Budowa farmy wiatrowej możliwa bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budowa farmy wiatrowej możliwa bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget, flickr cc-by-2.0
REKLAMA
Zdaniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest przeszkodą w budowie farmy wiatrowej i można ją wówczas zrealizować na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. 

Taką interpretację podał cytowany przez "Rzeczpospolitą" Janusz Żbik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Jego zdaniem farmę wiatrową można zbudować nawet mimo braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż nie jest ona inwestycją celu publicznego, a na terenach nieobjętych MPZP projekt farmy wiatrowej można zrealizować na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. 

 Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wprowadzają obowiązku zgodności decyzji o warunkach zabudowy z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. (...) Ponadto w studium gminy nie można wykluczyć możliwości lokalizowania elektrowni wiatrowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, nawet jeśli inwestycja planowana jest w miejscu znajdującym się poza obszarem, w studium wskazanym - "Rzeczpospolita" cytuje Janusza Żbika. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje ponado, że w przypadku gdy farma wiatrowa ma być realizowana na postawie MPZP, niezbędne jest uwzględnienie zapisów o niej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Przedstawiciel resortu infrastruktury powołuje się przy tym na art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym zawarto wymóg wskazania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obszarów, na których przewidywane jest rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.

- Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że w przypadku gdy rada gminy nie wyznaczy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, nie ma możliwości przeznaczenia w planie miejscowym terenów pod ww. cel. Powyższe wynika z faktu, iż plan miejscowy nie może naruszać ustaleń studium - "RZ" cytuje Janusza Żbika. 

gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (7)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
brak słów |
kosmos, ale jak tu przekonać urzędnika w gminie że nie potrzeba MPZP, to tak samo jak z pozwoleniami na farmy solarne, zależy od urzędnika i jak na to spojrzy. Można budować nie podłączoną do sieci, ale już po wybudowaniu można ją podłączyć i to bez pozwolenia i nawet zgłoszenia gdyż w Polsce na budowę przyłącza nie potrzeba pozwolenia ani zgłoszenia robót budowlanych nawet w przypadku średniego napięcia.
yogi |
czy ta interpretacja jest dostępna jako dokument ministerstwa? czy to tylko kolejny bełkot?
Patry R. |
W sytuacji, gdy na danym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, elektrownie wiatrowe lokalizowane są w drodze wydania decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja ta ma charakter wiążący, co oznacza, że w razie spełnienia przez wnioskodawcę warunków wymienionych w przepisie art. 61 ustawy organ zobowiązany jest wydać rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem. Decyzja o warunkach zabudowy nie musi być zgodna z zapisami studium, co oznacza, że lokalizacja elektrowni wiatrowej w tym trybie możliwa jest także poza obszarami, o których mowa w przepisie art. 10 ust. 2a ustawy. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych nie jest możliwe wyłączenie w studium możliwości lokalizowania elektrowni wiatrowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (wyrok NSA w sprawie II OSK 1004/11 z dnia 10 sierpnia 2011 r., LEX nr 988193). Tak należy przekonywac urzędników. Nic odkrywczego p. Żbik nie wymyślił, może w końcu dotarł do orzeczeń w tej sprawie. Z resztą jak czytam stanowiska GUNB oraz innych mądrych głów to mam wrażenie że osoby tam siedzące nigdy nie poznały prawidłowo skonstruowanej wykładni prawa. Pozdrawiam
inwestor |
u mnie sytuacja wyglądała tak. chciałem budować farmę fotowoltaiczną. Gmina powiedziała że WZ wystarczy, natomiast zakład energetyczny powiedział, że bez wypisu z plany zagospodarowania nie mam u nich czego szukać. skoro ministerstwo doszło w końcu do tego jak budować OZE, to niech zrobią jakieś rozporządzenie czy ustawę, żeby innych takie rzeczy nie spotykały (na pewno nie jestem sam)
photonlab.pl |
Dokładnie tak jak powiedział Patry R. Do Pana "inwestot" - nie miał Pan odpowiedniego partnera do poprowadzenia inwestycji. To co jest w tym artykule to odkrywanie koła w dodatku bez felgi / szprych. ZE nie jest wyrocznią, wnioski należy składać z taką opisówką aby zakład się tego tak nie bał bo i nie ma czego. W razie dziwnych odpowiedzi trzeba szukać partnerów, którzy są bardziej doświadczeni w danej dziedzinie a nie dawać za wygraną. Pozdrawiam Jakub Wiśniewski
Jakub Wiśniewski |
Przepraszam za literówkę w poprzedniej odpowiedzi.
Czechola |
No jeśli takich mamy specjalistów w Ministerstwach jak Pan Janusz Żbik, który twierdzi, że elektrownia wiatrowa jest inwestycją celu publicznego to nie możemy się dziwić Premierowi, że nie panuje nad sytuacją. Panie Żbiku odsyłam Pana do Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.03.80.717 z późniejszymi zmianami. Po starannej lekturze przekonasz się Pan,że wprowadzasz Pan w błąd opinię publiczną co jako urzędnikowi państwowemu to nie przystoi a nawet w majestacie prawa jest karalne!

Giełda OZE

SPRZEDAM projekt z wygrana aukcją 0,85 MW po 394zł

Witam sprzedam gotowy do budowy projekt z wygraną aukcją [ po 394 zł ]. Przyłącze na działce , Dod czytaj dalej...

Wydzierżawię grunty pod PV

PCWO ENERGY S.A wydzierżawi działki pod farmy fotowoltaiczne na terenie całej Polski Wymagania: -bra czytaj dalej...

Wydzierżawię działkę pod farmę fotowoltaiczną

Wydzierżawimy działki niezacienione pod farmy fotowoltaiczne. Brak miejscowego planu zagospodarowani czytaj dalej...

Wydzierżawie działkę pod pv

Działka pod farmę pv o powierzchni 22281 m2 (2,3 ha) kształt prostokąt 290x80m , usytuowanie w dłużs czytaj dalej...