100 % dotacji na szkolenie PV i egzamin UDT -mieszkańcy woj. wielkopolskiego

Liczba odsłon: 291

Telefon: 17 862 30 98

E-mail: zp@on-eco.pl

cena:
0 zł- 100 % dotacja UE

Szkolenie wraz z egzaminem UDT finansowane ze środków unijnych Zostań instalatorem Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie fotowoltaiki w woj. wielkopolskim Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Zostań instalatorem Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie fotowoltaiki w woj. wielkopolskim” Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt szkoleniowy skierowany do osób chcących zdobyć uprawnienia montera systemów fotowoltaicznych oraz certyfikat z Urzędu Dozoru Technicznego. W projekcie mogą uczestniczyć osoby (kobiety i mężczyźni): • w wieku 25-64 lat; • głównie o niskich kwalifikacjach/kompetencjach; • uczące się, pracujące bądź zamieszkujące na obszarze województwa wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego); • zainteresowane nabyciem lub podniesieniem kwalifikacji z własnej inicjatywy; • kobiety będą przyjmowane do projektu priorytetowo; Projekt realizowany jest w okresie od 31.12.2016 - 29.01.2018 r. Szkolenie jest finansowane ze środków unijnych w 100 %, dotacja obejmuje: • udział w szkoleniu; • materiały szkoleniowe; • catering; • certyfikat oraz zaświadczenie; • opłatę egzaminacyjną oraz udział w egzaminie w Urzędzie Dozoru Technicznego; Planowana liczba wolnych miejsc w 2017 roku: 30 osób; Planowana liczba szkoleń PV w 2017 roku: 3 szkolenia; Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.akademiaoze.pl/course/szkolenie-finansowane-ze-srodkow-unijnych/ Zgłoszenia do projektu przyjmowane są pod adresem: zp@on-eco.pl

Giełda OZE

3kW OFF GRID /ON GRID :zestawy hybrydowe PV: TRINA SOLAR 270W +SKYMAX Hybrid (EN50438)

Kolejny huragan zerwał przewody energetyczne? Brak prądu... ..UPS przestał działać? Aby zabezpiecz czytaj dalej...

SPRZEDAM PRĄD

Sprzedam energię elektryczną z farmy wiatrowej. Produkcja 3000-5000 MW rocznie. Preferowana stała ce czytaj dalej...

Sprzedaż 100 udziałów sp.z.o.o , OZE fotovoltaica łącznie 4,7 MW, dotacje ,aukcje

Spółka z.o.o sprzeda 100 udziałów Spółka działa od 4 lat na rynku OZE , prowadzi obecnie 4 projekty czytaj dalej...

Przygotowanie Pełnej Dokumentacji Projektowej Farma Fotowoltaiczna

Przygotowujemy pełną dokumentację projektową do budowy Elektrowni Fotowoltaicznych wraz z kwalifikac czytaj dalej...