Unijne dofinansowanie na OZE z Regionalnych Programów Operacyjnych

Unijne dofinansowanie na OZE z Regionalnych Programów Operacyjnych
foto. Images of Money, flickr cc
REKLAMA

Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, z których będzie można pozyskać unijne dotacje na odnawialne źródła energii, ruszą w pierwszym kwartale 2016 r.  

W nowym budżecie Unii Europejskiej w konkursach na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną w Polsce, z których będzie można dofinansować projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, do dyspozycji będą znacznie większe środki niż w poprzednim budżecie UE na lata 2007-2013.

Jak zwraca uwagę Piotr Ostrowski z firmy Europrojekty Consulting sp. z o.o., w nowej perspektywie finansowej UE obserwujemy istotne zwiększenie budżetu przeznaczonego na inwestycje w OZE do kwoty blisko 38 mld zł, przy wykorzystaniu ok. 6 mld zł w zakończonym okresie 2007-2013.

Dotacje unijne na energetykę odnawialną w nowym budżecie UE będzie można pozyskać głównie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w przypadku których poszczególne województwa ustalają indywidualne kryteria oraz terminy naborów wniosków.

W zależności od województwa różne są też budżety oraz maksymalne poziomy dotacji. Wysokość dotacji jest ponadto uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, które aplikuje o unijne środki. Zgodnie z generalną zasadą, najniższe poziomy dotacji będą stosowane w przypadku dużych przedsiębiorstw. W przypadku średnich przedsiębiorstw maksymalna pomoc zostanie zwiększona o 10%, a w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw – o 20%.

Mapa pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 dla dużych przedsiębiorstw. Źródło: Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Nowe regulacje w zakresie dotacji na propagowanie OZE i kogeneracji wprowadza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z dnia 18.09.2015, poz. 1420).

Zgodnie z par. 11 tego rozporządzenia, na odnawialne źródła energii można uzyskać maksymalną intensywność pomocy w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych, jeśli koszty oblicza się zgodnie z kryteriami ust. 6 lit. a i b Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 14.06.2014 r. - albo 40 % kosztów kwalifikowanych, jeśli koszty oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit .c Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 14.06.2014 r. (par. 11 ust. 1 Rozporządzenia MIiR w zw. z art. 41 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 14.06.2014 r.)

Wskazany maksymalny poziom dotacji można zwiększyć o 20 pkt proc. w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw, czyli odpowiednio do poziomu 65% kosztów kwalifikowanych - lub o 10 pkt proc. w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw, czyli do poziomu 55% kosztów kwalifikowanych.

Ponadto, do końca 2020 r. maksymalną pomoc określoną powyżej zwiększa się dodatkowo o 5 pkt proc. w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze woj. mazowieckiego, czyli odpowiednio do poziomu 70% (małe przedsiębiorstwa) i 60% (średnie przedsiębiorstwa) i 50% (pozostali) - lub o 15 pkt proc. w przypadku inwestycji w innych województwach, czyli odpowiednio do poziomu 80% (małe przedsiębiorstwa), 70% (średnie przedsiębiorstwa) i 60% dla pozostałych.

Co istotne, beneficjenci unijnych konkursów na OZE będą mogli otrzymać część wsparcia, o które wnioskowali, już w formie zaliczki w wysokości nawet do 70 proc. dofinansowania.

Dodatkowo w ramach poszczególnych konkursów, oprócz dotacji ma być oferowana pomoc finansowa w postaci preferencyjnych pożyczek.

Obecne wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji przeznaczonych na wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rolników czy inwestycji sektora mieszkaniowego i samorządowego zostanie rozszerzone o niskooprocentowane pożyczki udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. czy Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz atrakcyjne poręczenia kredytowe – informuje Piotr Ostrowski z Europrojekty Consulting.

Terminy naborów w konkursach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, dedykowane energetyce odnawialnej czy efektywności energetycznej, są już ogłaszane w poszczególnych województwach, a pierwsze konkursy powinny odbyć się w I lub II kwartale 2016 r.

Warto pamiętać, że pozyskanie dotacji jako pomocy inwestycyjnej w nowym systemie wsparcia dla OZE, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 39 przyjętej w tym roku ustawy o odnawialnych źródłach energii istotnie ograniczy możliwość przyznania wsparcia operacyjnego – przysługującego na podstawie wygranej aukcji, w której inwestor uzyska prawo do sprzedaży energii przez okres 15 lat po stałej, zaoferowanej w aukcji cenie.

gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (10)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
ab |
Czyli w przypadku autonomicznych inwestycji w oze, koszt kwalifikowany stanowić będzie różnica pomiędzy kosztem wytworzenia 1 MW konwencjonalnej oraz 1 MW planowanego oze. Mylę się, czy w większości przypadków podstawa dotacji będzie ujemna.
dotacja.info |
Zgodnie z art. 41 ust. 6 lit. b Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. " w przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne";
Kolo |
Ostrowski niech przestanie w koncu sciemniac i bajki opowiadac
Antyhejt |
Kolo, doucz się dotacji i systemów wsparcia i nie pieprz bzdur.
ast |
Już 2 lata obowiązuje perspektywa finansowa, a dopiero teraz uruchamiane są środki. Takich durniów szukać po całym świecie.
techno24.pl |
u nas w Polsce jest tak, że nasi urzędnicy chcą być bardziej papiescy od papieża
S.E. |
A ja myślę, że jest to mocno zagmatwane i właśnie dlatego potrzebujemy takich ekspertów
inwestor śląsk |
kurna - dotacje są tak pogmatwane - urzędasy, przepisy, rozporządzenia, ustawy, kryteria - że sam nie daję rady. Albo rezygnować, albo z zazdrością patrzeć jak ci co je biorą .....
inwestor śląsk |
.... mega się bogacą i biorą następne. Pięknie kura, pięknie.
olo |
Z dofinansowaniami rzeczywiscie jest spore zamieszanie, ale jak sie wie co i jak to wychodzi to bardzo opłacalnie ;)

Giełda OZE

Sprzedam inwestycję wiatrową

Sprzedam elektrownie wiatrową. roczna produkcja ok 3500 MWh. atrakcyjna cena. czytaj dalej...

kupie projekt

Zdecydowanie kupię projekt elektrowni wiatrowej pod Vestasa V90, V80 lub Enercona E66 lub E70 czytaj dalej...

Projekt z pozwoleniem PV 499kW świetokrzyskie

Projekt z pozwoleniem na budowę, decyzja środowiskową, opłaconym przyłączem. gotowa dokumentacja do czytaj dalej...

Dotacje w Wielkopolsce na OZE

Do końca sierpnia jest szansa dla przedsiębiorców na Zdobycie Dotacji na OZE. Zdecydowanych przedsię czytaj dalej...