV!!! Też mam dom 120m rocznie zużywam 5500kW i 2 x PC typ PP i 1x PC typ PW i czuję że mi zbraknie produkcji PV a moja PV to 5,5kWp. Uważam że podział do 10kWp był w starej wersji bardziej uzasadniony. ZLIKWIDOWAĆ PODZIAŁ STARYCH I NOWYCH PROSUMENTÓW!!!!
gość |
Towarzyszu @pytanie: donieś co oni w tej warszawskiej Szpilce jedli i ile za to zapłacili? Bo to dopiero może być skandal
FOTONVOLT |
Wywiad z Panem Posłem Bramorom w TOKFM o godzinie 19! Polecam
Prosument wielkopolska |
Brawo panie ministrze byłe tak dalej to w następnych wyborach tak obywatele kopna was w dupe że już nigdy nie wygracie wyborów nawet do rady parafialnej. Prosumenci to liczna grupa społeczeństwa która chodzi na wybory.
Seas |
Ciekawe dokąd zmierza ruch prosumencki, jeżeli znane dwie osoby uzurpujące sobie prawo do reprezentowania prosumentow: moja elektrownia pv i sunny horizon wymieniają się inwektywami i oskarżeniami?
Michał |
A może o to chodzi żeby skłócić i podzielić ruch Prosumencki? To stara metoda sbecka. Brak jedności czyni łatwiejszym w manipulowaniu ludźmi. Może trzeba teraz tym bardziej mówić jednym głosem!
moja elektrownia PV |
żeby nie oglądać się na ludzi, co potrafią tylko bić pianę albo wypisywać kolejne brednie, zorganizowaliśmy w nadchodzącym tygodniu spotkanie ministra z prosumentami, szczegóły tu: https://tinyurl.com/spotkanie-z-ministrem jeśli macie sugestie, o co powinniśmy zapytać, zapraszamy na stronę Ogólnopolskiego Porozumienia Prosumentów: www.myprosumenci.pl
moja elektrownia PV |
@bs_boss - słuszna uwaga, podział na nowych i starych jest absurdalny, zanotowane. @alladyn - nie widzę pana na liście osób, które poparły OPP, więc jasne, że nie występujemy z pańskim imieniu (przy okazji: polecam pamięci ludzi, których pan wystawił na biurze przepustek w Sejmie tuż przed Komisją, szczęśliwie poradzili sobie bez pańskiej pomocy, resztę argumentacji nawet nie czytam, forma i treść zniechęcają) @Seas i @MIchał - nie znamy odpowiedzi na Wasze pytania a porównanie do SB trochę niskie i nietrafne. Wystąpienia Witczyka oraz nasze każdy może sam ocenić, na wymianę inwektywy z Witczykiem szkoda mi czasu, tym bardziej, że znowu widzimy wysyp opinii od @pytanie. Niestety, jak zwykle, z wnioskami prosto z dupy. Zamiast tracić na to czas, wolimy rozmawiać z decydentami: https://tinyurl.com/spotkanie-z-ministrem
Mietkos |
Oglądałem spotkanie w Sejmie i słuchałem audycje w TOK FM i mam generalnie jedną uwagę - większość mówi o PROSUMENCIE w kontekście zarabiania a nie oszczędzania ! Trzeba rozdzielić dyskusje na prosument oze i producent oze ! Czy ktoś ma tą przetłumaczoną wersje holenderską prosumenta to niech poda link. To może być wielce edukacyjne . PROSUMENT = Oszczędzanie ,dlaczego LPG jest takie popularne ? bo im więcej jeżdżę tym więcej zaoszczędzę ,proste .Taki powinien być Prosument OZE. Panowie jeszcze jedno , zgoda buduje ........ i tak dalej ,podziały i osobiste animozje załatwcie przy piwku! A na marginesie dlaczego "moja elektrownia PV" w swoim wystąpieniu nie powiedziałeś o Manifeście ????????
alladyn-solar-batt |
Nie widzę celu polemizowania z Kolegą, który zaprasza mnie do wspierania jego idei minutę po tym, gdy dysputa z nim winna odbywać się wyłącznie w trybie art. 212 § 1 Kodeksu Karnego. Stąd też proszę nie liczyć na popieranie przeze mnie skądinąd wielu słusznych tez przez ludzi nie przystosowanych do działalności publicznej, którzy mają nie wyparzone gęby. Pan Minister został poinformowany na co może liczyć w kontaktach z Panem z tej perspektywy. Pan Minister będzie się dobrze bawił na spotkaniu z tej klasy wodzirejem.
alladyn-solar-batt |
Nie widzę celu polemizowania z Kolegą, który zaprasza mnie do wspierania jego idei minutę po tym, gdy dysputa z nim winna odbywać się wyłącznie w trybie art. 212 § 1 Kodeksu Karnego. Stąd też proszę nie liczyć na popieranie przeze mnie skądinąd wielu słusznych tez przez ludzi nie przystosowanych do działalności publicznej, którzy mają nie wyparzone gęby. Pan Minister został poinformowany na co może liczyć w kontaktach z Panem z tej perspektywy. Pan Minister będzie się dobrze bawił na spotkaniu z tej klasy wodzirejem.
alladyn-solar-batt |
Zniesławianie i oczernianie takich, którzy nie pasują do czyjegoś planu opanowania świata ,,po trupach'' układanych na publicznych forach nie zapewni nikomu długotrwałych sukcesów i popularności /w pozytywnym tego słowa znaczeniu/
alladyn-solar-batt |
do Mietkos: święte słowa. Dziesiątki razy ostrzegałem tutaj Kolegów, by dyskutowano o sposobach na maksymalizację wytwarzania do konsumpcji własnej. Akcentowałem, że wygrywa off grid. Zgoda buduje.
moja elektrownia PV |
do alladyna, pożegnalnie: panie Piotrze, te pańskie rewelacje byłyby nawet ciekawe/intrygujące, gdyby nie nasze bezpośrednie ustalenia w mailu z 20 lutego (bo też w grupie osób, które pan wystawił, byłem także ja). To chyba wszystko, co mam do dodania jeśli chodzi o wiarygodność pańskich tekstów. Technicznie (bo mimo wszystko warto się odnieść): że "off-grid wygrywa"? Pan czyta w ogóle co się dzieje poza Polską z małymi systemami?
moja elektrownia PV |
@Mietkos - nie wspomniałem, bo odnosiłem się na szybko do faktu, co jest przyczyną obecnego burdelu - w nowym Sejmie nasze sprawy są w rękach starych ludzi (Pietrewicz orz ku mojemu szczeremu zaskoczeniu - Witczyk). Ja wiem, w czym uczestniczę a robię kilka projektów poza tym i nie muszę powtarzać o OPP w każdej wypowiedzi. Ważne że każdy uczestnik mógł poznać nasz manifest a ci, którym to dopowiada, mogą się dołączyć. To prosty, zdrowy układ, od początku wskazujemy o co nam chodzi i w ramach prywatnego czasu staramy popychać sprawy do przodu. Najważniejsze, że do rozmowy z ministrem Piotrowskim nie potrzebujemy pośredników a część rozmowy odbyła się już dziś, poważnie, właśnie czytam kolejne pytanie o moje wykresy.
anonim |
Ludzie chyba czas sprzedać dom i kupić w kraju w którym są taryfy gwarantowane będzie prościej. W tym naszym kraju trzeciego świata bogatym jak Bułgaria to może w 2030. Ja nie mam tyle czasu ani cierpliwości. Pozdrawiam wytrwałych ja wymiękam Wrócę może odwiedzić rodzinę na święta jak powietrze będzie czyste bo na raka nie chcę umrzeć w tym drugim najbiedniejszym kraju unii europejskiej.
alladyn-solar-batt |
,,Ja wiem, w czym uczestniczę a robię kilka projektów'' - i dlatego potrzebuję kasy. A zapewnię to sobie poprzez wystawienie Ministra , który uwierzy MOIM WYKRESOM i załatwi mi, że zrobimy razem Ustawę i kasa popłynie dzięki MOIM manifestomi: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1........................................................................................ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2....................................................................................... @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3. JEDNA TARYFA GWARANTOWANA = 1 zł/kWh @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ To o takem Polskem walczem... @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Walczem szlachetnie bardzo, gyż siła mojej argumetacji taką jest, że by dopiąć swego MUSZEM konfliktować, antagonizować, wciagać nieostrożnych w moje machinacje. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Czy firmy: Atom group i SolarPartners sp. z o.o. sponsorują ,,manifest'', a jeżeli tak to jaką sumą? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Do kogo należą w/w firmy?
alladyn-solar-batt |
,,Ja wiem, w czym uczestniczę a robię kilka projektów'' - i dlatego potrzebuję kasy. A zapewnię to sobie poprzez wystawienie Ministra , który uwierzy MOIM WYKRESOM i załatwi mi, że zrobimy razem Ustawę i kasa popłynie dzięki MOIM manifestomi: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1........................................................................................ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2....................................................................................... @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3. JEDNA TARYFA GWARANTOWANA = 1 zł/kWh @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ To o takem Polskem walczem... @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Walczem szlachetnie bardzo, gyż siła mojej argumetacji taką jest, że by dopiąć swego MUSZEM konfliktować, antagonizować, wciagać nieostrożnych w moje machinacje. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Czy firmy: Atom group i SolarPartners sp. z o.o. sponsorują ,,manifest'', a jeżeli tak to jaką sumą? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Do kogo należą w/w firmy?
moja elektrownia PV |
i jak tam Bolki, wietrzycie spisek? :)
bs_boss |
Kto komu zarzuca, kogo kto obraził i kto ma rację większą bądź mniejszą - to wszystko to woda na młyn BE, o to właśnie im chodzi - rozbić jedność prosumentów. Czytam te komentarze i to właśnie widzę. Panowie i Panie prosumenci - tylko jednomyślnie jesteśmy w stanie coś zdziałać. Sugeruję budować instalacje PV hybrydy on i off grid, a jak przyjdzie czas i nadal będziemy ignorowani przez BE, czy rząd to odlaczymy nasze mikroinstalacje od sieci - może pad sieci krajowej pozwoli inaczej spojrzeć na nas rozproszonych producentów energii elektrycznej, którzy chcemy jedynie uczciwego traktowania, bo nasze instalacje to nie klaser ze znaczkami, a znaczna część naszej energii uratował tyłek BE w sierpniu ubiegłego roku i tylko dzięki naszym PV/OZE straty były tak niewielkie. Dziś jako prosument dostaje po d...pie bo BE płaci mi ok. 13gr/kWh, jako samozatrudniajacy się przedsiębiorca nie mogę liczyć na net.met., a poza tym rząd, który powinien stać za obywatelami z inicjatywą, cały czas udowadnia mi że moja instalacja PV jest gorsza od tej zbudowanej w 2016 i tylko choćby z tego powodu należy mnie i wielu innych prosumentów traktować gorzej. Ja się z tym nie zgadzam i jak będę dalej prowokowany to dołączę swoją instalację od sieci celem przeglądu - tak jak to robi np. PGE w styczniu przy mrozach -7stC dołączając zasilanie na blisko 10h twierdząc, że to planowe wyłączenie i że poinformowali o tym. Tylko kto z nas co tydzień przegląda strony dostawców energii by sprawdzić, czy czasem nas nie odłączyła jakąś planowaną czynność, która pozbawiony nas ciepła w domu, w którym są małe dzieci ??? - ja też zrobię planowane wyłączenie o którym już wstępnie dziś informuję, dokładna data będzie wywieszona na kartce przy liczniku.
TT |
Dokładnie i po co tyle rabanu. Większość to nie prosumenci a biznesy. Choć słuszna jest walka o stawki czy bilansowanie to nie wiem dlaczego wielu myślało, że zrobi biznes na OZE zwłaszcza z państwem. Jeszcze chyba was życie nie nauczyło, że z w tym kraju najlepiej być przeźroczystym dla państwa. Ja jestem zadowolony i nie licze nawet na jakiekolwiek daniny. Mam możliwość pełnej kontroli przesyłu energii oszczędzam na prądzie i nie musze pisać głupawych sprawozdań do URE. Mogę zostać nawet filatelistą i im dłużej te baranki w ministerstwach będą tak myślały tym lepiej bo dadzą nam spokój. Poczekajcie jeszcze, a zobaczycie przy tym całym rabanie zostaniemy kozłami ofiarnymi, a i na pewno nie zapomnom nam i wymyślą ciekawe podatki od OZE. Lepiej myślmy tylko o sobie róbmy instalacje wymiarowane pod siebie z akumulatorami choć niewielkimi i nie będzie biadolenia. Pewnego dnia, a zapewne taki nastąpi to my będziemy sprzedawać znaczki tym barankom, a wtedy wezmą każdą nawet skancerowaną kwh.
alladyn-solar-batt |
do bs_ boss: dziękuję Ci za bardzo trafne spostrzeżenia w sprawie jedności. Chciałbym zaznaczyć jak bardzo cenną jest Twoja sugestia by bojkotować BigEnergy np. poprzez wyłaczanie generacji na sieć jest świetnym pomysłem :-) Wymaga to jednak pewnego uściślenia technicznego, bowiem większość Prosumentów chcacych zrealizować taki zamiar będzie miała z tym kłopot (niestety). @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ,,Dziś jako prosument dostaje po d...pie bo BE płaci mi ok. 13gr/kWh, jako samozatrudniajacy się przedsiębiorca nie mogę liczyć na net.met'' @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ To dlaczego rozmawiamy o tym na co mógłbyś liczyć /lub nie/ zamiast nazywać rzeczy po imieniu, że pierwej musimy zacząć bez owijania mówić o prześladowaniu przedsiębiorców posiadających działalnośc gospodarczą i temu prześladowaniu się przeciwstawić (podany przykład jest tego dowodem). Prześladowanie to jest pokłosiem komunistycznej nagonki na kułaka/prywaciarza do dziś funkcjonującej w podświadomości decedentów i ustawodastwie wolnej /ponoć/ Polski. Zupełnie jakby prad wpompowany do sieci przez prosumenta nie będacego przedsiębiorcą był innym prądem niż taki prąd wpompowany do tej sieci wytworzony przez osobę upraiająca akurat jakiś zawód np. krawca. Niech nasze działania prowadzą do dekomunizacji Ustaw i oddają kolejne cząstki wolności - tym razem Prosumentom prowadzącym swe firmy.
alladyn-solar-batt |
do TT: widzisz, to nie ważne, że masz rację pisząc, że off-grid jest jedyna bezpieczną inwestycją w oze przynajmniej do czasu gdy opieranie jakichkolwiek nadziei zwłaszcza na zapowiedzianych obietnicach ustawowowych tego Państwa przestanie być grą w totalizatora. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Lepiej zatem głośno na tym portalu nie mów o off-gridzie bo sa tu tacy co powiedzą Ci gdzie jest miejsce w szeregu ich racji, jedynie słusznych racji- przykład: ...,,Technicznie (bo mimo wszystko warto się odnieść): że "off-grid wygrywa"? Pan czyta w ogóle co się dzieje poza Polską z małymi systemami?'' @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Zatem od dawna jesteś przeze mnie postrzegany jako jedyny tutaj potafiący przewiywać rozwój wypadków w Polsce w długiej perspewktywie czasu i to co piszesz : ,,Lepiej myślmy tylko o sobie róbmy instalacje wymiarowane pod siebie z akumulatorami choć niewielkimi i nie będzie biadolenia. Pewnego dnia, a zapewne taki nastąpi to my będziemy sprzedawać znaczki tym barankom, a wtedy wezmą każdą nawet skancerowaną kwh. '' jako zbieżne z moimi kierunkami działania zawsze będzie wywoływało złośc pseuo-prosumentów czekajacych na okazję by Państwo przystało na ich propozycje placiło im po złotówce za prąd ostarczany do sieci przez (bez tego) nie trafione ich biznesy
Seas |
I znów nie popierając off grid znajdę się w ogniu krytyki. Jak mam popierać off grid skoro po net-met koszty zakupu energii elektrycznej wynoszą 300 zł, a gdybym nie podgrzewał CWU pv, per saldo, nie płaciłbym ani złotówki. Po co wiec inwestować dodatkowe pieniądze? Nie używam na razie aparatury podtrzymującej życie więc jak raz na jakiś czas będę mieć przerwę w dostawie energii nic się nie stanie.
TT |
Seas ale oczywiście masz również racje, chodzi mi dokładnie o to samo. Należy tak świadomie i racjonalnie zaplanować inwestycje aby całość energii wykorzystać na potrzeby własne. Wówczas każda kwh to zaoszczędzone ok. 0.65gr, z których nie rozliczasz się z państwem, więc po takich zabiegach inwestycyjnych jesteś i tak zarobiony. Zwrot nakładów odwleczony w czasie ale na 100% pewny czego nie jesteśmy pewni w przypadku taryf. Niejednokrotnie podkreślałem nie chcę nic od państwa i tym sposobem nie jestem umoczony przez ciągłe dłubanie w ustawach. Moim zdaniem ważniejszą kwestią jest uświadamianie zwykłych ludzi o możliwościach OZE niż walka z "wiatrakami" na Wiejskiej. Jeszcze trochę czasu, a posiadacze OZE będą większą grupą wyborców niż górnicy, a i nie jeden urzędas skręci w stronę OZE. Rozumiem rozżalenie wielu, ale pamiętam czasy książeczek mieszkaniowych, oszczędnościowych bonów towarowych zamiast dolarów gdzie zawsze państwo robiło polskiemu obywatelowi kuku. To się jeszcze długo nie zmieni w kraju gdzie miernoty są przy władzy, a prawdziwa historia Rzeczpospolitej skończyła się na ostatniej wojnie.
bs_boss |
@ Seas - nie twierdzę, że OFF-Grid jest tańszym rozwiązaniem, sugeruję rozwiązania hybrydowe, bo mają tą istotną przewagę nad OnGrid, że jak ZE postanowi zakręcić prąd, bo ma rzekomo pilne prace planowe, a poza domem jest mróz i nikogo w tym zakładzie energetycznym nie interesuje, że przy 10h bez zasilania w Twoim nawet dobrze docieplonym domu zaczyna być odczuwalnie zimno, bądź że latem bez zasilania lodówka kapie i większość jej zawartości nadaje się do wywalenia (wiesz - mam małe dziecko, które czasem stara się samodzielnie robić pewne rzeczy - i na to mu pozwalam - niestety stojąc przy lodówce często podjęcie decyzji zajmuje mu więcej czasu niż mnie - a jak nie ma zasilania to pewnie sam rozumiesz, że 2 takie podejścia robią z lodówki szafkę na produkty). ---- Ubiegły rok zamknąłem na blisko 70h wyłączeń zasilania (dokładnie nie pamiętam ilości, bo nie mam przy sobie notatek), w br. w styczniu PGE zafundowało mi blisko 10h wyłączenie kiedy poza domem był mróz -7stC i wiało, sam pewnie wiesz, że w takiej sytuacji wystudzenie domu nie stanowi problemu, jeśli nie masz aktywnego źródła ciepła, tak więc by uniezależnić się od kaprysów (w moim przypadku) PGE, posiadam instalację z inwerterem hybrydowym, który aktualnie podtrzymuje jedynie część najistotniejszych dla mnie obwodów, ale sukcesywnie powiększam pojemność baterii, by czas bez zasilania z sieci wydłużyć docelowo nawet do 2 tygodni w lecie i może 2-3 dni w zimie, takie rozwiązanie pozwoli mi na jeszcze jeden istotny zabieg, a mianowicie swobodne odłączenie mojej instalacji od sieci krajowej, gdy ta z powodu niskiej oceny instalacji prosumenckich znów w lecie zacznie kuśtykać a to za sprawą niedostatecznej ilości wody w rzekach, a to z powodu jakiejś innej równie ważnej wymówki, za sprawą której bez uprzedzenia odłączane są obiekty o najniższym znaczeniu dla tejże sieci - znaczy mieszkańcy domów w małych miasteczkach, czy na wioskach. Ja chcę być na to przygotowany, a co Ty kolego postanowisz? - to Twoja własna sprawa - powyżej przedstawiłem motywy, które mną kierują, ale o rozwiązaniach hybrydowych nie dowiedziałbym się, gdyby ktoś wcześniej na podobnym forum o tyn nie napisał.
agent0007 |
Nie wiem czy zwrócona była uwaga na poniższe problemy: 1) Bilansowanie w taryfie g12 i g12w. Wiadomo , że więcej wyprodukujemy i oddamy w taryfie dziennej niż w nocnej. Pobieramy za to więcej w taryfie nocnej a mniej w dziennej. Po bilansie zostanie nadwyżka wyprodukowanej energii dziennej a za mało będzie energii nocnej. Za nadwyżkę zapłacą nam grosze gdzie powinna ona zostać przerzucona na nocną taryfę. Ja nie chcę sprzedawać tylko wykorzystywać moją wyprodukowaną energię. ZE zmusza mnie abym więcej korzystał w dzień , żeby zużyć tą energię. Po co w takim razie stworzono taryfy g12 ? 2) Liczniki 2kierukowe jak wiadomo są parametryzowalne. ZE może je tak ustawić , że w danej chwili bilansuje każdą fazę niezależnie a nie sumę faz. Przy bilansowaniu niezależnym faz na jednej mamy produkcję a na 2 pozostałych pobór i płacimy...Przykład ( L1 - 2 kWh produkcji, L2 1 kWh poboru , L3 - 1 kWh poboru ). Suma faz daje 0 zużycia. Niezależne bilansowanie oddajemy za gorszę 2 kWh i pobieramy za o wiele większe pieniądze 2 kWh. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3169871.html
Seas |
@bs_boss. Posiadam instalację on grid i koszt przerobienia jej na profesjonalną hybrydę z kilku kWh magazynem to ponad 10000 zł. Dla sytuacji, o których piszesz mam agregat prądotworczy z pełną sinusoidą za 800 zł plus paliwo. Moze to niezbyt ekologiczne, ale na pewno ekonomiczne.:-)
bs_boss |
@ Seas - każdy sposób radzenia sobie jest dobry - ja nie wdycham spalin, a i biegać za paliwem czy olejem nie muszę - do hałasu ponoć można się przyzwyczaić, ale masz rację - za 800zł nie kupię dobrych baterii, no może 1szt, tak więc patrząc z perspektywy portfela to punkt dla Ciebie. - Moje rozwiązanie natomiast zadziała, jak nie będzie nikogo w domu, i po powrocie zasilania samo się zatankuje w miejsce zużytej energii. Dzięki temu że jest hybryda też nie trzeba nikogo z domowników wdrażać w kwestie odłączenia głównego zasilania budynku na czas pracy agregatu, a sprawa rozruchu silnika w agregacie po dłuższej przerwie w użytkowaniu, jak wiesz często przechodzi możliwości fizyczne naszych żon, tak więc i punkt dla mnie ;-)
Seas |
@bs_boss w 100% zgadzam sie z Tobą, hybryda, czy systemowy UPS jest doskonałym rozwiązaniem. Nie musisz myślec o paliwie, smrodzie, hałasie, no i argument bezobsługowej pracy jest istotny. Natomiast ekonomia ma swoje prawą i póki co poczekam na tańsze rozwiązania. Podłaczyłem swoja instalację w 2013 r., gdybym robił to dzisiaj powaznie wziąłbym pod uwagę zakup inwertera hybrydowego, nawet jako rozwojowego z wykorzystaniem aku w przyszłości. Biorac pod uwagę niepewność przepisów, w tej chwili jest to rozwiązanie optymalne.
k&k |
Co jest niezbędne dla dobrego of-gridu: Użytkownik nie powinien widzieć różnicy pomiędzy instalacją off- grid a on-grid lub siecią!!! Bateria co najmniej dwa razy większa od dziennego zużycia. Obciążenia równo rozłożone max 4,5kW na fazę. Zapewnienie ładowania na drugiej taryfie w okresach braku słońca!!! Automatyka!!! Jeśli te warunki nie będą spełnione to instalacje off-gridowe się nie upowszechnią i nie ma to znaczenia czy będziemy mieć magazyn od Tesli czy zwykły Pb.
TT |
Bez przesady, całkowity off grid nikomu nie jest potrzebny chodzi o liniowe wyrównanie sinusoidy chwilowych spadków mocy. Dzisiejsze invertery posiadają pełną automatykę wraz z możliwością określenia godzin ładowania akumulatorów w drugiej taryfie. Takie rozwiązanie z minimalnym magazynem nawet 3kW jest w stanie działać bez poboru nawet 1W z sieci do zachodu słońca (PV) i jeszcze troszkę. A przy taryfie G12W nie ma sensu magazynu rozbudowywać z zapasem przy takich kosztach nocnej taryfy jak teraz. TO działa.
moja elektrownia PV |
Przymychylamy się do opinii @Seas - off-grid przy obecnych cenach aku LiOn jest ekonomiczną utopią. Przy AGM/ołów jest techniczną mordęgą. Jeśli jesteś świadomym konsumentem prądu, masz własne źródło i umiesz optymalizować odbiory, to dużą część urządzeń już masz 3 fazową a pozostałe rozłożone po fazach. Oznacza to oddzielny aku na każdej fazie, czyli np. 3x5 kWh. To teraz liczymy koszty: do aku dokładamy inwertery + automatykę. I co? I okazuje się, że off-grid jest dziś, nawet dla zaawansowanego Kowalskiego - uparciucha - kolekcjonera, zwykłą utopią. Od tych, co wypisują pod moim adresem brednie (to raptem jedna-dwie sfrustrowane osoby) różni mnie to, że ja to trenuję w praktyce, każdego dnia, w realu, na paru instalacjach. A frustrat nadal nie wie, jak zgłasza się instalację OZE i panele może pooglądać w Google. Uprzedzę, bo też Janusz zmyśla na potęgę - utrzymuję się spoza branży, dla mnie OZE to bardzie cywilizacyjna zmiana, w której dane mi jest uczestniczyć, niż biznes. W żadnym wymiarze moja rola w OPP nie ma podłoża finansowego - wiedzą o tym wszyscy ci, którzy kiedykolwiek ze mną rozmawiali. A jeśli poszukacie w KRS, to owszem, pojawiam się w spółce z branży OZE, ale z zupełnie innych powodów (co ciekawe - ten sam Witczyk wie po co, mimo to dezinformuje was).
grafoman |
Ty to, kumotrze, mozesz trenować wiesz co.......my, ja, ja, my, etc. To w/g tego dowcipu: jedzie fura pełna węgla, a wozak krzyczy głośno poprzez płoty do gozpodarzy we wsi -,, wegiel przywiozłem'' !!! Na to Koń się odwraca i mówi: ,,tak ku.....wa, Ty przywiozłeś!
k&k |
Moim zdaniem TYLKO pełen off-grid ma sens(oczywiście z zachowaniem sieci dla ładowania Aku w grudniu, styczniu i w okresach niepogody) - to działa.
moja elektrownia PV |
Pełen off-grid to utopia, to dopiero jest hobbystyczne ujęcie sprawy :) Na poważnie: współczucie dla wszystkich, którzy na podstawie takich opinii będą podejmować decyzję, na co przeznaczyć swoje oszczędności. Bardzo bym chciał, żeby tak było, jednak wykresy dynami ceny za 1kWh pojemności są bezlitosne - jeszcze minimum 5-7 lat, że pełen off miał w PL jakikolwiek sens.
k&k |
Nie dla każdego ekonomia jest najważniejsza. Liczy się także pewność zasilania i jak najmniejszy stopień skomplikowania algorytmu. To tyle.
alladyn-solar-batt |
o k&k: masz w pełni słuszność. Są tacy, którzy swe oceny w sprawie off-grid realizują w oparciu o wykresy i wstawione im akuulatory, ale sa tacy co sami potrafią zaopatrzyć projekt w wymagana pojemność w dukrotnie nizszej cenie przy ESR dalece niższym od osiąganego przez firmy pozyskujące wiedzę przez internet.Ponadto projekt jest inny i sprawnośc systemowa wyższa. Co byś powiedział na sprawność ponad 98% ? Moga to być akumulatory, ale nie muszą. k&k - wiesz zapewne o co chodzi....:-)
TT |
@K&K- "Moim zdaniem TYLKO pełen off-grid ma sens(oczywiście z zachowaniem sieci dla ładowania Aku w grudniu, styczniu i w okresach niepogody) - to działa" Kurde wytłumaczcie mi bo nie rozumiem co oznacza pełen off-grid.
Seas |
Rozumiem lobby off gridowe. Pytam jeszcze raz, jeżeli placę za energie elektryczną 300 zł rocznie po net-met i po sprzdaży niewielkiej nadwyzki, do tego grzeję CWU pv oszczedzając na gazie kolejne 500 zł JAKI SENS MA OF GRID? Kto mnie przekona by zainwestować 10000 zł w off grid, które koszty spadną - żadne.
TT |
Seas-każdy przypadek jest inny. Ja w domu bywam po południu i energia zgromadzona w akumulatorach w takie dni jak teraz starcza mi do wieczora i zawiązuje się z 2 taryfą ( no nie zawsze). W takie dni gdzie jest mroźno a słońce świeci krócej każda Kwh jest przechwytywana do baterii. W lato wszyscy mamy nadprodukcję, ale trudno od przybytku głowa nie boli poza tym mam wattrouter i robię co chcę z nadwyżką. Ludzie macie instlacje jesteście zadowoleni to się nie przejmujcie ON czy OFF grid. A jeśli ktoś ma problem to warto dyskutować. Nikt nikogo nie namawia jest super, że jest z kim wymienić poglądy bo jeszcze kilka lat temu było tu pustkowie.
k&k |
Tak myślę że wszyscy mamy trochę racji. Chodzi o wymianę doświadczeń i wymyślanie nowych rozwiązań nie koniecznie komercyjnych. Polecam biografię Alona Muska. A tak na marginesie "pełny off-grid" to fizyczne odcięcie instalacji i zasilanie jej tylko z jednego podkreślam jednego banku energii.
alladyn-solar-batt |
do k&k: ,,jednego podkreślam jednego banku energii'' - jak zatem w doktrynie zdefiniowano tę okoliczność? :-)
Piotr Nowik |
Co za byc z tego ministra. Ze swoimi stawkami FiT mogą mnie pocałować. Przy cenie brutto 89 gr., jaką płacę za prąd nabywany z sieci, głupie 75 gr. gwarantowane nie kompensuje mi nic. Czekałem na OZE w styczniu. Od tej chwili juznie czekam. Ale swojej instalacji nie zgłoszę. Zainstaluję router energii, z czasem uzbieram na magazyn energii. Od mnie nic nie dostaną.
k&k |
Do asb. Jeden duży jest zawsze lepszy niż trzy małe.
moja elektrownia PV |
@TT - w przypadku o jakim piszesz, wystarczy ci NetMet 1:1. i już, żaden aku nie jest ci potrzebny.
zyran |
Proszę Państwa nie po to zmienili prezesów w Koncertach Energetycznych żeby teraz oddać część zysków społeczeństwu. Panowie Prezesi już im wytłumaczyli że będzie mniej w korycie. A budżetowiec dba tylko o jedno, żeby było w korycie z którego żre. W Sejmie mamy aktualnie 80 procent Posłów z budżetu. Amen.
TT |
@mePV- ja nie jestem naiwny, dziś 1:1 jutro 1:1/2 a po następnych wyborach 1:0. Moim priorytetem jest off od tego państwa a dosadniej fuc..off. Robię i robić będę wszystko aby państwo w obecnym kształcie polityczno-gospodarczym dostało mało, a najlepiej nic. Nie pasuje do tego modelu życia w Polsce i niczego nie oczekuje ale popieram wszelkie słuszne działania i kierunki tak jak OZE czysto ideologicznie. Ale jak czytam, że gość dostał kasę z prosumenta i jeszcze liczył na zarobek od 1 stycznia to proszę czsami co niektórym po kilka batów jak nic się należy. Już wolę hobbystów, filatelistów niż przeżartych wyrafinowanych cwaniaków co dobrobyt uważają prawo wieczyste.
alladyn-solar-batt |
do Przymychylamy się do opinii: ,,Jeśli jesteś świadomym konsumentem prądu, masz własne źródło i umiesz optymalizować odbiory, to dużą część urządzeń już masz 3 fazową'' - bład nr. 1 w założeniach, taka konfiguracja to projekt dla osobnika, który nie ma nic wspólnego z optymalizacją zużycia energii elektrycznej na nieruchomości, bowiem jego koncepcje wywodzą się i podlegają regułom i ograniczeniom standaryzacji dla sieci 3f przewidzianych. Standardowe urządzenia nie są optymalizowane fabrycznie w celu minimalizacji zużycia, zatem ich stosowanie wlecze za sobą ich niedoskonałości 2.,, a pozostałe rozłożone po fazach'' - to konsekwencja pierwszego (uzaleznienie od faz) i po części błąd nr.2 3. ,,Oznacza to oddzielny aku na każdej fazie''- błąd nr. 3 o skali wielkiego strzału w stopę generujacy błąd nr 4 ,, czyli np. 3x5 kWh.'' 4. Błąd 5-ty wynikający bezpośrednio z ograniczeń projektanta ,,To teraz liczymy koszty: do aku dokładamy inwertery + automatykę. I co?'' - to, że mały Marcinek zaprojektował czego nie umiał, a że nie umiał to mu się namnożyły inwertery, namnozyły mu sie akumulatory ,,na każdej fazie'' :-) @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Marcinku - to dobrze, że podpatrujesz wszystko i wszystkich. Prawie dobrze, że wszelkie rozumy pozjadałeś. Dobrze też, że wiesz jak chodować kozy w Chotomowie i jak namawiać ministra Piotrowskiego i Posła Bramorę do sprzedaży zlotego runa z kilku zaprojektowqanych jak wyżej projektów, którymi tak szpanujesz, że je robisz.....Marcinku, takie ,,projekta'' tacy , którym sprzetu nie zestawiają firmy zewnetrzne sami robią na jednym magazynie energii i jednym inwerterze. Ale ucz się. I nie zapominaj w każdym tekście obowiązkowo swego ulubionego MY, względnie JA.
alladyn-solar-batt |
ooooo....teraz Marcinek pisze jako ...woytek :-)
alladyn-solar-batt |
do TT: napisałeś: ,,Ale jak czytam, że gość dostał kasę z prosumenta i jeszcze liczył na zarobek od 1 stycznia to proszę czsami co niektórym po kilka batów jak nic się należy. Już wolę hobbystów, filatelistów niż przeżartych wyrafinowanych cwaniaków co dobrobyt uważają prawo wieczyste'' - no to mamy tutaj takiego właśnie Marcinka, który pozakładał trackery, PV i inne za (w częśći) pieniądze z dofinansowania, zaś teraz po woltach jakie zaistniały wystrzeleniem w powietrze taryf FIT - Marcinek zakłada porozumienie i holuje za sobą kilku naiwnych lobbujac o 1 zł/kWh od Państwa :-) To co prawda nie jest kasa z Prosumenta lecz z innych dofinansowań, ale w/g Marcinka to jedyna własciwa droga jaką On chce kroczyć a w/g marcinak Ty same błędy popełniasz czyniąc jakkolwiek inaczej. Brrr...
moja elektrownia PV |
@TT - i tak, i nie. Tak, bo też jesteśmy zwolennikami f-off od państwa. I my już mamy swoje instalacje, więc jakby bliżej nam do tego modelu niż dalej. Ale jeśli stworzymy opłacalny model + ułatwienia dla następnych, to ludzie sami, bez naszej pomocy, zaczną to sobie instalować. Więcej OZE = mniej smogu, jakim oddychają nasze dzieciaki (tego Witczyk nie rozumie na żadnym poziomie), TO jest właśnie nasz deal. To jest takie proste: jak moja gmina będzie miała oszczędności na energii (a już ma na szkole 1 mln mniej każdego roku), to będzie więcej kasy na wodociąg, kanalizę, drogi. Proste. Cała reszta tzw "biznesu" - dla mnie bez większego znaczenia, bo swoje wynagrodzenie biorę spoza OZE, ale jeśli poświęcę swój czas i wasze biznesy instalatorskie będą zdrowe, to i będzie więcej miejsc pracy , i podatki będą ok, to nie jest nic wymyślnego. Nie jestem żadnym zbawicielem, ja potrzebuję czystego środowiska dla moich dzieci. @alladyn - głupoty piszesz. Po treści widać, że wiedzę o mnie czerpiesz z głowy Witczyka. Podpowiem: nie jest to wiarygodne miejsce do czerpania jakiejkolwiek wiedzy, odrób pracę domową chłopie :)
moja elektrownia PV |
janusz, to wciąż uważasz, że czytający tu to ćwierćinteligenci, którzy nie widzą tych twoich manipulacji?
Obserwator |
tOmbak
Obserwator |
no to mamy tu nie tylko "Marcinka" ... jestem również i ja :-); mam PV, wybudowane za swoje; z budżetu nie biorę ani grosza i nie zamierzam brać; nie obrażam nikogo tylko tłumaczę zainteresowanym i wyjaśniam jak działa PV
gino |
Operatorzy niekupują energi z pv w netmeteringu !!! jak ktoś tu opisuje z kolegów / czy jest prawdą to, że Zakłady Energetyczne , Operatorzy Sprzedaży Energii , Dytrybutorzy Energi (OSD) gwarantują że od 1 lipca 2016r. taryfy gwarantowane dotaną także ci inwestorzy którzy uruchomią swoje zódło mikroinstalacje o mocy do 10 kW także przed 1 czerwca 2016r. ? Odpowiedz z góry: Ku wyjaśnieniu-nie istnieją zakłady energetyczne, a dystrybutorzy energii nie kupują energii. Obowiązek zakupić energię od OZE ma spółka obrotu: sprzedawca z urzędu/sprzedawca zobowiązany. Na stan prawny obowiązujący dziś odpowiedź brzmi: NIE.
gino |
Netmetering-Firmy są nierówno traktowane :Czy zgodnie z Ustawą o OZE saldowanie niepowinno dotyczyć tylko Przedsiębirców którzy prowadzą działalność w zakresie produkcjii energii z OZE a Przedsiebiorcy prowadzący działalność w innym zakresie (małe firmy , mikro-firmy) powinni być traktowani podobnie jak jak osoby fizyczne czyli także korzystać z net-meteringu (bilansowanie) podobnie jak mówi art. 7 ust. 8d4 Ustawy Prawo Energetyczne - które nierozróznia podmiotów na Przedsiębiorców oraz Osoby Fizyczne nieprowadzące Działalności Gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.). ODPOWIEDZ z góry :Jeżeli klient ma zawartą umowę na potrzeby własne (kupuje prąd) jako osoba fizyczna, nie przedsiębiorstwo (to na stan wiedzy dziś) podlega saldowaniu. Osczedza w dzen za energie i dystrybucje a w nocy oszczedza za energie... za dystr.musi placic
gino |
Tak. netmetering nam zwraca czas koszt inwestycji ale szkoda że tylko za energie w netmeteringu a policzą sobie za dystrybucje cwaniaki / ale to robi sie równe cwaniak energetyki i cwaniak z pv / czyli my bo sam mam i sprowadzam montuję / lepiej hyba niebedzie / może być gorzej / ale powyzsze świadczy że ceny energi pujda w górę co roku średnio o 4% -URE też tak mi pismem zapowiada i (mam nadzieję że ceny energi w górę a nie ceny dystrybucji)
PV instalka |
Można mieć 1000 pomysłów ale brak mi słów do polityków jak zmieniają reguły gry w czasie jej trwania , moje 8kwp było budowane w grudniu z myślą o taryfy gwarantowane ale teraz czekam na wymianę licznika -ponieważ przy obecnym nie mogę produkować ponieważ licznik nabija to co wyprodukuje PV Myślę że spokojnie poczekajmy co też politycy wymyślą i myślę że mają świadomość że wybory są co 4 lata :)

Giełda OZE

sprzedamy 2 farmy pv z dotacją UE

sprzedamy 2 farmy pv z dotacja, woj lubelskie, spolki celowe, czytaj dalej...

poszukujemy farm pv z dotacja UE

poszukujemy projektow farm pv z dotacja UE - wojewodztwo lubelskie czytaj dalej...

kupimy projekty pv z dotacja

kupimy gotowe, przygotowane projekty farmy pv z dofinansowaniem unijnym, najlepiej woj lubleskie czytaj dalej...

Call Center do współpracy

Firma o ugruntowanej pozycji na rynku w związku z rozwojem struktur sprzedaży nawiąże współpracę z C czytaj dalej...