Dotacje UE na budowę dużych instalacji OZE.

Liczba odsłon: 308

Telefon: 603647085

E-mail: biuro@katana-konsulting.pl

cena:
wg polityki cenowej Katana

Katana Konsulting zaprasza developerów farm fotowoltaicznych o mocy przyłączeniowej powyżej 2 MWp oraz farm wiatrowych powyżej 5 MWe w dniach od 03.09.2018 do 31.10.2018 do aplikowania o wsparcie [premia inwestycyjna] w 2018roku. Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł indywidualnie lub będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii. Pomagamy zawierać umowy i tworzyć nowe klastry. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 200 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej !!! nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz via e-mail.…Zapraszamy do współpracy … za Zespół Katana Konsulting… Kamil Kłeczek Prezes Zarządu Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o. tel. 603647085 biuro@katana-konsulting.pl www.katana-konsulting.pl

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...