Farma fotowoltaiczna z dofinansowaniem 80% środków celowych

Liczba odsłon: 376

Telefon: 502015067

E-mail: j.panasiuk1@gmail.com

Zapraszam do składania ofert dotyczące kupna spółki celowej dedykowanej budowie farmy fotowoltaicznej objętej wsparciem publicznym. Konkurs zakłada wparcie projektu do 80% kosztów kwalifikowanych netto (59,84% wszystkich kosztów netto 48,65 brutto). Oferta dotyczy momentu zakwalifikowania projektu do wsparcia. Spółka posiada: • zawartą na atrakcyjnych warunkach umowę dzierżawy, • projekt koncepcyjny, • warunków przyłączenia od lokalnego zakładu energetycznego ( PGE ), • decyzję środowiskową, • deklarację Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, • Kosztorys, • Biznes Plan, • Projekt Budowlany, • Pozwolenie na budowę, Kompletny wniosek wsparcia w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymał pozytywną ocenę formalną przechodząc do kolejnego etapu procedowania. Wystąpiono do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wydanie promesy koncesji na produkcję energii elektrycznej. Wniosek do przyszłej aukcji w sprawie preferencyjnej sprzedaży z uwzględnieniem czasu wsparcia, a co zatem idzie również i ceny uzależniony od preferencji przyszłego inwestora.

Giełda OZE

Ziemia pod PV lub wiatr. Działki; 20, 30, 40 i 56 ha

Ziemia pod PV lub wiatr. Działki; 20, 30, 40 i 56 ha. Klasa ziemi IV-VI. Lubelskie i Podkarpackie. D czytaj dalej...

Sprzedam projekt FW 1 MW z pozwoleniem na budowę

Sprzedam projekt FW 1 MW z pozwoleniem na budowę. kontakt 607 64 64 64 czytaj dalej...

Sprzedaż dokumentacji pod budowę elektrowni PV 0,5 MW z wygraną aukcją (394 zł)

Sprzedam pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę i wygraną aukcją ( 394 zł.) na budowę elekt czytaj dalej...

Ekipa montażowa poszukuje zleceń

Doświadczona ekipa montażowa poszukuje zleceń na montaże PV. Zlecenia w centralnej Polsce bez kosztó czytaj dalej...