Planowanie i optymalizacja podatkowa inwestycji w odnawialne źródła energii

Cena: 150.00 zł Czas trwania: 50.25 Liczba pobrań: 15


Tytuł szkolenia:

Planowanie i optymalizacja podatkowa inwestycji w odnawialne źródła energii
- jak najkorzystniej zaplanować i zarządzać inwestycją w OZE pod względem poadtkowym?


Czas trwania pełnej wersji szkolenia: 46 min. 55 sek. 

Czas dostępu do pełnej wersji szkolenia po dokonaniu płatności: 5 godzin od momentu pierwszego odtworzenia szkolenia. 


Zapowiedź szkolenia:

PRELEGENT 

Sławomir Patejuk jest menadżerem w dziale podatkowym Advicero. W latach 2007-2012 pracował w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego, gdzie był odpowiedzialny m.in. za obsługę klientów niemieckojęzycznych oraz polskich przedsiębiorstw z ich udziałem.

Sławomir specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw z sektora energetycznego, w szczególności działających w branży odnawialnych źródeł energii, a także podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych. Ma szerokie doświadczenie w obsłudze procesów restrukturyzacyjnych oraz transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania inwestycji (w tym w odnawialne źródła energii). Doradza w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych spółek (podatek VAT oraz podatki dochodowe), przeprowadza analizy rozliczeń podatkowych (Due Diligence oraz Tax Review), zajmuje się analizą opodatkowania transakcji transgranicznych, doradztwem dla podmiotów zagranicznych  działających w Polsce w formie oddziałów i filii, prowadzeniem rozliczeń podatników podatku od towarów i usług (VAT Compliance), optymalizacją w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Jest autorem publikacji o tematyce podatkowej w prasie krajowej oraz zagranicznej oraz prelegentem na szkoleniach oraz warsztatach podatkowych.

Sławomir ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, studiował również w ramach programu JOSZEF na wiedeńskim Wirtschaftsuniversität Wien.

Gramwzielone.pl (c)


Szkolenie jest adresowane do inwestorów realizujących projekty związane z budową odnawialnych źródeł energii: elektrowni wiatrowych, wodnych, fotowoltaicznych, a także biogazowni czy bioelektrowni.

Dzięki informacjom przekazanym podczas szkolenia przez naszego prelegenta uzyskacie Państwo wiedzę i praktyczne porady na temat kosztów inwestycji w OZE i ich optymalizacji pod względem podatkowym zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym. W szczególności uzyskacie Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

-  które koszty inwestycji w OZE możemy uwzględnić w rozliczeniach podatkowych i które pozycje kosztowe mogą pomóc nam w zminimalizowaniu należności podatkowych
-  jak rozliczyć projekt w fazie inwestycyjnej
-  jak ustalać wartość początkową składników majątkowych
-  jak podzielić koszty inwestycyjne i koszty bieżącej działalności
-  jak amortyzować poszczególne składniki majątkowe inwestycji w OZE
-  które rozwiązania dot. amortyzacji są najkorzystniejsze
-  jak wygląda metodologia dokonywania odpisów amortyzacyjnych
-  jakie wyróżniamy koszty pośrednie i bezpośrednie, jak wpływają one na wynik podatkowy
-  remonty i ulepszenia składników majątkowych przy inwestycji w OZE
-  procedury i praktyczne porady w przypadku konieczności wykonania korekty kosztów podatkowych i podatku naliczonego w związku z niezapłaconymi zobowiązaniami
-  metodologia ujmowania odsetek od pożyczek i kredytów dla celów podatkowych
-  jak w praktyce na polskim rynku OZE wyglądają rozliczenia podatkowe w fazie operacyjnej projektu i na jakie aspekty w tym zakresie inwestor powinien zwrócić szczególną uwagę
-  jakie są najnowsze i planowane zmiany w zakresie obowiązków podatkowych istotne dla inwestora w branży OZE.

Po dokonaniu zakupu szkolenia uzyskacie Państwo dostęp do niego na czas 5 godzin, dzięki czemu w każdej chwili można je zatrzymać lub odtworzyć ponownie, co pozwoli na zanotowanie lub ponowne odsłuchanie każdej informacji przekazanej przez naszego prelegenta. 


Gramwzielone.pl (c)

Faktura VAT**

Po dokonaniu płatności otrzymasz wiadomości na podany adres e-mail
z odnośnikiem do wybranego przez Ciebie szkolenia.

Link będzie ważny przez 5h od pierwszego wejścia.

* - pole nieobowiązkowe

** - Faktura VAT zostanie wysłana na podany przez Ciebie adres e-mail automatycznie po uregulowaniu płatności

Giełda OZE

Kancelaria kupi projekty dla klienta- dużej korporacji PV

Kupimy projekty PV o mocy od 0.8-1 MW tylko (!) po aukcji . Oferty przyjmujemy tylko od właścicieli czytaj dalej...

Sprzedam projekty pV

Posiadamy projekty pV w różnej fazie rozwoju, poszukujemy inwestora zainteresowanego nawiązaniem wsp czytaj dalej...

Poszukujemy inwestorów do współpracy przy realizacji projektówPV

Poszukujemy inwestorów chcących uczestniczyć w realizacji projektów PV na aukcje w roku 2019-2020 po czytaj dalej...

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...