Zakłady protestują przeciwko ograniczeniu dostaw energii

Zakłady protestują przeciwko ograniczeniu dostaw energii
Fot. Omar Barcena, flickr cc
REKLAMA

Przedsiębiorstwa energochłonne zrzeszone w Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu zaprotestowały w liście do premier Ewy Kopacz ws. wprowadzonych wczoraj ograniczeń w dostawach energii elektrycznej.

W liście do premier instytucje zrzeszone w Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) wyrażają „głęboką dezaprobatę dla wielkości, sposobu i trybu wprowadzenia ograniczeń”, mimo – jak wskazują – zapewnień Operatora Systemu Przesyłowego, że krajowy system elektroenergetyczny jest bezpieczny i że poziom rezerwy operacyjnej jest wystarczający.

FOEEiG ocenia, że wprowadzone wczoraj przez OSP ograniczenia w dostawach energii dla energochłonnych przedsiębiorstw to „rozwiązania siłowe w stylu lat 80-tych minionej epoki", a OSP „wymusił wprowadzenie ograniczeń w zaskoczenia, nie dając możliwości wcześniejszego przygotowania się do planowanych redukcji mocy".

– Spowodowało to powstanie w przemyśle dużych strat wynikających z wymuszonego i niespodziewanego ograniczenia produkcji. Takim działaniem OSP sprowokował zakłady przemysłowe do wysuwania roszczeń mających na celu uzyskanie zwrotu utraconych w efekcie nieplanowanego zmniejszenia produkcji przychodów. Okazuje się także, że OSP wprowadził obowiązkowe i nieodpłatne ograniczenia mocy nie wykorzystując wcześniej w pełni rezerw, którymi dysponował (usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP) – czytamy w liście do premier Kopacz.

Wczoraj Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które pełnią rolę operatora systemu przesyłowego, wprowadziły ograniczenia w dostawach energii dla zakładów przemysłowych, które pobierają więcej niż 300 kW.

Powodem jest ograniczenie produkcji energii w niektórych elektrowniach, co wynika z wysokich temperatur i niskiego poziomu wód wykorzystywanych do chłodzenia bloków.

Ograniczenia w dostawach energii powodują istotny spadek produkcji w zakładach energochłonnych. Przykładem są należące do Impexmetalu zakłady Aluminium Konin i Walcownia Metali Dziedzice, które ograniczyły wczoraj produkcję o około 60%.

Z powodu braku energii wczoraj nieczynny był m.in. sklep Ikea w Katowicach. 

Zużycie enegii zaczynają ograniczać też kopalnie - mimo, że dzięki rządowemu rozporządzeniu z 2007 r. nie dotyczą ich ograniczenia wprowadzone dla innych przedsiębiorstw energochłonnych. 

PSE informuje, że prognozowane zapotrzebowanie na moc w najbliższych dniach szacowane było na poziomie 22 – 22,2 GW, a moc osiągalna JWCD (jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych) to 25,099 GW. Aktualnie stwierdzone ubytki mocy w JWCD sięgają powyżej 4 GW.

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w przypadku niezastosowania się przez odbiorcę do wprowadzonych stopni zasilania Prezes URE może nałożyć na taki podmiot karę w wysokości do 15% przychodu osiągniętego w roku poprzednim. URE ma prowadzić kontrole dotyczące stosowania wprowadzanych ograniczeń.

Informacje o dopuszczalnym maksymalnym ograniczeniu w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, które zostało ujęte w planach ograniczeń, znajdują się w umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji.

gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (11)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
prawda |
taaa bezpieczny system energetyczny... na ch... bąbelku :) jak zawsze robią nas w balona a Wy w to wierzycie. Niech dalej nasz rząd prowadzi umiejętną politykę blokowania OZE i idzie w nie opłacalny wungiel :)
Bogdan |
Takie ograniczenie wprowadzili min. dla IKEA, na miejsciu IKEA bym się zwinął z tego patologicznego Kraju, niech posłowie i inni oszołomi (blokujący OZE) kupują sobie meble za granicą!
rOm |
A jak będzie 3000 MW w atomie ? a tu zbiornik wyschnie ? Biogazownia w każdej gminie załatwiła by sprawę. Do tego farmy PV i wiatraki i system energetyczny będzie bezpieczny.
bsboss |
..., a może jako właściciele mikro instalacji też ogłosimy protest i przestaniemy wspierać OSP dostawami tego prądu "złej jakości" z OZE, który jest tylko przeszkodą i powodem wyższych cen dla pozostałych konsumentów???? - należało by tak zrobić, bo nasz rząd tylko siłowe rozwiązania przyjmuje i uwzględnia na nie środki finansowe ... ja jednak liczę, że ktoś rozsądny to przeczyta i zastanowi się raz jeszcze nad uczciwym rozliczaniem mikro producentów energii, którzy w tych krytycznych sytuacjach uzupełniają sieć krajową w energię produkowaną w miejscu jej poboru (na końcu kabla przesyłowego), moja instalacja dziś w 100% pracuje na rzecz naszego kraju, by możliwie ograniczyć straty związane z wyłączeniami energii elektrycznej, a co do ceny mojej energii - nie oczekuję nic innego niż rozliczenie 1:1 (nie chcę więcej niż sam płacę za nabywany prąd elektryczny), tylko bez dyrdymałów związanych z przesyłem, i innymi wymyślonymi składnikami - chcę by kwota brutto faktury jaką otrzymuję była dzielona przez ilość pobranych z sieci kWh - to dla mnie i pewnie większości mieszkańców tego kraju jest cena energii, a każda oddana do sieci kWh z mojej produkcji powinna być opłacona po takiej samej cenie za jaką ja ją kupuję. ... ja dziś nie ogłaszam protestu, ale jeśli to wszystko będzie dalej zmierzało w kierunku skrajnie nieuczciwego rozliczania energii z mikro instalacji to mam moją instalację tak zbudowaną, że przy kolejnych upałach po prostu odłączę się od sieci krajowej bez straty dla domowych urządzeń elektrycznych...
eryk |
Następna poraszka za rządów PO ,przypomina mi się komuna.Nie robili tyle lat nic i jeszcze utrudniają OZE.Wychodzi wszystko .
DFH |
Błagam niech ktoś, kto ma możliwości, zacznie teraz głośno krzyczeć o OZE w ujęciu zabezpieczenia przed obecną sytuacją, może ktoś się w końcu opamięta i zrozumie, że OZE to nie przeszkoda a bezpieczna przyszłość. Niech ta dyskusja przeniesie się gdzieś wyżej.
RandyMott, PBA |
Many of the plants in Poland that produce organic waste could be 50-100% energy self-sufficient if the Government allowed the same level of RES support for this energy as it does for that supplied to the grid. That is logical solution to waste management and energy security. Maybe a new government will look at this differently? Unlikely but we should all keep fighting for what is right. Wiele roślin w Polsce, które produkują odpady organiczne mogą być 50-100% energii samowystarczalny jeżeli rząd ten sam poziom rozdzielczości wsparcie dla tej energii, gdyż nie dostarczona do siatki. To jest logiczne rozwiązanie do odpadów zarządzania i bezpieczeństwa energetycznego. Może nowy rząd będzie spojrzeć na to inaczej? Mało prawdopodobne, ale my powinien wszystko zachować walczą o prawo.
alladyn-solar-batt |
,,(FOEEiG) wyrażają „głęboką dezaprobatę dla wielkości, sposobu i trybu wprowadzenia ograniczeń”, mimo – jak wskazują – zapewnień Operatora Systemu Przesyłowego, że krajowy system elektroenergetyczny jest bezpieczny i że poziom rezerwy operacyjnej jest wystarczający'' Za fakt, że Operator Systemu Przesyłowej zapewniał o bezpieczeństwie, którego nie było - winny polecieć głowy. poziom Rezerwy Operacyjnej winien być ustalony Ustawą (zapisem o sposobie wyliczania go) a nie widzimisiami złodziei z OSP. Złodziei - bo tak należy nazywać ludzi, którzy biorą kasę za informowanie o realiach Polskiego systemu energetycznego, ale zamiast prawdy - fałszują dane o jego złej kondycji, aby oszukać polityków i społeczeństwo. Polityków - można zmienić. Społeczeństwo - trudno (pod jakimkolwiek względem). Ale z pewnością najtrudniej zmienić cokolwiek, jeżeli odpowiedzialni za rzetelne dane - fałszują je - biorąc za to kasę (niemałą notabene). Wracając do oszustwa OSP: czyż społeczeństwo oszukiwane regularnie poprzez komunikaty o rzekomo bezpiecznym krajowym systemie elektroenergetycznym - będzie widziało sprzymierzeńca w OZE? Zwłaszcza (w wypadku wystąpienia problemów z chłodzeniem turbozespołów) jako sprzymierzeńca winno się w społecznym odbiorze kreować fotowoltaikę, która winna kompensować znakomicie własnie taki problem. Dorzucę fakt, że w/g oficjalnych statystyk GUS w Polsce jedynie 45 tysięcy gospodarstw domowych - używa klimatyzacji. Nie będę zdziwiony - jeżeli na przestrzeni kilku najbliższych lat - ilość ta zacznie lawinowo przyrastać. Wraz z takim przyrostem, znakomicie wzrośnie zapotrzebowanie na moc w czasie upałów czytaj (dzięki naszym ,,fachowcom'' z OSP) - właśnie wówczas, kiedy problem przegrzanych elektrowni występuje. Powiem tak - pisujecie tutaj liczne opinie. Opinie trafne lub nie. Fajnie - po to jest forum. Ale - nic nie uda się zrobić pozytywnego w energetyce - jeżeli puścimy płazem sytuację, kiedy pracujący za nasza kasę ,,fachowcy'' z OSP hurtowo okłamują każdego, by chronić etos swej instytucji jako potrzebnej - bo stojącej na straży (rzekomo) bezpieczeństwa energetycznego, które w sposobie prezentacji tegoz ,,etosu'' zawdzięczamy ludkom z OSP. Otóż właśnie - nie zawdzięczamy, bo bezpieczeństwa brak. Ono zwyczajnie nie istnieje. Jeżeli zdarza się rok bez poważnych problemów, to zawdzięczamy to temu, że .........,,taki mamy klimat''!! Odwrotnie (co widzimy obecnie) podobna sprawa - jak słabizna energetykom ,,zdycha'' z powodu upałów to ......Oni włącznie z OSP.....bezradni. Ich ,,standardowe sposoby'' na kryzys - do 20-sty stopień zasilania wymyślony za Jaruzelskiego. Zadam zatem pytanie: to po co nam instytucja typu Operator Systemu Przesyłowego i kasa jaką bierze de facto ......nie robiąc nic, zbierając dane oraz (sic!) fałszując prognozy by tworzyć mit o bezpieczeństwie. p.s. Oczywiście potrzebę istnienia tej instytucji kwestionuję zaznaczając, że mam świadomość iż jest potrzeba istnienia PODOBNEJ instytucji. podobne - czyli takiej, w której za rozminięcie się z prawdą i doprowadzenie do szkód poprzez publikowanie zapewnień o bezpieczeństwie przedsiębiorstw - Zarząd podaje się do dymisji.
ozik |
Czy to nie dziwi, że "większość społeczeństwa chce OZE" a korporacje i władza robi wszystko, aby temu przeszkodzić. No chyba, że spółki np. Tauron fotowoltaika same sobie za zgodą obywatela będą budowały i podłączały fotowoltaikę. Amerykanie starają się nic nie komplikować i w ich domach z fotowoltaiką licznik kręci się raz w lewo a raz w prawo. Odczyt jest bardzo prosty. Czy jest to możliwe w naszym kraju ?????
wkurzony |
do ozik Jest możliwe ale trzeba tą bandę rozbić i przegonić (urzędasow z MG)
Putas z PVmonitor.pl |
Do OKAZIK - jest to możliwe i co ciekawe wile ludzi z ZE to popiera. Sami mówią, że wymiana liczników na wypasione po 2-2,5kzł to paranoja, która się nigdy nie zwróci. Oni też by woleli pełne bilansowanie, bo poza wymianą liczników ZE muszą przerabiać swoje systemy informatyczne do obsługi co chwila zmieniających się zasad rozliczania prosumentów. A to zawsze są grube miliony do wydania.Teraz będą starzy i nowi prosumenci, inaczej rozliczani. No ale to oczywiście dla ułatwienia życia wszystkim? Chyba dopiero jak wymrze stara "elita" polityczna i nie zdąży skazić młodych, myślących NORMALNIE...

Giełda OZE

WindWorld WW 750/52 Kompletna Gondola -Części

Na sprzedaż kompletna gondola WW 750/52 dolne szafy,skrzydła czytaj dalej...

Kupię projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie

Kupimy projekty farm fotowoltaicznych na każdym etapie rozwoju czytaj dalej...

Działka pod fotowoltaikę

Mam do sprzedania lub wydzierżawienia działkę 1,3 ha pod farmę fotowoltaiczną .Działka jest zklokali czytaj dalej...

Nawiążemy współpracę z instalatorami PV

Nawiążemy współpracę z instalatorami na terenie całej Polski. Oprócz instalacji mamy do zaoferowania czytaj dalej...