Wiatraki Energi wytworzyły mniej energii, ale zarobiły więcej

Wiatraki Energi wytworzyły mniej energii, ale zarobiły więcej
Fot. Energa
REKLAMA

Po wynikach kolejnej spółki energetycznej za pierwszą połowę 2018 roku widać, jak poprawiły się warunki dla wytwarzania energii odnawialnej. Chociaż wiatraki Energi wyprodukowały w pierwszych sześciu miesiącach br. mniej energii niż w analogicznym okresie 2017 roku, ich wpływ na wynik EBTIDA grupy był dużo korzystniejszy niż przed rokiem.

Grupa Energa odnotowała w pierwszym półroczu tego roku wzrost zysku netto do 557 mln zł oraz wzrost EBITDA do 1 161 mln zł. Oba kluczowe wskaźniki rozwoju Grupy były wyższe w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 roku. 

W pierwszej połowie roku Grupa Energa wypracowała zysk netto w wysokości 557 mln zł. Jest on o 14 procent wyższy od uzyskanego wyniku w tym samym okresie w ubiegłym roku. Po 6 miesiącach br. EBITDA wyniosła 1 161 mln zł i była o 18 mln zł wyższa niż w 2017 roku. Grupa osiągnęła 5 034 mln zł przychodów – o 3 proc. mniej niż rok wcześniej.

Energa odnotowała w pierwszej połowie roku wzrost wyniku EBITDA w Linii Biznesowej Dystrybucji i Linii Biznesowej Sprzedaż. Natomiast spadek odnotowano w Linii Biznesowej Wytwarzanie.

W pierwszym półroczu Dystrybucja wypracowała wynik EBITDA w wysokości 990 mln zł wobec 931 mln zł rok wcześniej. W II kwartale br. EBITDA wyniosła 481 mln zł i było to 90 proc. kwartalnej EBITDA Grupy.

Wolumen energii dystrybuowanej w pierwszej połowie br. był wyższy o 4 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniósł  11 440 GWh (11 019 GWh w I połowie 2017 roku).

Linia Biznesowa Sprzedaż miała w całym I półroczu br. 57 mln zł EBITDA, dla porównania rok temu było to 11 mln zł. W II kwartale tego roku wynik EBITDA wyniósł 4 mln zł. Jak informuje spółka, na wynik tego okresu negatywnie oddziaływały efekty wysokich cen energii na rynku oraz decyzji arbitrażowych i ugód.

W ciągu pierwszego półrocza br. łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł 11 816 GWh, co oznacza wzrost o 113 GWh w porównaniu do 2017 roku.

Spółka dodaje, że w I półroczu nastąpiło „istotne ograniczenie funkcji sprzedawcy zobowiązanego, co wiązało się ze znacząco niższym obowiązkiem zakupu energii od farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Grupy Energa, a te obciążenia prawno- umowne wpłynęły w konsekwencji na wyższą marżę na sprzedaży energii elektrycznej”. Chodzi o wpisane do ustawy o OZE zniesienie z początkiem 2018 r. obowiązku zakupu energii odnawialnej z większych instalacji po gwarantowanej, średniej cenie energii na rynku konkurencyjnym z roku poprzedniego.

Linia Biznesowa Wytwarzanie osiągnęła w I półroczu br. wynik EBTIDA na poziomie 168 mln zł, o 9 mln zł mniej niż rok wcześniej. Udział tej Linii w EBITDA Grupy wyniósł w II kw. br. 12 proc.

Aktywa wytwórcze w Grupie w I półroczu 2018 r. wyprodukowały 1 888 GWh energii elektrycznej, o 8 proc. mniej niż w pierwszej połowie 2017 roku. Energa wymienia w tym kontekście następujące czynniki – mniejszą produkcję energii w Elektrowni Ostrołęka w tzw. wymuszeniu na rzecz operatora systemu przesyłowego, remont jednego z bloków w tym zakładzie prowadzony w II kwartale oraz nieznaczny spadek wytwarzania energii w aktywach wodnych i wiatrowych ze względu na warunki pogodowe w II kwartale tego roku.

Elektrownia Ostrołęka odnotowała EBITDĘ na poziomie 45 mln zł wobec 73 mln zł przed rokiem. Gorszy wynik zanotował też segment wytwarzania w kogeneracji – EBITDA spadła w nim z 28 mln zł przed rokiem do 12 mln zł.

Na wynik Energi korzystnie wpłynęła natomiast produkcja energii przez elektrownie wiatrowe i wodne. Te pierwsze zwiększyły rok do roku wynik EBITDA z 15 mln zł do 38 mln zł, w tym wyłącznie w drugim kwartale br. wypracowały 25 mln zł.

Natomiast elektrownie wodne zwiększyły zysk EBITDA z 62 mln zł do 72 mln zł, w tym wyłącznie w drugim kwartale br. wynik w tym ujęciu wyniósł 29 mln zł.

W sumie energetyka odnawialna Energi produkując w pierwszym półroczu br. 715 GWh, odpowiadała za 37,8 proc. wytwarzania Grupy ogółem, podczas gdy rok temu OZE stanowiły 37,5 proc. wytwarzania Energi, produkując w tym czasie 774 GWh.

W drugim półroczu br. elektrownie wiatrowe Energi wytworzyły 188 GWh energii elektrycznej, z czego wyłącznie w II kwartale – 82 GWh. Natomiast w I półroczu 2017 r. wiatraki tego koncernu wytworzyły w sumie 224 GWh, z czego 109 GWh wyłącznie w drugim kwartale 2017 r.

Nieco więcej energii niż przed rokiem w pierwszym półroczu 2018 r. wytworzyły natomiast elektrownie wodne Energi – 543 GWh (w tym 217 GWh w II kwartale) wobec 536 GWh w pierwszej połowie 2017 r. (257 GWh w II kw. ub.r.).

Energa podaje też dane o produkcji energii z biomasy – tutaj odnotowano wyraźny spadek rok do roku. W pierwszej połowie 2017 r. z biomasy wytworzono 23 GWh, a w pierwszej połowie br. już tylko 1 GWh, w tym 0 GWh w drugim kwartale.

Obie elektrownie fotowoltaiczne Energi – w Gdańsku i Czernikowie k. Torunia, których łączna moc sięga niemal 5,4 MW – wytworzyły w pierwszej połowie ubiegłego roku 2 GWh, a w pierwszych sześciu miesiącach br. – 3 GWh.

Większy zysk dzięki zielonym certyfikatom

Lepszy wynik odnawialnych aktywów Energi to wypadkowa ceny zielonych certyfikatów i ceny energii. Obie ostatnio idą w górę.

W połowie ubiegłego roku zielone certyfikaty kosztowały na Towarowej Giełdzie Energii jeszcze średnio około 30-40 zł/MWh, w styczniu podrożały do ok. 50 zł, a w ubiegłym miesiącu ich średnia cena na TGE wyniosła już 90,15 zł/MWh.

W efekcie EBITDA Energi wynikająca ze sprzedaży praw majątkowych za energię z OZE była wyższa w pierwszej połowie br. o 18 mln zł, w tym w zestawieniu wyłącznie drugich kwartałów wzrosła o 7 mln zł.

Z kolei EBITDA segmentu Wytwarzanie dotycząca sprzedaży energii elektrycznej rok do roku była w pierwszej połowie br. niższa o 4 mln zł, ale za to wzrosła wyłącznie w drugim kwartale o 10 mln zł.

Wpływ na to miał wzrost cen energii, która na rynku spot w II kw. osiągnęła średni poziom 215 zł/MWh wobec 149 zł/MWh przed rokiem. Z kolei na rynku terminowym Energa odnotowuje wzrost w tym okresie od ceny 163 zł/MWh do 206 zł/MWh w minionym kwartale.

Ostatnio w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości w I półroczu 2018 roku stwierdziła wzrost wartości odzyskiwalnej farm wiatrowych, podejmując decyzję o odwróceniu odpisów aktualizujących wycenę wiatraków na łączną kwotę 116,6 mln zł.

Taka decyzja ma wpłynąć pozytywnie na wynik operacyjny grupy. Szacowany wpływ odwrócenia odpisów na skonsolidowany wynik netto Energi za 2018 rok wynosi 94,5 mln zł.

Wcześniej, w połowie stycznia br., Energa informowała o podjęciu decyzji o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów na łączną kwotę 138 mln zł, z czego 87 mln zł miało przypaść na aktywa wiatrowe.

Na portfolio OZE w Grupie Energa składa się 46 elektrowni wodnych (w tym we Włocławku o mocy 162 MW, mniejsze elektrownie wodne o łącznej mocy 46 MW oraz elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie o mocy 157 MW), dwie farmy fotowoltaiczne (w tym największą w Polsce elektrownia PV o mocy 3,77 MW zlokalizowana w Czernikowie k. Torunia oraz farma fotowoltaiczna w Gdańsku o mocy 1,6 MW), a także cztery farmy wiatrowe – zbudowana w roku 2009 jeszcze przez hiszpańską Iberdrolę farma wiatrowa Karścino o mocy 90 MW, uruchomiona w roku 2010 i należąca wcześniej do Dong Energy (obecnie Orsted)  farma wiatrowa Karcino o mocy 51 MW, zbudowana w roku 2012 farma wiatrowa Bystra o mocy 24 MW, a także farma wiatrowa Myślino o mocy 20 MW, która produkcję energii rozpoczęła w roku 2014.

Energa posiada największy z państwowych grup energetycznych udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej.

red. gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o

Zobacz również

Giełda OZE

Kancelaria kupi projekty dla klienta- dużej korporacji PV

Kupimy projekty PV o mocy od 0.8-1 MW tylko (!) po aukcji . Oferty przyjmujemy tylko od właścicieli czytaj dalej...

Sprzedam projekty pV

Posiadamy projekty pV w różnej fazie rozwoju, poszukujemy inwestora zainteresowanego nawiązaniem wsp czytaj dalej...

Poszukujemy inwestorów do współpracy przy realizacji projektówPV

Poszukujemy inwestorów chcących uczestniczyć w realizacji projektów PV na aukcje w roku 2019-2020 po czytaj dalej...

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...