100 % dotacji na szkolenie PV i egzamin UDT -mieszkańcy woj. pomorskiego

Liczba odsłon: 198

Telefon: 17 862 30 98

E-mail: zp@on-eco.pl

cena:
0 zł - 100 % dotacja UE

Szkolenie wraz egzaminem UDT finansowane ze środków unijnych Zostań certyfikowanym instalatorem Odnawialnych Źródeł Energii w woj. pomorskim Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Zostań certyfikowanym instalatorem Odnawialnych Źródeł Energii w woj. pomorskim” Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt szkoleniowy skierowany do osób chcących zdobyć uprawnienia montera systemów fotowoltaicznych/pomp ciepła oraz certyfikat z Urzędu Dozoru Technicznego. W projekcie mogą uczestniczyć osoby (kobiety i mężczyźni): • w wieku od 18 lat i powyżej; • o niskich kwalifikacjach/kompetencjach; • uczące się, pracujące bądź zamieszkujące na obszarze województwa pomorskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego); • zainteresowane nabyciem lub podniesieniem kwalifikacji z własnej inicjatywy. Kryteria premiujące: • niskie wykształcenie; • osoby w wieku 25 +; • kobiety będą przyjmowane do projektu priorytetowo. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2017 do 30.09.2019 r. Szkolenie jest finansowane ze środków unijnych w 100 %, dotacja obejmuje: udział w szkoleniu; materiały szkoleniowe; catering; certyfikat oraz zaświadcznie; opłatę egzaminacyjną oraz udział w egzaminie w Urzędzie Dozoru Technicznego; Planowana liczba miejsc w 2017 roku: 45 osób Planowana liczba szkoleń PV w 2017 roku : 3 szkolenia w grupach 15 osobowych. Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.akademiaoze.pl/course/szkolenie-finansowane-ze-srodkow-unijnych-pomorskie/ Zgłoszenia do projektu przyjmowane są pod adresem: zp@on-eco.pl

Giełda OZE

3kW OFF GRID /ON GRID :zestawy hybrydowe PV: TRINA SOLAR 270W +SKYMAX Hybrid (EN50438)

Kolejny huragan zerwał przewody energetyczne? Brak prądu... ..UPS przestał działać? Aby zabezpiecz czytaj dalej...

SPRZEDAM PRĄD

Sprzedam energię elektryczną z farmy wiatrowej. Produkcja 3000-5000 MW rocznie. Preferowana stała ce czytaj dalej...

Sprzedaż 100 udziałów sp.z.o.o , OZE fotovoltaica łącznie 4,7 MW, dotacje ,aukcje

Spółka z.o.o sprzeda 100 udziałów Spółka działa od 4 lat na rynku OZE , prowadzi obecnie 4 projekty czytaj dalej...

Przygotowanie Pełnej Dokumentacji Projektowej Farma Fotowoltaiczna

Przygotowujemy pełną dokumentację projektową do budowy Elektrowni Fotowoltaicznych wraz z kwalifikac czytaj dalej...