Tauron z dofinansowaniem na bateryjny magazyn energii

Tauron z dofinansowaniem na bateryjny magazyn energii
Fot. Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

Ministerstwo Energii  podpisało kolejne umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” oraz 1.4.1 "Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym" w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020. Jedna z tych umów dotyczy dofinansowania na projekt bateryjnego magazynu energii, który zrealizuje Tauron Dystrybucja.

Jak informuje Ministerstwo Energii, z dofinansowania z poddziałania 1.4.1 „Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym” mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty dotyczą budowy i przebudowy systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia związanych z wdrożeniem technologii inteligentnych sieci w celu m.in. ograniczenia strat sieciowych i zwiększenia możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii.

W ramach umowy podpisanej w ME spółka Tauron Dystrybucja otrzyma dofinansowanie w kwocie 9,41 mln zł na „Demonstracyjny projekt zastosowania stacjonarnego systemu magazynowania energii jako elementu stabilizacji pracy sieci oraz element SmartGrid”.

To przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie pilotażowego, stacjonarnego magazynu energii elektrycznej, który stanie na terenie GPZ Cieszanowice w gminie Kamiennik w województwie opolskim.

Z uwagi na lokalizację stacji, która znajduje się w gminie Kamiennik, możliwy będzie przesył energii, zmagazynowanej dzięki stworzonej w projekcie infrastruktury, do odbiorców z pobliskich gmin Kamiennik, Grodków, Otmuchów.

Z kolei ze wsparcia z poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty dotyczą budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej o napięciu co najmniej 110 kV, służącej podłączeniu OZE, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE do KSE oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV.

W ramach tego poddziałania PGE Dystrybucja S.A. otrzyma dofinansowanie w kwocie 17,53 mln zł na projekt „Przebudowa GPZ Budzyń”, którego celem jest modernizacja stacji transformatorowej 110/30/15 kV (GPZ)  w województwie lubelskim, w gminie Kraśnik, co umożliwi przyłączenie elektrowni wiatrowych.  

Natomiast w ramach innej umowy, PCC Rokita otrzyma dofinansowanie w kwocie 2,14 mln zł na projekt „Budowa inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0,4 kV na terenie PCC Rokita S.A.”.

Ta inwestycja planowana na terenie na terenie należącym do PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym i zakłada budowę inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0,4kV wyposażonej w urządzenia zdalnego sterowania w oparciu o oprogramowanie SCADA, interaktywną elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową, a także system DCS do nadzoru procesów produkcyjnych.

Inwestycja ma usprawnić wykorzystanie energii elektrycznej, zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii do jednostek PCC Rokita i ograniczyć straty w przesyle dzięki modernizacji stacji i wdrożeniu rozwiązań z zakresu smart grid.

Ministerstwo Energii informuje, że dotychczas podpisało w ramach poddziałania 1.1.2 umowy na dofinansowanie na łączną kwotę ponad 400 mln zł, a w ramach poddziałania 1.4.1 zostały podpisane umowy na 300 mln zł.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (2)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
IXI |
@Czekam, aż ową dotację skomentuje przeciwnik dotowania fotowoltaiki zwykłemu Kowalskiemu, czy Ku.. Wasza PV. Wedug niego dotacje dla zwykłego człowieka są złe, bo by się ów za nadto wzbogacił. A milionowe dotacje dla wielkich koncernów są dobre?
Warszawianka |
Dotacje są dla różnych Beneficjentów, i zawierają szereg kryteriów, w tym analizę techniczną i finansową, a więc nie powinno być pytań czy są dobre, jak składasz wniosek to już dokonujesz wyboru

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...