Dotacje UE na budowę dużych instalacji OZE.

Liczba odsłon: 313

Telefon: 603647085

E-mail: biuro@katana-konsulting.pl

cena:
wg polityki cenowej Katana

Katana Konsulting zaprasza developerów farm fotowoltaicznych o mocy szczytowej powyżej 2 MWp oraz farm wiatrowych powyżej 5 MWe do aplikowania o dotacje bezzwrotne w terminie od 31.07.2017 do 29.09.2017. Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 300 mln PLN, w tym: - dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej 100 mln PLN; - dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych) 200 mln PLN. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej !!! nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. .…Zapraszamy do współpracy … za Zespół Katana Konsulting… Kamil Kłeczek Prezes Zarządu Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o. tel. 603647085 biuro@katana-konsulting.pl www.katana-konsulting.pl

Giełda OZE

3kW OFF GRID /ON GRID :zestawy hybrydowe PV: TRINA SOLAR 270W +SKYMAX Hybrid (EN50438)

Kolejny huragan zerwał przewody energetyczne? Brak prądu... ..UPS przestał działać? Aby zabezpiecz czytaj dalej...

SPRZEDAM PRĄD

Sprzedam energię elektryczną z farmy wiatrowej. Produkcja 3000-5000 MW rocznie. Preferowana stała ce czytaj dalej...

Sprzedaż 100 udziałów sp.z.o.o , OZE fotovoltaica łącznie 4,7 MW, dotacje ,aukcje

Spółka z.o.o sprzeda 100 udziałów Spółka działa od 4 lat na rynku OZE , prowadzi obecnie 4 projekty czytaj dalej...

Przygotowanie Pełnej Dokumentacji Projektowej Farma Fotowoltaiczna

Przygotowujemy pełną dokumentację projektową do budowy Elektrowni Fotowoltaicznych wraz z kwalifikac czytaj dalej...