Poszukiwani inwestorzy, elektrownia MEW 0.6 MW w Gruzji

Liczba odsłon: 454

Telefon: +48604544222

E-mail: jolech1951@gmail.com

cena:
0.5 miliona euro

Gruzja MEW 0.6 MW „Tbiliskie Morze” Spółka AQUAENEGY GEORGIA Sp. z o.o. powstała w roku 2016 jako wspólne przedsięwzięcie przedsiębiorców Polski i Gruzji. Celem Spółki jest budowa i eksploatacja Małych Elektrowni Wodnych na terytorium Gruzji. Aktualny podział udziałów w spółce wynosi: 40% strona gruzińska, 60% strona polska. Udziałowcy polscy mają duże doświadczenie i wiedzę o Małych Elektrowniach Wodnych zdobyte w Polsce./Jeden z udziałowców jest właścicielem MEW/ . Udziałowcy gruzińscy znają lokalne wymagania prawno-administracyjne oraz wskazują potencjalne lokalizacje do wyboru inwestycyjnego. Udziałowcy zdają sobie sprawę, że strategicznym produktem każdego kraju bez wyjątku zapewniającym właściwy rozwój jest energia oraz samowystarczalność w tym zakresie a nawet możliwość eksportu. Tanie, stabilne źródła energii to podstawa rpwoju każdej gospodarki. Jednym z obiektów realizowanych przez Spółkę jest Mała Elektrownia Wodna o nazwie “Morze Tbilisi” zlokalizowana u ujścia kanału Zemo-Samgori do Morza Tbilisi. MEW “Morze Tbilisi” wykorzystuje istniejącą infrastrukturę wodno-melioracyjną. Pierwotnie budowniczowie kanału Zemo-Samgori nie zauważyli możliwości jakie stwarza stabilny przepływ wody oraz spory spad (różnica poziomów) pomiędzy zbiornikiem wodnym Morze Tbilisi i kanałem Zemo-Samgori. Do celów energetycznych MEW “Morze Tbilisi” wykorzysta 0d 3 do 6 [m3/s] wody co przy różnicy poziomów 11,5 [m] pozwala na zainstalowanie turbiny o mocy 600 [kW]. Analizy wskazują na uzyskanie energii elektrycznej w ilości cca 3000 [MWh] rocznie. Oto podstawowe dane MEW “Morze Tbilisi”: - przepływ: 3 ÷ 6 [m3/s] - spad: 11,5 [m] - moc instalowana 0,6 [MW] - produkcja roczna cca 3000 [MWh/rok] Aby zrealizować MEW “Morze Tbilisi” Spółka AQUAENERGY GEORGIA zawarła umowę na odbiór energii elektrycznej przez Państwo. Stabilność cen i wiarygodność odbiorcy jest kluczowe w przedsięwzięciach długofalowych jakim jest sektor energetyczny. Ponadto została zawarta umowa z Państwowymi Sieciami Energetycznymi Gruzji na przyłączenie MEW “Morze Tbilisi” do krajowej sieci energetycznej. Ponieważ elektrownia będzie realizowana na gruntach państwowych Spółka zawarła odpowiednie umowy dzierżawne na okres 40 lat, na teren pod elektrownię wraz z plażą przyległą do Morza Tbilisi. Niedawno Spółka uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę Małej Elektrowni Wodnej “Morze Tbilisi” co jest ostatnim wymaganiem prawno-administracyjnym aby rozpocząć budowę. Uzyskane gwarancje, umowy i pozwolenia dają pewność, że dotychczasowe wydatki poniesione przez Spółkę ze środków własnych w wysokości 100 tyś. USD na realizację MEW “Morze Tbilisi” są dobrze zainwestowanymi pieniędzmi. Całkowity koszt inwestycji to suma około 550 tys EUR MEW “Morze Tbilisi” będzie wzorcowym przykładem wykorzystania potencjału energetycznego odpowiedniej lokalizacji. Marnotrawiona do tej pory energia spadającej wody zostanie odzyskana. Spółka realizując statutowe cele uzyska odpowiedni profit jednocześnie zabezpieczając żywotne interesy państwa na terenie którego prowadzi działalność gospodarczą. Należy dodać, że Gruzja jako państwo stowarzyszone z Unią Europejską i dążące do pełnej integracji będzie musiało zwiększyć swe bezpieczeństwo energetyczne oraz powiększyć udział OZE w miksie energetycznym kraju. Firma szuka dofinansowania na kwotę 0.5 miliona Euro w celu dokończenia inwestycji. Przewidywany dochód ze sprzedaży energii elektrycznej to 180 000 dolarów rocznie. Pozdrawiam Jozef Olech

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...