Będą regulacje dla magazynów energii. Co w nich znajdziemy?

Będą regulacje dla magazynów energii. Co w nich znajdziemy?
Fot. Alfen
REKLAMA

Ministerstwo Energii ma niedługo zaprezentować projekt nowelizacji Prawa energetycznego, w którym ureguluje status instalacji służących do magazynowania energii elektrycznej. Na razie w polskim prawie znajdziemy jedynie definicje magazynów energii, ale różniące się od siebie. Brakuje ponadto zasad, które umożliwią wykorzystanie tej technologii w celu budowy stabilniejszego i elastycznego systemu elektroenergetycznego.

Wyzwania związane z szybko rozwijającymi się technologiami magazynowania energii dostrzegło Ministerstwo Energii. – Rynek czeka na te zmiany –  zapewniła Emilia Głozak z Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Energii podczas odbywającego się w ubiegłym tygodniu III Kongresu Magazynowania Energii.

Odpowiedzią ma być przygotowana przez Ministerstwo Energii nowelizacja Prawa energetycznego. Jej cel to zniesienie barier dla technologii magazynowania energii, takich jak brak przepisów regulujących kwestię przyłączania do sieci, w tym szczegółowych wymagań technicznych, które powinny spełnić takie urządzenia.

W dotychczasowych ustawach nie znajdziemy przepisów określających zasady współpracy magazynów energii z siecią, jednostkami wytwórczymi i odbiorcami. Nie ma ponadto regulacji dotyczących zasad taryfowania i przepisów uwzględniających fakt, że energia pobierana przez magazyny energii w celu ponownego oddania do sieci nie jest zużyciem końcowym.

– Brakuje określenia statusu energii wprowadzanej do magazynu oraz energii wyprowadzanej, z uwzględnieniem strat – w kontekście kosztów, które musimy w związku z tym ponieść, związanych z podatkiem akcyzowym czy choćby z wydawaniem i umarzaniem świadectw pochodzenia – zwróciła uwagę Emilia Głozak z ME podczas III Kongresu Magazynowania Energii.

W rozwoju technologii magazynowania Ministerstwo Energii upatruje szansy na zapewnienie rezerw mocy dla krajowego systemu elektroenergetycznego, świadczenia usług systemowych, ograniczenia fluktuacji i wyrównania pracy źródeł OZE czy wyrównania obciążeń w kontekście zarządzania popytem.

Rozwój magazynów energii jest istotny także dla rozwoju elektromobilności z uwagi na możliwość dostarczenia dodatkowych mocy dla stacji ładowania. W wielu miejscach możliwość budowy stacji o większych mocach, a więc umożliwiających szybsze ładowanie aut elektrycznych, ograniczą niewystarczające warunki przyłączeniowe. Pomóc mogą właśnie bateryjne magazyny energii.

Magazyny energii stanowią też ekwiwalent rozbudowy sieci, który umożliwi inwestowanie w sieć w późniejszym czasie lub pozwoli na podjęcie decyzji o braku takich inwestycji – zauważyła Emilia Głozak.

Co  w projekcie?

Jak jest obecny stan prawny jeśli chodzi o magazynowanie energii? Definicje magazynów energii zostały wprowadzone już do ustawy o odnawialnych źródłach energii, Prawa energetycznego i ustawy o elektromobilności – ale te definicje nie są jednolite.

W ustawie o OZE przez magazyn energii rozumie się „wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie”.

Inną definicję znajdziemy w Prawie energetycznym i ustawie o elektromobilności, gdzie magazyn energii definiuje się jako „instalację służącą do przechowywania energii, przyłączoną do sieci, mającą zdolność do dostawy energii elektrycznej do sieci”.

Teraz w przygotowanym przez ME projekcie zmian Prawa energetycznego ma się pojawić nowa definicja magazynów energii, ale także samego procesu magazynowania energii.

W ustawie również podjęliśmy próbę całkowitego wyłączenia magazynowania energii z obowiązku posiadania taryfy, jeśli ktoś chce świadczyć tego typu usługi. Co jest również ważne, znieśliśmy podwójne naliczanie opłat sieciowych za przesył i dystrybucję. Zapewniamy odliczenie od energii pobranej z sieci energii wprowadzonej do sieci. To będzie się odbywać w oparciu o układ pomiarowo-rozliczeniowy, który magazyny energii będą musiały obowiązkowo posiadać – wyliczała podczas III Kongresu Magazynowania Energii przedstawicielka ME.

Obowiązek posiadania koncesji bądź wpisu do rejestru prowadzonego przez operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego ma zależeć od zainstalowanej mocy – bez względu na pojemność magazynu energii.

Wpis do rejestru ma obejmować urządzenia o zainstalowanej mocy ponad 0,8 kW. Koncesja ma być natomiast obowiązkowa dla magazynów o łącznej mocy zainstalowanej ponad 10 MW.

Zmianie ulegnie definicja odbiorcy końcowego, aby wyłączyć z obowiązku akcyzowego nabycie energii przez operatora posiadającego koncesję na magazynowanie energii.

Podmioty już prowadzące działalność polegającą na magazynowaniu energii – np. operatorzy elektrowni szczytowo-pompowych – będą zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru magazynów lub o wydanie koncesji w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji PE.

Kolejna kwestia, którą ME uwzględni w projekcie nowelizacji PE, to brak poboru opłat za przyłączenie magazynu energii do sieci – pod warunkiem, że zostanie oddany do użytku w czasie do 5 lat od wprowadzenia w życie procedowanych regulacji.  

Ustawa wprowadzi również możliwość pobierania energii odnawialnej bez utraty praw do świadectw pochodzenia czy uprawnień wynikających z innych systemów wsparcia. Magazynowana energia ma zostać zwolniona z opłaty przejściowej.

Nowe regulacje nie będą jednak skutkować uruchomieniem dedykowanego magazynom energii systemu wsparcia.

W najbliższym czasie projekt nowelizacji Prawa energetycznego ma zostać skierowany do konsultacji społecznych. W ubiegłym tygodniu projekt był jeszcze przedmiotem analiz biura prawnego w ME, a prace nad nim wydłużyły się ze względu na włączenie do projektu nowelizacji obszarów związanych z inteligentnymi licznikami.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (8)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Mariusz |
Czy dobrze rozumuję..... Posiadając instalację w gospodarstwie domowym opartą o fotowoltaikę i inwerter z bankiem akumulatorów podlegać będę pod obowiązek wpisu do rejestru ?
Polska Radomiem Europy |
ohhho następna rzecz, którą dotkną i obróca w g..
Kuba |
Te zmiany nic nie dają. Co to oznacza że " znieśliśmy podwójne naliczanie opłat sieciowych za przesył i dystrybucję?". Czy to oznacza że będzie "pojedyńcze" naliczanie opłat ? Trzeba zacząć od określenia jak traktować magazyny energii. Czy jest to odbiorca czy wytórca energii? Przychody magazynu energii to głównie przychody z arbitrażu cenowego (zakup energii z sieci gdy jest ona niska i sprzedaz gdy wysoka). Jeżeli przy zakupie będziemy musieli zapłacić wszystkie opłaty dystryubucyjne to żaden magazyn nie powstanie. Spólki dystrybucyjne traktują magazyn czasami jak wytwórcę (aby przyłączyć magazyn wymagają przedstawienia planu miejscowego lub warunków zabudowy) a czasami jak odbiorcę (pobierają opłatę dystrybucyjną za energię łądowania - wytwórcy są zwolnieni z takich opłat). Ja mam wrażenie że specjalnie zabrano sie za regulowanie tego procesu włąsnie teraz, aby niedopuścici magazynów do rynku mocy. Magazyny mogłyby konkurować na rynku mocy z "nowymi jednostkami" ale teraz jest już po wszystkim; przetarg dla nowych jednostek na rynku mocy jest już praktycznie zamknięty.
ekspert |
Magazyn energii wspiera pracę sieci elektroenergetycznej i nie może być mowy o jakichkolwiek opłatach z tytułu wprowadzania i wyprowadzania energii z magazynu - to byłby totalny brak logiki lub próba WYŁUDZENIA pieniędzy od posiadacza magazynu. Magazyn nie jest ani dostawcą ani odbiorcą energii (z pominięciem strat wynikających ze sprawności, która to jest problemem posiadacza magazynu, to są po prostu straty). Magazyn jest jedynie filtrem sieci elektroenergetycznej - to pojęcie z zakresu elektroniki. Ustawodawca musi rozumieć jak ważne są magazyny dla sieci elektroenergetycznej, w szczególności dla wprowadzania elektromobilności aby z niewiedzy nie załatwić (w negatywnym tego słowa znaczeniu) magazynów energii jak załatwiono produkcje zielonej energii ustawą 10H, niwecząc możliwość osiągnięcia celu 15% zużycia zielonej energii w bilansie energetycznym. PS Największe straty w rozwiazywaniu ww. problemów stanowią niewiedza i ochrona interesów branż uprzywilejowanych.
Załamany biciem w małych |
Czy dobrze rozumuję..... Posiadając instalację w gospodarstwie domowym opartą o fotowoltaikę i inwerter z bankiem akumulatorów podlegać będę pod obowiązek wpisu do rejestru ? Tak, Marius, niestety o ile nie nie będziesz miał instalacji na tyle dużej albo drugiego przyłącza, by się od nich całkiem odłączyć...
Agat |
A ja mam akumulatory ale nie oddaję energii do sieci z magazynu. Więc nie zgłaszam.
EcoSolar.pl |
Zamiast wspierania magazynów energii, zamiast standaryzacji w systemach magazynowania energii mamy kolejny bubel i dodatkowy stek bzdur w prawie energetycznym!!! Dopuki baterie z samochodów elektrycznych nie będą zintegrowane z systemami domowymi i systemem energetycznym doputy będzie duży problem!!! To jest wiadomo od dawna ale o tym się nie mówi oficjalnie. Obowiązek posiadania koncesji i wpisu do rejestru jest jakimś nonsensem i atakiem na wolność obywateli. Według mnie narusza konstytucyjne prawo obywateli do prywatności!!!
Agat |
Znalezione w internecie: "Rozmawiałem z BOK PGE dystrybucja na temat rozbudowy swojej mikroinstalacji PV. Docelowo będą dwa inwertery 1F, chodzące na oddzielnych fazach. Padło pytanie o bilansowanie międzyfazowe i rozliczanie tego oraz jak to zinterpretuje mój licznik prądu. Pan z BOKu stwierdził, że to jest zadanie mojej wewnętrznej elektroniki żeby kierować produkcję na fazę, gdzie jest aktualnie największe obciążenie." Ludzie, noż to jest HIT tego roku! To pokazuje, jak jesteśmy przygotowani na OZE...

Giełda OZE

Kupie elektrownie wodną

Kupie elektrownie wodną lub lokalizacje powyżej 70kw w całej Polsce. Ofert prosze wysyłać na email H czytaj dalej...

KUPIMY projekty elektrowni fotowoltaicznych z PNB i wygraną aukcją

Jako firma specjalizująca się w rozwoju projektów PV na terenie Polski poszukujemy gotowych projektó czytaj dalej...

Działka GDAŃSK ul.Poleska 5036m.kw OZE

SPRZEDAM działkę w GDAŃSK dzielnica śródmieście ul. Poleska 5036 m.kw , możliwe warunki zabudowy mie czytaj dalej...

Zlece opracowania karty informacyinej

Karta info. do decyzji środowiskowej do pozwolenia na budowe farmy fotowoltaiczej lokalizacja połudn czytaj dalej...