Farma fotowoltaiczna z dofinansowaniem 80% środków celowych

Liczba odsłon: 186

Telefon: 502015067

E-mail: j.panasiuk1@gmail.com

Zapraszam do składania ofert dotyczące kupna spółki celowej dedykowanej budowie farmy fotowoltaicznej objętej wsparciem publicznym. Konkurs zakłada wparcie projektu do 80% kosztów kwalifikowanych netto (59,84% wszystkich kosztów netto 48,65 brutto). Oferta dotyczy momentu zakwalifikowania projektu do wsparcia. Spółka posiada: • zawartą na atrakcyjnych warunkach umowę dzierżawy, • projekt koncepcyjny, • warunków przyłączenia od lokalnego zakładu energetycznego ( PGE ), • decyzję środowiskową, • deklarację Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, • Kosztorys, • Biznes Plan, • Projekt Budowlany, • Pozwolenie na budowę, Kompletny wniosek wsparcia w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymał pozytywną ocenę formalną przechodząc do kolejnego etapu procedowania. Wystąpiono do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wydanie promesy koncesji na produkcję energii elektrycznej. Wniosek do przyszłej aukcji w sprawie preferencyjnej sprzedaży z uwzględnieniem czasu wsparcia, a co zatem idzie również i ceny uzależniony od preferencji przyszłego inwestora.

Giełda OZE

Projekt budowlany biogazowni

Posiadamy projekt budowlany biogazowni na sprzedaż o mocy 0,5 MW. Lokalizacja - województwo lubelski czytaj dalej...

PV projekty na sprzedaż

Posiadamy dwa projekty PV na sprzedaż, lokalizacja - województwo zachodniopomorskie. Każdy z projek czytaj dalej...

Sprzedam pakiet 50 projektów PV

Rozwijamy pakiet 50 projektów PV, które będą gotowe do wzięcia udziału w kolejnych aukcjach. Zaprasz czytaj dalej...

Sprzedam elektrownie wodna

SPRZEDAM MAŁĄ ELEKTROWNIĘ WODNĄ w miejscowości Goryń gmina Jastrzębia, powiat radomski, rzeka Radom czytaj dalej...