SZUKAM DZIAŁKI POD DZIERŻAWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

Liczba odsłon: 258

Telefon: 791842893

E-mail: k.lazowski@alseva.pl

cena:
14000-18000

I. Parametry ogólne • Powierzchnia: ok. 2 ha • Rzut: kształt regularny; szerokość w osi wschód-zachód > 50 m • Ukształtowanie terenu: teren płaski lub nachylony w stronę południową •Cechy dodatkowe: brak obiektów i elementów zacieniających; brak konieczności niwelowania terenu; brak konieczności przeprowadzania wycinki drzew wymagającej zgłoszenia II. Status i klasyfikacja gruntu • MPZP: teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub teren, dla którego plan dopuszcza lokalizację elektrowni fotowoltaicznej • Klasa gruntu w przypadku gruntów ornych: IV-VI mineralne • Obszary chronione: teren poza obszarami chronionymi jak np. Natura 2000 III. Infrastruktura • Sieć energetyczna: linia SN (15 kV) w odległości do 500 m. • Droga dojazdowa: bezpośrednie sąsiedztwo publicznej drogi dojazdowej umożliwiającej transport > 20 t IV. Dzierżawa • Umowa Dzierżawy: 25 lat • Atrakcyjne Wynagrodzenie od 7.000zł do 9.000zł za ha rocznie (w zależności od kształtu gruntu, odległości od linii SN, lokalizacji itp.)

Giełda OZE

3kW OFF GRID /ON GRID :zestawy hybrydowe PV: TRINA SOLAR 270W +SKYMAX Hybrid (EN50438)

Kolejny huragan zerwał przewody energetyczne? Brak prądu... ..UPS przestał działać? Aby zabezpiecz czytaj dalej...

SPRZEDAM PRĄD

Sprzedam energię elektryczną z farmy wiatrowej. Produkcja 3000-5000 MW rocznie. Preferowana stała ce czytaj dalej...

Sprzedaż 100 udziałów sp.z.o.o , OZE fotovoltaica łącznie 4,7 MW, dotacje ,aukcje

Spółka z.o.o sprzeda 100 udziałów Spółka działa od 4 lat na rynku OZE , prowadzi obecnie 4 projekty czytaj dalej...

Przygotowanie Pełnej Dokumentacji Projektowej Farma Fotowoltaiczna

Przygotowujemy pełną dokumentację projektową do budowy Elektrowni Fotowoltaicznych wraz z kwalifikac czytaj dalej...