Projekt elektrowni fotowoltaicznej 0,99 MW z wydanym pozwoleniem na budowę

Liczba odsłon: 192

Telefon: 698-493-779

E-mail: michal.misiarek@santica.pl

cena:
Do negocjacji

Mamy do zaoferowania Państwu projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW. Projekt znajduje się w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim na terenie gminy Nekla. Na projekt składają się: - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, - decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, - warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA Sp. z o. o., - pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Powiatu Wrzesińskiego, - projekt budowlany zatwierdzony przez Starostę Powiatu Wrzesińskiego. Wymienione dokumenty pozwalają na realizację inwestycji. W sprawie szczegółów dotyczących oferty oraz ceny bardzo proszę o kontakt: Michał Misiarek tel. 698 – 493 – 779 lub michal.misiarek@santica.pl Możemy kontaktować się w języku polskim i angielskim. Wir müssen Ihnen ein Projekt von 0,99 MW Photovoltaik-Kraftwerk anbieten. Das Projekt befindet sich in Polen, in der Provinz Wielkopolska, im Bezirk Września in der Gemeinde Nekla. Das Projekt besteht aus: - Entscheidung über die Umweltbedingungen des Bürgermeisters der Stadt und der Gemeinde Nekla, - Wohnungsentwurf Entscheidung von Bürgermeister der Stadt und Gemeinde Nekla, - Bedingungen für den Anschluss an das Stromnetz von ENEA Sp. mit o. o. - Baugenehmigung des Starost of Wrzesińskiego Bezirk, - ein Bauprojekt genehmigt durch das County Office der Grafschaft Wrzesińskiego. Diese Dokumente erlauben Ihnen, eine Investition zu tätigen. Für Details über das Angebot und die Preise wenden Sie sich bitte an: Michał Misiarek tel. 698 - 493 - 779 oder michal.misiarek@santica.pl Wir können in polnischer und englischer Sprache Kontakt aufnehmen. We have to offer you a project of 0.99 MW photovoltaic power plant. The project is located in Poland, in the province of Wielkopolska, in the district of Września in the municipality of Nekla. The project consists of: - decision on environmental conditions issued by Mayor of the City and Commune Nekla, - Housing development decision issued by Mayor of the City and Commune Nekla, - conditions for connection to the power grid issued by ENEA Sp. with o. o., - building permit issued by the Starost of Wrzesińskiego District, - a construction project approved by the County Office of the County of Wrzesińskiego. These documents allow you to make an investment. For details about the offer and prices please contact: Michał Misiarek tel. 698 - 493 - 779 or michal.misiarek@santica.pl We can contact in Polish and English.

Giełda OZE

Projekt budowlany biogazowni

Posiadamy projekt budowlany biogazowni na sprzedaż o mocy 0,5 MW. Lokalizacja - województwo lubelski czytaj dalej...

PV projekty na sprzedaż

Posiadamy dwa projekty PV na sprzedaż, lokalizacja - województwo zachodniopomorskie. Każdy z projek czytaj dalej...

Sprzedam pakiet 50 projektów PV

Rozwijamy pakiet 50 projektów PV, które będą gotowe do wzięcia udziału w kolejnych aukcjach. Zaprasz czytaj dalej...

Sprzedam elektrownie wodna

SPRZEDAM MAŁĄ ELEKTROWNIĘ WODNĄ w miejscowości Goryń gmina Jastrzębia, powiat radomski, rzeka Radom czytaj dalej...