Nie będzie uchwały NSA ws. elektrowni wiatrowych

Nie będzie uchwały NSA ws. elektrowni wiatrowych
Fot. Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

Naczelny Sąd Administracyjny miał wczoraj podjąć długo oczekiwaną uchwałę w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych w stanie prawnym obowiązującym w 2017 roku.

NSA miał ostatecznie rozstrzygnąć, czy w związku z wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych opodatkowaniu w roku 2017 podlegała cała elektrownia wiatrowa czy tylko jej elementy budowlane.

Niestety na wczorajszym posiedzeniu Sądu nie była obecna strona skarżąca. W związku z tym sprawa, w której trzyosobowy skład orzekający postanowił 29 maja 2018 roku przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości (sygn. II FSK 2983/17), została przejęta do rozpoznania przez ten sam siedmioosobowy skład.

W praktyce oznacza to, że zamiast uchwały rozstrzygającej wątpliwości w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych w 2017 roku wydany zostanie wyrok siedmiu sędziów.

Rodzaj rozstrzygnięcia NSA ma tutaj bardzo istotne znaczenie, ponieważ uchwała z jednej strony wiąże w danej sprawie, z drugiej ma tzw. ogólną moc wiążącą, co oznacza, że w sprawach dotyczących zagadnień ocenianych w uchwale sądy administracyjne nie mogą orzekać w sposób z nią sprzeczny.

Zgodnie z zapowiedziami wyrok dotyczący opodatkowania elektrowni wiatrowych w stanie prawnym obowiązującym w 2017 roku ma zapaść tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Będzie on istotną wskazówką dla wszystkich składów orzekających w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i wojewódzkich sądach administracyjnych rozpatrujących podobne sprawy.

Jeśli NSA opowie się w nim po stronie podatników i uzna, że w 2017 roku opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegały wyłącznie elementy budowlane elektrowni wiatrowych, wyrok ten nie będzie niestety stanowił przeszkody dla tych składów sędziowskich, które będą chciały orzec w sposób odmienny, czyli na korzyść gmin.

Joanna Skibicka, doradca podatkowy, manager w Advicero Tax

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...