Dotacje UE na budowę dużych instalacji OZE.

Liczba odsłon: 100

Telefon: 603647085

E-mail: biuro@katana-konsulting.pl

cena:
wg polityki cenowej Katana

Katana Konsulting zaprasza developerów farm fotowoltaicznych o mocy szczytowej powyżej 2 MWp oraz farm wiatrowych powyżej 5 MWe do aplikowania o dotacje bezzwrotne w terminie od 31.07.2017 do 29.09.2017. Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 300 mln PLN, w tym: - dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej 100 mln PLN; - dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych) 200 mln PLN. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej !!! nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. .…Zapraszamy do współpracy … za Zespół Katana Konsulting… Kamil Kłeczek Prezes Zarządu Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o. tel. 603647085 biuro@katana-konsulting.pl www.katana-konsulting.pl

Giełda OZE

Projekt z PNB na elektrownię wiatrową do 3 MW

Sprzedam PNB na EW do 3 MW. Może być V-80, V-90 lub inna. Brak określonego typu maszyny w pozwoleniu czytaj dalej...

WZ-ki w wlkp. na 2 PV

Mam do sprzedania WZ-ki z dzierżawą ok. 4 ha pod 2 MW w fotowoltaice. Przyłącze do linii 15 kV. Ofer czytaj dalej...

Dzialajaca farma PV 0,8MW

Sprzedam podlaczona do sieci farme PV o mocy 0,8MW z mozliwoscia rozbudowy o kolejne 0,8MW. czytaj dalej...

Kupię Enercony E-48 E-53

Kupię Enercona E-53 1MW E-48 0,8MW E-53 0,8MW nie starszy niż 5 lat czytaj dalej...