Dotacje UE na budowę dużych instalacji OZE.

Liczba odsłon: 504

Telefon: 603647085

E-mail: biuro@katana-konsulting.pl

cena:
wg polityki cenowej Katana

Katana Konsulting zaprasza developerów farm fotowoltaicznych o mocy szczytowej powyżej 2 MWp oraz farm wiatrowych powyżej 5 MWe do aplikowania o dotacje bezzwrotne w terminie od 31.07.2017 do 29.09.2017. Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 300 mln PLN, w tym: - dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej 100 mln PLN; - dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych) 200 mln PLN. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej !!! nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. .…Zapraszamy do współpracy … za Zespół Katana Konsulting… Kamil Kłeczek Prezes Zarządu Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o. tel. 603647085 biuro@katana-konsulting.pl www.katana-konsulting.pl

Giełda OZE

Elektrownia fotowoltaiczna 16,32MW

Elektrownia fotowoltaiczna 16,32MW Położenie - Kamień Mały gmina Witnica województwo Lubuskie, te czytaj dalej...

Projekt wygrana aukcja 380PLN/MWh, 120 kWp PV, własny grunt PnB w rozsądnej cenie

Sprzedam projekt z wygraną aukcją 380 PLN/MWh, możliwość sprzedaży energii od 2019r. Lokalizacja Lub czytaj dalej...

Biogazownia Rolnicza 0,5 MW

Biogazownia Rolnicza 0,5 MW Województwo mazowieckie, powiat Żuromin Posiadane dokumenty: • Pozw czytaj dalej...

Szukam podwykonawcy instalacji PV Warm-Maz

Firma szuka podwykonawcy mikroinstalacji PV. Możliwa stała współpraca. czytaj dalej...